VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 31-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
04 09 10 22 41 44

Giá trị jackpot: 14.537.298.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.537.298.000
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 921 300.000
Giải ba 3 số 15.416 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
06 13 19 20 37 44

Giá trị jackpot: 13.230.312.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 13.230.312.000
Giải nhất 5 số 22 10.000.000
Giải nhì 4 số 921 300.000
Giải ba 3 số 14.312 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 26-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
08 10 19 25 35 44

Giá trị jackpot: 25.029.626.667 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 3 25.029.626.667
Giải nhất 5 số 87 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.817 300.000
Giải ba 3 số 41.078 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 24-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
09 11 15 28 33 44

Giá trị jackpot: 69.074.823.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 69.074.823.500
Giải nhất 5 số 73 10.000.000
Giải nhì 4 số 2.689 300.000
Giải ba 3 số 41.076 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 10 17 19 24 41

Giá trị jackpot: 62.996.443.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 62.996.443.000
Giải nhất 5 số 33 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.828 300.000
Giải ba 3 số 31.645 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 19-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
03 09 10 27 35 38

Giá trị jackpot: 57.421.891.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 57.421.891.500
Giải nhất 5 số 39 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.920 300.000
Giải ba 3 số 32.035 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 17-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
02 06 13 20 28 44

Giá trị jackpot: 52.007.827.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 52.007.827.500
Giải nhất 5 số 42 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.593 300.000
Giải ba 3 số 27.413 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
07 08 13 37 42 44

Giá trị jackpot: 46.700.646.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 46.700.646.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.347 300.000
Giải ba 3 số 23.862 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 12-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 06 08 09 15 27

Giá trị jackpot: 42.229.126.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 42.229.126.500
Giải nhất 5 số 44 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.650 300.000
Giải ba 3 số 24.317 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 10-05-2023

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 4
07 08 09 13 15 27

Giá trị jackpot: 38.480.580.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 38.480.580.500
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.593 300.000
Giải ba 3 số 25.476 30.000