XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 26-05-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 62
Giải bảy 388
Giải sáu 5999 4933 2511
Giải năm 6404
Giải tư 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515
Giải ba 84930 40724
Giải nhì 79308
Giải nhất 50742
Đặc biệt 262332
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
02 04 08 11 15 24 30 32 32
33 42 45 62 79 82 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 08 0 30
1 11, 15 1 11
2 24 2 32, 32, 42, 62, 82
3 30, 32, 32, 33 3 33
4 42, 45 4 24
5 5 15, 45
6 62 6
7 79 7 87
8 82, 87, 88 8 88
9 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 19-05-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 24
Giải bảy 083
Giải sáu 3716 8491 3269
Giải năm 6286
Giải tư 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210
Giải ba 68736 81494
Giải nhì 34408
Giải nhất 57724
Đặc biệt 190104
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 04 08 10 13 16 24 24 36
37 61 69 83 86 91 94 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 08 0 10
1 10, 13, 16 1 61, 91
2 24, 24 2
3 36, 37 3 13, 83
4 4 24, 24, 94, 94
5 5
6 61, 69 6 16, 36, 86
7 7 37
8 83, 86 8
9 91, 94, 94, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 12-05-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 54
Giải bảy 920
Giải sáu 6041 8589 1073
Giải năm 4861
Giải tư 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350
Giải ba 44933 23653
Giải nhì 85346
Giải nhất 46106
Đặc biệt 019137
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 06 16 20 27 31 33 37 41
46 50 53 54 61 73 76 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 20, 50
1 16 1 31, 41, 61
2 20, 27 2
3 31, 33, 37 3 33, 53, 73
4 41, 46 4 54
5 50, 53, 54 5
6 61 6 16, 46, 76
7 73, 76 7 27, 37
8 89 8
9 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 05-05-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 26
Giải bảy 292
Giải sáu 5839 5489 2494
Giải năm 6378
Giải tư 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192
Giải ba 82507 85674
Giải nhì 45805
Giải nhất 59035
Đặc biệt 986619
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 05 07 09 15 19 26 35 39
66 74 78 85 89 90 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 07, 09 0 90
1 15, 19 1
2 26 2 92, 92
3 35, 39 3
4 4 74, 94
5 5 15, 35, 85
6 66 6 26, 66
7 74, 78 7
8 85, 89 8 78
9 90, 92, 92, 94 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 28-04-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 256
Giải sáu 1367 7365 9382
Giải năm 7371
Giải tư 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146
Giải ba 30725 37676
Giải nhì 76112
Giải nhất 18454
Đặc biệt 156511
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
07 11 12 25 33 33 46 54 56
65 67 71 76 79 82 85 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 11, 12 1 11, 71
2 25 2 12, 82
3 33, 33 3 33, 33
4 46 4 54
5 54, 56 5 25, 65, 85
6 65, 67 6 46, 56, 76
7 71, 76, 79 7 07, 67
8 82, 85 8
9 99, 99 9 79, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 21-04-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 13
Giải bảy 640
Giải sáu 9853 4054 7463
Giải năm 1716
Giải tư 67545 21078 11961 62708 50995 14673 02254
Giải ba 24564 95682
Giải nhì 23903
Giải nhất 21885
Đặc biệt 547431
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 08 13 16 31 40 45 53 54
54 61 63 64 73 78 82 85 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 40
1 13, 16 1 31, 61
2 2 82
3 31 3 13, 53, 63, 73
4 40, 45 4 54, 54, 64
5 53, 54, 54 5 45, 85, 95
6 61, 63, 64 6 16
7 73, 78 7
8 82, 85 8 78
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 14-04-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 84
Giải bảy 082
Giải sáu 8368 6099 5359
Giải năm 4806
Giải tư 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541
Giải ba 89724 19633
Giải nhì 08281
Giải nhất 11155
Đặc biệt 871141
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 24 30 33 41 41 55 55 59
59 63 68 81 82 82 83 84 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30
1 1 41, 41, 81
2 24 2 82, 82
3 30, 33 3 33, 63, 83
4 41, 41 4 24, 84
5 55, 55, 59, 59 5 55, 55
6 63, 68 6
7 7
8 81, 82, 82, 83, 84 8 68
9 99 9 59, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 07-04-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 12
Giải bảy 016
Giải sáu 6784 3581 8397
Giải năm 0987
Giải tư 66719 20173 78667 18212 38515 58728 93886
Giải ba 24824 97082
Giải nhì 30610
Giải nhất 43357
Đặc biệt 666783
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
10 12 12 15 16 19 24 28 57
67 73 81 82 83 84 86 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 12, 12, 15, 16, 19 1 81
2 24, 28 2 12, 12, 82
3 3 73, 83
4 4 24, 84
5 57 5 15
6 67 6 16, 86
7 73 7 57, 67, 87, 97
8 81, 82, 83, 84, 86, 87 8 28
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải tư 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 09 15 15 20 37 45 47 51
52 58 66 69 84 85 90 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 90
1 15, 15 1 51
2 20 2 52
3 37 3
4 45, 47 4 84
5 51, 52, 58 5 15, 15, 45, 85
6 66, 69 6 66, 96, 96
7 7 37, 47
8 84, 85 8 58
9 90, 96, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải tư 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 07 07 09 23 29 33 41 45
52 57 58 70 83 91 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 07, 09 0 70
1 1 41, 91
2 23, 29 2 52, 92
3 33 3 23, 33, 83
4 41, 45 4
5 52, 57, 58 5 45
6 6
7 70 7 07, 57, 97
8 83 8 58, 98
9 91, 92, 97, 98 9 29

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XS88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn