XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 29-05-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 45
Giải bảy 988
Giải sáu 8499 1319 0526
Giải năm 0332
Giải tư 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
Giải ba 14122 59503
Giải nhì 36933
Giải nhất 86591
Đặc biệt 031619
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 03 04 19 19 19 22 26 32
33 35 45 46 88 88 91 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04 0
1 19, 19, 19 1 91
2 22, 26 2 22, 32
3 32, 33, 35 3 33
4 45, 46 4
5 5 35, 45
6 6 26, 46
7 7
8 88, 88 8 88, 88
9 91, 99, 99 9 19, 19, 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-05-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 66
Giải bảy 004
Giải sáu 2973 1794 0863
Giải năm 9983
Giải tư 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
Giải ba 95427 89892
Giải nhì 68777
Giải nhất 96024
Đặc biệt 443616
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
04 12 16 18 24 27 63 66 68
72 72 73 77 83 86 92 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 12, 16, 18 1
2 24, 27 2 12, 72, 72, 92
3 3 63, 73, 83
4 4 24, 94
5 5
6 63, 66, 68 6 16, 66, 86
7 72, 72, 73, 77 7 27, 77, 97
8 83, 86 8 18, 68
9 92, 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-05-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 85
Giải bảy 190
Giải sáu 9251 5990 4603
Giải năm 2830
Giải tư 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
Giải ba 19339 55486
Giải nhì 88067
Giải nhất 01002
Đặc biệt 762245
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 03 03 27 30 39 45 51 57
67 79 80 81 85 86 90 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 03 0 30, 80, 90, 90
1 1 51, 81
2 27 2
3 30, 39 3
4 45 4
5 51, 57 5 45, 85
6 67 6 86
7 79 7 27, 57, 67
8 80, 81, 85, 86 8 98
9 90, 90, 98 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-05-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 89
Giải bảy 678
Giải sáu 1322 7615 2225
Giải năm 1898
Giải tư 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297
Giải ba 67297 67474
Giải nhì 51687
Giải nhất 49590
Đặc biệt 256412
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
11 12 15 22 25 29 40 72 74
78 87 89 90 94 95 97 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 90
1 11, 12, 15 1 11
2 22, 25, 29 2 12, 22, 72
3 3
4 40 4 74, 94
5 5 15, 25, 95
6 6
7 72, 74, 78 7 87, 97, 97
8 87, 89 8 78, 98
9 90, 94, 95, 97, 97, 98 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-05-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 12
Giải bảy 192
Giải sáu 2043 2956 1762
Giải năm 8293
Giải tư 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581
Giải ba 28547 05361
Giải nhì 73938
Giải nhất 39065
Đặc biệt 972947
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
02 02 12 30 34 38 40 43 44
47 47 56 61 62 65 81 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02 0 30, 40
1 12 1 61, 81
2 2 12, 62, 92
3 30, 34, 38 3 43, 93
4 40, 43, 44, 47, 47 4 34, 44
5 56 5 65
6 61, 62, 65 6 56
7 7 47, 47
8 81 8 38
9 92, 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-04-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 59
Giải bảy 915
Giải sáu 9513 5132 1148
Giải năm 7405
Giải tư 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232
Giải ba 42871 01243
Giải nhì 46373
Giải nhất 80464
Đặc biệt 963087
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
05 13 15 32 32 32 36 40 43
48 54 59 64 69 71 73 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 13, 15 1 71
2 2 32, 32, 32
3 32, 32, 32, 36 3 13, 43, 73
4 40, 43, 48 4 54, 64, 84
5 54, 59 5 15
6 64, 69 6 36
7 71, 73 7 87
8 84, 87 8 48
9 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-04-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 40
Giải bảy 782
Giải sáu 7620 2995 5320
Giải năm 0910
Giải tư 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475
Giải ba 73376 12071
Giải nhì 67603
Giải nhất 76004
Đặc biệt 767426
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 04 10 11 20 20 26 26 40
43 45 71 75 76 80 82 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 10, 20, 20, 40, 80
1 10, 11 1 11, 71
2 20, 20, 26, 26 2 82
3 3 43
4 40, 43, 45 4
5 5 45, 75, 95
6 6 26, 26, 76
7 71, 75, 76 7
8 80, 82, 89 8
9 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 10-04-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 04
Giải bảy 028
Giải sáu 8446 7232 7453
Giải năm 8782
Giải tư 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294
Giải ba 23886 48519
Giải nhì 81735
Giải nhất 54096
Đặc biệt 215399
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
01 04 11 13 19 25 28 31 32
35 46 53 82 86 90 94 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 90
1 11, 13, 19 1 11, 31
2 25, 28 2 32, 82
3 31, 32, 35 3 13, 53
4 46 4 04, 94
5 53 5 25, 35
6 6 46, 86, 96
7 7
8 82, 86 8 28
9 90, 94, 96, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 03-04-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 81
Giải bảy 882
Giải sáu 9994 3093 8288
Giải năm 0556
Giải tư 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571
Giải ba 44436 56518
Giải nhì 90412
Giải nhất 69187
Đặc biệt 011125
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 12 17 18 23 25 36 47 56
71 74 81 82 87 88 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 12, 17, 18 1 71, 81
2 23, 25 2 12, 82
3 36 3 23, 93
4 47 4 74, 94
5 56 5 25
6 6 36, 56, 96
7 71, 74 7 17, 47, 87
8 81, 82, 87, 88 8 18, 88
9 93, 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 31
Giải bảy 871
Giải sáu 9783 8144 2264
Giải năm 8198
Giải tư 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792
Giải ba 41405 11933
Giải nhì 42163
Giải nhất 49631
Đặc biệt 022104
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
04 05 21 25 31 31 33 44 63
64 71 78 79 83 92 96 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0
1 1 21, 31, 31, 71
2 21, 25 2 92
3 31, 31, 33 3 33, 63, 83
4 44 4 44, 64
5 5 25
6 63, 64 6 96
7 71, 78, 79 7
8 83 8 78, 98, 98
9 92, 96, 98, 98 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XS88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn