VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 21-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 699 477 39 15Tr
Nhì 785 528 31 637 62 6.5tr
Ba 881 894 929 865 181 107 78 3tr
KK 86 551 627 992 459 607 8 737 992 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 17 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

Xổ số Max3d ngày 18-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 279 608 43 15Tr
Nhì 693 408 561 620 45 6.5tr
Ba 407 793 456 197 165 853 111 3tr
KK 607 247 966 260 643 243 805 24 260 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 389 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 242 785 38 15Tr
Nhì 99 546 473 496 54 6.5tr
Ba 994 310 80 328 132 604 249 3tr
KK 655 914 2 610 412 58 389 917 610 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 907 660 26 15Tr
Nhì 318 257 129 657 82 6.5tr
Ba 127 194 965 558 84 451 110 3tr
KK 329 55 41 173 44 980 851 46 173 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4244 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 343 39 25 15Tr
Nhì 549 795 410 480 39 6.5tr
Ba 866 14 914 596 911 4 114 3tr
KK 663 599 437 343 208 15 821 822 343 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 370 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2825 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 808 53 26 15Tr
Nhì 85 830 790 65 41 6.5tr
Ba 65 529 130 372 783 916 117 3tr
KK 265 591 239 564 594 224 977 906 564 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3271 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 518 503 33 15Tr
Nhì 951 270 793 844 59 6.5tr
Ba 137 832 349 468 703 488 143 3tr
KK 391 272 529 608 95 856 219 61 608 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4562 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 244 856 37 15Tr
Nhì 959 284 388 459 53 6.5tr
Ba 46 401 425 871 175 285 97 3tr
KK 375 461 534 865 878 312 419 302 865 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 336 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2970 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 177 600 16 15Tr
Nhì 733 983 453 260 49 6.5tr
Ba 268 444 962 156 82 715 89 3tr
KK 186 402 917 343 931 466 844 423 343 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 295 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3301 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 31/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 996 362 35 15Tr
Nhì 856 336 860 846 59 6.5tr
Ba 858 306 546 538 470 843 108 3tr
KK 334 48 350 621 734 899 405 486 621 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3320 40.000
()