VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 21-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 21/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 699 477 39 15Tr
Nhì 785 528 31 637 62 6.5tr
Ba 881 894 929 865 181 107 78 3tr
KK 86 551 627 992 459 607 8 737 992 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 17 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 493 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4023 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 14/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 907 660 26 15Tr
Nhì 318 257 129 657 82 6.5tr
Ba 127 194 965 558 84 451 110 3tr
KK 329 55 41 173 44 980 851 46 173 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 10 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 2 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 45 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 341 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4244 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 07/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 518 503 33 15Tr
Nhì 951 270 793 844 59 6.5tr
Ba 137 832 349 468 703 488 143 3tr
KK 391 272 529 608 95 856 219 61 608 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 8 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 43 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 478 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4562 40.000

Xổ số Max3d ngày 31-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 31/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 996 362 35 15Tr
Nhì 856 336 860 846 59 6.5tr
Ba 858 306 546 538 470 843 108 3tr
KK 334 48 350 621 734 899 405 486 621 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 18 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 326 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3320 40.000

Xổ số Max3d ngày 24-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 24/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 66 757 50 15Tr
Nhì 169 964 523 286 77 6.5tr
Ba 17 611 29 582 777 673 163 3tr
KK 94 929 721 788 300 597 197 560 788 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 15 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 385 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4647 40.000

Xổ số Max3d ngày 17-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 17/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 926 246 71 15Tr
Nhì 552 565 826 956 214 6.5tr
Ba 932 471 452 718 628 163 155 3tr
KK 278 482 836 598 873 392 327 673 598 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 10-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 10/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 385 688 108 15Tr
Nhì 739 134 235 584 120 6.5tr
Ba 676 539 648 38 20 308 163 3tr
KK 549 208 792 52 482 209 218 709 052 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 03-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 03/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 247 628 55 15Tr
Nhì 784 471 601 822 167 6.5tr
Ba 605 536 589 554 220 296 137 3tr
KK 197 712 827 25 725 927 563 348 025 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 26/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 796 167 102 15Tr
Nhì 707 426 891 533 84 6.5tr
Ba 214 827 208 596 167 736 158 3tr
KK 712 991 955 748 126 859 391 360 748 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 2

Kỳ quay thưởng - Thứ 2, Ngày 19/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 828 131 56 15Tr
Nhì 815 503 625 480 136 6.5tr
Ba 972 512 313 917 214 955 248 3tr
KK 586 186 886 158 363 165 479 98 158 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
()