XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
17 19 24 27 29 44 49 52 53
60 60 63 67 73 75 76 82 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 60
1 17, 19 1 91
2 24, 27, 29 2 52, 82
3 3 53, 63, 73
4 44, 49 4 24, 44
5 52, 53 5 75
6 60, 60, 63, 67 6 76
7 73, 75, 76 7 17, 27, 67
8 82 8
9 91 9 19, 29, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-03-2023
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
05 07 11 17 17 24 28 33 34
35 36 40 59 62 62 69 75 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0 40
1 11, 17, 17 1 11
2 24, 28 2 62, 62
3 33, 34, 35, 36 3 33
4 40 4 24, 34
5 59 5 35, 75, 95
6 62, 62, 69 6 36
7 75 7 17, 17
8 8 28
9 95 9 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 13-03-2023
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 18 22 28 43 46 48 50 53
54 63 63 66 71 89 89 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 18 1 71
2 22, 28 2 22
3 3 43, 53, 63, 63
4 43, 46, 48 4 54
5 50, 53, 54 5
6 63, 63, 66 6 46, 66
7 71 7
8 89, 89, 89 8 18, 28, 48
9 99 9 89, 89, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 06-03-2023
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
03 09 16 29 30 37 40 42 43
44 47 66 66 70 85 86 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 40, 70
1 16 1
2 29 2 42
3 30, 37 3 43
4 40, 42, 43, 44, 47 4 44, 94
5 5 85
6 66, 66 6 16, 66, 66, 86, 96
7 70 7 37, 47
8 85, 86 8
9 94, 96 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 21-11-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 10
Giải bảy 926
Giải sáu 1820 9736 7418
Giải năm 5450
Giải tư 13222 56147 73613 63779 24350 74273 42100
Giải ba 87853 98406
Giải nhì 31997
Giải nhất 28967
Đặc biệt 523839
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 06 10 13 18 20 22 26 36
39 47 50 50 53 67 73 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 10, 20, 50, 50
1 10, 13, 18 1
2 20, 22, 26 2 22
3 36, 39 3 13, 53, 73
4 47 4
5 50, 50, 53 5
6 67 6 26, 36
7 73, 79 7 47, 67, 97
8 8 18
9 97 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 14-11-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 56
Giải bảy 395
Giải sáu 7701 6702 5883
Giải năm 9899
Giải tư 67200 30652 78406 77322 77876 29368 89863
Giải ba 00116 51309
Giải nhì 09376
Giải nhất 77642
Đặc biệt 635253
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 01 02 06 09 16 22 42 52
53 56 63 68 76 76 83 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 06, 09 0
1 16 1
2 22 2 22, 42, 52
3 3 53, 63, 83
4 42 4
5 52, 53, 56 5 95
6 63, 68 6 16, 56, 76, 76
7 76, 76 7
8 83 8 68
9 95, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 07-11-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 59
Giải bảy 614
Giải sáu 9251 1535 9974
Giải năm 1342
Giải tư 67742 02160 17259 15102 88476 94344 05059
Giải ba 97659 55960
Giải nhì 56500
Giải nhất 85099
Đặc biệt 311212
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
00 02 12 14 35 42 42 44 51
59 59 59 59 60 60 74 76 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 60, 60
1 12, 14 1 51
2 2 12, 42, 42
3 35 3
4 42, 42, 44 4 14, 44, 74
5 51, 59, 59, 59, 59 5 35
6 60, 60 6 76
7 74, 76 7
8 8
9 99 9 59, 59, 59, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 31-10-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 07
Giải bảy 051
Giải sáu 4516 8750 7176
Giải năm 1992
Giải tư 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634
Giải ba 93571 64503
Giải nhì 83047
Giải nhất 80956
Đặc biệt 749143
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
03 04 07 16 34 43 47 48 50
51 56 64 68 71 75 76 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 07 0 50
1 16 1 51, 71, 91
2 2 92
3 34 3 43
4 43, 47, 48 4 34, 64
5 50, 51, 56 5 75
6 64, 68 6 16, 56, 76
7 71, 75, 76 7 07, 47
8 8 48, 68
9 91, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 24-10-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 24
Giải bảy 656
Giải sáu 6349 7847 1745
Giải năm 7394
Giải tư 29657 99320 99502 40551 08743 27418 74307
Giải ba 04413 28618
Giải nhì 97036
Giải nhất 42224
Đặc biệt 682158
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
02 07 13 18 18 20 24 24 36
43 45 47 49 51 56 57 58 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 20
1 13, 18, 18 1 51
2 20, 24, 24 2
3 36 3 13, 43
4 43, 45, 47, 49 4 24, 24, 94
5 51, 56, 57, 58 5 45
6 6 36, 56
7 7 47, 57
8 8 18, 18, 58
9 94 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 17-10-2022
TỈNH Đồng Tháp
Giải tám 30
Giải bảy 474
Giải sáu 5309 1672 7596
Giải năm 3172
Giải tư 63818 31985 80441 60781 29290 65805 80770
Giải ba 94668 45469
Giải nhì 74161
Giải nhất 84487
Đặc biệt 878030
Bảng loto tỉnh Đồng Tháp
Lô tô trực tiếp Đồng Tháp
05 09 18 30 30 41 61 68 69
70 72 72 74 81 85 87 90 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0 30, 30, 70, 90
1 18 1 41, 61, 81
2 2 72, 72
3 30, 30 3
4 41 4 74
5 5 85
6 61, 68, 69 6 96
7 70, 72, 72, 74 7 87
8 81, 85, 87 8 18, 68
9 90, 96 9 69

KẾT QUẢ XỐ SỐ ĐỒNG THÁP

Xổ số Đồng Tháp (XSDT) được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân trong tỉnh suốt những năm qua. Ban đầu, xổ số miền Nam đài Đồng Tháp chỉ được phát hành trong tỉnh nhưng đến hiện tại vé XS Đồng Tháp đã bao phủ khắp các tỉnh thành phố khu vực miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp quay ở đâu, khi nào?

XSDT – Xổ số miền Nam thành phố Đồng Tháp mở thưởng vào lúc 16h15 – 16h30 vào thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Đồng Tháp.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp ở đâu chính xác nhất?

Các bạn có thể đến trực tiếp trường quay xổ số hoặc theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay trên sóng truyền hình tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp ngay trên điện thoại hoặc máy tính khi truy cập vào trang Xổ Số 88 của chúng tôi hoàn toàn miễn phí mà vẫn đảm bảo nhanh như xem ở trường quay.

Tại đây, các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp hôm nay chi tiết của 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số đầu đuôi đi kèm. Kết quả XS Dong Thap được cập nhật tự động, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất sẽ tự động hiển thị cùng với diễn biến trường quay.

Một trang kết quả xổ số Đồng Tháp gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem kết quả XS Đồng Tháp hôm nay, hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy. Bạn cũng có thể xem và tải kết quả XS Dong Thap theo tháng về máy.

3. Cách dò kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp nhanh và chính xác

Để tra cứu kết quả vé số của xổ số đài Đồng Tháp, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả của xổ số miền Nam hôm nay Đồng Tháp, nếu thấy trùng thì tiếp tục so sánh các số tiếp theo với kết quả chi tiết ở phía trên, còn nếu không trùng thì bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Đồng Tháp mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam đài Đồng Tháp trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải XSMN Đồng Tháp đổi thưởng ở đâu?

Khi các bạn trúng giải xổ số kiến thiết miền Nam Đồng Tháp, để đổi vé nhận thưởng các bạn hãy liên hệ theo các địa chỉ sau:

  1. Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp - Địa chỉ: số 86/10, Bến xe Sa Đéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc (ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750).
  2. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: số 117, Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02866 823 966 - Fax: 02839 232 829
  3. Văn phòng đại diện tại Cần Thơ: 290/3B, Lê Bình, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  4. Nơi mở số: Hội trường Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ Số kiến thiết Đồng Tháp, số 114-116-118, Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh.
Xem thêm
Thu gọn