Thống kê xổ số Miền Trung trong 30 lần quay

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung từ 19/02/2023 tới 21/03/2023

Ngày Đài Đặc biệt
XSMN Chủ nhật/ 19/02 Kon Tum 345318
Thừa Thiên Huế 979078
Khánh Hòa 612085
XSMN Thứ 2/ 20/02 Thừa Thiên Huế 815920
Phú Yên 403234
XSMN Thứ 4/ 22/02 Đà Nẵng 256805
Khánh Hòa 163641
XSMN Thứ 5/ 23/02 Quảng Bình 259962
Quảng Trị 036980
XSMN Thứ 6/ 24/02 Gia Lai 113627
Ninh Thuận 867728
XSMN Thứ 7/ 25/02 Quảng Ngãi 235566
Đà Nẵng 097770
Đắk Nông 479792
XSMN Chủ nhật/ 26/02 Thừa Thiên Huế 051810
Kon Tum 656755
Khánh Hòa 533895
XSMN Thứ 2/ 27/02 Thừa Thiên Huế 982419
Phú Yên 605636
XSMN Thứ 3/ 28/02 Quảng Nam 200702
Đắk Lắk 731319
XSMN Thứ 4/ 01/03 Đà Nẵng 215015
Khánh Hòa 139727
XSMN Thứ 5/ 02/03 Quảng Bình 115905
Bình Định 253908
Quảng Trị 480645
XSMN Thứ 6/ 03/03 Ninh Thuận 807756
Gia Lai 505263
XSMN Thứ 7/ 04/03 Đắk Nông 571009
Quảng Ngãi 902168

1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 1 lần quay xổ số Miền Trung

45 23 lần
18 20 lần
27 19 lần
61 18 lần
88 18 lần
13 17 lần
34 17 lần
78 17 lần
44 17 lần
59 17 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
02 30 ngày 19/02/2023
10 30 ngày 19/02/2023
10 30 ngày 19/02/2023
11 30 ngày 19/02/2023
18 30 ngày 19/02/2023
18 30 ngày 19/02/2023
18 30 ngày 19/02/2023
19 30 ngày 19/02/2023
19 30 ngày 19/02/2023
20 30 ngày 19/02/2023

Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc

5x 8 lần
9x 8 lần
4x 8 lần
3x 8 lần
4x 7 lần
9x 7 lần
4x 7 lần
1x 6 lần
0x 6 lần
2x 6 lần
3x 6 lần
0x 6 lần
8x 6 lần
0x 6 lần
7x 6 lần
6x 6 lần
9x 6 lần
6x 6 lần
4x 6 lần
3x 5 lần
8x 5 lần
2x 5 lần
8x 5 lần
7x 5 lần
5x 5 lần
9x 5 lần
7x 5 lần
2x 5 lần
0x 5 lần
7x 5 lần
6x 5 lần
2x 5 lần
6x 5 lần
6x 5 lần
5x 5 lần
4x 5 lần
4x 5 lần
3x 5 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
6x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
3x 4 lần
0x 4 lần
6x 4 lần
7x 4 lần
5x 4 lần
0x 4 lần
2x 4 lần
6x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
4x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
2x 4 lần
1x 4 lần
1x 4 lần
6x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
0x 4 lần
0x 4 lần
1x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
6x 4 lần
2x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
1x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
3x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
6x 3 lần
4x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
3x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
3x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
5x 3 lần
7x 3 lần
3x 3 lần
0x 3 lần
8x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
3x 3 lần
7x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
4x 3 lần
0x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
3x 3 lần
4x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
0x 3 lần
1x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
8x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
5x 2 lần
7x 2 lần
7x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
9x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
2x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
3x 2 lần
9x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
6x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
6x 1 lần
1x 1 lần
2x 1 lần
3x 1 lần
9x 1 lần
8x 1 lần
7x 1 lần
7x 1 lần
2x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
0x 1 lần
1x 1 lần
1x 1 lần
5x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
7x 1 lần
9x 1 lần
5x 1 lần
4x 1 lần
3x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
5x 1 lần
x0 9 lần
x1 8 lần
x0 7 lần
x2 7 lần
x1 7 lần
x4 7 lần
x1 7 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x3 6 lần
x4 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x2 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x6 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x4 4 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x3 3 lần
x4 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x7 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x8 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x6 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x8 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x9 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x7 2 lần
x7 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x9 2 lần
x4 2 lần
x2 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x5 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x5 2 lần
x9 2 lần
x3 2 lần
x6 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x5 2 lần
x8 1 lần
x4 1 lần
x9 1 lần
x6 1 lần
x9 1 lần
x6 1 lần
x8 1 lần
x4 1 lần
x7 1 lần
x5 1 lần
x5 1 lần
x7 1 lần
x8 1 lần
x3 1 lần
x0 1 lần
x1 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x1 1 lần
x0 1 lần
x7 1 lần
x5 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x7 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x7 1 lần
x1 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x5 1 lần
x8 1 lần
x8 1 lần
x6 1 lần
x6 1 lần
x0 1 lần

THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN TRUNG (THỐNG KÊ XSMT)

Thống kê XSMT là một công cụ tổng hợp những dữ liệu thống kê kết quả xổ số miền Trung theo các nhóm tiêu chí khác nhau về thời gian, tần suất, tổng… được mọi người quan tâm nhiều nhất. Những KQXS miền Trung được lưu trữ trong thời gian dài, được chọn lọc và thực hiện bởi các công cụ hiện đại nên tỉ lệ chính xác rất cao. Dựa theo những dữ liệu thống kê XSMT hôm nay được cung cấp, người chơi có thể hiểu được quy luật xổ số về theo kỳ để có những lựa chọn con số dự đoán chính xác nhất

1. Thống kê kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) gồm những gì?

Thống kê xổ số miền Trung hôm nay tổng hợp tất cả các dữ liệu mở thưởng trong thời gian gần để tạo thành bảng thống kê chi tiết về các tiêu chí sau: 

 • Bảng thống kê XS miền Trung hôm nay, hôm qua và những hôm trước đó.
 • Thống kê tần suất lô tô gan miền Trung
 • Thống kê các cặp số xuất hiện nhiều nhất
 • Thống kê giải đặc biệt miền Trung (xổ số đặc biệt miền Trung theo tuần, theo tháng, theo tổng
 • Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Trung
 • Thống kê giải tám kết quả XSMT
 • Thống kê nhanh xổ số miền Trung

2. Lịch thống kê kết quả xổ số miền Trung trong tuần

 • Thứ 2: Thống kê XSMT hôm nay của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phú Yên
 • Thứ 3: Thống kê kết quả xổ số miền Trung đài Đắk Lắk, Quảng Nam
 • Thứ 4: Thống kê XSMT đài Đà Nẵng, Khánh Hòa
 • Thứ 5: Thống kê XS miền Trung hôm nay đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
 • Thứ 6: Thống kê xổ số miền Trung tỉnh Ninh Thuận, Gia Lai
 • Thứ 7: Thống kê kết quả XSMT tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
 • Chủ Nhật: Thống kê kết quả xổ số miền Trung 2 đài Kon Tum, Khánh Hòa

3. Cách tra cứu thống kê kết quả xổ số miền Trung chính xác nhất

Với công cụ thống kê XSMT các bạn có thể dễ dàng theo dõi kết quả xổ số đặc biệt miền Trung (KQXSMT) theo nhiều tiêu chí khác nhau chỉ với một số thao tác đơn giản: 

 • Truy cập vào trang web XS88.TV và chọn một trong số các tiêu chí mà bạn muốn xem (Ví dụ: Thống kê nhanh xổ số miền Trung, thống kê lô tô, thống kê lô xiên, thống kê đặc biệt miền Trung…)
 • Chọn biên độ ngày và chọn “Xem kết quả”. 
 • Nếu bạn muốn xem thống kê xổ số miền Trung theo ngày, tháng, tuần hoặc năm thì chỉ cần chọn đúng thời gian muốn xem là kết quả sẽ được hiển thị. 

4. Khi nào có thể xem thống kê kết quả xổ số miền Trung?

Bất cứ khi nào bạn muốn xem thống kê xổ số miền Trung hôm nay hoặc tìm kiếm các thống kê nhanh kết quả xổ số miền Trung để làm cơ sở phân tích, nhận định, soi cầu để đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Trung (dự đoán KQXSMT) một cách chính xác nhất đều có thể truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi. 

Hệ thống website XS88.TV hoạt động liên tục 24/24h và luôn cung cấp các kết quả thống kê XSMT nhanh, chính xác nhất.

Các kết quả thống kê XS miền Trung hôm nay luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả quay số mở thưởng theo ngày nên đảm bảo thống kê luôn đầy đủ, chi tiết nhất cho người chơi tham khảo.

Tất cả những thống kê xổ số miền Trung trên đều là công cụ hữu ích giúp bạn tìm thấy cơ sở để thực hiện hiệu quả các bước tính toán, soi cầu lô. Chúc các bạn có thật nhiều ván cược thành công và nhanh chóng làm giàu từ trò chơi lô đề!. 

Xem thêm
Thu gọn