XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-04-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 69
Giải bảy 627
Giải sáu 2676 1927 3513
Giải năm 3609
Giải tư 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423
Giải ba 72407 06865
Giải nhì 96626
Giải nhất 47300
Đặc biệt 263153
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 07 09 09 13 17 23 26 27
27 44 53 65 69 71 76 78 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07, 09, 09 0
1 13, 17 1 71
2 23, 26, 27, 27 2
3 3 13, 23, 53, 83
4 44 4 44
5 53 5 65
6 65, 69 6 26, 76
7 71, 76, 78 7 17, 27, 27
8 83 8 78
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-03-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 88
Giải bảy 639
Giải sáu 3519 9188 0211
Giải năm 8213
Giải tư 80775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
Giải ba 50594 48175
Giải nhì 56775
Giải nhất 08783
Đặc biệt 922815
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
11 13 15 19 21 26 39 45 74
75 75 75 83 88 88 90 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 11, 13, 15, 19 1 11, 21
2 21, 26 2 92
3 39 3 13, 83
4 45 4 74, 94
5 5 15, 45, 75, 75, 75
6 6 26
7 74, 75, 75, 75 7
8 83, 88, 88 8 88, 88
9 90, 92, 94 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-03-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 23
Giải bảy 558
Giải sáu 3007 6250 9555
Giải năm 1381
Giải tư 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
Giải ba 28956 88609
Giải nhì 02661
Giải nhất 21913
Đặc biệt 459103
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 03 07 09 13 23 25 30 50
55 56 57 58 61 65 78 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 07, 09 0 30, 50
1 13 1 61, 81
2 23, 25 2
3 30 3 13, 23
4 4 84
5 50, 55, 56, 57, 58 5 25, 55, 65
6 61, 65 6 56
7 78 7 57
8 81, 84 8 58, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-03-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 75
Giải bảy 748
Giải sáu 3772 9090 0837
Giải năm 1516
Giải tư 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
Giải ba 04185 67567
Giải nhì 42308
Giải nhất 54444
Đặc biệt 882900
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
00 02 08 16 24 37 38 44 48
57 67 72 75 75 80 84 85 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 08 0 80, 90
1 16 1
2 24 2 72
3 37, 38 3
4 44, 48 4 24, 44, 84
5 57 5 75, 75, 85
6 67 6 16
7 72, 75, 75 7 37, 57, 67
8 80, 84, 85 8 38, 48
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-03-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 33
Giải bảy 070
Giải sáu 9405 2140 4643
Giải năm 7669
Giải tư 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
Giải ba 98855 62165
Giải nhì 96164
Giải nhất 04339
Đặc biệt 531480
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 05 21 21 33 39 40 43 52
55 56 61 64 65 69 70 76 80
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 40, 70, 80
1 1 21, 21, 61
2 21, 21 2 52
3 33, 39 3 33, 43
4 40, 43 4 64
5 52, 55, 56 5 55, 65
6 61, 64, 65, 69 6 56, 76
7 70, 76 7
8 80 8
9 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-02-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 13
Giải bảy 947
Giải sáu 5194 4189 0868
Giải năm 8682
Giải tư 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
Giải ba 34785 58646
Giải nhì 03944
Giải nhất 94547
Đặc biệt 877086
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
06 13 40 44 46 47 47 53 56
56 68 82 85 86 88 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40
1 13 1 91
2 2 82
3 3 13, 53
4 40, 44, 46, 47, 47 4 44, 94
5 53, 56, 56 5 85
6 68 6 46, 56, 56, 86
7 7 47, 47
8 82, 85, 86, 88, 89 8 68, 88
9 91, 94 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-02-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 86
Giải bảy 049
Giải sáu 3521 7833 6606
Giải năm 1577
Giải tư 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585
Giải ba 91540 45229
Giải nhì 30160
Giải nhất 36274
Đặc biệt 182031
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 05 06 20 21 29 31 33 40
49 49 60 64 74 75 77 85 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 06 0 20, 40, 60
1 1 21, 31
2 20, 21, 29 2
3 31, 33 3 33
4 40, 49, 49 4 64, 74
5 5 75, 85
6 60, 64 6 86
7 74, 75, 77 7 77
8 85, 86 8
9 9 29, 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-02-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 12
Giải bảy 540
Giải sáu 1646 4555 3168
Giải năm 8230
Giải tư 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956
Giải ba 61514 55011
Giải nhì 74463
Giải nhất 65564
Đặc biệt 977946
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
03 11 12 14 22 24 30 39 40
41 42 46 46 55 56 63 64 68
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 40
1 11, 12, 14 1 11, 41
2 22, 24 2 12, 22, 42
3 30, 39 3 63
4 40, 41, 42, 46, 46 4 14, 24, 64
5 55, 56 5 55
6 63, 64, 68 6 46, 46, 56
7 7
8 8 68
9 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-02-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 39
Giải bảy 053
Giải sáu 1556 1680 8578
Giải năm 9328
Giải tư 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394
Giải ba 31593 98620
Giải nhì 17647
Giải nhất 03761
Đặc biệt 698205
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
05 17 20 28 39 42 47 53 56
61 62 78 80 80 83 92 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 80, 80
1 17 1 61
2 20, 28 2 42, 62, 92
3 39 3 53, 83, 93
4 42, 47 4 94
5 53, 56 5
6 61, 62 6 56
7 78 7 17, 47
8 80, 80, 83 8 28, 78
9 92, 93, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Hậu Giang
Giải tám 94
Giải bảy 532
Giải sáu 3661 7170 9862
Giải năm 3699
Giải tư 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270
Giải ba 27722 18921
Giải nhì 12201
Giải nhất 57083
Đặc biệt 923650
Bảng loto tỉnh Hậu Giang
Lô tô trực tiếp Hậu Giang
01 03 21 22 24 31 32 50 61
62 70 70 83 88 94 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0 50, 70, 70
1 1 21, 31, 61
2 21, 22, 24 2 22, 32, 62
3 31, 32 3 83
4 4 24, 94, 94
5 50 5
6 61, 62 6
7 70, 70 7 97
8 83, 88 8 88
9 94, 94, 97, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ HẬU GIANG

