XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-03-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 60
Giải bảy 216
Giải sáu 7316 2508 9036
Giải năm 9432
Giải tư 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990
Giải ba 74935 44651
Giải nhì 92186
Giải nhất 26156
Đặc biệt 916741
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
07 08 16 16 19 20 32 33 35
36 41 51 56 60 66 70 86 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 08 0 20, 60, 70, 90
1 16, 16, 19 1 41, 51
2 20 2 32
3 32, 33, 35, 36 3 33
4 41 4
5 51, 56 5 35
6 60, 66 6 16, 16, 36, 56, 66, 86
7 70 7
8 86 8
9 90 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 08-03-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 89
Giải bảy 687
Giải sáu 4059 0478 7228
Giải năm 8188
Giải tư 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308
Giải ba 84935 09304
Giải nhì 80310
Giải nhất 73595
Đặc biệt 286126
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 05 08 10 26 27 28 35 59
67 70 72 74 78 87 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 08 0 10, 70
1 10 1
2 26, 27, 28 2 72
3 35 3
4 4 74
5 59 5 35, 95
6 67 6 26
7 70, 72, 74, 78 7 27, 67, 87
8 87, 88, 89 8 28, 78, 88
9 95 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-03-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 52
Giải bảy 981
Giải sáu 9093 9981 6668
Giải năm 7286
Giải tư 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370
Giải ba 22044 42794
Giải nhì 69451
Giải nhất 32468
Đặc biệt 169898
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 10 30 39 44 51 52 68 68
70 70 81 81 86 93 94 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 30, 70, 70
1 10 1 51, 81, 81
2 2 52
3 30, 39 3 93
4 44 4 44, 94
5 51, 52 5
6 68, 68 6 86
7 70, 70 7 97
8 81, 81, 86 8 68, 68, 98
9 93, 94, 97, 98 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 22-02-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 39
Giải bảy 513
Giải sáu 8108 8183 0642
Giải năm 9743
Giải tư 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340
Giải ba 55263 81493
Giải nhì 51928
Giải nhất 95039
Đặc biệt 770121
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
08 13 17 18 21 23 28 39 39
40 42 43 63 69 83 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40
1 13, 17, 18 1 21
2 21, 23, 28 2 42
3 39, 39 3 13, 23, 43, 63, 83, 93
4 40, 42, 43 4 94
5 5
6 63, 69 6 96
7 7 17
8 83 8 18, 28
9 93, 94, 96 9 39, 39, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 15-02-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 48
Giải bảy 912
Giải sáu 9983 0824 6815
Giải năm 6921
Giải tư 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675
Giải ba 72158 25375
Giải nhì 47339
Giải nhất 48089
Đặc biệt 511318
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
04 12 15 18 21 24 32 35 39
39 41 48 58 75 75 76 83 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 12, 15, 18 1 21, 41
2 21, 24 2 12, 32
3 32, 35, 39, 39 3 83
4 41, 48 4 24
5 58 5 15, 35, 75, 75
6 6 76
7 75, 75, 76 7
8 83, 89 8 18, 48, 58
9 9 39, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 08-02-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 54
Giải bảy 842
Giải sáu 8526 9321 6948
Giải năm 7512
Giải tư 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378
Giải ba 23123 65627
Giải nhì 83000
Giải nhất 88857
Đặc biệt 063393
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 12 21 23 26 27 34 35 38
42 48 51 54 57 59 78 86 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 12 1 21, 51
2 21, 23, 26, 27 2 12, 42
3 34, 35, 38 3 23, 93
4 42, 48 4 34, 54
5 51, 54, 57, 59 5 35
6 6 26, 86
7 78 7 27, 57
8 86 8 38, 48, 78
9 93 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 01-02-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 05
Giải bảy 477
Giải sáu 2697 9288 4085
Giải năm 0504
Giải tư 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567
Giải ba 79032 94805
Giải nhì 62246
Giải nhất 47194
Đặc biệt 595292
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 05 05 11 20 32 46 67
67 69 77 80 85 88 92 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 05, 05 0 20, 80
1 11 1 11
2 20 2 32, 92
3 32 3
4 46 4 94
5 5 05, 85
6 67, 67, 69 6 46
7 77 7 67, 67, 77, 97
8 80, 85, 88 8 88
9 92, 94, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 25-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 74
Giải bảy 739
Giải sáu 3743 6840 4417
Giải năm 2772
Giải tư 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
Giải ba 02128 74044
Giải nhì 08556
Giải nhất 34133
Đặc biệt 120705
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 05 17 28 33 39 40 43 44
48 56 65 72 74 79 80 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05 0 40, 80
1 17 1
2 28 2 72
3 33, 39 3 33, 43
4 40, 43, 44, 48 4 44, 74, 94
5 56 5 65
6 65 6 56
7 72, 74, 79 7 17
8 80, 89 8 28, 48
9 94 9 39, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 18-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 51
Giải bảy 783
Giải sáu 1676 9043 4465
Giải năm 9421
Giải tư 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
Giải ba 04115 43628
Giải nhì 80851
Giải nhất 03394
Đặc biệt 003168
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 11 15 21 28 34 43 50 51
51 63 65 68 74 76 83 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50
1 10, 11, 15 1 11, 21, 51, 51
2 21, 28 2
3 34 3 43, 63, 83
4 43 4 34, 74, 94, 94
5 50, 51, 51 5 15, 65
6 63, 65, 68 6 76
7 74, 76 7
8 83 8 28, 68
9 94, 94 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 11-01-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 22
Giải bảy 645
Giải sáu 1039 4733 4589
Giải năm 1758
Giải tư 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
Giải ba 78423 92282
Giải nhì 77006
Giải nhất 60167
Đặc biệt 761195
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 04 06 22 22 23 23 33 39
45 51 52 54 58 67 82 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0
1 1 51
2 22, 22, 23, 23 2 22, 22, 52, 82
3 33, 39 3 23, 23, 33
4 45 4 54
5 51, 52, 54, 58 5 45, 95
6 67 6
7 7 67
8 82, 89 8 58
9 95 9 39, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XS88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn