VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 20-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 04 14 22 24 40

Giá trị jackpot: 16.973.364.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14.925 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
15 16 22 25 29 33

Giá trị jackpot: 15.234.059.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.234.059.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.863 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 03 12 32 35 44

Giá trị jackpot: 13.531.338.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.531.338.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 900 300.000
Giải ba 3 số 15.111 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 04 27 32 40 43

Giá trị jackpot: 72.397.323.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 72.397.323.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.655 300.000
Giải ba 3 số 29.161 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 03 09 15 17 43

Giá trị jackpot: 65.752.184.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 65.752.184.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 33.272 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
07 09 16 20 30 32

Giá trị jackpot: 59.325.037.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 59.325.037.000
Giải nhất 5 số 62 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.023 300.000
Giải ba 3 số 33.642 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 10 12 14 17 31

Giá trị jackpot: 53.746.736.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 53.746.736.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.797 300.000
Giải ba 3 số 29.173 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 13 16 24 33 45

Giá trị jackpot: 48.556.175.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 48.556.175.000
Giải nhất 5 số 45 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.623 300.000
Giải ba 3 số 26.077 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 17 23 27 37 42

Giá trị jackpot: 43.928.011.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 43.928.011.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.512 300.000
Giải ba 3 số 24.221 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
15 27 31 36 38 41

Giá trị jackpot: 39.364.640.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 39.364.640.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.307 300.000
Giải ba 3 số 20.863 30.000