Xổ số Hậu Giang (XSHG - SXHG) được phát hành cách đây gần 20 năm. Khi mua 1 tờ vé xổ số kiến thiết Hậu Giang – XSKT Hậu Giang các bạn sẽ có cơ hội trúng 1 trong hàng vạn giải thưởng cực kỳ giá trị, trong đó giải đặc biệt có giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

1. Lịch mở thưởng xổ số tỉnh Hậu Giang (XSHG)

Kết quả xổ số Hậu Giang - KQXSHG được quay 1 lần/ tuần vào ngày thứ 7. Thời gian quay số mở thưởng bắt đầu từ 16h15 và kết thúc lúc 16h30.

Kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang sẽ được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.

2. Xem trực tiếp KQXSHG - kết quả xổ số Hậu Giang ở đâu?

Để biết kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay nhanh nhất, các bạn có thể xem trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh Hậu Giang, đến trường quay xổ số hoặc truy cập vào website XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng.

Các bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ Xổ Số 88, giữ nguyên màn hình (không cần refresh hay F5 lại), kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang mới nhất sẽ được cập nhật tự động và hiển thị song song cùng với trường quay.

Trang KQXS Hậu Giang của chúng tôi cập nhật KQ XS HG liên tục trong 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay, hôm qua đến tuần trước, tuần trước nữa. Nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số đài Hậu Giang bất kỳ ngày nào muốn tại XS88.TV mà không lo mất phí.

3. Cách dò KQXS Hậu Giang nhanh, chính xác nhất như nào?

Muốn tra cứu KQXSHG một cách nhanh nhất, các bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả xổ số Hậu Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XSKT Hậu Giang

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSHG – xổ số Hậu Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số kiến thiết Hậu Giang hôm nay đổi thưởng ở đâu?

Các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh gần mình để yêu cầu đổi thưởng khi trúng các giải xổ số Hậu Giang hôm nay. Sau đây là các địa chỉ liên hệ đổi thưởng mà các bạn cần biết:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang

  • Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh.
  • VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh:

  • Địa chỉ: Số 125B, đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại/fax: (028)3.924.1680

Lưu ý: Cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Hậu Giang trong thời gian nhanh nhất.

6. Trúng giải XS Hậu Giang - XSKT Hậu Giang có phải đóng thuế không?

- Với các giải nhỏ từ giải 3 đến giải 8 và giải khuyến khích, người trúng giải xổ số Hậu Giang sẽ không phải nộp thuế.

- Chỉ có các giải Đặc biệt, giải Phụ ĐB, giải nhất và giải nhì, người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Trúng giải ĐB (2 tỷ) bạn sẽ đóng tiền thuế là 199 triệu đồng. Trúng giải phụ (50 triệu) đóng thuế 4 triệu đồng, trúng giải nhất (30 triệu) nộp thuế 2 triệu đồng, trúng giải nhì (15 triệu) phải đóng thuế 500 ngàn đồng.

- Tiền thuế XSHG - SXHG được khấu trừ vào tiền thưởng, do công ty XSHG nộp cho kho bạc, người trúng giải không cần phải mất công đi đóng thuế.

Xem thêm
Thu gọn