XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-03-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 10
Giải bảy 154
Giải sáu 5456 6497 9423
Giải năm 9831
Giải tư 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918
Giải ba 04211 63392
Giải nhì 32851
Giải nhất 35856
Đặc biệt 669559
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 11 18 22 23 31 51 54 56
56 59 59 61 63 85 90 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 90
1 10, 11, 18 1 11, 31, 51, 61
2 22, 23 2 22, 92
3 31 3 23, 63
4 4 54
5 51, 54, 56, 56, 59, 59 5 85
6 61, 63 6 56, 56
7 7 97
8 85 8 18
9 90, 92, 97 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 13-03-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 27
Giải bảy 642
Giải sáu 1593 5233 3207
Giải năm 3946
Giải tư 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581
Giải ba 39176 23714
Giải nhì 84516
Giải nhất 40150
Đặc biệt 964779
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
07 14 16 17 18 23 27 33 33
42 46 50 53 65 76 79 81 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50
1 14, 16, 17, 18 1 81
2 23, 27 2 42
3 33, 33 3 23, 33, 33, 53, 93
4 42, 46 4 14
5 50, 53 5 65
6 65 6 16, 46, 76
7 76, 79 7 17, 27
8 81 8 18
9 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 06-03-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 71
Giải bảy 890
Giải sáu 3190 9146 0656
Giải năm 8700
Giải tư 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736
Giải ba 61737 59153
Giải nhì 24255
Giải nhất 81573
Đặc biệt 221818
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 06 18 25 36 37 37 46 53
55 56 68 71 73 73 90 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 90, 90
1 18 1 71
2 25 2
3 36, 37, 37 3 53, 73, 73
4 46 4
5 53, 55, 56 5 25, 55, 95
6 68 6 36, 46, 56
7 71, 73, 73 7 37, 37
8 8 18, 68
9 90, 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-02-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 31
Giải bảy 242
Giải sáu 9244 4726 8285
Giải năm 4798
Giải tư 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800
Giải ba 27265 45857
Giải nhì 44085
Giải nhất 09007
Đặc biệt 273263
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
00 07 26 30 31 39 42 44 50
57 63 65 72 80 80 85 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 30, 50, 80, 80
1 1 31
2 26 2 42, 72
3 30, 31, 39 3 63
4 42, 44 4 44
5 50, 57 5 65, 85, 85
6 63, 65 6 26
7 72 7 57
8 80, 80, 85, 85 8 98
9 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-02-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 51
Giải bảy 403
Giải sáu 5638 9427 1470
Giải năm 0938
Giải tư 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041
Giải ba 49218 42151
Giải nhì 63648
Giải nhất 28717
Đặc biệt 391271
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 17 18 27 31 38 38 41 47
48 49 51 51 52 70 71 76 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 70
1 17, 18 1 31, 41, 51, 51, 71
2 27 2 52
3 31, 38, 38 3 83
4 41, 47, 48, 49 4
5 51, 51, 52 5
6 6 76
7 70, 71, 76 7 17, 27, 47
8 83 8 18, 38, 38, 48
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 13-02-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 39
Giải bảy 440
Giải sáu 1427 9971 0191
Giải năm 7504
Giải tư 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648
Giải ba 57089 55135
Giải nhì 25290
Giải nhất 88909
Đặc biệt 036771
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
04 09 19 27 31 35 39 40 41
46 46 48 71 71 88 89 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 09 0 40, 90
1 19 1 31, 41, 71, 71, 91
2 27 2
3 31, 35, 39 3
4 40, 41, 46, 46, 48 4
5 5 35
6 6 46, 46
7 71, 71 7 27
8 88, 89 8 48, 88
9 90, 91 9 19, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 06-02-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 45
Giải bảy 133
Giải sáu 0636 1115 2917
Giải năm 9634
Giải tư 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306
Giải ba 00735 79125
Giải nhì 02403
Giải nhất 50806
Đặc biệt 365291
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 06 06 09 10 15 17 25 33
34 35 36 45 59 68 77 84 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 06, 09 0 10
1 10, 15, 17 1 91
2 25 2
3 33, 34, 35, 36 3 33
4 45 4 34, 84
5 59 5 15, 25, 35, 45
6 68 6 36
7 77 7 17, 77
8 84 8 68
9 91 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 30-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 80
Giải bảy 070
Giải sáu 2724 7162 5345
Giải năm 8429
Giải tư 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611
Giải ba 46175 15764
Giải nhì 21992
Giải nhất 51911
Đặc biệt 708575
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
11 11 16 24 25 29 45 56 59
62 64 70 75 75 78 80 92 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 80
1 11, 11, 16 1 11, 11
2 24, 25, 29 2 62, 92
3 3
4 45 4 24, 64
5 56, 59 5 25, 45, 75, 75
6 62, 64 6 16, 56
7 70, 75, 75, 78 7 97
8 80 8 78
9 92, 97 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 11
Giải bảy 723
Giải sáu 6836 2442 5335
Giải năm 5010
Giải tư 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439
Giải ba 27741 36372
Giải nhì 98686
Giải nhất 42726
Đặc biệt 114916
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
10 11 12 15 16 23 26 35 36
39 41 42 47 51 72 79 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 12, 15, 16 1 11, 41, 51
2 23, 26 2 12, 42, 72
3 35, 36, 39 3 23, 93
4 41, 42, 47 4
5 51 5 15, 35
6 6 16, 26, 36, 86
7 72, 79 7 47
8 86 8
9 93 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 16-01-2023
TỈNH Cà Mau
Giải tám 03
Giải bảy 389
Giải sáu 5543 1568 0385
Giải năm 5823
Giải tư 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069
Giải ba 35323 23330
Giải nhì 06609
Giải nhất 31021
Đặc biệt 680217
Bảng loto tỉnh Cà Mau
Lô tô trực tiếp Cà Mau
03 09 17 21 22 23 23 30 35
37 43 58 60 68 69 82 85 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 60
1 17 1 21
2 21, 22, 23, 23 2 22, 82
3 30, 35, 37 3 03, 23, 23, 43
4 43 4
5 58 5 35, 85
6 60, 68, 69 6
7 7 17, 37
8 82, 85, 89 8 58, 68
9 9 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÀ MAU

Xổ số Cà Mau (XSCM) được phát hành bởi công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau. Mỗi tờ vé số XS Cà Mau có giá 10 ngàn đồng, được phát hành rộng rãi trên toàn khu vực miền Nam và mang lại nhiều có hội trúng các giải thưởng có giá trị cho người dân nơi đây.

1. Lịch quay kết quả xổ số miền Nam Cà Mau hàng tuần

Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau (KQXSCM) được quay cố định vào thứ 2 hàng tuần, từ 16h15 đến 16h30 tại trường quay xổ số kiến thiết của tỉnh và phát trên đài truyền hình địa phương.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số Cà Mau hôm nay (KQXSCM) trực tiếp tại trường quay xổ số, kênh truyền hình tỉnh Cà Mau hoặc truy cập vào website XS88.TV bằng điện thoại hoặc máy tính.

Xổ Số 88 cam kết cung cấp kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau nhanh như ở trường quay và hoàn toàn miễn phí. Kết quả xổ số miền Nam Cà Mau sẽ được cập nhật tự động, các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể xem KQXSCM mới nhất, chính xác nhất.

3. Hướng dẫn dò vé XSCM và xem lại kết quả của các tuần trước

Khi truy cập vào wensite XoSo88TV các bạn có thể theo dõi chi tiết thông tin 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm.

Để dò kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối của kết quả xổ số miền Nam hôm nay Cà Mau, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả xổ số Cà Mau chi tiết ở phía trên, nếu không trùng thì có nghĩa là bạn chưa trúng giải.

Trang kết quả xổ số Cà Mau của chúng tôi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể dễ dàng xem lại kết quả của những tuần trước đó. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả xổ số miền Nam đài Cà Mau theo tháng về máy để xem bất cứ lúc nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam tỉnh Cà Mau mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam Cà Mau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Các địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số miền Nam Cà Mau (XSMNCM)

Khi trúng thưởng KQXSCM các bạn vui lòng liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau

 • Địa chỉ: Số 9 Phan Ngọc Hiển - Phường 4 - TP. Cà Mau
 • Điện thoại: 0290-3831787. Fax: 0290-3838142
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại TP. HCM

 • Địa chỉ: Số 351 - 351A - Đường Lê Đại Hành - P13 - Q11 - TP.HCM
 • Điện thoại: 0283.9623130 - Fax: 0283.9623130
 • Email: [email protected]

Văn phòng đại diện xổ số Cà mau tại Cần Thơ

 • Địa chỉ: Số 445 - Đường 30/4 - P Hưng Lợi - Q Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 02923.738.710 - Fax: 02923.738.710
 • Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn