XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 28-05-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 82
Giải bảy 497
Giải sáu 5152 3075 9573
Giải năm 4705
Giải tư 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946
Giải ba 12975 62157
Giải nhì 35479
Giải nhất 47338
Đặc biệt 230897
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
05 36 38 40 46 46 52 54 57
73 75 75 79 82 85 95 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 40
1 1
2 2 52, 82
3 36, 38 3 73
4 40, 46, 46 4 54
5 52, 54, 57 5 75, 75, 85, 95
6 6 36, 46, 46
7 73, 75, 75, 79 7 57, 97, 97
8 82, 85 8 38
9 95, 97, 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 21-05-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 30
Giải bảy 173
Giải sáu 9968 3276 0155
Giải năm 9868
Giải tư 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071
Giải ba 88656 72151
Giải nhì 93334
Giải nhất 42329
Đặc biệt 532952
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
19 29 30 34 37 41 51 52 55
56 68 68 71 72 73 76 86 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 19 1 41, 51, 71
2 29 2 52, 72
3 30, 34, 37 3 73
4 41 4 34
5 51, 52, 55, 56 5 55
6 68, 68 6 56, 76, 86
7 71, 72, 73, 76 7 37
8 86 8 68, 68
9 99 9 19, 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 14-05-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 65
Giải bảy 115
Giải sáu 2425 8448 3632
Giải năm 0843
Giải tư 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515
Giải ba 40094 37476
Giải nhì 84721
Giải nhất 03758
Đặc biệt 275671
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
15 15 21 25 32 39 43 48 58
61 64 65 71 71 76 86 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 15, 15 1 21, 61, 71, 71, 91
2 21, 25 2 32
3 32, 39 3 43
4 43, 48 4 64, 94
5 58 5 15, 15, 25, 65
6 61, 64, 65 6 76, 86
7 71, 71, 76 7
8 86 8 48, 58
9 91, 94 9 39

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 07-05-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 41
Giải bảy 430
Giải sáu 4852 3231 4270
Giải năm 8102
Giải tư 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084
Giải ba 07087 28582
Giải nhì 99687
Giải nhất 63937
Đặc biệt 637712
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 12 30 31 37 38 41 52 60
70 76 82 84 84 87 87 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30, 60, 70
1 12 1 31, 41
2 2 12, 52, 82
3 30, 31, 37, 38 3
4 41 4 84, 84, 94
5 52 5
6 60 6 76, 96
7 70, 76 7 37, 87, 87
8 82, 84, 84, 87, 87 8 38
9 94, 96 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 30-04-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 21
Giải bảy 741
Giải sáu 6690 5557 3925
Giải năm 3580
Giải tư 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016
Giải ba 24980 29950
Giải nhì 87382
Giải nhất 82823
Đặc biệt 516125
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 09 12 16 21 23 25 25 41
47 50 57 77 79 80 80 82 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 50, 80, 80, 90
1 12, 16 1 21, 41
2 21, 23, 25, 25 2 12, 82
3 3 23
4 41, 47 4
5 50, 57 5 25, 25
6 6 16
7 77, 79 7 47, 57, 77
8 80, 80, 82 8
9 90 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 23-04-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 74
Giải bảy 367
Giải sáu 6133 2959 6790
Giải năm 1993
Giải tư 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953
Giải ba 10261 72639
Giải nhì 37152
Giải nhất 27278
Đặc biệt 945570
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
05 33 39 52 53 54 59 59 61
67 69 70 74 78 90 93 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 70, 90
1 1 61
2 2 52
3 33, 39 3 33, 53, 93, 93
4 4 54, 74
5 52, 53, 54, 59, 59 5
6 61, 67, 69 6
7 70, 74, 78 7 67
8 8 78, 98
9 90, 93, 93, 98 9 39, 59, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 16-04-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 28
Giải bảy 905
Giải sáu 5123 3820 7111
Giải năm 8419
Giải tư 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191
Giải ba 13933 89434
Giải nhì 97765
Giải nhất 66568
Đặc biệt 069536
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
04 05 11 19 20 23 28 33 34
36 42 56 65 68 79 80 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 20, 80
1 11, 19 1 11, 91
2 20, 23, 28 2 42
3 33, 34, 36 3 23, 33
4 42 4 34
5 56 5 65
6 65, 68 6 36, 56
7 79 7 97
8 80 8 28, 68
9 91, 97 9 19, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 09-04-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 16
Giải bảy 123
Giải sáu 3524 7959 8331
Giải năm 7124
Giải tư 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531
Giải ba 48239 28137
Giải nhì 86576
Giải nhất 38601
Đặc biệt 451321
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
01 07 10 16 21 23 24 24 31
31 37 37 39 40 59 64 76 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07 0 10, 40
1 10, 16 1 21, 31, 31, 91
2 21, 23, 24, 24 2
3 31, 31, 37, 37, 39 3 23
4 40 4 24, 24, 64
5 59 5
6 64 6 16, 76
7 76 7 37, 37
8 8
9 91 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 02-04-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 18
Giải bảy 563
Giải sáu 3995 1594 9530
Giải năm 9828
Giải tư 94304 27965 77436 81476 08179 59621 85326
Giải ba 98453 21027
Giải nhì 36977
Giải nhất 49139
Đặc biệt 614257
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
04 18 21 26 27 28 30 36 39
53 57 63 65 76 77 79 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30
1 18 1 21
2 21, 26, 27, 28 2
3 30, 36, 39 3 53, 63
4 4 94
5 53, 57 5 65, 95
6 63, 65 6 26, 36, 76
7 76, 77, 79 7 27, 57, 77
8 8 18, 28
9 94, 95 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Tiền Giang
Giải tám 61
Giải bảy 791
Giải sáu 8259 2877 3781
Giải năm 5913
Giải tư 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188
Giải ba 69866 61190
Giải nhì 44668
Giải nhất 01141
Đặc biệt 154333
Bảng loto tỉnh Tiền Giang
Lô tô trực tiếp Tiền Giang
02 12 13 25 33 37 41 59 61
66 68 73 77 81 88 90 91 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 90
1 12, 13 1 41, 61, 81, 91
2 25 2 12, 92
3 33, 37 3 13, 33, 73
4 41 4
5 59 5 25
6 61, 66, 68 6 66
7 73, 77 7 37, 77
8 81, 88 8 68, 88
9 90, 91, 92 9 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ TIỀN GIANG

