XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 954
Giải sáu 3621 5712 9408
Giải năm 4886
Giải tư 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866
Giải ba 16808 90288
Giải nhì 94209
Giải nhất 26449
Đặc biệt 598430
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
08 08 09 12 13 21 30 30 32
39 49 54 55 66 86 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08, 09 0 30, 30
1 12, 13 1 21
2 21 2 12, 32
3 30, 30, 32, 39 3 13
4 49 4 54, 94
5 54, 55 5 55
6 66 6 66, 86
7 7
8 86, 88, 89 8 88
9 94 9 39, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 23
Giải bảy 854
Giải sáu 9443 1502 9014
Giải năm 8193
Giải tư 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
Giải ba 72334 88872
Giải nhì 46664
Giải nhất 83311
Đặc biệt 767613
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 02 11 13 14 23 27 27 30
34 43 54 64 72 73 74 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02 0 30
1 11, 13, 14 1 11
2 23, 27, 27 2 72
3 30, 34 3 13, 23, 43, 73, 93
4 43 4 14, 34, 54, 64, 74
5 54 5
6 64 6
7 72, 73, 74 7 27, 27
8 88 8 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 02
Giải bảy 744
Giải sáu 8145 2478 4810
Giải năm 5740
Giải tư 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753
Giải ba 69471 71379
Giải nhì 05486
Giải nhất 48979
Đặc biệt 628599
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 10 11 21 40 41 44 45 49
52 53 56 71 78 79 79 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 40
1 10, 11 1 11, 21, 41, 71
2 21 2 02, 52
3 3 53
4 40, 41, 44, 45, 49 4 44
5 52, 53, 56 5 45
6 6 56, 86
7 71, 78, 79, 79 7
8 86 8 78
9 99 9 49, 79, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 85
Giải bảy 187
Giải sáu 1437 9112 3504
Giải năm 1280
Giải tư 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901
Giải ba 66343 18968
Giải nhì 77208
Giải nhất 60412
Đặc biệt 644493
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 04 08 12 12 18 18 37 43
46 54 67 68 80 85 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 08 0 80
1 12, 12, 18, 18 1
2 2 12, 12
3 37 3 43, 93
4 43, 46 4 54
5 54 5 85
6 67, 68 6 46
7 7 37, 67, 87
8 80, 85, 87, 88 8 18, 18, 68, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-03-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 65
Giải bảy 968
Giải sáu 2992 2337 0652
Giải năm 9290
Giải tư 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836
Giải ba 29266 72461
Giải nhì 92137
Giải nhất 72450
Đặc biệt 443538
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
05 13 25 36 37 37 38 38 50
52 61 65 65 66 68 70 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 70, 90
1 13 1 61
2 25 2 52, 92
3 36, 37, 37, 38, 38 3 13
4 4
5 50, 52 5 25, 65, 65
6 61, 65, 65, 66, 68 6 36, 66
7 70 7 37, 37
8 8 38, 38, 68
9 90, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 23-02-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 68
Giải bảy 288
Giải sáu 2467 3070 5029
Giải năm 6238
Giải tư 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421
Giải ba 26419 78235
Giải nhì 07444
Giải nhất 70748
Đặc biệt 760133
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
19 20 21 29 33 35 35 38 40
44 48 61 67 68 70 83 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 40, 70
1 19 1 21, 61
2 20, 21, 29 2
3 33, 35, 35, 38 3 33, 83
4 40, 44, 48 4 44
5 5 35, 35
6 61, 67, 68 6
7 70 7 67
8 83, 88, 89 8 38, 48, 68, 88
9 9 19, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 16-02-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 70
Giải bảy 383
Giải sáu 0768 8243 1571
Giải năm 1227
Giải tư 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137
Giải ba 36814 84330
Giải nhì 93495
Giải nhất 44287
Đặc biệt 441284
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
00 14 27 30 37 39 43 48 59
68 70 71 73 81 83 84 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 70
1 14 1 71, 81
2 27 2
3 30, 37, 39 3 43, 73, 83
4 43, 48 4 14, 84
5 59 5 95
6 68 6
7 70, 71, 73 7 27, 37, 87
8 81, 83, 84, 87 8 48, 68
9 95 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 09-02-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 56
Giải bảy 005
Giải sáu 7263 1774 5289
Giải năm 9958
Giải tư 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460
Giải ba 84367 82004
Giải nhì 56865
Giải nhất 88720
Đặc biệt 540896
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
04 05 18 20 21 26 28 52 56
58 60 63 65 65 67 74 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 20, 60
1 18 1 21
2 20, 21, 26, 28 2 52
3 3 63
4 4 74
5 52, 56, 58 5 65, 65
6 60, 63, 65, 65, 67 6 26, 56, 96
7 74 7 67
8 89 8 18, 28, 58
9 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 02-02-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 335
Giải sáu 3193 0354 8189
Giải năm 1468
Giải tư 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527
Giải ba 62102 92727
Giải nhì 77044
Giải nhất 81574
Đặc biệt 895450
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
02 04 09 19 27 27 32 35 44
50 54 68 74 78 87 89 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 09 0 50, 90
1 19 1
2 27, 27 2 32
3 32, 35 3 93
4 44 4 44, 54, 74
5 50, 54 5 35
6 68 6
7 74, 78 7 27, 27, 87
8 87, 89 8 68, 78
9 90, 93 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Bình Thuận
Giải tám 67
Giải bảy 178
Giải sáu 7655 5089 8985
Giải năm 9472
Giải tư 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006
Giải ba 90854 95952
Giải nhì 05187
Giải nhất 86801
Đặc biệt 021982
Bảng loto tỉnh Bình Thuận
Lô tô trực tiếp Bình Thuận
01 06 14 21 23 47 52 54 55
57 67 72 78 82 85 87 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0
1 14 1 21
2 21, 23 2 52, 72, 82
3 3 23
4 47 4 14, 54
5 52, 54, 55, 57 5 55, 85
6 67 6
7 72, 78 7 47, 57, 67, 87, 87
8 82, 85, 87, 87, 89 8 78
9 9 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH THUẬN

