XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 64
Giải bảy 759
Giải sáu 1004 6480 4005
Giải năm 4018
Giải tư 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831
Giải ba 09104 69309
Giải nhì 92293
Giải nhất 90723
Đặc biệt 536469
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
04 04 04 05 09 18 23 31 33
55 59 64 65 65 69 69 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 04, 05, 09 0 80
1 18 1 31
2 23 2
3 31, 33 3 23, 33, 93
4 4 64
5 55, 59 5 55, 65, 65
6 64, 65, 65, 69, 69 6
7 7
8 80 8 18
9 93 9 59, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 88
Giải bảy 332
Giải sáu 3742 4110 3171
Giải năm 3489
Giải tư 37580 09096 38371 37666 11047 64349 05743
Giải ba 41195 76877
Giải nhì 01901
Giải nhất 57055
Đặc biệt 272959
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 10 32 42 43 47 49 55 59
66 71 71 77 80 88 89 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 10, 80
1 10 1 71, 71
2 2 32, 42
3 32 3 43
4 42, 43, 47, 49 4
5 55, 59 5 55, 95
6 66 6 66, 96
7 71, 71, 77 7 47, 77
8 80, 88, 89 8 88
9 95, 96 9 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 48
Giải bảy 293
Giải sáu 2964 0102 6845
Giải năm 0317
Giải tư 70341 25412 27705 32328 14793 23258 69344
Giải ba 66385 27344
Giải nhì 93943
Giải nhất 92340
Đặc biệt 299096
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 05 12 17 28 40 41 43 44
44 45 48 58 64 85 93 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 40
1 12, 17 1 41
2 28 2 12
3 3 43, 93, 93
4 40, 41, 43, 44, 44, 45, 48 4 44, 44, 64
5 58 5 45, 85
6 64 6 96
7 7 17
8 85 8 28, 48, 58
9 93, 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-02-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 95
Giải bảy 440
Giải sáu 6059 8978 3660
Giải năm 2760
Giải tư 29030 77924 08838 71515 62579 90681 25062
Giải ba 64715 90501
Giải nhì 18160
Giải nhất 96332
Đặc biệt 737936
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 15 15 24 30 32 36 38 40
59 60 60 60 62 78 79 81 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 40, 60, 60, 60
1 15, 15 1 81
2 24 2 32, 62
3 30, 32, 36, 38 3
4 40 4 24
5 59 5 15, 15, 95
6 60, 60, 60, 62 6 36
7 78, 79 7
8 81 8 38, 78
9 95 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 19-02-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 44
Giải bảy 701
Giải sáu 8694 0035 5561
Giải năm 5079
Giải tư 48917 59721 25117 17818 24483 49073 33370
Giải ba 28061 51967
Giải nhì 44926
Giải nhất 27032
Đặc biệt 025477
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 17 17 18 21 26 32 35 44
61 61 67 70 73 77 79 83 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 70
1 17, 17, 18 1 21, 61, 61
2 21, 26 2 32
3 32, 35 3 73, 83
4 44 4 44, 94
5 5 35
6 61, 61, 67 6 26
7 70, 73, 77, 79 7 17, 17, 67, 77
8 83 8 18
9 94 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 12-02-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 12
Giải bảy 357
Giải sáu 2488 2669 1173
Giải năm 7751
Giải tư 24346 76476 34575 10546 26569 85084 03471
Giải ba 19258 75748
Giải nhì 20727
Giải nhất 27529
Đặc biệt 478156
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
12 27 29 46 46 48 51 56 57
58 69 69 71 73 75 76 84 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12 1 51, 71
2 27, 29 2 12
3 3 73
4 46, 46, 48 4 84
5 51, 56, 57, 58 5 75
6 69, 69 6 46, 46, 56, 76
7 71, 73, 75, 76 7 27, 57
8 84, 88 8 48, 58, 88
9 9 29, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 05-02-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 38
Giải bảy 830
Giải sáu 4906 6176 4204
Giải năm 0661
Giải tư 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265
Giải ba 86209 43689
Giải nhì 18800
Giải nhất 66422
Đặc biệt 747128
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
00 04 06 09 17 22 28 30 30
32 38 61 65 75 76 78 80 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 06, 09 0 30, 30, 80
1 17 1 61
2 22, 28 2 22, 32
3 30, 30, 32, 38 3
4 4
5 5 65, 75
6 61, 65 6 76
7 75, 76, 78 7 17
8 80, 89 8 28, 38, 78
9 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 29-01-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 55
Giải bảy 871
Giải sáu 5083 6573 5026
Giải năm 3980
Giải tư 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099
Giải ba 22914 89864
Giải nhì 59107
Giải nhất 77028
Đặc biệt 459562
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 07 14 14 26 28 53 55 62
64 71 73 80 83 87 92 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 80
1 14, 14 1 71
2 26, 28 2 62, 92
3 3 53, 73, 83
4 4 14, 14, 64
5 53, 55 5 55
6 62, 64 6 26
7 71, 73 7 87
8 80, 83, 87 8 28, 98
9 92, 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 44
Giải bảy 559
Giải sáu 1334 8769 2424
Giải năm 1740
Giải tư 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377
Giải ba 30839 33185
Giải nhì 05346
Giải nhất 56954
Đặc biệt 205717
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
15 17 24 34 39 40 44 46 54
59 63 69 69 77 85 88 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 15, 17 1
2 24 2
3 34, 39 3 63
4 40, 44, 46 4 24, 34, 44, 54
5 54, 59 5 15, 85
6 63, 69, 69 6 46
7 77 7 17, 77, 97
8 85, 88 8 88
9 97, 99 9 39, 59, 69, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 15-01-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 56
Giải bảy 719
Giải sáu 9103 4868 4294
Giải năm 2197
Giải tư 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635
Giải ba 32679 32954
Giải nhì 13430
Giải nhất 10169
Đặc biệt 623494
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
03 19 20 30 34 35 47 49 54
56 65 68 69 79 82 94 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 30
1 19 1
2 20 2 82
3 30, 34, 35 3
4 47, 49 4 34, 54, 94, 94
5 54, 56 5 35, 65
6 65, 68, 69 6 56
7 79 7 47, 97
8 82 8 68
9 94, 94, 97 9 19, 49, 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Xổ số Tiền Giang (XSTG) được phát hành không lâu sau ngày thống nhất đất nước và là một trong những tờ vé số có lịch sử lâu đời, thân quen nhất với người dân miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang  - XSKT Tiền Giang được quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần trong khung giờ từ 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tiền Giang.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Nam đài Tiền Giang tại XS88.TV

Để biết KQXSTG – kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất, các bạn chỉ cần truy cập website XS88.TV vào đúng khoảng thời gian trên, kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay báo về.

Nếu bạn bỏ lỡ khung giờ này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay, hôm qua hay tuần rồi, tuần trước… Website của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện theo dõi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang nhanh nhất

Khi truy cập vào website XoSo88TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả XS miền Nam Tiền Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Ngoài ta các bạn còn có thể xem và tham khảo thống kê, dự đoán xổ số miền Nam Tiền Giang hôm nay để chọn ra những con số may mắn nhất. 

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Tiền Giang mới nhất

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ đổi thưởng của xổ số miền Nam đài Tiền Giang

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đài Tiền Giang thì hãy liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
  • Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332

6. Điều kiện đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang là gì?

Sau đây là một số quy định chung mà bất cứ ai chơi xổ số miền Nam hôm nay đài Tiền Giang nhất định phải biết:

Thời gian đổi thưởng xổ số miền Nam đài An Giang là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày bạn không thể yêu cầu đổi thưởng nữa.

Một tờ vé số XSMN Tiền Giang không còn nguyên vẹn sẽ không thể lãnh thưởng. Đây là quy định chung đối với xổ số nói chung. Vì vậy, bạn tránh để tờ vé số bị rách, mất góc, tẩy xóa, nhăn nhàu…

Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi và quyền công dân, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được lĩnh thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang.

Xem thêm
Thu gọn