XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-05-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 1592 1302 6978
Giải năm 0152
Giải tư 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
Giải ba 84864 06013
Giải nhì 97390
Giải nhất 74242
Đặc biệt 962882
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 03 13 24 29 35 39 42 52
64 64 74 78 82 83 85 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 90
1 13 1
2 24, 29 2 42, 52, 82, 92
3 35, 39 3 13, 83
4 42 4 24, 64, 64, 74
5 52 5 35, 85
6 64, 64 6
7 74, 78 7
8 82, 83, 85 8 78
9 90, 92 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-05-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 11
Giải bảy 008
Giải sáu 4988 4080 4395
Giải năm 8014
Giải tư 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
Giải ba 31955 93242
Giải nhì 05860
Giải nhất 57715
Đặc biệt 386018
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 08 11 14 15 18 41 42 55
57 60 65 73 75 79 80 88 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 60, 80
1 11, 14, 15, 18 1 11, 41
2 2 42
3 3 73
4 41, 42 4 14
5 55, 57 5 15, 55, 65, 75, 95
6 60, 65 6
7 73, 75, 79 7 57
8 80, 88 8 18, 88
9 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-05-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 07
Giải bảy 976
Giải sáu 6059 7144 7648
Giải năm 3146
Giải tư 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
Giải ba 33386 77211
Giải nhì 18955
Giải nhất 28867
Đặc biệt 665077
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 07 11 31 35 38 40 44 46
48 55 59 67 72 76 77 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 40
1 11 1 11, 31
2 2 72
3 31, 35, 38 3
4 40, 44, 46, 48 4 44
5 55, 59 5 35, 55
6 67 6 46, 76, 86, 96
7 72, 76, 77 7 07, 67, 77
8 86 8 38, 48
9 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-05-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 01
Giải bảy 079
Giải sáu 3889 1726 2425
Giải năm 0872
Giải tư 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
Giải ba 20660 33156
Giải nhì 24286
Giải nhất 65607
Đặc biệt 026755
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 05 07 25 26 39 55 56 60
61 61 65 72 79 83 86 89 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 07 0 60
1 1 01, 61, 61
2 25, 26 2 72
3 39 3 83
4 4
5 55, 56 5 25, 55, 65
6 60, 61, 61, 65 6 26, 56, 86
7 72, 79 7
8 83, 86, 89, 89 8
9 9 39, 79, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-05-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 76
Giải bảy 605
Giải sáu 5301 0993 5374
Giải năm 2797
Giải tư 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
Giải ba 46272 21997
Giải nhì 01554
Giải nhất 34450
Đặc biệt 692341
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
01 05 13 38 41 50 54 57 72
74 76 82 87 88 93 97 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 50
1 13 1 41
2 2 72, 82
3 38 3 13, 93
4 41 4 54, 74
5 50, 54, 57 5
6 6 76
7 72, 74, 76 7 57, 87, 97, 97
8 82, 87, 88 8 38, 88, 98
9 93, 97, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-04-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 66
Giải bảy 948
Giải sáu 8830 6230 3996
Giải năm 1693
Giải tư 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448
Giải ba 39043 91252
Giải nhì 07976
Giải nhất 41793
Đặc biệt 865922
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 22 26 30 30 40 43 48 48
52 66 66 71 76 93 93 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30, 30, 40
1 1 71
2 22, 26 2 22, 52
3 30, 30 3 43, 93, 93, 93
4 40, 43, 48, 48 4
5 52 5
6 66, 66 6 26, 66, 66, 76, 96
7 71, 76 7
8 8 48, 48
9 93, 93, 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-04-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 60
Giải bảy 171
Giải sáu 4224 2964 5370
Giải năm 4228
Giải tư 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705
Giải ba 87145 70073
Giải nhì 51617
Giải nhất 42079
Đặc biệt 465988
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
04 05 05 06 08 16 17 24 28
36 45 60 64 70 71 73 79 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 05, 06, 08 0 60, 70
1 16, 17 1 71
2 24, 28 2
3 36 3 73
4 45 4 24, 64
5 5 45
6 60, 64 6 16, 36
7 70, 71, 73, 79 7 17
8 88 8 28, 88
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-04-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 99
Giải bảy 453
Giải sáu 2778 2552 0267
Giải năm 1372
Giải tư 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946
Giải ba 03309 21437
Giải nhì 63276
Giải nhất 64152
Đặc biệt 728164
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
09 17 18 22 37 45 46 48 52
52 53 64 67 69 72 76 78 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 17, 18 1
2 22 2 22, 52, 52, 72
3 37 3 53
4 45, 46, 48 4 64
5 52, 52, 53 5 45
6 64, 67, 69 6 46, 76
7 72, 76, 78 7 17, 37, 67
8 8 18, 48, 78
9 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-04-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 81
Giải bảy 755
Giải sáu 8033 1184 4234
Giải năm 2449
Giải tư 99556 94131 71385 90035 23679 60510 51149
Giải ba 87780 08849
Giải nhì 07038
Giải nhất 44762
Đặc biệt 152942
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
10 31 33 34 35 38 42 49 49
49 55 56 62 79 80 81 84 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 80
1 10 1 31, 81
2 2 42, 62
3 31, 33, 34, 35, 38 3 33
4 42, 49, 49, 49 4 34, 84
5 55, 56 5 35, 55, 85
6 62 6 56
7 79 7
8 80, 81, 84, 85 8 38
9 9 49, 49, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-03-2023
TỈNH Bạc Liêu
Giải tám 36
Giải bảy 391
Giải sáu 3498 4372 1002
Giải năm 0834
Giải tư 78763 18433 36845 37733 22580 64529 18829
Giải ba 98365 66108
Giải nhì 75143
Giải nhất 51119
Đặc biệt 043286
Bảng loto tỉnh Bạc Liêu
Lô tô trực tiếp Bạc Liêu
02 08 19 29 29 33 33 34 36
43 45 63 65 72 80 86 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 80
1 19 1 91
2 29, 29 2 72
3 33, 33, 34, 36 3 33, 33, 43, 63
4 43, 45 4 34
5 5 45, 65
6 63, 65 6 36, 86
7 72 7
8 80, 86 8 98
9 91, 98 9 19, 29, 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẠC LIÊU

