XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-03-2023
TỈNH Bến Tre
Giải tám 64
Giải bảy 053
Giải sáu 4034 2550 9859
Giải năm 5080
Giải tư 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072
Giải ba 40081 05073
Giải nhì 75084
Giải nhất 71150
Đặc biệt 319157
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
16 32 34 36 50 50 53 57 59
64 68 72 72 73 80 81 82 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 50, 80
1 16 1 81
2 2 32, 72, 72, 82
3 32, 34, 36 3 53, 73
4 4 34, 64, 84
5 50, 50, 53, 57, 59 5
6 64, 68 6 16, 36
7 72, 72, 73 7 57
8 80, 81, 82, 84 8 68
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-03-2023
TỈNH Bến Tre
Giải tám 04
Giải bảy 426
Giải sáu 4725 5299 6967
Giải năm 1025
Giải tư 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991
Giải ba 88340 73986
Giải nhì 00921
Giải nhất 74843
Đặc biệt 055329
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 21 25 25 26 29 40 43 46
61 65 66 67 82 86 91 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40
1 1 21, 61, 91
2 21, 25, 25, 26, 29 2 82
3 3 43
4 40, 43, 46 4 04
5 5 25, 25, 65
6 61, 65, 66, 67 6 26, 46, 66, 86, 96
7 7 67
8 82, 86 8
9 91, 96, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-03-2023
TỈNH Bến Tre
Giải tám 52
Giải bảy 581
Giải sáu 4737 7178 0362
Giải năm 1726
Giải tư 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035
Giải ba 91594 47084
Giải nhì 13853
Giải nhất 46705
Đặc biệt 445705
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
05 05 22 26 35 37 47 50 52
53 55 62 67 78 81 84 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05 0 50
1 1 81
2 22, 26 2 22, 52, 62
3 35, 37 3 53
4 47 4 84, 94
5 50, 52, 53, 55 5 35, 55, 95
6 62, 67 6 26
7 78 7 37, 47, 67
8 81, 84 8 78
9 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-02-2023
TỈNH Bến Tre
Giải tám 16
Giải bảy 276
Giải sáu 1974 3254 8354
Giải năm 9361
Giải tư 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830
Giải ba 52286 00548
Giải nhì 87863
Giải nhất 12850
Đặc biệt 803738
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
09 16 20 30 34 38 46 48 50
50 54 54 61 63 68 74 76 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 30, 50, 50
1 16 1 61
2 20 2
3 30, 34, 38 3 63
4 46, 48 4 34, 54, 54, 74
5 50, 50, 54, 54 5
6 61, 63, 68 6 16, 46, 76, 86
7 74, 76 7
8 86 8 38, 48, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 55
Giải bảy 949
Giải sáu 3937 4761 6579
Giải năm 0406
Giải tư 69442 11626 43329 70081 98117 06346 70224
Giải ba 15314 93421
Giải nhì 74219
Giải nhất 36426
Đặc biệt 465257
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
06 14 17 19 21 24 26 26 29
37 42 46 49 55 57 61 79 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0
1 14, 17, 19 1 21, 61, 81
2 21, 24, 26, 26, 29 2 42
3 37 3
4 42, 46, 49 4 14, 24
5 55, 57 5 55
6 61 6 26, 26, 46
7 79 7 17, 37, 57
8 81 8
9 9 19, 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 15-11-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 97
Giải bảy 486
Giải sáu 4296 0036 0990
Giải năm 4079
Giải tư 47966 89152 70339 19578 00527 46762 09801
Giải ba 54132 63104
Giải nhì 63555
Giải nhất 21744
Đặc biệt 114966
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 04 27 32 36 39 44 52 55
62 66 66 78 79 86 90 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 90
1 1
2 27 2 32, 52, 62
3 32, 36, 39 3
4 44 4 44
5 52, 55 5 55
6 62, 66, 66 6 36, 66, 66, 86, 96
7 78, 79 7 27, 97
8 86 8 78
9 90, 96, 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 08-11-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 01
Giải bảy 976
Giải sáu 7892 8706 7529
Giải năm 1683
Giải tư 07471 85375 59917 48827 69355 65393 85999
Giải ba 37044 33402
Giải nhì 78363
Giải nhất 93388
Đặc biệt 409126
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
01 02 06 17 26 27 29 44 55
63 71 75 76 83 88 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06 0
1 17 1 01, 71
2 26, 27, 29 2 92
3 3 63, 83, 93
4 44 4 44
5 55 5 55, 75
6 63 6 26, 76
7 71, 75, 76 7 17, 27
8 83, 88 8 88
9 92, 93, 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 01-11-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 19
Giải bảy 552
Giải sáu 0296 9382 9172
Giải năm 5963
Giải tư 13402 61187 52095 08813 20936 67716 58252
Giải ba 30639 46953
Giải nhì 38398
Giải nhất 51241
Đặc biệt 267454
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
02 13 16 19 36 39 41 52 52
53 54 63 72 82 87 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0
1 13, 16, 19 1 41
2 2 52, 52, 72, 82
3 36, 39 3 13, 53, 63
4 41 4 54
5 52, 52, 53, 54 5 95
6 63 6 16, 36, 96
7 72 7 87
8 82, 87 8 98
9 95, 96, 98 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-10-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 85
Giải bảy 026
Giải sáu 3182 4470 0483
Giải năm 9004
Giải tư 93154 86777 75031 59293 61795 53891 11929
Giải ba 53067 31566
Giải nhì 65398
Giải nhất 57905
Đặc biệt 083923
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
04 05 23 26 29 31 54 66 67
70 77 82 83 85 91 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 70
1 1 31, 91
2 23, 26, 29 2 82
3 31 3 23, 83, 93
4 4 54
5 54 5 85, 95
6 66, 67 6 26, 66
7 70, 77 7 67, 77
8 82, 83, 85 8 98
9 91, 93, 95, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-10-2022
TỈNH Bến Tre
Giải tám 18
Giải bảy 212
Giải sáu 5254 1755 7356
Giải năm 7129
Giải tư 77569 15467 63125 01204 41330 72220 67506
Giải ba 63270 73559
Giải nhì 65803
Giải nhất 59176
Đặc biệt 733527
Bảng loto tỉnh Bến Tre
Lô tô trực tiếp Bến Tre
03 04 06 12 18 20 25 27 29
30 54 55 56 59 67 69 70 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0 20, 30, 70
1 12, 18 1
2 20, 25, 27, 29 2 12
3 30 3
4 4 54
5 54, 55, 56, 59 5 25, 55
6 67, 69 6 56, 76
7 70, 76 7 27, 67
8 8 18
9 9 29, 59, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ BẾN TRE

