XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-03-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 79
Giải bảy 091
Giải sáu 0571 4234 7095
Giải năm 1180
Giải tư 56543 73775 45260 74263 65025 24476 20556
Giải ba 27291 14124
Giải nhì 32682
Giải nhất 93343
Đặc biệt 735161
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
24 25 34 43 43 56 60 61 63
71 75 76 79 80 82 91 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 80
1 1 61, 71, 91, 91
2 24, 25 2 82
3 34 3 43, 43, 63
4 43, 43 4 24, 34
5 56 5 25, 75, 95
6 60, 61, 63 6 56, 76
7 71, 75, 76, 79 7
8 80, 82 8
9 91, 91, 95 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 08-03-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 59
Giải bảy 306
Giải sáu 8502 2937 3265
Giải năm 1628
Giải tư 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161
Giải ba 88250 20666
Giải nhì 08998
Giải nhất 84514
Đặc biệt 472192
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
02 02 06 14 28 31 37 42 49
50 59 61 61 65 65 66 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 06 0 50
1 14 1 31, 61, 61
2 28 2 42, 92
3 31, 37 3
4 42, 49 4 14
5 50, 59 5 65, 65
6 61, 61, 65, 65, 66 6 66
7 7 37
8 8 28, 98
9 92, 98 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-03-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 69
Giải bảy 123
Giải sáu 4594 8622 5321
Giải năm 4556
Giải tư 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084
Giải ba 38513 05181
Giải nhì 24963
Giải nhất 90954
Đặc biệt 874314
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 13 14 16 21 22 23 24 45
46 54 56 63 69 81 84 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 13, 14, 16 1 21, 81
2 21, 22, 23, 24 2 22
3 3 13, 23, 63
4 45, 46 4 14, 24, 54, 84, 94
5 54, 56 5 45
6 63, 69 6 16, 46, 56
7 7 87
8 81, 84, 87 8
9 94 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-02-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 45
Giải bảy 760
Giải sáu 8223 0781 2912
Giải năm 1202
Giải tư 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719
Giải ba 23853 12282
Giải nhì 77806
Giải nhất 71453
Đặc biệt 882249
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 02 06 12 19 23 30 41 45
49 49 53 53 60 81 81 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 30, 60
1 12, 19 1 41, 81, 81
2 23 2 12, 82
3 30 3 23, 53, 53
4 41, 45, 49, 49 4
5 53, 53 5 45
6 60 6
7 7
8 81, 81, 82 8
9 99 9 19, 49, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-02-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 95
Giải bảy 420
Giải sáu 0780 3552 5850
Giải năm 1087
Giải tư 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243
Giải ba 04686 90777
Giải nhì 01996
Giải nhất 99947
Đặc biệt 228641
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
19 20 20 22 40 41 43 47 50
52 54 77 80 80 86 87 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 20, 40, 50, 80, 80
1 19 1 41
2 20, 20, 22 2 22, 52
3 3 43
4 40, 41, 43, 47 4 54
5 50, 52, 54 5 95
6 6 86, 96
7 77 7 47, 77, 87
8 80, 80, 86, 87 8
9 95, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 08-02-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 95
Giải bảy 101
Giải sáu 9018 8126 4841
Giải năm 3246
Giải tư 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296
Giải ba 63477 97717
Giải nhì 25556
Giải nhất 41794
Đặc biệt 983176
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 17 18 22 24 26 41 43 46
56 59 72 76 77 94 94 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 17, 18 1 41
2 22, 24, 26 2 22, 72
3 3 43
4 41, 43, 46 4 24, 94, 94
5 56, 59 5 95
6 6 26, 46, 56, 76, 96
7 72, 76, 77 7 17, 77
8 8 18
9 94, 94, 95, 96 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-02-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 18
Giải bảy 267
Giải sáu 4063 7300 9301
Giải năm 4427
Giải tư 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623
Giải ba 43591 31990
Giải nhì 05630
Giải nhất 40747
Đặc biệt 173861
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 01 13 18 23 27 30 31 47
56 57 61 63 67 87 90 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 30, 90
1 13, 18 1 31, 61, 91
2 23, 27 2
3 30, 31 3 13, 23, 63
4 47 4
5 56, 57 5
6 61, 63, 67 6 56
7 7 27, 47, 57, 67, 87, 97
8 87 8 18
9 90, 91, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 70
Giải bảy 712
Giải sáu 4071 8283 6568
Giải năm 5962
Giải tư 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240
Giải ba 88588 26760
Giải nhì 49423
Giải nhất 75677
Đặc biệt 199613
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 13 17 23 35 40 43 50 53
60 62 68 70 71 77 78 83 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50, 60, 70
1 12, 13, 17 1 71
2 23 2 12, 62
3 35 3 13, 23, 43, 53, 83
4 40, 43 4
5 50, 53 5 35
6 60, 62, 68 6
7 70, 71, 77, 78 7 17, 77
8 83, 88 8 68, 78, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 08
Giải bảy 023
Giải sáu 8407 2486 7309
Giải năm 4536
Giải tư 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935
Giải ba 82507 80108
Giải nhì 29088
Giải nhất 26393
Đặc biệt 363263
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
05 07 07 08 08 09 21 23 35
36 63 73 76 86 88 90 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07, 08, 08, 09 0 90
1 1 21
2 21, 23 2
3 35, 36 3 23, 63, 73, 93
4 4
5 5 35, 95
6 63 6 36, 76, 86
7 73, 76 7
8 86, 88 8 08, 88
9 90, 93, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 22
Giải bảy 282
Giải sáu 3080 9205 5717
Giải năm 6253
Giải tư 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115
Giải ba 63171 90951
Giải nhì 70858
Giải nhất 35704
Đặc biệt 488615
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 04 05 15 15 17 18 22 22
30 31 51 53 58 61 71 80 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05 0 30, 80
1 15, 15, 17, 18 1 31, 51, 61, 71
2 22, 22 2 22, 22, 82
3 30, 31 3 53
4 4
5 51, 53, 58 5 15, 15
6 61 6
7 71 7 17
8 80, 82 8 18, 58
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XS88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XS88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XS88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn