XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 01-04-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 94
Giải bảy 822
Giải sáu 2009 3534 1391
Giải năm 9752
Giải tư 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267
Giải ba 40381 81358
Giải nhì 58896
Giải nhất 52858
Đặc biệt 819946
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
09 14 14 19 22 34 46 50 52
58 58 67 81 89 91 91 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 14, 14, 19 1 81, 91, 91
2 22 2 22, 52
3 34 3
4 46 4 14, 14, 34, 94
5 50, 52, 58, 58 5
6 67 6 46, 96
7 7 67
8 81, 89 8 58, 58
9 91, 91, 94, 96 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 17
Giải bảy 533
Giải sáu 1806 0536 9426
Giải năm 3721
Giải tư 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021
Giải ba 94553 70308
Giải nhì 65629
Giải nhất 71984
Đặc biệt 196165
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 08 09 17 21 21 23 26 29
33 36 53 53 61 64 65 75 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08, 09 0
1 17 1 21, 21, 61
2 21, 21, 23, 26, 29 2
3 33, 36 3 23, 33, 53, 53
4 4 64, 84
5 53, 53 5 65, 75
6 61, 64, 65 6 26, 36
7 75 7 17
8 84 8
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 25-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 76
Giải bảy 730
Giải sáu 8387 9798 4717
Giải năm 6290
Giải tư 97120 00669 10268 74972 61942 34626 77512
Giải ba 42256 79889
Giải nhì 74069
Giải nhất 59679
Đặc biệt 262761
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
12 17 20 26 30 42 56 61 68
69 69 72 76 79 87 89 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 90
1 12, 17 1 61
2 20, 26 2 12, 42, 72
3 30 3
4 42 4
5 56 5
6 61, 68, 69, 69 6 26, 56, 76
7 72, 76, 79 7 17, 87
8 87, 89 8 68, 98
9 90, 98 9 69, 69, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 20-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 90
Giải bảy 414
Giải sáu 1207 9243 9190
Giải năm 7921
Giải tư 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731
Giải ba 04879 30533
Giải nhì 65716
Giải nhất 10981
Đặc biệt 763435
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
07 13 14 16 21 31 33 35 43
46 49 55 78 79 81 90 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 90, 90
1 13, 14, 16 1 21, 31, 81, 91
2 21 2
3 31, 33, 35 3 13, 33, 43
4 43, 46, 49 4 14
5 55 5 35, 55
6 6 16, 46
7 78, 79 7
8 81 8 78
9 90, 90, 91 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 18-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 98
Giải bảy 675
Giải sáu 3536 4304 7824
Giải năm 4574
Giải tư 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101
Giải ba 89426 78718
Giải nhì 92246
Giải nhất 06266
Đặc biệt 652444
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 04 04 10 18 24 26 28 36
40 44 46 59 66 74 75 85 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 04 0 10, 40
1 10, 18 1
2 24, 26, 28 2
3 36 3
4 40, 44, 46 4 24, 44, 74
5 59 5 75, 85
6 66 6 26, 36, 46, 66
7 74, 75 7
8 85 8 18, 28, 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 13-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 18
Giải bảy 494
Giải sáu 2793 6156 9222
Giải năm 2960
Giải tư 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143
Giải ba 45072 34473
Giải nhì 65054
Giải nhất 42744
Đặc biệt 841165
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 18 22 28 30 35 43 44 50
54 56 60 65 72 73 91 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 30, 50, 60
1 18 1 91
2 22, 28 2 22, 72
3 30, 35 3 43, 73, 93
4 43, 44 4 44, 54, 94
5 50, 54, 56 5 35, 65
6 60, 65 6 56
7 72, 73 7
8 8 18, 28
9 91, 93, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 11-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 58
Giải bảy 525
Giải sáu 9039 6211 2345
Giải năm 2468
Giải tư 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574
Giải ba 04483 27882
Giải nhì 10417
Giải nhất 21765
Đặc biệt 270765
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 03 11 17 25 34 39 40 45
48 58 65 65 68 74 82 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 40
1 11, 17 1 11
2 25 2 82
3 34, 39 3 83
4 40, 45, 48 4 34, 74
5 58 5 25, 45, 65, 65
6 65, 65, 68 6
7 74 7 17
8 82, 83, 89 8 48, 58, 68
9 9 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 06-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 75
Giải bảy 197
Giải sáu 5843 8137 8444
Giải năm 1662
Giải tư 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557
Giải ba 22743 77600
Giải nhì 46395
Giải nhất 34992
Đặc biệt 434547
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 28 33 37 43 43 44 47 51
57 62 75 79 83 92 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 1 51
2 28 2 62, 92
3 33, 37 3 33, 43, 43, 83
4 43, 43, 44, 47 4 44
5 51, 57 5 75, 95
6 62 6
7 75, 79 7 37, 47, 57, 97
8 83 8 28, 98
9 92, 95, 97, 98 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 04-03-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 31
Giải bảy 058
Giải sáu 7458 4693 0231
Giải năm 6768
Giải tư 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090
Giải ba 44266 31054
Giải nhì 78724
Giải nhất 85345
Đặc biệt 715547
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 24 31 31 33 45 46 47 54
58 58 66 68 80 90 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 80, 90
1 1 31, 31
2 24 2
3 31, 31, 33 3 33, 93
4 45, 46, 47 4 24, 54, 94
5 54, 58, 58 5 45, 95
6 66, 68 6 46, 66
7 7 47
8 80 8 58, 58, 68
9 90, 93, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 27-02-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 69
Giải bảy 784
Giải sáu 7515 3532 8899
Giải năm 4843
Giải tư 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341
Giải ba 59526 76557
Giải nhì 10178
Giải nhất 21342
Đặc biệt 317971
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
00 15 26 32 41 42 43 57 69
71 78 79 80 81 84 85 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 80
1 15 1 41, 71, 81
2 26 2 32, 42
3 32 3 43
4 41, 42, 43 4 84
5 57 5 15, 85
6 69 6 26, 86
7 71, 78, 79 7 57
8 80, 81, 84, 85, 86 8 78
9 99 9 69, 79, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XS88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn