XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-04-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 76
Giải bảy 236
Giải sáu 8620 6807 5135
Giải năm 7275
Giải tư 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540
Giải ba 75585 42902
Giải nhì 73198
Giải nhất 87780
Đặc biệt 836056
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 07 14 15 20 35 35 36 40
44 56 62 71 75 76 80 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 20, 40, 80
1 14, 15 1 71
2 20 2 62
3 35, 35, 36 3
4 40, 44 4 14, 44
5 56 5 15, 35, 35, 75, 85
6 62 6 36, 56, 76
7 71, 75, 76 7
8 80, 85 8 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-03-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 91
Giải bảy 919
Giải sáu 5006 4701 7159
Giải năm 5217
Giải tư 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918
Giải ba 39341 17128
Giải nhì 61404
Giải nhất 31151
Đặc biệt 379867
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 04 06 07 17 18 19 28 41
51 59 59 67 67 78 80 91 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 06, 07 0 80
1 17, 18, 19 1 41, 51, 91
2 28 2
3 3
4 41 4
5 51, 59, 59 5
6 67, 67 6
7 78 7 17, 67, 67
8 80 8 18, 28, 78
9 91, 99 9 19, 59, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-03-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 04
Giải bảy 521
Giải sáu 1525 3803 8549
Giải năm 6313
Giải tư 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102
Giải ba 32842 50220
Giải nhì 65484
Giải nhất 56978
Đặc biệt 890591
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 02 03 03 04 13 20 21 25
38 42 49 54 61 78 84 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 03, 03, 04 0 20
1 13 1 21, 61, 91
2 20, 21, 25 2 42
3 38 3 13
4 42, 49 4 04, 54, 84
5 54 5 25
6 61 6
7 78 7 87
8 84, 87 8 38, 78
9 91 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-03-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 65
Giải bảy 875
Giải sáu 9321 3914 5071
Giải năm 1775
Giải tư 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687
Giải ba 76804 61991
Giải nhì 36787
Giải nhất 76731
Đặc biệt 404158
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
04 14 18 21 22 31 37 58 64
65 71 74 75 75 79 87 87 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 14, 18 1 21, 31, 71, 91
2 21, 22 2 22
3 31, 37 3
4 4 14, 64, 74
5 58 5 65, 75, 75
6 64, 65 6
7 71, 74, 75, 75, 79 7 37, 87, 87
8 87, 87 8 18, 58
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 08-03-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 29
Giải bảy 185
Giải sáu 9415 0549 2173
Giải năm 8687
Giải tư 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501
Giải ba 83359 77322
Giải nhì 67694
Giải nhất 09376
Đặc biệt 385385
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 10 15 22 25 29 40 49 59
70 73 73 76 83 85 85 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 40, 70
1 10, 15 1
2 22, 25, 29 2 22
3 3 73, 73, 83
4 40, 49 4 94
5 59 5 15, 25, 85, 85
6 6 76
7 70, 73, 73, 76 7 87
8 83, 85, 85, 87 8
9 94 9 29, 49, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-03-2023
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 60
Giải bảy 501
Giải sáu 8980 3618 5242
Giải năm 3292
Giải tư 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486
Giải ba 80065 66128
Giải nhì 62377
Giải nhất 06781
Đặc biệt 731066
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 12 18 25 28 42 42 47 52
60 65 66 77 80 81 83 86 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60, 80
1 12, 18 1 81
2 25, 28 2 12, 42, 42, 52, 92
3 3 83
4 42, 42, 47 4
5 52 5 25, 65
6 60, 65, 66 6 66, 86
7 77 7 47, 77
8 80, 81, 83, 86 8 18, 28
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 16-11-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 91
Giải bảy 122
Giải sáu 6962 3140 7102
Giải năm 0457
Giải tư 06626 71459 44390 79043 46111 00841 55145
Giải ba 40626 86840
Giải nhì 12249
Giải nhất 45806
Đặc biệt 438889
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 06 11 22 26 26 40 40 41
43 45 49 57 59 62 89 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 40, 40, 90
1 11 1 11, 41, 91
2 22, 26, 26 2 22, 62
3 3 43
4 40, 40, 41, 43, 45, 49 4
5 57, 59 5 45
6 62 6 26, 26
7 7 57
8 89 8
9 90, 91 9 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 09-11-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 70
Giải bảy 754
Giải sáu 3501 3590 2402
Giải năm 7267
Giải tư 69112 86551 11064 65828 51979 09601 78405
Giải ba 87740 91802
Giải nhì 95470
Giải nhất 69394
Đặc biệt 229487
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
01 01 02 02 05 12 28 40 51
54 64 67 70 70 79 87 90 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 02, 02, 05 0 40, 70, 70, 90
1 12 1 51
2 28 2 12
3 3
4 40 4 54, 64, 94
5 51, 54 5
6 64, 67 6
7 70, 70, 79 7 67, 87
8 87 8 28
9 90, 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 02-11-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 12
Giải bảy 351
Giải sáu 8749 4547 5948
Giải năm 6127
Giải tư 33232 53604 01343 51563 78306 56772 33303
Giải ba 17747 00265
Giải nhì 44202
Giải nhất 00596
Đặc biệt 262415
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
02 03 04 06 12 15 27 32 43
47 47 48 49 51 63 65 72 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 04, 06 0
1 12, 15 1 51
2 27 2 12, 32, 72
3 32 3 43, 63
4 43, 47, 47, 48, 49 4
5 51 5 15, 65
6 63, 65 6 96
7 72 7 27, 47, 47
8 8 48
9 96 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-10-2022
TỈNH Đồng Nai
Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 9416 3018 8292
Giải năm 8164
Giải tư 53229 22157 80128 19532 39330 69328 94284
Giải ba 72222 75179
Giải nhì 54080
Giải nhất 84074
Đặc biệt 448309
Bảng loto tỉnh Đồng Nai
Lô tô trực tiếp Đồng Nai
09 12 16 18 22 28 28 29 30
32 57 64 74 79 80 84 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 30, 80, 90
1 12, 16, 18 1
2 22, 28, 28, 29 2 12, 22, 32, 92
3 30, 32 3
4 4 64, 74, 84
5 57 5
6 64 6 16
7 74, 79 7 57
8 80, 84 8 18, 28, 28
9 90, 92 9 29, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐỒNG NAI

Xổ số Đồng Nai (XSDN) ra đời từ năm 1979 và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân miền Nam trong suốt hơn 40 năm qua. Cứ như thường lệ cứ vào chiều thứ 4 hàng tuần, người dân lại háo hức chờ đón kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai (KQXSDN) được quay.

1. Kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp quay ở đâu, khi nào?

XSMN Đồng Nai được mở thưởng vào lúc 16h15’ thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Nai.

Trong số 3 đài quay ngày thứ tư thì đài Đồng Nai là đài mở thưởng chính.

2. Hướng dẫn dò kết quả xổ số Đồng Nai nhanh và chính xác

Các bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số Đồng Nai (KQXSDN) với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai, bạn chỉ cần so sánh 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai, nếu trùng thì tiếp tục so với các số tiếp theo theo kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

3. Soi cầu xổ số miền Đồng Nai miễn phí ở đâu?

Vào ngày thứ tư hàng tuần, các bạn có thể xem các chuyên gia phân tích kết quả xổ số Đồng Nai của các kỳ trước để tìm ra dấu hiệu đặc biệt cùng các gợi ý về bộ lô tô sáng giá có khả năng trúng cao nhất tại trang web XS88.TV.

4. Hướng dẫn xem trực tiếp KQXS Đồng Nai hôm nay

Ngoài cách xem trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai tại trường quay xổ số và trên truyền hình thì các bạn còn có thể theo dõi kết quả trực tiếp xổ số miền Nam Đồng Nai tại website XS88.TV nhanh và chính xác không kém như khi xem ở trường quay, đặc biệt là bạn không mất thời gian đi lại hay tốn bất cứ một chi phí nào.

Tại Xổ Số 88, kết quả xổ số miền Nam đài Đồng Nai sẽ được cập nhật tự động, các bạn chỉ cần chờ kết quả hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay, KQXS Đồng Nai tuần rồi và các tuần trước nữa với bảng chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi.

5. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Nai mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Nai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

6. Trúng giải xổ số kiến thiết Đồng Nai nhận ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng KQXSDN - Kết quả xổ số miền Nam Đồng Nai thì các bạn vui lòng giữ cẩn thận tấm vé và liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
  • Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639
  • Fax: (0251) 3 821 066

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: Số 154, Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
  • Điện thoại: (028) 3924 6679
Xem thêm
Thu gọn