XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-03-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 36
Giải bảy 391
Giải sáu 3498 4372 1002
Giải năm 0834
Giải tư 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
Giải ba 98365 66108
Giải nhì 75143
Giải nhất 51119
Đặc biệt 043286
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 08 19 29 29 33 33 34 36
43 45 63 65 72 80 86 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 80
1 19 1 91
2 29, 29 2 72
3 33, 33, 34, 36 3 33, 33, 43, 63
4 43, 45 4 34
5 5 45, 65
6 63, 65 6 36, 86
7 72 7
8 80, 86 8 98
9 91, 98 9 19, 29, 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-03-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 61
Giải bảy 396
Giải sáu 9728 3927 1939
Giải năm 5993
Giải tư 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
Giải ba 61406 62448
Giải nhì 57116
Giải nhất 00642
Đặc biệt 672113
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
06 13 16 27 28 39 42 47 48
50 61 68 80 87 92 93 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50, 80
1 13, 16 1 61
2 27, 28 2 42, 92
3 39 3 13, 93
4 42, 47, 48 4
5 50 5
6 61, 68 6 16, 96
7 7 27, 47, 87
8 80, 87 8 28, 48, 68
9 92, 93, 96, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-03-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 45
Giải bảy 101
Giải sáu 8281 0096 3716
Giải năm 3409
Giải tư 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899
Giải ba 54132 42518
Giải nhì 09343
Giải nhất 64761
Đặc biệt 486741
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 09 16 18 32 32 39 41 43
45 50 56 61 81 88 96 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 50
1 16, 18 1 41, 61, 81
2 2 32, 32
3 32, 32, 39 3 43
4 41, 43, 45 4
5 50, 56 5 45
6 61 6 16, 56, 96, 96
7 7
8 81, 88 8 18, 88
9 96, 96, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-03-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 77
Giải bảy 027
Giải sáu 5676 0874 8566
Giải năm 3908
Giải tư 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270
Giải ba 75509 61493
Giải nhì 97593
Giải nhất 49570
Đặc biệt 953408
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 08 08 09 17 27 33 66 70
70 74 76 77 80 82 85 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08, 08, 09 0 70, 70, 80
1 17 1
2 27 2 82
3 33 3 33, 93, 93
4 4 74
5 5 85
6 66 6 66, 76
7 70, 70, 74, 76, 77 7 17, 27, 77
8 80, 82, 85 8
9 93, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-02-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 14
Giải bảy 656
Giải sáu 4409 8691 0953
Giải năm 4694
Giải tư 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434
Giải ba 55590 14423
Giải nhì 56588
Giải nhất 40885
Đặc biệt 514645
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 14 21 23 24 32 34 35 45
53 53 56 85 87 88 90 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 90
1 14 1 21, 91
2 21, 23, 24 2 32
3 32, 34, 35 3 23, 53, 53
4 45 4 14, 24, 34, 94
5 53, 53, 56 5 35, 45, 85
6 6 56
7 7 87
8 85, 87, 88 8 88
9 90, 91, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-02-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 14
Giải bảy 631
Giải sáu 4749 4909 3962
Giải năm 5056
Giải tư 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342
Giải ba 05390 72731
Giải nhì 59719
Giải nhất 25423
Đặc biệt 076007
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 07 09 14 19 23 23 31 31
42 49 56 61 62 71 88 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 09 0 90
1 14, 19 1 31, 31, 61, 71
2 23, 23 2 42, 62
3 31, 31 3 23, 23
4 42, 49 4 14
5 56 5
6 61, 62 6 56
7 71 7
8 88 8 88
9 90, 99 9 19, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-02-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 13
Giải bảy 911
Giải sáu 8771 6165 2399
Giải năm 3341
Giải tư 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693
Giải ba 45081 46087
Giải nhì 33686
Giải nhất 00602
Đặc biệt 268804
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 04 09 11 13 20 38 41 41
61 65 71 81 86 87 91 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0 20
1 11, 13 1 11, 41, 41, 61, 71, 81, 91
2 20 2
3 38 3 13, 93
4 41, 41 4
5 5 65
6 61, 65 6 86
7 71 7 87
8 81, 86, 87 8 38
9 91, 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-02-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 58
Giải bảy 745
Giải sáu 8203 7848 2163
Giải năm 4256
Giải tư 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369
Giải ba 96435 74723
Giải nhì 01761
Giải nhất 76914
Đặc biệt 479238
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
03 13 14 23 35 35 38 45 48
52 56 58 61 63 68 69 79 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 13, 14 1 61
2 23 2 52
3 35, 35, 38 3 13, 23, 63
4 45, 48 4 14
5 52, 56, 58 5 35, 35, 45
6 61, 63, 68, 69 6 56
7 79 7 87
8 87 8 38, 48, 58, 68
9 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 31-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 79
Giải bảy 762
Giải sáu 0772 0671 0899
Giải năm 5478
Giải tư 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420
Giải ba 92687 40556
Giải nhì 46410
Giải nhất 87280
Đặc biệt 003053
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 10 18 20 24 41 53 56 62
71 72 78 79 80 87 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 20, 80
1 10, 18 1 41, 71
2 20, 24 2 62, 72
3 3 53
4 41 4 24
5 53, 56 5 95
6 62 6 56, 96
7 71, 72, 78, 79 7 87
8 80, 87 8 18, 78
9 95, 96, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-01-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 71
Giải bảy 977
Giải sáu 1769 1374 4077
Giải năm 6487
Giải tư 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772
Giải ba 97224 97921
Giải nhì 40848
Giải nhất 42081
Đặc biệt 368280
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
13 21 24 37 38 48 61 69 71
72 74 77 77 80 81 87 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 13 1 21, 61, 71, 81
2 21, 24 2 72
3 37, 38 3 13
4 48 4 24, 74, 94
5 5
6 61, 69 6
7 71, 72, 74, 77, 77 7 37, 77, 77, 87
8 80, 81, 87 8 38, 48, 98
9 94, 98 9 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XS88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn