XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-04-2023
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải tư 77005 62524 08269 19084 42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
04 05 09 10 12 16 24 44 51
55 67 69 70 70 73 73 84 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 09 0 10, 70, 70
1 10, 12, 16 1 51
2 24 2 12
3 3 73, 73, 93
4 44 4 24, 44, 84
5 51, 55 5 55
6 67, 69 6 16
7 70, 70, 73, 73 7 67
8 84 8
9 93 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải tư 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 12 32 37 39 40 42 44 50
51 52 52 66 73 79 83 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 50
1 12 1 51
2 2 12, 32, 42, 52, 52
3 32, 37, 39 3 73, 83, 93
4 40, 42, 44 4 44
5 50, 51, 52, 52 5
6 66 6 66
7 73, 79 7 37, 97
8 83 8
9 93, 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải tư 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
09 09 12 13 31 32 37 45 48
48 68 69 74 83 83 84 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0
1 12, 13 1 31
2 2 12, 32
3 31, 32, 37 3 13, 83, 83
4 45, 48, 48 4 74, 84
5 5 45
6 68, 69 6
7 74 7 37
8 83, 83, 84, 88 8 48, 48, 68, 88, 98
9 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải tư 84750 44773 03422 03057 62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
22 29 31 40 45 48 50 52 54
57 62 70 73 76 79 83 93 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 50, 70
1 1 31
2 22, 29 2 22, 52, 62
3 31 3 73, 83, 93
4 40, 45, 48 4 54
5 50, 52, 54, 57 5 45, 95
6 62 6 76
7 70, 73, 76, 79 7 57
8 83 8 48
9 93, 95 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải tư 35561 05969 82512 17343 13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
12 20 21 39 41 43 44 46 61
62 69 69 71 73 83 84 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 12 1 21, 41, 61, 71
2 20, 21 2 12, 62
3 39 3 43, 73, 83
4 41, 43, 44, 46 4 44, 84
5 5
6 61, 62, 69, 69 6 46
7 71, 73 7 87, 87
8 83, 84, 87, 87 8
9 9 39, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 20-11-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 53
Giải bảy 808
Giải sáu 0974 7632 6676
Giải năm 3155
Giải tư 37193 34549 12059 95777 93871 37513 75601
Giải ba 57827 60767
Giải nhì 23740
Giải nhất 20588
Đặc biệt 900596
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
01 08 13 27 32 40 49 53 55
59 67 71 74 76 77 88 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08 0 40
1 13 1 71
2 27 2 32
3 32 3 13, 53, 93
4 40, 49 4 74
5 53, 55, 59 5 55
6 67 6 76, 96
7 71, 74, 76, 77 7 27, 67, 77
8 88 8 88
9 93, 96 9 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 13-11-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 81
Giải bảy 226
Giải sáu 8952 0262 2732
Giải năm 3520
Giải tư 48132 25070 04222 94402 01198 14247 60620
Giải ba 33256 65199
Giải nhì 85661
Giải nhất 02742
Đặc biệt 606310
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 10 20 20 22 26 32 32 42
47 52 56 61 62 70 81 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 20, 20, 70
1 10 1 61, 81
2 20, 20, 22, 26 2 22, 32, 32, 42, 52, 62
3 32, 32 3
4 42, 47 4
5 52, 56 5
6 61, 62 6 26, 56
7 70 7 47
8 81 8 98
9 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 06-11-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 39
Giải bảy 509
Giải sáu 3030 6905 7846
Giải năm 8915
Giải tư 38013 07628 73391 36502 24223 77416 82026
Giải ba 95173 72225
Giải nhì 98283
Giải nhất 31585
Đặc biệt 305158
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 05 09 13 15 16 23 25 26
28 30 39 46 58 73 83 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 30
1 13, 15, 16 1 91
2 23, 25, 26, 28 2
3 30, 39 3 13, 23, 73, 83
4 46 4
5 58 5 15, 25, 85
6 6 16, 26, 46
7 73 7
8 83, 85 8 28, 58
9 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-10-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 5511 3531 3402
Giải năm 6554
Giải tư 25515 69050 61868 14049 66147 15096 33884
Giải ba 83778 17182
Giải nhì 01084
Giải nhất 62475
Đặc biệt 082532
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
02 11 15 31 32 41 47 49 50
54 68 75 78 82 84 84 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 11, 15 1 11, 31, 41
2 2 32, 82
3 31, 32 3
4 41, 47, 49 4 54, 84, 84, 94
5 50, 54 5 15, 75
6 68 6 96
7 75, 78 7 47
8 82, 84, 84 8 68, 78
9 94, 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-10-2022
TỈNH Đà Lạt
Giải tám 48
Giải bảy 398
Giải sáu 3824 5460 8094
Giải năm 4818
Giải tư 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536
Giải ba 64698 79500
Giải nhì 20575
Giải nhất 71890
Đặc biệt 317311
Bảng loto tỉnh Đà Lạt
Lô tô trực tiếp Đà Lạt
00 11 18 24 27 34 36 39 48
57 60 72 75 84 90 94 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60, 90
1 11, 18 1 11
2 24, 27 2 72
3 34, 36, 39 3
4 48 4 24, 34, 84, 94
5 57 5 75
6 60 6 36
7 72, 75 7 27, 57
8 84 8 18, 48, 98, 98
9 90, 94, 98, 98 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ LẠT

Xổ số Đà Lạt (XSDL) được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng nên nhiều người có thói quen gọi là xổ số Lâm Đồng (XSLĐ). Hiện nay, xổ số đài Đà Lạt có mặt ở khắp các tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả xổ số truyền thống, lô tô và xổ số bóc, được người dân yêu thích và hưởng ứng nhiệt tình.

1. Thời gian mở thưởng xổ số kiến thiết Đà Lạt – XSKT Đà Lạt như nào?

KQXSDL – Kết quả xổ số đài Đà Lạt được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 chủ nhật hàng tuần và được được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Lâm Đồng.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt – KQXS Đà Lạt chính xác nhất

Các bạn có thể theo dõi quay thưởng kết quả xổ số đài Đà Lạt bằng cách đến trường quay, xem trên kênh truyền hình tỉnh hoặc truy cập vào website XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn mở website Xổ Số 88 lên, giữ nguyên màn hình chờ kết quả xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất được hiển thị song song với trường quay mà không cần phải tải lại trang.

Chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số tỉnh Đà Lạt trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số đài Đà Lạt hôm nay, hôm qua hoặc tuần rồi và các tuần trước đó vô cùng tiện lợi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay và các tuần trước nữa

Các bạn có thể dò vé xổ số đài Đà Lạt nhanh và chính xác chỉ với 2 số đuôi bằng cách cần so sánh 2 số cuối cùng với các số được thống kê trong bảng đầu đuôi, nếu khớp thì so tiếp lên bảng chi tiết 18 giải, nếu không khớp số với bảng 2 số cuối KQXSMN Lâm Đồng - Đà Lạt, bạn có thể bỏ tờ vé số đó vì không trúng giải.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Lạt mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSDL – Xổ số kiến thiết đài Đà Lạt trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Đà Lạt (XSDL) ở đâu?

Các bạn có thể liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết Lâm Đồng theo địa chỉ cụ thể dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng (XSKT Lâm Đồng)
  • Địa chỉ: số Số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, P.3, TP. Đà Lạt, T. Lâm Đồng
  • Điện thoại: 02633.822.111 - Fax: 02633.821934
  • Email: [email protected]

6. Bí quyết tham gia xổ số đài Đà Lạt đạt hiệu quả cao nhất

Để chinh phục được các giải thưởng hấp dẫn của xổ số kiến thiết Đà Lạt hôm nay (XSDL – SXDL), các bạn phải tiên đoán được những số nào sẽ xuất hiện trên bảng kết quả xổ số Đà Lạt kỳ tới. Vì thế, hãy xem lại kết quả xổ số đài Đà Lạt của các kỳ trước, thống kê lại những vị trí thường tạo lô về hay những con số có tần suất xuất hiện dày đặc là cách để bạn có thể khoanh vùng chọn số XS Đà Lạt.

Các bạn có thể xem số liệu thống kê xổ số kiến thiết đài Đà Lạt được trang Xổ Số 88 cập nhật đầy đủ và chi tiết để có cơ sở chọn số. Nếu bạn còn băn khoăn chưa biết chọn số nào, hãy để các chuyên gia dự đoán xổ số Đà Lạt gợi ý cho bạn.

Xem thêm
Thu gọn