XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-03-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 59
Giải bảy 672
Giải sáu 9437 1258 3766
Giải năm 6528
Giải tư 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621
Giải ba 87980 12578
Giải nhì 17481
Giải nhất 51452
Đặc biệt 163655
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
21 25 28 37 52 55 58 59 66
72 78 79 80 81 85 86 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 21, 81
2 21, 25, 28 2 52, 72
3 37 3 93
4 4
5 52, 55, 58, 59 5 25, 55, 85
6 66 6 66, 86
7 72, 78, 79 7 37, 87
8 80, 81, 85, 86, 87 8 28, 58, 78
9 93 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-03-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 89
Giải bảy 713
Giải sáu 6844 6246 0780
Giải năm 0857
Giải tư 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128
Giải ba 88877 80304
Giải nhì 28560
Giải nhất 17305
Đặc biệt 226069
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
04 05 05 08 13 23 28 32 44
46 57 60 69 69 73 77 80 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 05, 08 0 60, 80
1 13 1
2 23, 28 2 32
3 32 3 13, 23, 73
4 44, 46 4 44
5 57 5
6 60, 69, 69 6 46
7 73, 77 7 57, 77
8 80, 89 8 28
9 9 69, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-03-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 33
Giải bảy 029
Giải sáu 6467 4282 5151
Giải năm 0750
Giải tư 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672
Giải ba 46635 06278
Giải nhì 28438
Giải nhất 33478
Đặc biệt 966303
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
03 29 33 35 35 38 42 49 50
51 67 68 69 72 72 78 78 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50
1 1 51
2 29 2 42, 72, 72, 82
3 33, 35, 35, 38 3 33
4 42, 49 4
5 50, 51 5 35, 35
6 67, 68, 69 6
7 72, 72, 78, 78 7 67
8 82 8 38, 68, 78, 78
9 9 29, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-02-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 18
Giải bảy 924
Giải sáu 8309 4557 5422
Giải năm 7030
Giải tư 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005
Giải ba 41731 37831
Giải nhì 22722
Giải nhất 52042
Đặc biệt 901336
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 04 05 09 14 18 22 22 24
30 31 31 36 42 57 85 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 05, 09 0 30
1 14, 18 1 31, 31
2 22, 22, 24 2 22, 22, 42
3 30, 31, 31, 36 3
4 42 4 14, 24
5 57 5 85
6 6 36
7 7 57, 97
8 85 8 18, 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-02-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 81
Giải bảy 137
Giải sáu 5396 0722 9648
Giải năm 7769
Giải tư 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244
Giải ba 88195 05388
Giải nhì 43508
Giải nhất 91870
Đặc biệt 686141
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
08 17 22 37 39 39 41 44 48
62 67 69 70 79 81 88 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 17 1 41, 81
2 22 2 22, 62
3 37, 39, 39 3
4 41, 44, 48 4 44
5 5 95
6 62, 67, 69 6 96
7 70, 79 7 17, 37, 67
8 81, 88 8 48, 88
9 95, 96 9 39, 39, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-02-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 04
Giải bảy 500
Giải sáu 6884 7765 7935
Giải năm 0428
Giải tư 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787
Giải ba 58486 12089
Giải nhì 89662
Giải nhất 11438
Đặc biệt 143237
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
00 04 28 35 37 38 47 54 62
65 65 74 77 84 86 87 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0
1 1
2 28 2 62
3 35, 37, 38 3
4 47 4 04, 54, 74, 84
5 54 5 35, 65, 65
6 62, 65, 65 6 86, 96
7 74, 77 7 37, 47, 77, 87
8 84, 86, 87, 89 8 28, 38
9 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-02-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 17
Giải bảy 238
Giải sáu 6310 9283 8109
Giải năm 9372
Giải tư 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412
Giải ba 99998 73751
Giải nhì 45641
Giải nhất 89326
Đặc biệt 670856
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
09 10 11 12 14 17 26 38 40
41 46 51 56 72 83 85 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10, 40
1 10, 11, 12, 14, 17 1 11, 41, 51
2 26 2 12, 72
3 38 3 83
4 40, 41, 46 4 14
5 51, 56 5 85
6 6 26, 46, 56
7 72 7 17, 97
8 83, 85 8 38, 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 26
Giải bảy 345
Giải sáu 1773 4197 8002
Giải năm 0110
Giải tư 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641
Giải ba 80135 79713
Giải nhì 02248
Giải nhất 99482
Đặc biệt 723196
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
02 03 10 13 17 26 35 41 41
45 48 56 57 73 82 84 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03 0 10
1 10, 13, 17 1 41, 41
2 26 2 82
3 35 3 13, 73
4 41, 41, 45, 48 4 84
5 56, 57 5 35, 45
6 6 26, 56, 96
7 73 7 17, 57, 97
8 82, 84 8 48
9 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 20-01-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 29
Giải bảy 238
Giải sáu 3233 2187 5313
Giải năm 4394
Giải tư 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930
Giải ba 31406 10873
Giải nhì 19553
Giải nhất 00801
Đặc biệt 622760
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
01 06 13 22 29 30 33 38 45
51 51 53 60 67 73 75 87 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 30, 60
1 13 1 51, 51
2 22, 29 2 22
3 30, 33, 38 3 13, 33, 53, 73
4 45 4 94
5 51, 51, 53 5 45, 75
6 60, 67 6
7 73, 75 7 67, 87
8 87 8 38
9 94 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 13-01-2023
TỈNH Trà Vinh
Giải tám 03
Giải bảy 205
Giải sáu 4995 7015 3920
Giải năm 1005
Giải tư 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027
Giải ba 17197 76926
Giải nhì 71145
Giải nhất 64554
Đặc biệt 399953
Bảng loto tỉnh Trà Vinh
Lô tô trực tiếp Trà Vinh
03 05 05 05 13 15 20 26 27
45 53 54 68 77 81 95 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 05, 05, 05 0 20
1 13, 15 1 81
2 20, 26, 27 2
3 3 03, 13, 53
4 45 4 54
5 53, 54 5 15, 45, 95
6 68 6 26
7 77 7 27, 77, 97, 97
8 81 8 68
9 95, 97, 97 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÀ VINH

Xổ số Trà Vinh (XSTV) là một trong những tờ vé số quen thuộc đối với người dân Nam Bộ. Hiện nay các tờ vé xổ số Trà Vinh được bày bán rộng rãi ở hầu hết các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu những tấm vé may mắn này.

1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay quay ở đâu, khi nào?

Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Trà Vinh (XSKT Trà Vinh) được diễn ra vào thứ 6 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. 

Mỗi tờ vé XS Trà Vinh có giá 10.000đ, được bán tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam nên các bạn có thể mua tại các đại lý, quầy bán vé gần mình.

2. Cách dò kết quả xổ số Trà Vinh

Các bạn có thể tra nhanh kết quả xổ số Trà Vinh (KQXSTV) chỉ với 2 số bằng cách so 2 số cuối với bảng thống kê đầu đuôi. Nếu khớp kết quả thì so lên bảng chi tiết để biết trúng giải gì. Không khớp nghĩa là chưa trúng và không cần tra thêm nữa.

Khi xem kết quả xổ số hôm nay đài Trà Vinh tại website XS88.TV, các bạn chỉ cần chờ kết quả XS Trà Vinh mới nhất hiển thị trên màn hình và so sánh kết quả. Trang web của chúng tôi cam kết cập nhật kết quả xổ số hôm nay Trà Vinh nhanh như khi xem tại trường quay và hoàn toàn miễn phí.

Các bạn có thể theo dõi KQ xổ số Trà Vinh hôm nay, đồng thời còn xem lại được kết quả xổ số Trà Vinh của tuần trước, trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Trà Vinh mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSTV - Xổ số Trà Vinh trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Trúng giải xổ số Trà Vinh (XSTV) liên hệ đổi thưởng ở địa chỉ nào?

Nếu tờ vé của bạn trùng với các giải thưởng KQXS Trà Vinh thì có thể liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ làm thủ tục nhận giải:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh

  • Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão – Phường 1 - Thị Xã Trà Vinh
  • Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
  • Email: [email protected]

5. Đi nhận thưởng xổ số miền Nam Trà Vinh cần mang theo những gì?

- Khi đi lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh hôm nay, các bạn cần mang theo tờ vé xổ số kiến thiết Trà Vinh còn nguyên vẹn cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân (chứng minh thư, thẻ căn cước, hộ chiếu, bằng lái xe, hộ khẩu).

- Bạn có thể yêu cầu công ty xổ số Trà Vinh trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng.

- Nếu lĩnh giải thưởng XS Trà Vinh trên 10 triệu, các bạn có nghĩa vụ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

Lưu ý: Thời hạn lĩnh thưởng xổ số Trà Vinh là trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng, khi quá hạn 30 ngày các bạn mới yêu cầu lĩnh thưởng thì công ty có quyền không trả thưởng.

Xem thêm
Thu gọn