VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45 HÔM NAY


Xổ số Mega 6/45 ngày 18-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
15 16 22 25 29 33

Giá trị jackpot: 15.234.059.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.234.059.500
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.863 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 11-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 03 09 15 17 43

Giá trị jackpot: 65.752.184.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 65.752.184.000
Giải nhất 5 số 28 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.806 300.000
Giải ba 3 số 33.272 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 04-11-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
09 13 16 24 33 45

Giá trị jackpot: 48.556.175.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 48.556.175.000
Giải nhất 5 số 45 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.623 300.000
Giải ba 3 số 26.077 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 28-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
16 21 22 33 42 45

Giá trị jackpot: 35.108.565.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 35.108.565.500
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.127 300.000
Giải ba 3 số 19.038 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 21-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
10 16 17 18 34 42

Giá trị jackpot: 26.156.971.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 26.156.971.000
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 989 300.000
Giải ba 3 số 18.466 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 14-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 06 22 25 30 34

Giá trị jackpot: 20.562.119.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 20.562.119.000
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 928 300.000
Giải ba 3 số 16.342 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 07-10-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
18 20 29 34 36 38

Giá trị jackpot: 15.061.056.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 15.061.056.500
Giải nhất 5 số 19 10.000.000
Giải nhì 4 số 793 300.000
Giải ba 3 số 14.206 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 30-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
04 11 19 20 35 41

Giá trị jackpot: 19.422.090.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 19.422.090.500
Giải nhất 5 số 24 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.131 300.000
Giải ba 3 số 17.869 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 23-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
01 12 21 28 30 44

Giá trị jackpot: 14.840.078.500 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 14.840.078.500
Giải nhất 5 số 18 10.000.000
Giải nhì 4 số 788 300.000
Giải ba 3 số 14.836 30.000

Xổ số Mega 6/45 ngày 16-09-2022

Vietlott >> XS Mega >> KQXS Mega Thứ 6
02 26 35 41 42 43

Giá trị jackpot: 39.062.754.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 6 số 0 39.062.754.000
Giải nhất 5 số 32 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.341 300.000
Giải ba 3 số 21.596 30.000