Xổ số Bến Tre (XSBTR) được phát hành bởi Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre vào năm 1978. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, đến nay xổ số miền Nam Bến Tre có lượng tiêu thụ khá lớn, số người tham gia XS Bến Tre trung thành đông đảo trên khắp khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre quay ở đâu, khi nào?

Xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre (XSBTR) được mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 ngày thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bến Tre. Đài Bến Tre là đài chính ở miền Nam trong số 3 đài quay ngày thứ ba.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay chính xác nhất

Tại trang XS88.TV, các bạn sẽ được cung cấp bảng kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre hiển thị một cách chi tiết cùng thống kê lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm để tiện tra cứu.

Cách dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Bến Tre rất đơn giản, các bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi bên dưới, nếu khớp kết quả thì bạn tra tiếp bảng chi tiết, không khớp nghĩa là không trúng.

3. Xem kết quả xổ số miền Nam Bến Tre hôm nay ở đâu miễn phí?

Không phải ai cũng có thời gian để xem trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay Bến Tre ở trường quay xổ số cũng như trên kênh truyền hình. Vì thế các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Bến Tre hôm nay tại webisite XS88.TV nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre sẽ được cập nhật tự động cùng với diễn biến trường quay, bạn không cần phải thao tác gì thêm. Trang kết quả XS Bến Tre của chúng tôi gồm có kết quả của 7 tuần liên tiếp từ hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Các bạn cũng có thể xem và tải KQSXMN Bến Tre theo tháng về máy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam đài Bến Tre mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Bến Tre trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Bến Tre nhận thưởng ở đâu?

Dưới đây là địa chỉ của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre và cũng là nơi người trúng giải có thể liên hệ để nhận thưởng.

  • Trụ sở chính: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bến Tre (XSMN Bến Tre)
  • Địa chỉ: 303A4 Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại: (0275) 3829422 - Fax: (0275) 3825165

Văn phòng đại diện tại TP.HCM:

  • Điện thoại: (028) 38 555 029 - Fax: (028) 38 546 036

Văn phòng đại diện tại TP. Cần Thơ:

  • Điện thoại: (0292) 3768 858 - Fax: (0292) 3768 858
Xem thêm
Thu gọn