XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 63
Giải bảy 737
Giải sáu 4007 6276 8610
Giải năm 1876
Giải tư 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851
Giải ba 09108 06101
Giải nhì 53998
Giải nhất 31654
Đặc biệt 316798
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 04 06 07 08 10 31 37 51
54 62 63 67 76 76 94 98 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 06, 07, 08 0 10
1 10 1 31, 51
2 2 62
3 31, 37 3 63
4 4 54, 94
5 51, 54 5
6 62, 63, 67 6 76, 76
7 76, 76 7 37, 67
8 8 98, 98
9 94, 98, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 45
Giải bảy 241
Giải sáu 8124 9896 0744
Giải năm 4256
Giải tư 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653
Giải ba 92309 51991
Giải nhì 72489
Giải nhất 29997
Đặc biệt 260971
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
09 20 24 27 41 44 45 53 56
64 71 73 79 85 89 91 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20
1 1 41, 71, 91
2 20, 24, 27 2
3 3 53, 73
4 41, 44, 45 4 24, 44, 64
5 53, 56 5 45, 85
6 64 6 56, 96
7 71, 73, 79 7 27, 97
8 85, 89 8
9 91, 96, 97 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 33
Giải bảy 393
Giải sáu 2964 4111 0424
Giải năm 8667
Giải tư 96296 51442 23521 81910 38096 85604 41864
Giải ba 14943 26772
Giải nhì 71971
Giải nhất 17501
Đặc biệt 901288
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 04 10 11 21 24 33 42 43
64 64 67 71 72 88 93 96 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 10
1 10, 11 1 11, 21, 71
2 21, 24 2 42, 72
3 33 3 33, 43, 93
4 42, 43 4 24, 64, 64
5 5
6 64, 64, 67 6 96, 96
7 71, 72 7 67
8 88 8 88
9 93, 96, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 66
Giải bảy 544
Giải sáu 0001 5447 8261
Giải năm 0697
Giải tư 20268 57176 24504 99857 07674 24637 57249
Giải ba 41019 67480
Giải nhì 38251
Giải nhất 86383
Đặc biệt 880768
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 04 19 37 44 47 49 51 57
61 66 68 68 74 76 80 83 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 80
1 19 1 51, 61
2 2
3 37 3 83
4 44, 47, 49 4 44, 74
5 51, 57 5
6 61, 66, 68, 68 6 66, 76
7 74, 76 7 37, 47, 57, 97
8 80, 83 8 68, 68
9 97 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-02-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 81
Giải bảy 047
Giải sáu 8002 5204 9685
Giải năm 2865
Giải tư 17962 80888 06975 25512 48774 72827 79355
Giải ba 14756 55845
Giải nhì 95572
Giải nhất 30593
Đặc biệt 069045
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
02 04 12 27 45 45 47 55 56
62 65 72 74 75 81 85 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0
1 12 1 81
2 27 2 12, 62, 72
3 3 93
4 45, 45, 47 4 74
5 55, 56 5 45, 45, 55, 65, 75, 85
6 62, 65 6 56
7 72, 74, 75 7 27, 47
8 81, 85, 88 8 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-02-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 46
Giải bảy 037
Giải sáu 3094 3615 5892
Giải năm 7306
Giải tư 84260 43182 24510 22499 57093 64174 99041
Giải ba 36413 62049
Giải nhì 04058
Giải nhất 14781
Đặc biệt 006475
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
06 10 13 15 37 41 46 49 58
60 74 75 81 82 92 93 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 60
1 10, 13, 15 1 41, 81
2 2 82, 92
3 37 3 13, 93
4 41, 46, 49 4 74, 94
5 58 5 15, 75
6 60 6 46
7 74, 75 7 37
8 81, 82 8 58
9 92, 93, 94, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-02-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 55
Giải bảy 027
Giải sáu 5404 3692 7555
Giải năm 7224
Giải tư 51511 04796 97131 29499 45822 22988 29249
Giải ba 05256 78361
Giải nhì 61347
Giải nhất 52770
Đặc biệt 038474
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
04 11 22 24 27 31 47 49 55
55 56 61 70 74 88 92 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 70
1 11 1 11, 31, 61
2 22, 24, 27 2 22, 92
3 31 3
4 47, 49 4 24, 74
5 55, 55, 56 5 55, 55
6 61 6 56, 96
7 70, 74 7 27, 47
8 88 8 88
9 92, 96, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-02-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 56
Giải bảy 448
Giải sáu 5031 5368 4825
Giải năm 1098
Giải tư 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073
Giải ba 33180 16851
Giải nhì 93223
Giải nhất 66692
Đặc biệt 654868
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
08 23 24 25 28 31 34 44 48
51 56 68 68 73 73 80 92 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 80
1 1 31, 51
2 23, 24, 25, 28 2 92
3 31, 34 3 23, 73, 73
4 44, 48 4 24, 34, 44
5 51, 56 5 25
6 68, 68 6 56
7 73, 73 7
8 80 8 28, 48, 68, 68, 98
9 92, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 29-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 64
Giải bảy 749
Giải sáu 8018 7231 1820
Giải năm 8530
Giải tư 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171
Giải ba 63836 12901
Giải nhì 93357
Giải nhất 36163
Đặc biệt 201243
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
01 18 20 30 31 36 43 49 51
57 60 61 63 64 71 73 78 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20, 30, 60
1 18 1 31, 51, 61, 71
2 20 2
3 30, 31, 36 3 43, 63, 73, 83
4 43, 49 4 64
5 51, 57 5
6 60, 61, 63, 64 6 36
7 71, 73, 78 7 57
8 83 8 18, 78
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Kiên Giang
Giải tám 99
Giải bảy 356
Giải sáu 4812 0948 7517
Giải năm 0290
Giải tư 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892
Giải ba 10586 05172
Giải nhì 18434
Giải nhất 74636
Đặc biệt 332403
Bảng loto tỉnh Kiên Giang
Lô tô trực tiếp Kiên Giang
03 12 17 30 34 36 39 43 48
56 72 86 90 92 92 94 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30, 90
1 12, 17 1
2 2 12, 72, 92, 92
3 30, 34, 36, 39 3 43
4 43, 48 4 34, 94
5 56 5
6 6 36, 56, 86
7 72 7 17
8 86 8 48, 98
9 90, 92, 92, 94, 98, 99 9 39, 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ KIÊN GIANG

Xổ số Kiên Giang (XSKG) được phát hành rộng rãi khắp khu vực miền Nam và được nhiều người tham gia. Mỗi tờ vé xổ số Kiên Giang hôm nay có giá 10.000 đồng có thể mang lại cho các bạn cơ hội trúng 2 tỷ đồng cùng hàng vạn giải thưởng hấp dẫn khác.

1. Lịch mở thưởng kết quả xổ số Kiên Giang (KQXSKG)

KQXSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được quay đều đặn vào ngày chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Kiên Giang.

2. Cách xem kết quả xổ số Kiên Giang hàng tuần tại XS88.TV

Các bạn có thể theo dõi xổ số Kiên Giang chủ nhật quay số mở thưởng bằng cách truy cập vào trang XoSo88TV, kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Các bạn chỉ cần mở website lên và để nguyên màn hình, không cần tải lại trang, kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang được tự động hiển thị đảm bảo nhanh và chính xác nhất.

Nếu bỏ lỡ buổi quay thưởng xổ số Kiên Giang chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số kiên Giang hàng tuần, xổ số Kiên Giang tuần rồi và những tuần trước đó. Trang kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay – XS88.TV lưu chi tiết KQXSKG trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện xem lại.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất

Các bạn có thể dò KQXS Kiên Giang hàng tuần cực nhanh chỉ với 2 số cuối, bạn so sánh 2 số đuôi (hàng chục và hàng đơn vị) của tờ vé số với bảng lô tô đầu đuôi, nếu khớp thì các bạn tiếp tục so tiếp lên bảng kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang một cách chi tiết để biết mình trúng giải gì. Nếu không trùng thì đồng nghĩa rằng bạn không trúng giải xổ số Kiên Giang chủ nhật nào.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kiên Giang hôm nay có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số miền Nam tỉnh Kiên Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số Kiên Giang mới nhất

Khi trúng thưởng xổ số Kiên Giang 30 ngày các bạn có thể liên hệ theo các địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang (XSKT Kiên Giang)

Địa chỉ:

  • 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 077-3873040 - 3873061 - Fax: 077-3873040 - 077.3871000).
  • Chi nhánh Sài Gòn - Địa chỉ: 152 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại: 0839.238468 - Fax: 0839.238469).
  • Chi nhánh miền Đông - Địa chỉ: Số 1, khu A Trường Sơn, P.15, Q.10. TP. Hồ Chí Minh (Điện thoại/ Fax: 08.6264.7030).
  • Chi nhánh miền Tây - Địa chỉ: 16 Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Điện thoại: 0710.3764.182 - Fax: 0710.3764.183).

 

Xem thêm
Thu gọn