XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 96
Giải bảy 745
Giải sáu 0652 0196 9769
Giải năm 3547
Giải tư 99151 10020 73658 95037 88884 36885 00966
Giải ba 68006 72815
Giải nhì 14209
Giải nhất 78290
Đặc biệt 439415
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
06 09 15 15 20 37 45 47 51
52 58 66 69 84 85 90 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 90
1 15, 15 1 51
2 20 2 52
3 37 3
4 45, 47 4 84
5 51, 52, 58 5 15, 15, 45, 85
6 66, 69 6 66, 96, 96
7 7 37, 47
8 84, 85 8 58
9 90, 96, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 07
Giải bảy 841
Giải sáu 5807 8483 3698
Giải năm 3491
Giải tư 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845
Giải ba 73233 42157
Giải nhì 02992
Giải nhất 81629
Đặc biệt 978152
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
03 07 07 09 23 29 33 41 45
52 57 58 70 83 91 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 07, 09 0 70
1 1 41, 91
2 23, 29 2 52, 92
3 33 3 23, 33, 83
4 41, 45 4
5 52, 57, 58 5 45
6 6
7 70 7 07, 57, 97
8 83 8 58, 98
9 91, 92, 97, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 43
Giải bảy 649
Giải sáu 5134 3604 1653
Giải năm 3683
Giải tư 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622
Giải ba 74547 21834
Giải nhì 98222
Giải nhất 84926
Đặc biệt 466056
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 22 22 26 34 34 43 43 46
47 49 51 53 56 68 83 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1 51
2 22, 22, 26 2 22, 22
3 34, 34 3 43, 43, 53, 83, 83
4 43, 43, 46, 47, 49 4 34, 34
5 51, 53, 56 5
6 68 6 26, 46, 56
7 7 47, 87
8 83, 83, 87 8 68
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 2225 6288 3394
Giải năm 3189
Giải tư 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705
Giải ba 62200 29691
Giải nhì 48344
Giải nhất 84776
Đặc biệt 579157
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 05 17 25 26 29 35 38 44
53 57 59 76 80 88 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 80
1 17 1 91
2 25, 26, 29 2
3 35, 38 3 53
4 44 4 44, 94
5 53, 57, 59 5 25, 35
6 6 26, 76
7 76 7 17, 57
8 80, 88, 89 8 38, 88
9 91, 94 9 29, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-03-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 63
Giải bảy 706
Giải sáu 5209 6083 2104
Giải năm 7432
Giải tư 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604
Giải ba 79160 81079
Giải nhì 72708
Giải nhất 35119
Đặc biệt 602392
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
04 04 04 05 06 08 09 18 19
32 41 60 63 69 79 83 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 04, 05, 06, 08, 09 0 60
1 18, 19 1 41
2 2 32, 92
3 32 3 63, 83
4 41 4
5 5
6 60, 63, 69 6
7 79 7
8 83, 89 8 18
9 92 9 19, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-02-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 38
Giải bảy 023
Giải sáu 9255 3183 3283
Giải năm 0759
Giải tư 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925
Giải ba 01449 33073
Giải nhì 79571
Giải nhất 84129
Đặc biệt 097360
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
13 23 25 29 38 38 49 49 55
59 60 71 73 80 83 83 86 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 80
1 13 1 71, 91
2 23, 25, 29 2
3 38, 38 3 13, 23, 73, 83, 83
4 49, 49 4
5 55, 59 5 25, 55
6 60 6 86
7 71, 73 7
8 80, 83, 83, 86 8 38, 38
9 91 9 29, 49, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-02-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 47
Giải bảy 985
Giải sáu 7082 6092 9654
Giải năm 2408
Giải tư 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239
Giải ba 95093 54470
Giải nhì 63614
Giải nhất 19359
Đặc biệt 939750
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
08 10 14 26 39 42 47 50 54
54 59 70 75 82 85 92 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 50, 70
1 10, 14 1
2 26 2 42, 82, 92
3 39 3 93, 93
4 42, 47 4 14, 54, 54
5 50, 54, 54, 59 5 75, 85
6 6 26
7 70, 75 7 47
8 82, 85 8
9 92, 93, 93 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-02-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 37
Giải bảy 133
Giải sáu 1043 2370 1898
Giải năm 5950
Giải tư 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892
Giải ba 89400 81656
Giải nhì 86546
Giải nhất 83550
Đặc biệt 268288
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
00 13 21 26 33 37 43 46 50
50 56 70 73 80 85 88 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 50, 70, 80
1 13 1 21
2 21, 26 2 92
3 33, 37 3 13, 33, 43, 73
4 43, 46 4
5 50, 50, 56 5 85
6 6 26, 46, 56
7 70, 73 7 37
8 80, 85, 88 8 88, 98
9 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-02-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 45
Giải bảy 412
Giải sáu 0131 4663 1082
Giải năm 0673
Giải tư 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127
Giải ba 15881 78486
Giải nhì 90385
Giải nhất 00872
Đặc biệt 465624
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
12 22 24 27 31 39 45 53 56
63 72 73 81 82 85 86 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12 1 31, 81
2 22, 24, 27 2 12, 22, 72, 82, 92
3 31, 39 3 53, 63, 73
4 45 4 24
5 53, 56 5 45, 85
6 63 6 56, 86, 86
7 72, 73 7 27
8 81, 82, 85, 86, 86 8
9 92 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Bình Dương
Giải tám 76
Giải bảy 599
Giải sáu 1731 0234 3585
Giải năm 0901
Giải tư 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586
Giải ba 54981 15530
Giải nhì 64773
Giải nhất 45249
Đặc biệt 743731
Bảng loto tỉnh Bình Dương
Lô tô trực tiếp Bình Dương
01 02 29 30 31 31 34 49 51
52 66 73 74 76 81 85 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 30
1 1 31, 31, 51, 81
2 29 2 52
3 30, 31, 31, 34 3 73
4 49 4 34, 74
5 51, 52 5 85
6 66 6 66, 76, 86
7 73, 74, 76 7
8 81, 85, 86 8
9 99 9 29, 49, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG

