XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 31-05-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 91
Giải bảy 651
Giải sáu 3044 6803 4086
Giải năm 2187
Giải tư 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
Giải ba 49510 39535
Giải nhì 99058
Giải nhất 25367
Đặc biệt 839121
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 09 10 21 23 34 35 44 51
58 67 78 79 85 86 87 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 10
1 10 1 21, 51, 91
2 21, 23 2
3 34, 35 3 23
4 44 4 34, 44
5 51, 58 5 35, 85
6 67 6 86, 96
7 78, 79 7 67, 87
8 85, 86, 87 8 58, 78
9 91, 96 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 24-05-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải tư 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
12 15 25 29 42 43 53 53 58
65 69 75 82 90 92 92 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 12, 15 1
2 25, 29 2 12, 42, 82, 92, 92
3 3 43, 53, 53
4 42, 43 4
5 53, 53, 58 5 15, 25, 65, 75
6 65, 69 6
7 75 7 97
8 82 8 58, 98
9 90, 92, 92, 97, 98 9 29, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 17-05-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải tư 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 12 19 21 22 23 24 25 41
42 51 52 63 76 79 85 88 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 12, 19 1 21, 41, 51
2 21, 22, 23, 24, 25 2 12, 22, 42, 52
3 3 23, 63
4 41, 42 4 24
5 51, 52 5 25, 85
6 63 6 76
7 76, 79 7
8 85, 88, 89 8 88
9 9 19, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 10-05-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 44
Giải bảy 290
Giải sáu 7340 4538 9469
Giải năm 7611
Giải tư 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674
Giải ba 71183 54497
Giải nhì 69168
Giải nhất 23768
Đặc biệt 383219
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
10 11 19 22 38 40 44 44 60
68 68 69 72 74 83 87 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 40, 60, 90
1 10, 11, 19 1 11
2 22 2 22, 72
3 38 3 83
4 40, 44, 44 4 44, 44, 74
5 5
6 60, 68, 68, 69 6
7 72, 74 7 87, 97
8 83, 87 8 38, 68, 68
9 90, 97 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 03-05-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 00
Giải bảy 144
Giải sáu 2399 3113 7705
Giải năm 2942
Giải tư 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627
Giải ba 85496 17439
Giải nhì 80566
Giải nhất 43375
Đặc biệt 803670
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
00 05 13 18 27 28 39 42 44
65 66 66 70 73 75 90 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 00, 70, 90
1 13, 18 1
2 27, 28 2 42
3 39 3 13, 73
4 42, 44 4 44
5 5 65, 75
6 65, 66, 66 6 66, 66, 96
7 70, 73, 75 7 27
8 8 18, 28
9 90, 96, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 26-04-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 79
Giải bảy 123
Giải sáu 9805 9518 3339
Giải năm 7609
Giải tư 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189
Giải ba 38607 47940
Giải nhì 46628
Giải nhất 27166
Đặc biệt 173140
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
05 07 07 09 18 23 24 28 39
39 40 40 48 59 66 79 89 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 07, 09 0 40, 40
1 18 1
2 23, 24, 28 2 92
3 39, 39 3 23
4 40, 40, 48 4 24
5 59 5
6 66 6 66
7 79 7
8 89 8 18, 28, 48
9 92 9 39, 39, 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 19-04-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 44
Giải bảy 531
Giải sáu 1354 6345 1549
Giải năm 2942
Giải tư 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628
Giải ba 92772 37226
Giải nhì 81798
Giải nhất 43819
Đặc biệt 648615
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
08 15 19 26 28 31 36 42 44
45 49 54 72 73 77 83 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0
1 15, 19 1 31
2 26, 28 2 42, 72
3 31, 36 3 73, 83
4 42, 44, 45, 49 4 44, 54
5 54 5 15, 45
6 6 26, 36
7 72, 73, 77 7 77
8 83, 88 8 28, 88, 98
9 98 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 12-04-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 77
Giải bảy 826
Giải sáu 4924 7575 3437
Giải năm 6874
Giải tư 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355
Giải ba 85655 71140
Giải nhì 55089
Giải nhất 67297
Đặc biệt 693423
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
23 23 24 25 26 37 40 55 55
57 57 74 75 77 83 89 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 1 91
2 23, 23, 24, 25, 26 2
3 37 3 23, 23, 83
4 40 4 24, 74
5 55, 55, 57, 57 5 25, 55, 55, 75
6 6 26
7 74, 75, 77 7 37, 57, 57, 77, 97
8 83, 89 8
9 91, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 05-04-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 73
Giải bảy 132
Giải sáu 6080 6654 1875
Giải năm 1828
Giải tư 15918 74740 57795 05206 19905 85627 86880
Giải ba 66294 13685
Giải nhì 57689
Giải nhất 99056
Đặc biệt 840202
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
02 05 06 18 27 28 32 40 54
56 73 75 80 80 85 89 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 06 0 40, 80, 80
1 18 1
2 27, 28 2 32
3 32 3 73
4 40 4 54, 94
5 54, 56 5 75, 85, 95
6 6 56
7 73, 75 7 27
8 80, 80, 85, 89 8 18, 28
9 94, 95 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 4 ngày 29-03-2023
TỈNH Sóc Trăng
Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 2915 9757 0435
Giải năm 5126
Giải tư 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637
Giải ba 04003 99122
Giải nhì 08622
Giải nhất 72092
Đặc biệt 496694
Bảng loto tỉnh Sóc Trăng
Lô tô trực tiếp Sóc Trăng
03 03 07 15 22 22 26 35 37
46 48 57 68 70 83 90 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 07 0 70, 90
1 15 1
2 22, 22, 26 2 22, 22, 92
3 35, 37 3 83
4 46, 48 4 94
5 57 5 15, 35
6 68 6 26, 46
7 70 7 37, 57
8 83 8 48, 68
9 90, 92, 94 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ SÓC TRĂNG

Xổ số Sóc Trăng (XSST) được phát hành khá muộn vào năm 1992 nhưng lại nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân trên toàn miền Nam. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được quay cố định hàng tuần nên các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và tham gia.

1. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay quay ở đâu, thời gian nào?

Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay được mở thưởng vào lúc 16h15 chiều thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp tại trường quay Công ty XSKT Sóc Trăng.

Đài Sóc Trăng là đài phụ ở miền Nam trong 3 đài quay số mở thưởng ngày thứ tư.

2. Cách dò kết quả xổ số Sóc Trăng nhanh và chính xác

Để tra nhanh KQXS Sóc Trăng, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi kết quả xổ số Sóc Trăng ngày bạn mua, nếu thấy khớp 2 số cuối của vé số thì chúc mừng bạn đã có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Khi đó, các bạn mới cần tra lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, nếu không trùng số nào tức là bạn chưa trúng giải xổ số Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Để xem trực tiếp xổ số Sóc Trăng hàng tuần (KQ XSST), các bạn chỉ cần truy cập vào website XS88.TV và giữ nguyên màn hình mà không phải ấn F5 để refresh, kết quả trực tiếp xổ số miền Nam đài Đồng Nai mới nhất sẽ tự động hiển thị ngay khi trường quay thông báo, mỗi giải XS Sóc Trăng được công bố cách nhau tầm 10s.

Trang kết quả xổ số miền Nam đài Sóc Trăng của chúng tôi cung cấp kết quả của 7 tuần liên tiếp từ kết quả xổ số miền Nam Sóc Trăng hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy nên các bạn có thể xem lại kết quả XS Sóc Trăng bất cứ khi nào muốn.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Sóc Trăng mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Sóc Trăng trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số kiến thiết Sóc Trăng nhận ở đâu?

- Khi trúng giải xổ số Sóc Trăng hôm nay, các bạn vui lòng liên hệ đến công ty xổ số Sóc Trăng để được hướng dẫn địa chỉ đổi thưởng gần nhất.

- Hiện nay, công ty đã có chi nhánh và văn phòng đại diện ở khắp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để khách hàng không phải đi xa đổi thưởng.

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng

  • Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng..
  • Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488.
Xem thêm
Thu gọn