Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền trung về nhiều nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
93 3 lần
83 3 lần
47 3 lần
07 3 lần
37 3 lần
Con số Số lần về
62 3 lần
87 2 lần
78 2 lần
97 2 lần
17 2 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền trung về ít nhất trong 30 lần quay

Con số Số lần về
61 1 lần
40 1 lần
89 1 lần
52 1 lần
22 1 lần
Con số Số lần về
96 1 lần
77 1 lần
42 1 lần
16 1 lần
94 1 lần

Thống kê đầu số giải đặc biệt lâu Miền trung chưa về nhất trong 30 lần quay

5x 30 ngày 6x 30 ngày 0x 29 ngày 6x 29 ngày 7x 29 ngày

Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền trung lâu chưa về nhất trong 30 lần quay

x6 30 ngày x3 30 ngày x9 29 ngày x8 29 ngày x7 29 ngày