Xổ số Bình Dương (XSBD) phát hành kỳ vé đầu tiên vào năm 1979 với tên gọi là xổ số Sông Bé. Đến nay, vẫn còn khá nhiều người nhớ đến cái tên này bởi những lợi nhuận thu được từ việc bán vé xổ số kiến thiết Bình Dương đều được dùng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Một tờ vé XS Bình Dương có giá chỉ 10.000 đồng nhưng giá trị giải thưởng lại cực lớn lên đến 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp ở đâu, mấy giờ?

Xổ số Bình Dương hôm nay được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Bình Dương.

2. Hướng dẫn dò vé xổ số Bình Dương

Để tra cứu KQXS Bình Dương, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số Bình Dương vào ngày mà bạn đã mua chiếc vé đó và nếu thấy trùng thì hãy so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không thấy trùng thì bạn có thể bỏ chiếc vé đó đi vì không trúng.

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương tại trang XS88.TV, các bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả XS Bình Dương mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay. Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương (XSKTBD) trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Bình Dương hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Dương mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBD - xổ số Bình Dương trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số tỉnh Bình Dương

Khi trúng thưởng XS Bình Dương, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

- Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương (XSKT Binh Duong hay Xổ số Sông Bé)

- Địa chỉ: 01 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú Lợi - TP. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: (0274) 3824151-3827446-(0274) 3820086 

- Fax: (84)0274-3827446-3829931

5. Những lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Bình Dương

- Khi mua vé xổ số Bình Dương hôm nay, các bạn nên kiểm tra ngày mở thưởng để tránh mua phải vé sổ rồi.

- Nếu trúng thưởng XSBD, các bạn cần liên hệ với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá hạn trên, tờ vé số hết giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số XS Bình Dương hôm nay phải còn nguyên vẹn, không rách rời chắp vá, không tẩy xóa… Vi phạm một trong các điều trên, tờ vé số không được đổi thưởng.

- Người trúng giải chỉ lên đổi thưởng vé số tại các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đại lý chính thức của công ty XSKT Bình Dương. Tránh đổi thưởng ở những nơi không uy tín.

 

Xem thêm
Thu gọn