XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 29-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 50
Giải bảy 453
Giải sáu 9927 2176 1003
Giải năm 8051
Giải tư 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246
Giải ba 66390 40716
Giải nhì 87280
Giải nhất 58068
Đặc biệt 124399
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
03 10 12 16 17 22 27 46 50
51 53 68 76 80 89 90 90 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 10, 50, 80, 90, 90
1 10, 12, 16, 17 1 51
2 22, 27 2 12, 22
3 3 53
4 46 4
5 50, 51, 53 5
6 68 6 16, 46, 76
7 76 7 17, 27
8 80, 89 8 68
9 90, 90, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 27-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 63
Giải bảy 260
Giải sáu 6879 4846 9181
Giải năm 6545
Giải tư 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915
Giải ba 55682 86425
Giải nhì 56854
Giải nhất 80920
Đặc biệt 467972
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
15 16 17 20 25 37 38 45 46
54 58 60 63 70 72 79 81 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 60, 70
1 15, 16, 17 1 81
2 20, 25 2 72, 82
3 37, 38 3 63
4 45, 46 4 54
5 54, 58 5 15, 25, 45
6 60, 63 6 16, 46
7 70, 72, 79 7 17, 37
8 81, 82 8 38, 58
9 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 22-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 34
Giải bảy 678
Giải sáu 8750 4913 1502
Giải năm 8154
Giải tư 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554
Giải ba 57542 10898
Giải nhì 67849
Giải nhất 71714
Đặc biệt 940078
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 13 14 34 35 42 43 49 50
54 54 57 65 73 78 78 82 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 13, 14 1
2 2 42, 82
3 34, 35 3 13, 43, 73
4 42, 43, 49 4 14, 34, 54, 54
5 50, 54, 54, 57 5 35, 65
6 65 6
7 73, 78, 78 7 57
8 82 8 78, 78, 98
9 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 20-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 58
Giải bảy 857
Giải sáu 9295 0434 3996
Giải năm 5267
Giải tư 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028
Giải ba 21244 92475
Giải nhì 65847
Giải nhất 27333
Đặc biệt 921019
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
05 18 19 28 33 34 44 47 57
58 60 61 61 67 75 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 60
1 18, 19 1 61, 61
2 28 2
3 33, 34 3 33
4 44, 47 4 34, 44
5 57, 58 5 75, 95
6 60, 61, 61, 67 6 96
7 75 7 47, 57, 67
8 8 18, 28, 58
9 95, 96, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 15-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 81
Giải bảy 314
Giải sáu 1166 3706 6901
Giải năm 3434
Giải tư 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335
Giải ba 17355 91438
Giải nhì 80802
Giải nhất 56292
Đặc biệt 054090
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
01 02 06 14 19 34 35 38 45
48 52 55 55 66 73 81 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 06 0 90
1 14, 19 1 81
2 2 52, 92
3 34, 35, 38 3 73
4 45, 48 4 14, 34
5 52, 55, 55 5 35, 45, 55, 55
6 66 6 66
7 73 7
8 81 8 38, 48
9 90, 92 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 13-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 99
Giải bảy 989
Giải sáu 4106 4451 2033
Giải năm 7150
Giải tư 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697
Giải ba 81874 44529
Giải nhì 62399
Giải nhất 96075
Đặc biệt 135994
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
06 18 23 25 29 33 50 51 74
75 83 86 89 94 97 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 50
1 18 1 51
2 23, 25, 29 2
3 33 3 23, 33, 83
4 4 74, 94
5 50, 51 5 25, 75
6 6 86
7 74, 75 7 97, 97
8 83, 86, 89 8 18
9 94, 97, 97, 99, 99 9 29, 89, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 08-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 33
Giải bảy 214
Giải sáu 0745 6624 9846
Giải năm 4615
Giải tư 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890
Giải ba 55907 49526
Giải nhì 72503
Giải nhất 12451
Đặc biệt 127663
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
02 03 07 09 12 12 14 15 23
24 26 33 45 46 51 63 81 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 07, 09 0 90
1 12, 12, 14, 15 1 51, 81
2 23, 24, 26 2 12, 12
3 33 3 23, 33, 63
4 45, 46 4 14, 24
5 51 5 15, 45
6 63 6 26, 46
7 7
8 81 8
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 06-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 64
Giải bảy 284
Giải sáu 9051 4766 1537
Giải năm 3461
Giải tư 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138
Giải ba 18991 97545
Giải nhì 58384
Giải nhất 55773
Đặc biệt 899797
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
17 24 37 38 45 49 51 61 61
64 66 73 84 84 85 91 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 17 1 51, 61, 61, 91
2 24 2
3 37, 38 3 73
4 45, 49 4 24, 64, 84, 84
5 51 5 45, 85
6 61, 61, 64, 66 6 66
7 73 7 17, 37, 97
8 84, 84, 85 8 38, 98
9 91, 97, 98 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 2 ngày 01-05-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 62
Giải bảy 071
Giải sáu 6531 5382 5585
Giải năm 5966
Giải tư 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510
Giải ba 15556 28509
Giải nhì 90121
Giải nhất 27778
Đặc biệt 109127
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
08 09 10 18 21 27 27 31 56
57 60 62 66 71 78 82 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 10, 60
1 10, 18 1 21, 31, 71
2 21, 27, 27 2 62, 82
3 31 3 83
4 4
5 56, 57 5 85
6 60, 62, 66 6 56, 66
7 71, 78 7 27, 27, 57
8 82, 83, 85 8 18, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 7 ngày 29-04-2023
TỈNH Hồ Chí Minh
Giải tám 60
Giải bảy 766
Giải sáu 8980 8434 4961
Giải năm 2410
Giải tư 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520
Giải ba 18409 86498
Giải nhì 20495
Giải nhất 68556
Đặc biệt 356255
Bảng loto tỉnh Hồ Chí Minh
Lô tô trực tiếp Hồ Chí Minh
09 10 20 26 30 30 30 34 55
56 60 61 66 71 80 88 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 20, 30, 30, 30, 60, 80
1 10 1 61, 71
2 20, 26 2
3 30, 30, 30, 34 3
4 4 34
5 55, 56 5 55, 95
6 60, 61, 66 6 26, 56, 66
7 71 7
8 80, 88 8 88, 98
9 95, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ HỒ CHÍ MINH

