XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-05-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 85
Giải bảy 243
Giải sáu 0118 1711 2344
Giải năm 5906
Giải tư 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878
Giải ba 97874 59859
Giải nhì 24748
Giải nhất 52702
Đặc biệt 290965
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 02 06 11 18 30 43 44 48
59 63 65 74 77 78 85 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 30, 90
1 11, 18 1 11
2 2
3 30 3 43, 63
4 43, 44, 48 4 44, 74
5 59 5 65, 85
6 63, 65 6 86
7 74, 77, 78 7 77
8 85, 86 8 18, 48, 78
9 90 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-05-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 21
Giải bảy 619
Giải sáu 1912 2794 4534
Giải năm 7457
Giải tư 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851
Giải ba 84554 36477
Giải nhì 34496
Giải nhất 85428
Đặc biệt 238481
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
06 12 19 19 21 28 30 34 35
51 54 57 77 81 88 94 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30
1 12, 19, 19 1 21, 51, 81
2 21, 28 2 12
3 30, 34, 35 3
4 4 34, 54, 94
5 51, 54, 57 5 35
6 6 96
7 77 7 57, 77
8 81, 88 8 28, 88, 98
9 94, 96, 98 9 19, 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-05-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 34
Giải bảy 843
Giải sáu 1671 4148 4586
Giải năm 4633
Giải tư 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
Giải ba 32318 12353
Giải nhì 68088
Giải nhất 22520
Đặc biệt 253231
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
18 20 31 33 34 43 43 48 53
56 57 62 71 77 77 82 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 18 1 31, 71
2 20 2 62, 82
3 31, 33, 34 3 33, 43, 43, 53
4 43, 43, 48 4 34
5 53, 56, 57 5
6 62 6 56, 86
7 71, 77, 77 7 57, 77, 77
8 82, 86, 88 8 18, 48, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-05-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 47
Giải bảy 001
Giải sáu 7808 2201 5746
Giải năm 7713
Giải tư 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
Giải ba 57732 62308
Giải nhì 71276
Giải nhất 57715
Đặc biệt 128993
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 01 08 08 13 13 15 32 38
39 40 46 47 76 86 93 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 08, 08 0 40
1 13, 13, 15 1
2 2 32
3 32, 38, 39 3 13, 13, 93
4 40, 46, 47 4 94, 94
5 5 15
6 6 46, 76, 86
7 76 7 47
8 86 8 38
9 93, 94, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-05-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 29
Giải bảy 371
Giải sáu 1292 5712 0366
Giải năm 4625
Giải tư 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
Giải ba 69230 56735
Giải nhì 28942
Giải nhất 33671
Đặc biệt 195447
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
12 13 25 29 29 30 35 42 42
47 66 71 71 78 89 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 90
1 12, 13 1 71, 71
2 25, 29, 29 2 12, 42, 42, 92
3 30, 35 3 13
4 42, 42, 47 4
5 5 25, 35, 95
6 66 6 66
7 71, 71, 78 7 47
8 89 8 78
9 90, 92, 95 9 29, 29, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-04-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 62
Giải bảy 777
Giải sáu 2203 8149 7376
Giải năm 7774
Giải tư 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351
Giải ba 44954 12155
Giải nhì 74285
Giải nhất 67806
Đặc biệt 788867
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
03 03 06 25 25 28 49 51 52
54 55 62 67 74 76 77 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 06 0
1 1 51
2 25, 25, 28 2 52, 62
3 3
4 49 4 54, 74
5 51, 52, 54, 55 5 25, 25, 55, 85
6 62, 67 6 76
7 74, 76, 77 7 67, 77
8 85 8 28, 98
9 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-04-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 09
Giải bảy 721
Giải sáu 9747 0125 0885
Giải năm 6687
Giải tư 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553
Giải ba 62078 83670
Giải nhì 81298
Giải nhất 96769
Đặc biệt 605950
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
09 21 25 27 36 47 48 50 53
56 69 70 78 79 85 87 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50, 70
1 1 21
2 21, 25, 27 2
3 36 3 53
4 47, 48 4
5 50, 53, 56 5 25, 85
6 69 6 36, 56
7 70, 78, 79 7 27, 47, 87
8 85, 87, 89 8 48, 78, 98
9 98 9 09, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-04-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 72
Giải bảy 066
Giải sáu 7394 8241 4500
Giải năm 1472
Giải tư 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138
Giải ba 97369 80176
Giải nhì 36697
Giải nhất 58003
Đặc biệt 921881
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
00 03 08 28 29 30 38 41 66
69 70 72 72 76 77 81 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 08 0 30, 70
1 1 41, 81
2 28, 29 2 72, 72
3 30, 38 3
4 41 4 94
5 5
6 66, 69 6 66, 76
7 70, 72, 72, 76, 77 7 77, 97
8 81 8 28, 38
9 94, 97 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-04-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 80
Giải bảy 786
Giải sáu 9112 1648 8593
Giải năm 4917
Giải tư 43155 20569 50124 43075 83607 48099 66323
Giải ba 38665 79292
Giải nhì 54345
Giải nhất 13984
Đặc biệt 011269
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
07 12 17 23 24 45 48 55 65
69 69 75 80 84 86 92 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80
1 12, 17 1
2 23, 24 2 12, 92
3 3 23, 93
4 45, 48 4 24, 84
5 55 5 45, 55, 65, 75
6 65, 69, 69 6 86
7 75 7 17
8 80, 84, 86 8 48
9 92, 93, 99 9 69, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-03-2023
TỈNH Cần Thơ
Giải tám 38
Giải bảy 352
Giải sáu 9886 9061 5350
Giải năm 0679
Giải tư 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543
Giải ba 34956 97110
Giải nhì 49861
Giải nhất 38436
Đặc biệt 510899
Bảng loto tỉnh Cần Thơ
Lô tô trực tiếp Cần Thơ
01 10 13 36 36 38 43 48 50
52 52 56 61 61 79 79 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 50
1 10, 13 1 61, 61
2 2 52, 52
3 36, 36, 38 3 13, 43
4 43, 48 4
5 50, 52, 52, 56 5
6 61, 61 6 36, 36, 56, 86
7 79, 79 7
8 86 8 38, 48
9 99 9 79, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ CẦN THƠ

Xổ số Cần Thơ (XSCT) mới chỉ được phát hành cách đây khoảng 30 năm nên được xem là một trong những tờ vé số có “tuổi đời” trẻ nhất. Dù vậy xổ số Cần Thơ vẫn nhanh chóng phủ sóng rộng khắp khu vực Nam Bộ và có lượng người tham gia đông đảo.

1. Lịch quay kết quả xổ số Cần Thơ

Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 16h15 – 16h30 thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Cần Thơ.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Cần Thơ là đài phụ.

2. Xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ ở đâu chính xác nhất?

Vào khung giờ quay thưởng các bạn có thể đến trường quay xổ số để xem trực tiếp kết quả XSMN Cần Thơ hoặc theo dõi trên kênh truyền hình tỉnh Cần Thơ.

Ngoài ra các bạn còn có thể tra cứu kết quả trực tiếp xổ số Cần Thơ (KQXSCT) nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí tại trang kết quả xổ số XS88.TV của chúng tôi. Kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đài Cần Thơ hôm nay sẽ được tự động cập nhật đảm bảo độ chính xác như khi xem ở trường quay.

Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay tại Xổ Số 88, đồng thời còn xem được lại kết quả XSMN Cần Thơ tuần này, tuần trước, và những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi nhờ tính năng lưu trữ kết quả của 7 tuần liên tiếp của website XS88.TV.

3. Cách dò vé xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh và chính xác

Khi truy cập vào trang web XS88.TV, các bạn có thể xem kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ phát trực tiếp để biết kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Cần Thơ nhanh và chính xác nhất.

Để tra cứu trực tiếp kết quả XS Cần Thơ, các bạn hãy so sánh 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của kết quả xổ số Cần Thơ, nếu thấy trùng thì tiếp tục so kết quả chi tiết ở bảng phía trên.

4. Lấy số miễn phí xổ số Cần Thơ như nào?

Cách đơn giản nhất để các bạn có được số đẹp XS Cần Thơ miễn phí mà không mất nhiều thời gian, công sức tính toán soi số đó là tham khảo dự đoán Xổ số Cần Thơ vào các ngày thứ 4 hàng tuần. Tại đây, bạn có thể học hỏi cách phân tích của chuyên gia soi cầu và lấy số gợi ý ngay tại bài hoặc tham khảo số của người chơi khác.

Một cách khá thú vị nữa là dùng tính năng Quay thử kết quả xổ số Cần Thơ để lấy hên với bộ số do máy tính chọn. Càng ngày càng nhiều người chơi áp dụng phương pháp này và đạt được hiệu quả khá cao.

5. Cơ cấu giải thưởng của XSCT mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số CầnThơ nếu trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Cần Thơ ở đâu?

Khi trúng xổ số miền Nam đài Cần Thơ – XS Can Tho, các bạn hãy liên hệ đến công ty để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

- Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ

- Điện Thoại:  0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111

- Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]

 

Xem thêm
Thu gọn