VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 16-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 16/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 242 785 38 15Tr
Nhì 99 546 473 496 54 6.5tr
Ba 994 310 80 328 132 604 249 3tr
KK 655 914 2 610 412 58 389 917 610 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 402 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3174 40.000

Xổ số Max3d ngày 09-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 09/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 808 53 26 15Tr
Nhì 85 830 790 65 41 6.5tr
Ba 65 529 130 372 783 916 117 3tr
KK 265 591 239 564 594 224 977 906 564 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 23 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 334 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3271 40.000

Xổ số Max3d ngày 02-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 02/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 177 600 16 15Tr
Nhì 733 983 453 260 49 6.5tr
Ba 268 444 962 156 82 715 89 3tr
KK 186 402 917 343 931 466 844 423 343 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 295 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3301 40.000

Xổ số Max3d ngày 26-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 26/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 378 997 33 15Tr
Nhì 119 949 938 394 44 6.5tr
Ba 388 25 383 148 876 387 94 3tr
KK 702 747 938 970 281 528 11 313 970 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 3 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 4 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 400 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3086 40.000

Xổ số Max3d ngày 19-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 19/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 353 397 78 15Tr
Nhì 13 128 846 969 95 6.5tr
Ba 132 534 953 554 925 534 102 3tr
KK 430 586 921 395 687 811 265 773 395 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 12-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 12/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 429 761 50 15Tr
Nhì 51 214 434 502 123 6.5tr
Ba 55 180 609 943 168 619 137 3tr
KK 33 573 847 225 814 65 379 543 225 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 05-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 05/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 364 572 53 15Tr
Nhì 483 472 485 158 79 6.5tr
Ba 511 215 330 313 885 540 106 3tr
KK 231 944 627 787 297 365 705 208 787 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 28/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 564 240 48 15Tr
Nhì 520 777 172 753 118 6.5tr
Ba 429 768 466 195 566 80 93 3tr
KK 116 753 948 713 180 554 830 217 713 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 21/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 543 948 64 15Tr
Nhì 445 894 729 771 51 6.5tr
Ba 604 160 597 909 300 865 126 3tr
KK 361 165 27 79 847 668 421 300 079 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 4

Kỳ quay thưởng - Thứ 4, Ngày 14/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 779 7 49 15Tr
Nhì 481 495 923 859 97 6.5tr
Ba 623 985 356 641 140 239 118 3tr
KK 677 933 478 266 910 673 977 930 266 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
()