Xổ số TP Hồ Chí Minh (XSMN HCM) được phát hành từ năm 1978 để đáp ứng như cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam và được rất nhiều người yêu thích tham gia.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số miền Nam TPHCM như nào?

Kết quả xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (KQXSHCM) được quay vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (ngày mở thưởng trùng với Tết nguyên đán hoặc các ngày lễ vẫn được diễn ra bình thường).

Chương trình quay số mở thưởng XSMN HCM diễn ra từ 16h15 - 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Hồ Chí Minh.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số miền Nam TPHCM?

Để biết kết quả xổ số miền Nam (KQXS HCM) nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam TPHCM tại trường quay xổ số, trên các kênh truyền hình hoặc vào đúng khung giờ diễn ra quay số các bạn truy cập vào trang website kết quả xổ số XS88.TV để theo dõi nhé.

Chỉ với 1 chiếc điện thoại hoặc máy tính là các bạn đã có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần truy cập KQXSMN đài HCM và để nguyên màn hình, không cần bấm F5 hay refresh, kết quả xổ số miền Nam hôm nay TPHCM mới nhất sẽ được tự động hiển thị song song với trường quay.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số miền Nam TPHCM chính xác

Khi xem KQXSHCM, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam hôm nay thành phố, bạn chỉ cần đối chiếu 2 số cuối của tờ vé số với bảng 2 số cuối kết quả XSMN H C M, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Để tham khảo các cặp số dự đoán về nhiều XSMN HCM, các bạn hãy truy cập vào mục soi cầu XSMN H C M để xem các chuyên gia dự đoán KQXSHCM TP và xem những người tham gia khác vào bình luận số đẹp nào cho hôm nay.

Không chỉ dò vé xổ số miền Nam HCM trực tiếp hôm nay, bạn có thể xem lại KQXSMN TP Hồ Chí Minh hôm qua, tuần rồi và các tuần trước đấy cùng các thông tin liên quan.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam TP HCM

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSMN HCM trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số miền Nam hôm nay TPHCM đổi thưởng ở đâu?

Hiện nay, công ty XSKT HCM đã có văn phòng đại diện tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn không cần lo sẽ phải đi quá xa để lĩnh thưởng xổ số miền Nam hôm nay thành phố HCM. Hãy liên hệ với công ty XSKT HCM để được hướng dẫn chi tiết.

- Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành phố Hồ Chí Minh (XSKT TPHCM)

- Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- ĐT: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466 - Fax: 028. 38394255.

- Email: [email protected]

Xem thêm
Thu gọn