VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 31-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 5.815 9.073 0 6.5tr
Ba 1.072 8.769 9.420 0 3tr
KK1 23 9 100N
KK2 23 37 10N

Xổ số Max4d ngày 31-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 31-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 23 0 15Tr
Nhì 5.815 9.073 0 6.5tr
Ba 1.072 8.769 9.420 0 3tr
KK1 23 9 100N
KK2 23 37 10N

Xổ số Max4d ngày 24-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.629 1 15Tr
Nhì 6.788 4.906 0 6.5tr
Ba 1.605 6.384 6.605 1 3tr
KK1 629 5 100N
KK2 29 68 10N

Xổ số Max4d ngày 24-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 24-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.629 1 15Tr
Nhì 6.788 4.906 0 6.5tr
Ba 1.605 6.384 6.605 1 3tr
KK1 629 5 100N
KK2 29 68 10N

Xổ số Max4d ngày 20-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 20-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.041 0 15Tr
Nhì 5.774 1.402 3 6.5tr
Ba 8.665 8.217 6.416 2 3tr
KK1 41 19 100N
KK2 41 184 10N

Xổ số Max4d ngày 20-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 20-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.041 0 15Tr
Nhì 5.774 1.402 3 6.5tr
Ba 8.665 8.217 6.416 2 3tr
KK1 41 19 100N
KK2 41 184 10N

Xổ số Max4d ngày 13-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 13-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.241 1 15Tr
Nhì 6.862 4.946 3 6.5tr
Ba 7.002 6.256 5.572 5 3tr
KK1 241 21 100N
KK2 41 307 10N

Xổ số Max4d ngày 13-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 13-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.241 1 15Tr
Nhì 6.862 4.946 3 6.5tr
Ba 7.002 6.256 5.572 5 3tr
KK1 241 21 100N
KK2 41 307 10N

Xổ số Max4d ngày 06-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 06-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.049 25 15Tr
Nhì 1.654 8.984 4 6.5tr
Ba 1.010 901 2.595 11 3tr
KK1 49 24 100N
KK2 49 304 10N

Xổ số Max4d ngày 06-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 3

Kỳ quay thưởng - Thứ 3, Ngày 06-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.049 25 15Tr
Nhì 1.654 8.984 4 6.5tr
Ba 1.010 901 2.595 11 3tr
KK1 49 24 100N
KK2 49 304 10N