VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 31-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 31/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 799 797 40 15Tr
Nhì 614 100 703 884 48 6.5tr
Ba 957 140 507 969 758 481 71 3tr
KK 758 926 596 340 558 563 62 348 340 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 14 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 291 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2636 40.000

Xổ số Max3d ngày 29-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 29/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 784 805 19 15Tr
Nhì 895 374 490 569 66 6.5tr
Ba 726 577 583 935 480 720 130 3tr
KK 439 583 605 818 320 63 906 486 818 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3964 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 26/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 173 403 67 15Tr
Nhì 774 780 796 99 55 6.5tr
Ba 139 241 740 511 976 893 128 3tr
KK 725 927 12 800 250 724 277 729 800 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 345 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3008 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 24/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 14 964 28 15Tr
Nhì 933 244 410 730 50 6.5tr
Ba 91 329 797 358 905 551 80 3tr
KK 351 420 168 500 588 891 4 539 500 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 234 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2888 40.000

Xổ số Max3d ngày 22-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 22/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 669 339 38 15Tr
Nhì 985 236 583 309 91 6.5tr
Ba 930 297 468 6 432 910 138 3tr
KK 999 742 825 895 998 395 388 472 895 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 7 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 517 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4371 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 19/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 812 779 41 15Tr
Nhì 92 873 406 438 62 6.5tr
Ba 970 446 586 142 705 408 70 3tr
KK 757 73 386 617 962 930 502 501 617 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 420 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2424 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 17/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 888 412 46 15Tr
Nhì 865 369 686 240 71 6.5tr
Ba 212 679 885 254 782 834 210 3tr
KK 548 273 703 63 103 108 973 163 063 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 292 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3114 40.000

Xổ số Max3d ngày 15-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 15/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 543 744 52 15Tr
Nhì 942 486 203 92 111 6.5tr
Ba 48 818 920 226 140 216 138 3tr
KK 473 866 105 805 302 351 246 743 805 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 21 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 56 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 436 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4384 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 12/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 324 152 46 15Tr
Nhì 330 899 802 115 56 6.5tr
Ba 695 138 585 776 588 161 99 3tr
KK 431 617 329 847 58 790 565 644 847 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 383 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2732 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-05-2023

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 10/05/2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 641 670 16 15Tr
Nhì 293 620 85 571 42 6.5tr
Ba 444 76 567 48 552 717 139 3tr
KK 283 702 934 628 129 29 781 124 628 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 251 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2855 40.000
()