VIETLOTT - KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55 HÔM NAY


Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 19-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
03 15 22 39 46 48 43

Giá trị jackpot 1: 83.273.763.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.384.349.700 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.273.763.450
Jackpot 2 7 số 1 3.384.349.700
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.137 300.000
Giải ba 3 số 24.479 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 12-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 18 23 30 35 42 43

Giá trị jackpot 1: 72.525.177.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.320.316.650 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 72.525.177.750
Jackpot 2 7 số 0 3.320.316.650
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 884 300.000
Giải ba 3 số 18.904 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 05-11-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
10 19 22 25 47 53 52

Giá trị jackpot 1: 63.987.346.200 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.600.351.150 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 63.987.346.200
Jackpot 2 7 số 0 3.600.351.150
Giải nhất 5 số 9 10.000.000
Giải nhì 4 số 924 300.000
Giải ba 3 số 18.874 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 29-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 03 10 13 15 20 32

Giá trị jackpot 1: 55.574.880.150 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.401.534.900 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 55.574.880.150
Jackpot 2 7 số 0 3.401.534.900
Giải nhất 5 số 35 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.220 300.000
Giải ba 3 số 21.623 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 22-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
17 19 35 42 51 52 34

Giá trị jackpot 1: 49.411.290.450 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.062.621.950 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 49.411.290.450
Jackpot 2 7 số 0 4.062.621.950
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 687 300.000
Giải ba 3 số 16.013 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 15-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
08 15 16 39 45 51 23

Giá trị jackpot 1: 41.892.390.300 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.227.188.600 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 41.892.390.300
Jackpot 2 7 số 0 3.227.188.600
Giải nhất 5 số 11 10.000.000
Giải nhì 4 số 733 300.000
Giải ba 3 số 14.697 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 08-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
11 17 23 34 41 51 40

Giá trị jackpot 1: 35.350.914.000 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.399.112.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 35.350.914.000
Jackpot 2 7 số 0 4.399.112.750
Giải nhất 5 số 8 10.000.000
Giải nhì 4 số 567 300.000
Giải ba 3 số 12.657 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 01-10-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
14 15 16 22 23 29 20

Giá trị jackpot 1: 37.241.100.750 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.804.566.750 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 1 37.241.100.750
Jackpot 2 7 số 0 3.804.566.750
Giải nhất 5 số 10 10.000.000
Giải nhì 4 số 559 300.000
Giải ba 3 số 12.319 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 24-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
01 04 05 17 42 47 09

Giá trị jackpot 1: 31.902.787.650 đồng
Giá trị jackpot 2: 3.211.420.850 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 31.902.787.650
Jackpot 2 7 số 0 3.211.420.850
Giải nhất 5 số 5 10.000.000
Giải nhì 4 số 379 300.000
Giải ba 3 số 9.757 30.000

Xổ số Power 6/55 hôm nay ngày 17-09-2022

Vietlott >> XS Max Power >> KQXS Power Thứ 7
05 08 19 34 40 49 39

Giá trị jackpot 1: 87.421.889.100 đồng
Giá trị jackpot 2: 4.142.495.050 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (Đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87.421.889.100
Jackpot 2 7 số 0 4.142.495.050
Giải nhất 5 số 13 10.000.000
Giải nhì 4 số 1.064 300.000
Giải ba 3 số 22.581 30.000