XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-06-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 08
Giải bảy 506
Giải sáu 5274 2853 8672
Giải năm 6077
Giải tư 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
Giải ba 48969 22804
Giải nhì 05003
Giải nhất 78964
Đặc biệt 840109
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 04 06 06 08 09 37 40 53
54 63 64 69 72 74 77 78 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06, 06, 08, 09 0 40
1 1
2 2 72, 82
3 37 3 53, 63
4 40 4 54, 64, 74
5 53, 54 5
6 63, 64, 69 6
7 72, 74, 77, 78 7 37, 77
8 82 8 08, 78
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-05-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 19
Giải bảy 440
Giải sáu 8265 9434 0788
Giải năm 2013
Giải tư 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
Giải ba 10484 99396
Giải nhì 29317
Giải nhất 37631
Đặc biệt 469636
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
13 17 19 31 34 36 36 40 46
46 47 51 56 64 65 84 88 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 13, 17, 19 1 31, 51
2 2
3 31, 34, 36, 36 3 13
4 40, 46, 46, 47 4 34, 64, 84
5 51, 56 5 65
6 64, 65 6 36, 36, 46, 46, 56, 96
7 7 17, 47
8 84, 88 8 88
9 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-05-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 17
Giải bảy 702
Giải sáu 7173 7300 5070
Giải năm 2860
Giải tư 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
Giải ba 90454 36437
Giải nhì 50528
Giải nhất 77078
Đặc biệt 923678
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 02 17 18 28 37 48 48 54
59 60 70 73 78 78 78 80 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 60, 70, 80
1 17, 18 1
2 28 2
3 37 3 73
4 48, 48 4 54
5 54, 59 5
6 60 6
7 70, 73, 78, 78, 78 7 17, 37
8 80, 88 8 18, 28, 48, 48, 78, 78, 78, 88
9 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-05-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 39
Giải bảy 403
Giải sáu 3594 0364 2262
Giải năm 3853
Giải tư 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
Giải ba 88532 11413
Giải nhì 56595
Giải nhất 02052
Đặc biệt 327646
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
03 03 05 13 15 32 39 46 52
53 62 64 73 82 91 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 05 0
1 13, 15 1 91
2 2 32, 52, 62, 82
3 32, 39 3 13, 53, 73
4 46 4 64, 94
5 52, 53 5 15, 95, 95
6 62, 64 6 46
7 73 7
8 82 8
9 91, 94, 95, 95 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-05-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 05
Giải bảy 039
Giải sáu 9005 5498 8253
Giải năm 5340
Giải tư 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
Giải ba 77939 26442
Giải nhì 81737
Giải nhất 34190
Đặc biệt 423062
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 05 05 06 37 39 39 40 41
42 53 62 67 75 76 90 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 05, 06 0 40, 90
1 1 41
2 2 42, 62
3 37, 39, 39 3 53
4 40, 41, 42 4
5 53 5 05, 75, 95
6 62, 67 6 76
7 75, 76 7 37, 67
8 8 98
9 90, 95, 98 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-04-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 12
Giải bảy 141
Giải sáu 5213 0945 1843
Giải năm 3592
Giải tư 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584
Giải ba 01202 29722
Giải nhì 43010
Giải nhất 85802
Đặc biệt 587977
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 02 10 12 13 22 23 40 41
43 45 46 55 62 67 77 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02 0 10, 40
1 10, 12, 13 1 41
2 22, 23 2 12, 22, 62, 92
3 3 13, 23, 43
4 40, 41, 43, 45, 46 4 84
5 55 5 45, 55
6 62, 67 6 46
7 77 7 67, 77
8 84 8
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-04-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 29
Giải bảy 942
Giải sáu 3469 7560 7834
Giải năm 3650
Giải tư 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743
Giải ba 61770 36052
Giải nhì 57524
Giải nhất 87361
Đặc biệt 536338
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 24 29 30 34 38 42 43 50
52 60 61 69 70 72 77 77 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 50, 60, 70
1 1 61
2 24, 29 2 42, 52, 72
3 30, 34, 38 3 43
4 42, 43 4 24, 34
5 50, 52 5
6 60, 61, 69 6
7 70, 72, 77, 77 7 77, 77
8 88 8 38, 88
9 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-04-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 74
Giải bảy 145
Giải sáu 4018 1255 2425
Giải năm 7353
Giải tư 29696 83419 69270 01362 98201 22102 80259
Giải ba 94371 36249
Giải nhì 55647
Giải nhất 45847
Đặc biệt 982076
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 02 18 19 25 45 47 47 49
53 55 59 62 70 71 74 76 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 70
1 18, 19 1 71
2 25 2 62
3 3 53
4 45, 47, 47, 49 4 74
5 53, 55, 59 5 25, 45, 55
6 62 6 76, 96
7 70, 71, 74, 76 7 47, 47
8 8 18
9 96 9 19, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-04-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 20
Giải bảy 679
Giải sáu 1024 7794 7023
Giải năm 0373
Giải tư 91695 56735 84206 68289 84960 44200 70415
Giải ba 90826 91950
Giải nhì 85981
Giải nhất 84315
Đặc biệt 066262
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 06 15 15 20 23 24 26 35
50 60 62 73 79 81 89 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 20, 50, 60
1 15, 15 1 81
2 20, 23, 24, 26 2 62
3 35 3 23, 73
4 4 24, 94
5 50 5 15, 15, 35, 95
6 60, 62 6 26
7 73, 79 7
8 81, 89 8
9 94, 95 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 954
Giải sáu 3621 5712 9408
Giải năm 4886
Giải tư 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866
Giải ba 16808 90288
Giải nhì 94209
Giải nhất 26449
Đặc biệt 598430
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 08 09 12 13 21 30 30 32
39 49 54 55 66 86 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08, 09 0 30, 30
1 12, 13 1 21
2 21 2 12, 32
3 30, 30, 32, 39 3 13
4 49 4 54, 94
5 54, 55 5 55
6 66 6 66, 86
7 7
8 86, 88, 89 8 88
9 94 9 39, 49, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XS88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn