XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 01-06-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 59
Giải bảy 366
Giải sáu 5545 4022 2465
Giải năm 1934
Giải tư 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524
Giải ba 35595 25343
Giải nhì 83475
Giải nhất 96574
Đặc biệt 196337
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
11 21 22 23 24 29 34 37 43
45 51 58 59 65 66 74 75 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11 1 11, 21, 51
2 21, 22, 23, 24, 29 2 22
3 34, 37 3 23, 43
4 43, 45 4 24, 34, 74
5 51, 58, 59 5 45, 65, 75, 95
6 65, 66 6 66
7 74, 75 7 37
8 8 58
9 95 9 29, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 25-05-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 41
Giải bảy 780
Giải sáu 9621 0423 7052
Giải năm 7721
Giải tư 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897
Giải ba 61741 70097
Giải nhì 36669
Giải nhất 21098
Đặc biệt 564864
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
02 09 21 21 23 38 41 41 52
58 61 64 65 69 80 97 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 80
1 1 21, 21, 41, 41, 61
2 21, 21, 23 2 52
3 38 3 23
4 41, 41 4 64
5 52, 58 5 65
6 61, 64, 65, 69 6
7 7 97, 97
8 80 8 38, 58, 98
9 97, 97, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 18-05-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 34
Giải bảy 424
Giải sáu 2238 5327 5318
Giải năm 1187
Giải tư 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034
Giải ba 07744 05682
Giải nhì 31499
Giải nhất 13194
Đặc biệt 348200
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
00 18 24 27 34 34 38 44 50
70 73 76 82 87 92 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 50, 70
1 18 1
2 24, 27 2 82, 92
3 34, 34, 38 3 73
4 44 4 24, 34, 34, 44, 94
5 50 5
6 6 76
7 70, 73, 76 7 27, 87, 97
8 82, 87 8 18, 38
9 92, 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 11-05-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 38
Giải bảy 170
Giải sáu 0124 7530 6930
Giải năm 8904
Giải tư 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495
Giải ba 03599 03241
Giải nhì 51418
Giải nhất 69860
Đặc biệt 849542
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
04 06 10 13 18 24 30 30 38
41 42 49 60 67 70 75 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06 0 10, 30, 30, 60, 70
1 10, 13, 18 1 41
2 24 2 42
3 30, 30, 38 3 13
4 41, 42, 49 4 24
5 5 75, 95
6 60, 67 6
7 70, 75 7 67
8 8 18, 38
9 95, 99 9 49, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 04-05-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 10
Giải bảy 739
Giải sáu 7926 8289 7558
Giải năm 9239
Giải tư 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709
Giải ba 17527 65201
Giải nhì 40012
Giải nhất 44432
Đặc biệt 175995
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 09 10 12 23 23 24 26 27
32 39 39 41 58 69 72 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09 0 10
1 10, 12 1 41
2 23, 23, 24, 26, 27 2 12, 32, 72
3 32, 39, 39 3 23, 23
4 41 4 24
5 58 5 95
6 69 6 26
7 72 7 27
8 89 8 58
9 95 9 39, 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 27-04-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 08
Giải bảy 252
Giải sáu 2003 5546 9755
Giải năm 9890
Giải tư 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846
Giải ba 33518 83903
Giải nhì 11573
Giải nhất 76162
Đặc biệt 714995
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
03 03 08 09 18 25 27 46 46
52 55 61 62 71 73 90 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 03, 08, 09 0 90, 90
1 18 1 61, 71
2 25, 27 2 52, 62
3 3 73
4 46, 46 4
5 52, 55 5 25, 55, 95
6 61, 62 6 46, 46
7 71, 73 7 27
8 8 08, 18
9 90, 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 20-04-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 70
Giải bảy 915
Giải sáu 7748 7256 9385
Giải năm 9895
Giải tư 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116
Giải ba 47897 65516
Giải nhì 68455
Giải nhất 27683
Đặc biệt 798649
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
01 15 16 16 22 42 44 48 49
55 56 60 70 77 83 85 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 60, 70
1 15, 16, 16 1
2 22 2 22, 42
3 3 83
4 42, 44, 48, 49 4 44
5 55, 56 5 15, 55, 85, 95
6 60 6 16, 16, 56
7 70, 77 7 77, 97
8 83, 85 8 48
9 95, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 13-04-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 90
Giải bảy 735
Giải sáu 2380 7547 2789
Giải năm 6640
Giải tư 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387
Giải ba 95114 04353
Giải nhì 23528
Giải nhất 88665
Đặc biệt 919852
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
14 19 21 24 28 35 37 40 47
52 53 53 65 80 87 89 90 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80, 90, 90
1 14, 19 1 21
2 21, 24, 28 2 52
3 35, 37 3 53, 53
4 40, 47 4 14, 24
5 52, 53, 53 5 35, 65
6 65 6
7 7 37, 47, 87
8 80, 87, 89 8 28
9 90, 90 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 06-04-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 32
Giải bảy 890
Giải sáu 8655 8654 3089
Giải năm 1713
Giải tư 63211 92873 82510 04027 94543 19592 05668
Giải ba 46447 33106
Giải nhì 71424
Giải nhất 09778
Đặc biệt 061675
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
06 10 11 13 24 27 32 43 47
54 55 68 73 75 78 89 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 10, 90
1 10, 11, 13 1 11
2 24, 27 2 32, 92
3 32 3 13, 43, 73
4 43, 47 4 24, 54
5 54, 55 5 55, 75
6 68 6
7 73, 75, 78 7 27, 47
8 89 8 68, 78
9 90, 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Tây Ninh
Giải tám 97
Giải bảy 373
Giải sáu 3716 8378 0889
Giải năm 7990
Giải tư 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740
Giải ba 34911 86574
Giải nhì 48182
Giải nhất 34483
Đặc biệt 335586
Bảng loto tỉnh Tây Ninh
Lô tô trực tiếp Tây Ninh
08 11 16 32 38 38 40 73 74
78 82 82 83 86 86 89 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 90
1 11, 16 1 11
2 2 32, 82, 82
3 32, 38, 38 3 73, 83
4 40 4 74
5 5
6 6 16, 86, 86
7 73, 74, 78 7 97
8 82, 82, 83, 86, 86, 89 8 38, 38, 78
9 90, 97 9 89

KẾT QUẢ XỐ SỐ TÂY NINH

Xổ số Tây Ninh (XSTN) được ra đời từ năm 1981 và là một trong những tờ vé số bán chạy và có nhiều đóng góp cho xã hội nhất hiện nay.

1. Kết quả xổ số Tây Ninh (KQXSTN) trực tiếp quay ở đâu, mấy giờ?

XS Tây Ninh mở thưởng đều đặn vào khung giờ 16h15’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tây Ninh.

2. Xem kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ở đâu chính xác nhất?

Nếu có thời gian và điều kiện, các bạn có thể đến tận trường quay để theo dõi mở thưởng KQXS Tây Ninh, còn không thì các bạn có thể xem qua tivi tại kênh truyền hình tỉnh Tây Ninh.

Ngoài ra, còn một cách đơn giản và tiện lợi hơn mà vẫn giúp các bạn xem KQXSTN nhanh và chính xác nhất đó là truy cập vào website XS88.TV của chúng tôi vào đúng khung giờ mở thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh hàng tuần.

Ngoài kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay, các bạn còn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh tuần trước, tuần trước nữa cực chính xác và tiện lợi tại website của chúng tôi.

3. Hướng dẫn dò vé xổ số Tây Ninh cực chuẩn

Khi theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh, các bạn có thể kết hợp dò số bằng cách xếp các tờ vé số có 2 số cuối giống nhau vào cùng một chỗ. Sau đó so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của xổ số miền Nam Tây Ninh ngày hôm đó. Nếu trùng khớp thì bạn dò lên bảng chi tiết 18 giải thưởng bên trên, nếu không trùng nghĩa là chưa trúng.

Khi xem xổ số kiến thiết Tây Ninh (XSKTTN) quay số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải XS Tây Ninh cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả xổ số Tây Ninh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Tây Ninh

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số Tây Ninh (XSTN) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Tây Ninh

Nếu vé xổ số miền Nam Tây Ninh hôm nay của bạn trùng với kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh – XSKT Tây Ninh thì các bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để nhận thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh

  • Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
  • Điện thoại: 0663822692
  • Fax: 0663810599

6. Tham gia XS Tây Ninh như nào dễ trúng?

Nhiều người cho biết họ có rất nhiều phương pháp tính toán chọn số thay vì thử vận may với bất kỳ tờ vé số xổ số Tây Ninh nào rút được. Một số phương pháp tính toán được chúng tôi áp dụng ngay tại chuyên mục dự đoán xổ số Tây Ninh, các bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số tỉnh Tây Ninh để xem chúng tôi phân tích và tổng hợp dữ liệu hoặc lấy số đẹp miễn phí.

Hơn nữa, có một điều mà công ty XS Tây Ninh cũng như những người tham gia xổ số kiến thiết Tây Ninh có thâm niên thường nhắc nhở đó là phải giữ tâm lý thoải mái thì vận may mới tìm đến.

Xem thêm
Thu gọn