VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 21 22 26 35 15

Giá trị jackpot 1: 86.829.283.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.395.057.800 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 86.829.283.650
Jackpot 2 7 số 1 3.395.057.800
Giải nhất 5 số 23 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.374 300.000
Giải ba 3 số 27.540 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
04 20 26 36 47 51 33

Giá trị jackpot 1: 76.296.698.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.739.374.550 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 76.296.698.850
Jackpot 2 7 số 1 3.739.374.550
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 982 300.000
Giải ba 3 số 21.877 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
12 27 33 44 48 50 18

Giá trị jackpot 1: 67.427.850.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.982.629.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 67.427.850.900
Jackpot 2 7 số 1 3.982.629.450
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 811 300.000
Giải ba 3 số 18.541 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
03 09 20 23 31 54 55

Giá trị jackpot 1: 58.584.185.850 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.735.902.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 58.584.185.850
Jackpot 2 7 số 1 3.735.902.200
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 819 300.000
Giải ba 3 số 18.932 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 25-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
08 18 20 22 42 46 01

Giá trị jackpot 1: 51.961.066.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.172.965.175 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 51.961.066.050
Jackpot 2 7 số 2 2.172.965.175
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 792 300.000
Giải ba 3 số 17.146 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 18-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
06 30 36 39 44 46 49

Giá trị jackpot 1: 44.628.997.800 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.531.256.100 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 44.628.997.800
Jackpot 2 7 số 0 3.531.256.100
Giải nhất 5 số 6 10.000.000
Giải nhì 4 số 629 300.000
Giải ba 3 số 15.075 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 11-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 26 34 40 46 52 01

Giá trị jackpot 1: 37.672.072.050 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.657.019.200 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 37.672.072.050
Jackpot 2 7 số 0 4.657.019.200
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 650 300.000
Giải ba 3 số 13.234 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 04-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
05 11 12 22 43 45 42

Giá trị jackpot 1: 31.658.106.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.988.800.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.658.106.000
Jackpot 2 7 số 0 3.988.800.750
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 743 300.000
Giải ba 3 số 14.479 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
11 13 23 27 37 43 34

Giá trị jackpot 1: 33.257.062.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.361.895.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.257.062.650
Jackpot 2 7 số 0 3.361.895.850
Giải nhất 5 số 21 10.000.000
Giải nhì 4 số 784 300.000
Giải ba 3 số 14.439 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 3
08 27 32 43 53 54 45

Giá trị jackpot 1: 91.614.070.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.608.292.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91.614.070.200
Jackpot 2 7 số 0 4.608.292.950
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.102 300.000
Giải ba 3 số 23.530 30.000