Xổ số Bình Thuận (XSBTH - XSBTHUAN) được phát hành từ năm 1978. Thời gian Công ty XSKT Bình Thuận hoạt động với quy mô nhỏ và vé XS Bình Thuận được tiêu thụ trong tỉnh là chủ yếu. Nhưng sau đó, nhờ sự hưởng ứng tích cực của người dân, công ty XS Bình Thuận phát hành thêm xổ số lô tô và cho bao phủ rộng khắp các tỉnh thành miền Nam như hiện nay.

1. Lịch quay xổ số Bình Thuận như nào?

Kết quả xổ số Bình Thuận (KQXS Bình Thuận) được quay định kỳ vào lúc 16h15 đến 16h30 thứ 5 hàng tuần và được phát trực tiếp từ trường quay công ty XS tỉnh.

2. Xem kết quả xổ số đài Bình Thuận hôm nay ở đâu?

- Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số để xem KQXSBTH hoặc dò số qua kênh truyền hình tỉnh Bình Thuận.

- Ngoài ra còn có cách đơn giản và thuận tiện hơn để các bạn biết KQXS Bình Thuận vừa nhanh vừa chính xác đó là xem trực tiếp xổ số miền Nam đài Bình Thuận mở thưởng tại website XS88.TV.

- Hệ thống của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số miền Nam Bình Thuận của 7 tuần gần nhất (gồm hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, trước nữa...) giúp các bạn dễ dàng xem lại kết quả XSBTHUAN của bất kỳ ngày nào mong muốn. 

- Từ bảng chi tiết kết quả xổ số Bình Thuận đi kèm bảng loto 2 số, các bạn có thể xem nhanh XS Bình Thuận hôm nay về con gì, có những đầu đuôi nào, đầu đuôi nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào câm…

- Chưa hết các bạn cũng có thể xem số liệu thống kê KQXS Bình Thuận ngay tại website của chúng tôi mà không cần mất thời gian tìm kiếm trên mạng hay các trang khác. 

3. Cách dò kết quả xổ số Bình Thuận (KQ XSBTH) cực nhanh

Cách đơn giản nhất để dò vé xổ số Bình Thuận đó là các bạn so sánh 2 số cuối của với bảng KQ XSBTHUAN của chúng tôi, khi thấy có số trùng thì các bạn so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải thưởng, số nào không trùng là tờ vé số chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Bình Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSBT - Xổ số Bình Thuận trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số đài Bình Thuận

Khi tờ vé bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay, thì chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ đổi thưởng theo các địa chỉ sau:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận (XSMN Bình Thuận)

  • Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
  • Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 - Fax: 02523 821 968 - 3828 776
  • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 45 Mạc Đỉnh Chi, P.Đakao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  • Văn phòng đại diện (VPĐD) tại TP.Cần Thơ
  • Địa chỉ: 77B2, Lý Hồng Thanh, P.Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Xem thêm
Thu gọn