Thống kê xổ số Miền Nam trong 30 lần quay

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam từ 19/02/2023 tới 21/03/2023

Ngày Đài Đặc biệt
XSMN Chủ nhật/ 19/02 Kiên Giang 006475
Tiền Giang 025477
XSMN Thứ 2/ 20/02 Hồ Chí Minh 643731
Cà Mau 391271
XSMN Thứ 3/ 21/02 Bạc Liêu 076007
Vũng Tàu 389786
XSMN Thứ 4/ 22/02 Sóc Trăng 770121
Cần Thơ 882249
XSMN Thứ 5/ 23/02 Bình Thuận 760133
Tây Ninh 798545
An Giang 486354
XSMN Thứ 6/ 24/02 Trà Vinh 901336
Vĩnh Long 850541
Bình Dương 097360
XSMN Thứ 7/ 25/02 Hồ Chí Minh 369214
Long An 964522
Bình Phước 106038
Hậu Giang 877086
XSMN Chủ nhật/ 26/02 Tiền Giang 737936
Kiên Giang 069045
XSMN Thứ 2/ 27/02 Cà Mau 273263
Hồ Chí Minh 317971
XSMN Thứ 3/ 28/02 Vũng Tàu 957411
Bến Tre 803738
Bạc Liêu 514645
XSMN Thứ 4/ 01/03 Cần Thơ 874314
Đồng Nai 731066
Sóc Trăng 169898
XSMN Thứ 5/ 02/03 Tây Ninh 581027
Bình Thuận 443538

1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 1 lần quay xổ số Miền Nam

04 27 lần
44 25 lần
81 24 lần
83 24 lần
43 24 lần
31 23 lần
18 23 lần
68 23 lần
56 23 lần
71 22 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
01 30 ngày 19/02/2023
06 30 ngày 19/02/2023
10 30 ngày 19/02/2023
13 30 ngày 19/02/2023
15 30 ngày 19/02/2023
17 30 ngày 19/02/2023
17 30 ngày 19/02/2023
18 30 ngày 19/02/2023
21 30 ngày 19/02/2023
26 30 ngày 19/02/2023

Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc

5x 8 lần
9x 8 lần
4x 8 lần
3x 8 lần
4x 7 lần
9x 7 lần
4x 7 lần
1x 6 lần
0x 6 lần
2x 6 lần
3x 6 lần
0x 6 lần
8x 6 lần
0x 6 lần
7x 6 lần
6x 6 lần
9x 6 lần
6x 6 lần
4x 6 lần
3x 5 lần
8x 5 lần
2x 5 lần
8x 5 lần
5x 5 lần
7x 5 lần
9x 5 lần
7x 5 lần
2x 5 lần
0x 5 lần
6x 5 lần
2x 5 lần
7x 5 lần
6x 5 lần
6x 5 lần
5x 5 lần
4x 5 lần
4x 5 lần
3x 5 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
7x 4 lần
0x 4 lần
0x 4 lần
5x 4 lần
2x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
4x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
2x 4 lần
1x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
6x 4 lần
0x 4 lần
1x 4 lần
0x 4 lần
8x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
1x 4 lần
2x 4 lần
5x 4 lần
6x 4 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
0x 3 lần
3x 3 lần
5x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
9x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
3x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
3x 3 lần
4x 3 lần
8x 3 lần
4x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
3x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
2x 3 lần
9x 3 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
0x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
1x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
8x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
5x 2 lần
7x 2 lần
7x 2 lần
9x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
2x 2 lần
0x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
3x 2 lần
9x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
7x 2 lần
8x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
2x 1 lần
5x 1 lần
6x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
6x 1 lần
1x 1 lần
2x 1 lần
7x 1 lần
3x 1 lần
9x 1 lần
8x 1 lần
7x 1 lần
2x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
0x 1 lần
1x 1 lần
1x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
5x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
7x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
5x 1 lần
3x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
4x 1 lần
3x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
x0 9 lần
x1 8 lần
x1 7 lần
x4 7 lần
x1 7 lần
x0 7 lần
x2 7 lần
x0 6 lần
x3 6 lần
x4 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x3 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x6 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x4 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x2 4 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x5 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x4 3 lần
x1 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x7 3 lần
x5 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x8 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x6 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x9 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x7 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x9 2 lần
x4 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x5 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x6 2 lần
x5 2 lần
x9 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x7 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x5 2 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x8 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x7 2 lần
x8 1 lần
x6 1 lần
x7 1 lần
x4 1 lần
x5 1 lần
x5 1 lần
x7 1 lần
x8 1 lần
x3 1 lần
x0 1 lần
x1 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x1 1 lần
x0 1 lần
x5 1 lần
x7 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x7 1 lần
x6 1 lần
x2 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x7 1 lần
x1 1 lần
x9 1 lần
x8 1 lần
x3 1 lần
x1 1 lần
x5 1 lần
x8 1 lần
x8 1 lần
x6 1 lần
x6 1 lần
x0 1 lần
x8 1 lần
x4 1 lần
x9 1 lần
x6 1 lần
x9 1 lần

THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN NAM (THỐNG KÊ XSMN)

Thống kê kết quả xổ số miền Nam (TK KQXSMN) được Xổ Số 88 tổng hợp những số liệu thống kê cần thiết nhất của kết quả xổ số miền Nam nên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những người chơi. Tra cứu thống kê XSMN tại đây các bạn sẽ nắm rõ tất cả các thông tin về kết quả XSMN được thống kê như: thống kê lô gan, bảng đặc biệt miền Nam, XSMN thống kê nhanh…từ đó có thể đưa ra những phân tích, đánh giá hiệu quả trước khi quyết định lựa chọn các cặp số tham gia XSMN. Đây là một phương pháp khoa học được rất nhiều người chơi áp dụng khi soi cầu, dự đoán xổ số miền Nam. 

1. Thống kê kết quả xổ số miền Nam cung cấp những gì?

Thống kê xổ số miền Nam cung cấp dữ liệu cho tất cả 21 nhà đài tỉnh/thành thuộc miền Nam theo những yếu tố sau:

 • Bảng thống kê xổ số miền Nam hôm nay, hôm qua, và các hôm trước đó.
 • Thống kê giải đặc biệt miền Nam theo từng đài.
 • Thống kê giải tám xổ số miền Nam.
 • Thống kê các cặp số miền Nam về nhiều nhất.
 • Thống kê nhanh XSMN như lô gan, cặp lô gan, thống kê tần suất lô tô xổ số miền Nam, thống kê đầu đuôi lô tô. 

2. Lịch thống kê kết quả xổ số miền Nam các ngày trong tuân

 • Thứ 2: Thống kê XSMN 3 đài Hồ Chí Mình, Đồng Tháp, Cà Mau
 • Thứ 3: Thống kê miền Nam Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
 • Thứ 4: Thống kê xổ số miền Nam các tỉnh Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
 • Thứ 5: Thống kê miền Nam hôm nay của Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
 • Thứ 6: Thống kê miền Nam các đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
 • Thứ 7: Thống kê XSMN hôm nay Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
 • Chủ Nhật: Thống kê kết quả xổ số miền Nam của 3 tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt

3. Xem bảng thống kê kết quả xổ số miền Nam ở đâu đúng nhất?

Để xem thống kê XSMN hôm nay một cách đầy đủ, nhanh và chính xác nhất các bạn có thể truy cập vào website XS88.TV và lựa chọn mục THỐNG KÊ để xem chi tiết các loại thống kê nhanh XSMN, thống kê lô gan, lô xiên, lô rơi, thống kê loto XSMN, đầu đuôi lô tô, lô câm…hoàn toàn miễn phí.

4. Xem thống kê kết quả XSMN như nào?

Với công cụ thống kê xổ số MN các bạn có thể dễ dàng theo dõi KQXS miền Nam theo các tiêu chí cụ thể chỉ với một số thao tác đơn giản sau:

 • Chọn một trong số các tiêu chí thống kê mà các bạn muốn xem (Ví dụ: thống kê nhanh, giải đặc biệt xổ số miền Nam, lô gan, lô rơi, lô xiên, lô kép, thống kê MN…).
 • Chọn biên độ ngày và click “Xem kết quả
 • Nếu bạn muốn xem thống kê KQXS miền Nam theo tháng, theo tuần hoặc theo năm thì chỉ cần chọn đúng thời gian muốn xem là kết quả sẽ được hiển thị.

5. Có thể xem thống kê kết quả xổ số miền Nam khi nào?

Vì hệ thống website của XS88.TV hoạt động liên tục 24/24h nên các bạn có thể truy cập vào đây bất cứ khi nào muốn để xem TK xổ số miền Nam hôm nay hoặc tìm kiếm các thống kê nhanh kết quả xổ số miền Nam để làm cơ sở phân tích, nhận định, soi cầu để đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Nam (dự đoán KQXSMN) một cách chính xác nhất.

Các kết quả xổ số thống kê miền Nam luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả quay số mở thưởng theo ngày nên đảm bảo thống kê luôn đầy đủ, chi tiết nhất cho người chơi tham khảo.

Hầu hết các thống kê kết quả xổ số miền Nam mà chúng tôi cung cấp đều rất cần thiết với các dân chơi xổ số, lô đề và chúng thường được vận dụng để tính kết quả xổ số hôm nay dựa theo các chu kỳ, đặc tính lượt về. Chúc các bạn có những tính toán chính xác và gặt hái được nhiều thành công!

Xem thêm
Thu gọn