VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-06-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 18 40 41 46 47 36

Giá trị jackpot 1: 43.522.243.950 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.013.072.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 43.522.243.950
Jackpot 2 7 số 0 4.013.072.800
Giải nhất 5 số 2 10.000.000
Giải nhì 4 số 379 300.000
Giải ba 3 số 9.437 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 30-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
01 14 24 28 40 46 34

Giá trị jackpot 1: 41.223.910.350 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.757.702.400 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.223.910.350
Jackpot 2 7 số 0 3.757.702.400
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 498 300.000
Giải ba 3 số 10.897 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
04 06 08 18 39 43 28

Giá trị jackpot 1: 38.990.916.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.509.591.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 38.990.916.300
Jackpot 2 7 số 0 3.509.591.950
Giải nhất 5 số 15 10.000.000
Giải nhì 4 số 679 300.000
Giải ba 3 số 12.314 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 16 19 31 33 46 07

Giá trị jackpot 1: 37.840.372.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.381.753.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.840.372.050
Jackpot 2 7 số 0 3.381.753.700
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 483 300.000
Giải ba 3 số 9.329 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 23-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
26 27 35 36 47 54 40

Giá trị jackpot 1: 36.233.149.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.203.173.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 36.233.149.800
Jackpot 2 7 số 0 3.203.173.450
Giải nhất 5 số 3 10.000.000
Giải nhì 4 số 435 300.000
Giải ba 3 số 9.593 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 14 21 36 48 53 44

Giá trị jackpot 1: 34.404.588.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.661.644.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 34.404.588.750
Jackpot 2 7 số 1 4.661.644.750
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 384 300.000
Giải ba 3 số 7.958 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
13 14 21 23 30 41 49

Giá trị jackpot 1: 32.942.141.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.499.150.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 32.942.141.850
Jackpot 2 7 số 0 4.499.150.650
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 491 300.000
Giải ba 3 số 9.032 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 16-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
19 24 30 34 40 44 51

Giá trị jackpot 1: 31.705.358.250 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.361.730.250 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.705.358.250
Jackpot 2 7 số 0 4.361.730.250
Giải nhất 5 số 4 10.000.000
Giải nhì 4 số 522 300.000
Giải ba 3 số 10.023 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
22 24 35 43 45 54 50

Giá trị jackpot 1: 76.361.538.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.172.246.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 76.361.538.900
Jackpot 2 7 số 0 4.172.246.000
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 848 300.000
Giải ba 3 số 17.848 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-05-2023

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 03 19 33 34 51 17

Giá trị jackpot 1: 73.659.305.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.871.997.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 73.659.305.100
Jackpot 2 7 số 0 3.871.997.800
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 739 300.000
Giải ba 3 số 17.299 30.000