VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 26-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.141 0 15Tr
Nhì 2.783 3.358 2 6.5tr
Ba 8.417 3.933 9.726 0 3tr
KK1 141 7 100N
KK2 41 60 10N

Xổ số Max4d ngày 26-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 26-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.141 0 15Tr
Nhì 2.783 3.358 2 6.5tr
Ba 8.417 3.933 9.726 0 3tr
KK1 141 7 100N
KK2 41 60 10N

Xổ số Max4d ngày 19-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 19-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.961 1 15Tr
Nhì 2.912 7.850 0 6.5tr
Ba 8.967 5.565 6.240 15 3tr
KK1 961 26 100N
KK2 61 74 10N

Xổ số Max4d ngày 19-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 19-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 3.961 1 15Tr
Nhì 2.912 7.850 0 6.5tr
Ba 8.967 5.565 6.240 15 3tr
KK1 961 26 100N
KK2 61 74 10N

Xổ số Max4d ngày 22-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 22-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.990 0 15Tr
Nhì 3.298 786 2 6.5tr
Ba 289 750 1.500 3 3tr
KK1 990 17 100N
KK2 90 138 10N

Xổ số Max4d ngày 22-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 22-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.990 0 15Tr
Nhì 3.298 786 2 6.5tr
Ba 289 750 1.500 3 3tr
KK1 990 17 100N
KK2 90 138 10N

Xổ số Max4d ngày 15-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 15-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.429 0 15Tr
Nhì 4.678 8.214 5 6.5tr
Ba 597 567 732 4 3tr
KK1 429 12 100N
KK2 29 265 10N

Xổ số Max4d ngày 15-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 15-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 9.429 0 15Tr
Nhì 4.678 8.214 5 6.5tr
Ba 597 567 732 4 3tr
KK1 429 12 100N
KK2 29 265 10N

Xổ số Max4d ngày 08-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 08-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.296 0 15Tr
Nhì 9.972 1.725 7 6.5tr
Ba 1.703 2.927 2.630 9 3tr
KK1 296 20 100N
KK2 96 288 10N

Xổ số Max4d ngày 08-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 5

Kỳ quay thưởng - Thứ 5, Ngày 08-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 7.296 0 15Tr
Nhì 9.972 1.725 7 6.5tr
Ba 1.703 2.927 2.630 9 3tr
KK1 296 20 100N
KK2 96 288 10N