VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max3D HÔM NAY

Xổ số Max3d ngày 18-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 18/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 279 608 43 15Tr
Nhì 693 408 561 620 45 6.5tr
Ba 407 793 456 197 165 853 111 3tr
KK 607 247 966 260 643 243 805 24 260 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 5 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 31 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 389 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3090 40.000

Xổ số Max3d ngày 11-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 11/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 343 39 25 15Tr
Nhì 549 795 410 480 39 6.5tr
Ba 866 14 914 596 911 4 114 3tr
KK 663 599 437 343 208 15 821 822 343 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 9 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 34 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 370 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2825 40.000

Xổ số Max3d ngày 04-11-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 04/11/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 244 856 37 15Tr
Nhì 959 284 388 459 53 6.5tr
Ba 46 401 425 871 175 285 97 3tr
KK 375 461 534 865 878 312 419 302 865 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 25 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 336 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2970 40.000

Xổ số Max3d ngày 28-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 28/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 166 633 58 15Tr
Nhì 818 747 577 501 63 6.5tr
Ba 344 316 811 860 244 719 85 3tr
KK 302 594 810 318 276 925 62 380 318 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 5 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 27 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 286 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3036 40.000

Xổ số Max3d ngày 21-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 21/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 824 620 17 15Tr
Nhì 417 563 503 402 47 6.5tr
Ba 895 485 562 264 228 565 268 3tr
KK 897 784 10 553 885 998 793 258 553 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 6 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 57 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 339 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3249 40.000

Xổ số Max3d ngày 14-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 14/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 225 17 51 15Tr
Nhì 996 909 48 477 77 6.5tr
Ba 927 704 729 747 879 633 121 3tr
KK 191 773 283 831 252 119 547 845 831 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 07-10-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 07/10/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 402 715 82 15Tr
Nhì 445 672 550 548 129 6.5tr
Ba 31 830 420 128 76 722 127 3tr
KK 811 692 308 246 149 433 868 637 246 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 30-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 30/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 912 302 62 15Tr
Nhì 592 907 912 257 96 6.5tr
Ba 419 291 56 52 727 15 146 3tr
KK 563 1 680 184 145 87 289 174 184 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 23-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 23/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 775 309 68 15Tr
Nhì 918 647 96 241 85 6.5tr
Ba 24 277 305 567 876 47 141 3tr
KK 674 491 211 575 371 70 898 331 575 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000

Xổ số Max3d ngày 16-09-2022

Vietlott >> XS Max 3D >> KQXS Max3D Thứ 6

Kỳ quay thưởng - Thứ 6, Ngày 16/09/2022

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 48 122 61 15Tr
Nhì 119 743 902 190 121 6.5tr
Ba 170 957 769 734 367 173 109 3tr
KK 570 590 245 273 469 700 460 945 273 100N
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số GKK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 0 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 0 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 0 40.000
()