VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 20-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
01 04 14 22 24 40

Giá trị jackpot: 16.973.364.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.973.364.000
Giải nhất 5 số 14 10.000.000
Giải nhì 4 số 860 300.000
Giải ba 3 số 14.925 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 13-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 04 27 32 40 43

Giá trị jackpot: 72.397.323.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 72.397.323.000
Giải nhất 5 số 34 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.655 300.000
Giải ba 3 số 29.161 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 06-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
08 10 12 14 17 31

Giá trị jackpot: 53.746.736.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 53.746.736.500
Giải nhất 5 số 27 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.797 300.000
Giải ba 3 số 29.173 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
15 27 31 36 38 41

Giá trị jackpot: 39.364.640.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 39.364.640.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.307 300.000
Giải ba 3 số 20.863 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
02 11 18 33 36 45

Giá trị jackpot: 28.053.087.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 28.053.087.500
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.250 300.000
Giải ba 3 số 19.271 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
02 05 19 26 38 40

Giá trị jackpot: 22.314.157.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 22.314.157.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.297 300.000
Giải ba 3 số 19.525 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 09-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
13 15 20 25 35 43

Giá trị jackpot: 16.803.160.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.803.160.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.014 300.000
Giải ba 3 số 17.746 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 02-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 17 28 30 31 32

Giá trị jackpot: 21.270.243.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 21.270.243.500
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 971 300.000
Giải ba 3 số 17.210 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 25-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 08 31 33 34

Giá trị jackpot: 16.272.183.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 16.272.183.500
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.773 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 18-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Chủ nhật
03 05 10 17 25 29

Giá trị jackpot: 43.132.025.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 1 43.132.025.000
Giải nhất 5 số 47 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.581 300.000
Giải ba 3 số 24.131 30.000