Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền nam về nhiều nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
65 4 lần
13 3 lần
46 3 lần
92 3 lần
91 2 lần
Con số Số lần về
57 2 lần
26 2 lần
47 2 lần
99 2 lần
41 2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền nam về ít nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
79 1 lần
94 1 lần
49 1 lần
52 1 lần
35 1 lần
Con số Số lần về
96 1 lần
44 1 lần
77 1 lần
62 1 lần
00 1 lần

Thống kê đầu số giải đặc biệt lâu Miền nam chưa về nhất trong 30 lần quay

0x 30 ngày 0x 30 ngày 9x 30 ngày 2x 29 ngày 4x 29 ngày

Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền nam lâu chưa về nhất trong 30 lần quay

x2 30 ngày x3 30 ngày x2 30 ngày x3 29 ngày x7 29 ngày