VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 31-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 5.815 9.073 0 6.5tr
Ba 1.072 8.769 9.420 0 3tr
KK1 23 9 100N
KK2 23 37 10N

Xổ số Max4d ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 31-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 5.815 9.073 0 6.5tr
Ba 1.072 8.769 9.420 0 3tr
KK1 23 9 100N
KK2 23 37 10N

Xổ số Max4d ngày 28-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.604 0 15Tr
Nhì 6.694 8.154 2 6.5tr
Ba 4.926 4.142 2.695 1 3tr
KK1 604 4 100N
KK2 4 53 10N

Xổ số Max4d ngày 28-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.604 0 15Tr
Nhì 6.694 8.154 2 6.5tr
Ba 4.926 4.142 2.695 1 3tr
KK1 604 4 100N
KK2 4 53 10N

Xổ số Max4d ngày 26-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.141 0 15Tr
Nhì 2.783 3.358 2 6.5tr
Ba 8.417 3.933 9.726 0 3tr
KK1 141 7 100N
KK2 41 60 10N

Xổ số Max4d ngày 26-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.141 0 15Tr
Nhì 2.783 3.358 2 6.5tr
Ba 8.417 3.933 9.726 0 3tr
KK1 141 7 100N
KK2 41 60 10N

Xổ số Max4d ngày 24-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.629 1 15Tr
Nhì 6.788 4.906 0 6.5tr
Ba 1.605 6.384 6.605 1 3tr
KK1 629 5 100N
KK2 29 68 10N

Xổ số Max4d ngày 24-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.629 1 15Tr
Nhì 6.788 4.906 0 6.5tr
Ba 1.605 6.384 6.605 1 3tr
KK1 629 5 100N
KK2 29 68 10N

Xổ số Max4d ngày 21-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.393 0 15Tr
Nhì 4.562 3.080 2 6.5tr
Ba 4.514 6.796 9.884 7 3tr
KK1 393 2 100N
KK2 93 40 10N

Xổ số Max4d ngày 21-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.393 0 15Tr
Nhì 4.562 3.080 2 6.5tr
Ba 4.514 6.796 9.884 7 3tr
KK1 393 2 100N
KK2 93 40 10N