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu (XSBL) hay còn có tên gọi khác là xổ số Minh Hải (XSMH) được phát hành từ năm 1981 đến nay, XS Bạc Liêu đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Nam và có số lượng vé bán chạy nhất trong khu vực.

1. Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu

Theo lịch Xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu được quay số mở thưởng đều đặn vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ lúc 16h15 đến 16h30 và được phát trực tiếp tại trường quay của công ty XS Bạc Liêu. 

2. Cách dò kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu cực nhanh và chính xác

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu tại trường quay xổ số, theo dõi trên truyền hình. Ngoài ra các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu tại website XS88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Bạc Liêu của các giải thưởng sẽ được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình đợi kết quả tự động hiển thị.

Tại trang kết quả xổ số miền Nam Bạc Liêu hôm nay của Xổ Số 88, các bạn có thể dò kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay, KQXSBL tuần rồi và nhiều tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

Cách tra nhanh kết quả vé số của xổ số đài Bạc Liêu rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam Bạc Liêu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với bảng chi tiết phía trên, nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Làm thế nào để lấy số đẹp xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu

Chuyên mục dự đoán XSMN vào các ngày thứ 3 sẽ gợi ý cho các bạn những cặp số được cho là có xác suất về cao nhất. Ngoài ra các bạn còn có thể dùng tính năng quay thử kết quả xổ số Bạc Liêu để lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn một cách ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bạc Liêu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Bạc Liêu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay Bạc Liêu nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bạc Liêu được công bố, vui lòng liên hệ theo các địa chỉ gần nhất để được hỗ trợ đổi thưởng:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu (Minh Hải cũ) - Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu (Điện thoại: 02913 822354, Fax: 02913 821933)
  • Văn phòng phát hành vé tại Cần Thơ - Địa chỉ: 166a, Đường 3/2, TP.Cần Thơ (Điện thoại: 0291 3839385).
  • Văn phòng phát hành vé tại TP. Hồ Chí Minh - Địa chỉ: 07A/18, Đường Thành Thái, P14, Q.10, Tp Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38686772).
Xem thêm
Thu gọn