VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 19 25 27 38 42 54

Giá trị jackpot 1: 79.814.616.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.390.879.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 79.814.616.150
Jackpot 2 7 số 1 3.390.879.700
Giải nhất 5 số 12 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.010 300.000
Giải ba 3 số 21.729 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 10-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 11 14 27 38 45 21

Giá trị jackpot 1: 69.642.327.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.246.053.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 69.642.327.900
Jackpot 2 7 số 1 3.246.053.000
Giải nhất 5 số 26 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.103 300.000
Giải ba 3 số 24.287 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 03-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
08 13 24 28 29 33 49

Giá trị jackpot 1: 61.167.452.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.287.029.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 61.167.452.700
Jackpot 2 7 số 0 3.287.029.650
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 858 300.000
Giải ba 3 số 17.579 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 27-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
01 07 10 17 19 30 53

Giá trị jackpot 1: 53.993.736.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.225.852.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 53.993.736.750
Jackpot 2 7 số 0 3.225.852.300
Giải nhất 5 số 16 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.081 300.000
Giải ba 3 số 18.718 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 20-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 21 27 34 37 53 29

Giá trị jackpot 1: 46.869.729.600 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.780.226.300 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 46.869.729.600
Jackpot 2 7 số 0 3.780.226.300
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 625 300.000
Giải ba 3 số 14.219 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 13-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 13 43 48 51 52 15

Giá trị jackpot 1: 39.847.692.900 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.898.754.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 39.847.692.900
Jackpot 2 7 số 1 4.898.754.850
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 545 300.000
Giải ba 3 số 12.148 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 06-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
06 08 19 20 47 53 07

Giá trị jackpot 1: 33.330.821.700 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.174.658.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 33.330.821.700
Jackpot 2 7 số 0 4.174.658.050
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 661 300.000
Giải ba 3 số 13.805 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
15 32 33 37 42 54 28

Giá trị jackpot 1: 35.206.530.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.578.503.350 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.206.530.150
Jackpot 2 7 số 0 3.578.503.350
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 504 300.000
Giải ba 3 số 10.993 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
12 14 19 29 44 47 26

Giá trị jackpot 1: 98.674.641.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 2.696.400.450 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 98.674.641.750
Jackpot 2 7 số 2 2.696.400.450
Giải nhất 5 số 20 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.218 300.000
Giải ba 3 số 25.672 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 5
03 08 19 30 41 52 09

Giá trị jackpot 1: 83.847.890.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.745.384.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.847.890.100
Jackpot 2 7 số 0 3.745.384.050
Giải nhất 5 số 17 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.022 300.000
Giải ba 3 số 21.739 30.000