VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Max4D HÔM NAY


Xổ số Max4d ngày 28-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.604 0 15Tr
Nhì 6.694 8.154 2 6.5tr
Ba 4.926 4.142 2.695 1 3tr
KK1 604 4 100N
KK2 4 53 10N

Xổ số Max4d ngày 28-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 28-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 5.604 0 15Tr
Nhì 6.694 8.154 2 6.5tr
Ba 4.926 4.142 2.695 1 3tr
KK1 604 4 100N
KK2 4 53 10N

Xổ số Max4d ngày 21-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.393 0 15Tr
Nhì 4.562 3.080 2 6.5tr
Ba 4.514 6.796 9.884 7 3tr
KK1 393 2 100N
KK2 93 40 10N

Xổ số Max4d ngày 21-08-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 21-08-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.393 0 15Tr
Nhì 4.562 3.080 2 6.5tr
Ba 4.514 6.796 9.884 7 3tr
KK1 393 2 100N
KK2 93 40 10N

Xổ số Max4d ngày 17-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 17-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.077 0 15Tr
Nhì 2.324 797 2 6.5tr
Ba 8.734 9.002 2.239 6 3tr
KK1 77 22 100N
KK2 77 419 10N

Xổ số Max4d ngày 17-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 17-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 6.077 0 15Tr
Nhì 2.324 797 2 6.5tr
Ba 8.734 9.002 2.239 6 3tr
KK1 77 22 100N
KK2 77 419 10N

Xổ số Max4d ngày 10-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 10-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.506 2 15Tr
Nhì 4.500 5.791 0 6.5tr
Ba 3.166 4.489 5.446 4 3tr
KK1 506 12 100N
KK2 6 478 10N

Xổ số Max4d ngày 10-07-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 10-07-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 4.506 2 15Tr
Nhì 4.500 5.791 0 6.5tr
Ba 3.166 4.489 5.446 4 3tr
KK1 506 12 100N
KK2 6 478 10N

Xổ số Max4d ngày 26-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 26-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 2.051 6 15Tr
Nhì 6.905 7.583 5 6.5tr
Ba 4.204 9.115 9.793 78 3tr
KK1 51 44 100N
KK2 51 414 10N

Xổ số Max4d ngày 19-06-2021

Vietlott >> XS Max 4D >> KQXS Max4D Thứ 7

Kỳ quay thưởng - Thứ 7, Ngày 19-06-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 1.032 11 15Tr
Nhì 4.571 3.957 11 6.5tr
Ba 8.559 5.270 6.142 8 3tr
KK1 32 26 100N
KK2 32 356 10N