Xổ số Tiền Giang (XSTG) được phát hành không lâu sau ngày thống nhất đất nước và là một trong những tờ vé số có lịch sử lâu đời, thân quen nhất với người dân miền Nam.

1. Kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang  - XSKT Tiền Giang được quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần trong khung giờ từ 16h15 – 16h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Tiền Giang.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền Nam đài Tiền Giang tại XS88.TV

Để biết KQXSTG – kết quả xổ số miền Nam Kiên Giang nhanh và chính xác nhất, các bạn chỉ cần truy cập website XS88.TV vào đúng khoảng thời gian trên, kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay báo về.

Nếu bạn bỏ lỡ khung giờ này, bạn có thể xem lại kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay, hôm qua hay tuần rồi, tuần trước… Website của chúng tôi lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trong 7 tuần gần nhất để các bạn tiện theo dõi.

3. Hướng dẫn dò kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang nhanh nhất

Khi truy cập vào website XoSo88TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả xổ số miền Nam Tiền Giang, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối kết quả XS miền Nam Tiền Giang, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

Ngoài ta các bạn còn có thể xem và tham khảo thống kê, dự đoán xổ số miền Nam Tiền Giang hôm nay để chọn ra những con số may mắn nhất. 

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam Tiền Giang mới nhất

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ đổi thưởng của xổ số miền Nam đài Tiền Giang

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam đài Tiền Giang thì hãy liên hệ cho công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng sớm nhất:

  • Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
  • Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332

6. Điều kiện đổi thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang là gì?

Sau đây là một số quy định chung mà bất cứ ai chơi xổ số miền Nam hôm nay đài Tiền Giang nhất định phải biết:

Thời gian đổi thưởng xổ số miền Nam đài An Giang là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày bạn không thể yêu cầu đổi thưởng nữa.

Một tờ vé số XSMN Tiền Giang không còn nguyên vẹn sẽ không thể lãnh thưởng. Đây là quy định chung đối với xổ số nói chung. Vì vậy, bạn tránh để tờ vé số bị rách, mất góc, tẩy xóa, nhăn nhàu…

Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi và quyền công dân, không có giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ không được lĩnh thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Tiền Giang.

Xem thêm
Thu gọn