XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 84
Giải bảy 760
Giải sáu 7213 2599 0582
Giải năm 7940
Giải tư 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287
Giải ba 78879 63297
Giải nhì 99577
Giải nhất 54450
Đặc biệt 304077
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 07 09 13 39 40 42 50 60
77 77 79 82 84 87 89 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 09 0 40, 50, 60
1 13 1
2 2 42, 82
3 39 3 13
4 40, 42 4 84
5 50 5
6 60 6
7 77, 77, 79 7 77, 77, 87, 97
8 82, 84, 87, 89 8
9 97, 99 9 39, 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-03-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 17
Giải bảy 885
Giải sáu 6330 4656 2535
Giải năm 0112
Giải tư 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811
Giải ba 82292 49500
Giải nhì 24545
Giải nhất 12445
Đặc biệt 930854
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 11 12 17 19 30 35 45 45
54 54 56 61 61 80 85 87 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 80
1 11, 12, 17, 19 1 11, 61, 61
2 2 12, 92
3 30, 35 3
4 45, 45 4 54, 54
5 54, 54, 56 5 35, 45, 45, 85
6 61, 61 6 56
7 7 17, 87
8 80, 85, 87 8
9 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-03-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 66
Giải bảy 024
Giải sáu 8878 9787 9910
Giải năm 6583
Giải tư 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408
Giải ba 49181 34975
Giải nhì 83540
Giải nhất 75681
Đặc biệt 370863
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
02 04 08 10 24 40 48 50 53
63 66 68 75 78 81 81 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 08 0 10, 40, 50
1 10 1 81, 81
2 24 2
3 3 53, 63, 83
4 40, 48 4 24
5 50, 53 5 75
6 63, 66, 68 6 66
7 75, 78 7 87
8 81, 81, 83, 87 8 48, 68, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-03-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 01
Giải bảy 819
Giải sáu 5423 7682 1480
Giải năm 6449
Giải tư 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587
Giải ba 13578 40863
Giải nhì 70380
Giải nhất 60510
Đặc biệt 287078
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
01 03 10 19 23 24 28 35 49
63 77 78 78 80 80 82 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 10, 80, 80
1 10, 19 1 01
2 23, 24, 28 2 82
3 35 3 23, 63
4 49 4 24, 84
5 5 35
6 63 6
7 77, 78, 78 7 77, 87
8 80, 80, 82, 84, 87 8 28, 78, 78
9 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-03-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 77
Giải bảy 244
Giải sáu 8599 1778 0193
Giải năm 9156
Giải tư 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451
Giải ba 71569 73894
Giải nhì 34236
Giải nhất 70489
Đặc biệt 266066
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
36 40 40 44 51 56 57 66 69
77 78 78 89 90 93 94 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 90
1 1 51
2 2
3 36 3 93
4 40, 40, 44 4 44, 94
5 51, 56, 57 5 95
6 66, 69 6 36, 56, 66
7 77, 78, 78 7 57, 77
8 89 8 78, 78
9 90, 93, 94, 95, 99 9 69, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-02-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 90
Giải bảy 481
Giải sáu 9562 5305 4064
Giải năm 7343
Giải tư 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148
Giải ba 86101 23755
Giải nhì 55107
Giải nhất 93947
Đặc biệt 486354
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
01 05 07 19 43 47 48 48 54
55 56 62 64 67 71 81 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 90
1 19 1 71, 81
2 2 62
3 3 43
4 43, 47, 48, 48 4 54, 64
5 54, 55, 56 5 55
6 62, 64, 67 6 56
7 71 7 47, 67
8 81, 88 8 48, 48, 88
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-02-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 32
Giải bảy 499
Giải sáu 5321 1336 6857
Giải năm 7846
Giải tư 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962
Giải ba 15812 69557
Giải nhì 59494
Giải nhất 79562
Đặc biệt 414366
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
12 14 21 32 36 39 46 56 57
57 60 62 62 66 82 89 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60
1 12, 14 1 21
2 21 2 12, 32, 62, 62, 82
3 32, 36, 39 3
4 46 4 14, 94
5 56, 57, 57 5
6 60, 62, 62, 66 6 36, 46, 56, 66
7 7 57, 57
8 82, 89 8
9 94, 99 9 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-02-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 58
Giải bảy 433
Giải sáu 3778 2452 3079
Giải năm 5985
Giải tư 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143
Giải ba 24538 56776
Giải nhì 44134
Giải nhất 19359
Đặc biệt 256983
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
05 05 08 33 34 38 43 52 53
58 59 76 78 78 79 83 85 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 08 0
1 1
2 2 52
3 33, 34, 38 3 33, 43, 53, 83
4 43 4 34, 94
5 52, 53, 58, 59 5 85
6 6 76
7 76, 78, 78, 79 7
8 83, 85 8 38, 58, 78, 78
9 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-02-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 02
Giải bảy 544
Giải sáu 7766 3265 0484
Giải năm 0230
Giải tư 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762
Giải ba 91021 87192
Giải nhì 87825
Giải nhất 30660
Đặc biệt 643317
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
00 02 17 21 25 30 37 41 44
60 62 65 66 66 78 84 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 30, 60
1 17 1 21, 41
2 21, 25 2 02, 62, 92, 92
3 30, 37 3
4 41, 44 4 44, 84
5 5 25, 65
6 60, 62, 65, 66, 66 6 66, 66
7 78 7 17, 37
8 84 8 78
9 92, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH An Giang
Giải tám 65
Giải bảy 195
Giải sáu 8041 0050 3324
Giải năm 2051
Giải tư 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160
Giải ba 53291 23204
Giải nhì 58948
Giải nhất 00233
Đặc biệt 276935
Bảng loto tỉnh An Giang
Lô tô trực tiếp An Giang
04 06 07 14 24 33 35 41 48
50 51 56 60 65 90 91 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0 50, 60, 90
1 14 1 41, 51, 91
2 24 2
3 33, 35 3 33
4 41, 48 4 14, 24
5 50, 51, 56 5 35, 65, 95
6 60, 65 6 56, 96
7 7
8 8 48
9 90, 91, 95, 96 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG

Xổ số An Giang (XSAG - XS An Giang) được phát hành vào năm 1980 nhằm mục đích phục vụ nhu cầu giải trí của người dân trong tỉnh. Đến nay, xổ số kiến thiết tỉnh An Giang đã được người dân toàn khu vực miền Nam đón nhận nhiệt tình và trở thành tờ vé quen thuộc, mang lại niềm vui cho mọi người vào thứ 5 hàng tuần.

1. Xổ số An Giang quay số mở thưởng ở đâu, lúc nào?

Kết quả xổ số An Giang (KQXSAG) hàng tuần được quay số mở thưởng vào lúc 16h15’ – 16h30 ngày thứ 5 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT An Giang.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay ở đâu chính xác?

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số An Giang tại trường quay xổ số, theo dõi truyền hình An Giang hoặc xem KQXS An Giang tại website XS88.TV vào đúng khung giờ quay số các ngày thứ năm.

Để xem kết quả xổ số kiến thiết An Giang bằng điện thoại hoặc máy tính tại Xổ Số 88, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả trực tiếp xổ số An Giang mới nhất tự động hiển thị.

Tuy nhiên, nếu bạn bỏ lỡ buổi xem trực tiếp xổ số hôm nay tỉnh An Giang cũng đừng lo lắng bởi website của chúng tôi lưu trữ KQXSAG 7 kỳ liên tiếp (bao gồm hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, tuần trước…), bạn có thể xem lại, dò lại bất kỳ lúc nào.

3. Hướng dẫn cách dò kết quả xổ số An Giang (KQXS An Giang) cực nhanh

Cách tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết tỉnh An Giang tại website XS88.TV đó là so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi xem số nào khớp, bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên. Số nào không có mặt trong bảng đầu đuôi là không trúng kết quả vé số An Giang.

Bạn cũng có thể xem thống kê và tham khảo dự đoán xổ số kiến thiết An Giang lấy số đẹp miễn phí để có cơ hội trúng giải cao hơn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số An Giang mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số An Giang (XSAG) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng xổ số An Giang liên hệ đổi thưởng ở đâu?

Khi trúng giải thưởng xổ số kiến thiết An Giang, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang (XSMN An Giang)

  • Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
  • Điện thoại: 02963.857.903 - Fax: 02963.853.320.
  • Email: [email protected]
  • Website: www.xsktangiang.com.vn

Trạm phát hành vé số An Giang

  • Địa chỉ: 152, Ký con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

6. Thời hạn đổi thưởng hợp lệ của XSMN An Giang là bao lâu?

Theo quy định của công ty XS An Giang nói riêng và các công ty xổ số truyền thống nói chung thì thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay thưởng. Như vậy, nếu để quá 30 ngày, tờ vé xổ số miền Nam đài An Giang sẽ hết giá trị và người trúng giải sẽ không được lĩnh thưởng nữa.

Xem thêm
Thu gọn