VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 21 22 26 35 15

Giá trị jackpot 1: 86.829.283.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.395.057.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 86.829.283.650
Jackpot 2 7 số 1 3.395.057.800
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.374 300.000
Giải ba 3 số 27.540 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 15 22 39 46 48 43

Giá trị jackpot 1: 83.273.763.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.384.349.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 7 số 1 3.384.349.700
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.137 300.000
Giải ba 3 số 24.479 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 19 25 27 38 42 54

Giá trị jackpot 1: 79.814.616.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.390.879.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 7 số 1 3.390.879.700
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.010 300.000
Giải ba 3 số 21.729 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 20 26 36 47 51 33

Giá trị jackpot 1: 76.296.698.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.739.374.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.296.698.850
Jackpot 2 7 số 1 3.739.374.550
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 982 300.000
Giải ba 3 số 21.877 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 18 23 30 35 42 43

Giá trị jackpot 1: 72.525.177.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.320.316.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72.525.177.750
Jackpot 2 7 số 0 3.320.316.650
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 884 300.000
Giải ba 3 số 18.904 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 11 14 27 38 45 21

Giá trị jackpot 1: 69.642.327.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.246.053.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.642.327.900
Jackpot 2 7 số 1 3.246.053.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.103 300.000
Giải ba 3 số 24.287 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
12 27 33 44 48 50 18

Giá trị jackpot 1: 67.427.850.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.982.629.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.427.850.900
Jackpot 2 7 số 1 3.982.629.450
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 811 300.000
Giải ba 3 số 18.541 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 19 22 25 47 53 52

Giá trị jackpot 1: 63.987.346.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.600.351.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 63.987.346.200
Jackpot 2 7 số 0 3.600.351.150
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 924 300.000
Giải ba 3 số 18.874 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 13 24 28 29 33 49

Giá trị jackpot 1: 61.167.452.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.287.029.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 61.167.452.700
Jackpot 2 7 số 0 3.287.029.650
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 858 300.000
Giải ba 3 số 17.579 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 20 23 31 54 55

Giá trị jackpot 1: 58.584.185.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.735.902.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 58.584.185.850
Jackpot 2 7 số 1 3.735.902.200
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 819 300.000
Giải ba 3 số 18.932 30.000