XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 69
Giải bảy 033
Giải sáu 1617 2810 5954
Giải năm 4100
Giải tư 57152 39247 83251 68935 13164 97257 14012
Giải ba 65458 09404
Giải nhì 80590
Giải nhất 29117
Đặc biệt 734813
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 04 10 12 13 17 17 33 35
47 51 52 54 57 58 64 69 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 10, 90
1 10, 12, 13, 17, 17 1 51
2 2 12, 52
3 33, 35 3 13, 33
4 47 4 54, 64
5 51, 52, 54, 57, 58 5 35
6 64, 69 6
7 7 17, 17, 47, 57
8 8 58
9 90 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 60
Giải bảy 270
Giải sáu 5113 0043 8767
Giải năm 3791
Giải tư 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353
Giải ba 73919 32251
Giải nhì 44166
Giải nhất 69618
Đặc biệt 450166
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
00 13 18 19 43 44 48 51 53
60 66 66 67 67 70 90 91 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 60, 70, 90
1 13, 18, 19 1 51, 91
2 2
3 3 13, 43, 53
4 43, 44, 48 4 44
5 51, 53 5
6 60, 66, 66, 67, 67 6 66, 66
7 70 7 67, 67, 97
8 8 18, 48
9 90, 91, 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-03-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 21
Giải bảy 424
Giải sáu 0615 9514 3751
Giải năm 3637
Giải tư 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672
Giải ba 28514 71387
Giải nhì 42297
Giải nhất 43971
Đặc biệt 004976
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
03 12 14 14 15 21 21 24 30
37 51 71 72 72 76 87 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 30
1 12, 14, 14, 15 1 21, 21, 51, 71
2 21, 21, 24 2 12, 72, 72
3 30, 37 3
4 4 14, 14, 24
5 51 5 15
6 6 76
7 71, 72, 72, 76 7 37, 87, 97
8 87 8 98
9 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-03-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 63
Giải bảy 781
Giải sáu 3892 9206 6990
Giải năm 6546
Giải tư 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686
Giải ba 84473 01768
Giải nhì 10417
Giải nhất 72674
Đặc biệt 171751
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 17 40 46 51 54 63 63 64
68 70 73 74 81 86 88 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 40, 70, 90
1 17 1 51, 81
2 2 92
3 3 63, 63, 73
4 40, 46 4 54, 64, 74
5 51, 54 5
6 63, 63, 64, 68 6 46, 86
7 70, 73, 74 7 17
8 81, 86, 88 8 68, 88
9 90, 92 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-03-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 63
Giải bảy 505
Giải sáu 1075 6643 7557
Giải năm 6301
Giải tư 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330
Giải ba 18060 41089
Giải nhì 53855
Giải nhất 11931
Đặc biệt 617002
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
01 02 05 05 30 31 35 43 55
57 60 61 63 75 79 88 89 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 05, 05 0 30, 60
1 1 31, 61
2 2
3 30, 31, 35 3 43, 63
4 43 4 94
5 55, 57 5 35, 55, 75
6 60, 61, 63 6
7 75, 79 7 57
8 88, 89 8 88
9 94 9 79, 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 24-02-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 86
Giải bảy 954
Giải sáu 2354 8232 3906
Giải năm 6061
Giải tư 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885
Giải ba 96546 76573
Giải nhì 11296
Giải nhất 36266
Đặc biệt 850541
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
06 07 24 25 32 37 41 46 54
54 60 61 66 73 85 86 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 60
1 1 41, 61
2 24, 25 2 32
3 32, 37 3 73
4 41, 46 4 24, 54, 54
5 54, 54 5 25, 85
6 60, 61, 66 6 46, 66, 86, 96
7 73 7 37
8 85, 86 8
9 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 17-02-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 96
Giải bảy 727
Giải sáu 5165 5707 5124
Giải năm 6092
Giải tư 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165
Giải ba 62612 32619
Giải nhì 78037
Giải nhất 57688
Đặc biệt 452122
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
02 04 07 12 13 18 19 22 24
27 37 65 65 86 88 88 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 07 0
1 12, 13, 18, 19 1
2 22, 24, 27 2 12, 22, 92
3 37 3 13
4 4 24
5 5 65, 65
6 65, 65 6 86, 96
7 7 27, 37
8 86, 88, 88 8 18, 88, 88
9 92, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 10-02-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 96
Giải bảy 406
Giải sáu 4026 8933 3368
Giải năm 2028
Giải tư 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256
Giải ba 09648 27105
Giải nhì 43437
Giải nhất 18484
Đặc biệt 465844
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
05 06 14 24 26 28 33 37 44
48 56 66 68 69 77 84 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0
1 14 1
2 24, 26, 28 2
3 33, 37 3 33, 93
4 44, 48 4 14, 24, 44, 84
5 56 5
6 66, 68, 69 6 26, 56, 66, 96
7 77 7 37, 77
8 84 8 28, 48, 68
9 93, 96 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 03-02-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 39
Giải bảy 016
Giải sáu 3083 9567 4250
Giải năm 5794
Giải tư 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528
Giải ba 79184 15563
Giải nhì 71320
Giải nhất 32496
Đặc biệt 170217
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
08 16 17 20 28 39 46 50 63
64 66 67 77 79 83 84 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 20, 50
1 16, 17 1
2 20, 28 2
3 39 3 63, 83
4 46 4 64, 84, 94
5 50 5
6 63, 64, 66, 67 6 16, 46, 66, 96
7 77, 79 7 17, 67, 77
8 83, 84 8 28
9 94, 96 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Vĩnh Long
Giải tám 98
Giải bảy 978
Giải sáu 9228 3053 9514
Giải năm 2694
Giải tư 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057
Giải ba 14392 45874
Giải nhì 80817
Giải nhất 81031
Đặc biệt 528265
Bảng loto tỉnh Vĩnh Long
Lô tô trực tiếp Vĩnh Long
14 17 28 31 44 45 47 52 53
57 65 65 74 75 78 92 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 14, 17 1 31
2 28 2 52, 92
3 31 3 53
4 44, 45, 47 4 14, 44, 74, 94
5 52, 53, 57 5 45, 65, 65, 75
6 65, 65 6
7 74, 75, 78 7 17, 47, 57
8 8 28, 78, 98
9 92, 94, 98 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ VĨNH LONG

Xổ số Vĩnh Long (XSVL) là một trong những tờ vé số có thâm niên hoạt động lâu đời và rất thân thuộc với người dân Nam Bộ. Sau hơn 40 năm có mặt trên thị trường, xổ số Vĩnh Long mang lại rất nhiều niềm vui cho các gia đình và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

1. Xổ số kiến thiết Vĩnh Long được quay số mở thưởng ở đâu, khi nào?

Kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) được quay cố định vào khung giờ từ 16h15 – 16h30 thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Vĩnh Long.

2. Làm thế nào để xem kết quả xổ số Vĩnh Long nhanh nhất?

Để xem trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long, các bạn có thể đến trực tiếp trường quay hoặc xem trên kênh truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra các bạn còn có thể ngồi tại nhà xem kết quả xổ số Vĩnh Long (KQXSVL) trên điện thoại một cách dễ dàng bằng cách truy cập vào website XS88.TV.

Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 thứ sáu hàng tuần, bạn chỉ cần mở website Xổ Số 88 lên và giữ nguyên màn hình (không cần bấm F5/refresh), kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long mới nhất sẽ tự động hiển thị song song với trường quay.

Trang Xổ Số 88 cung cấp kết quả xổ số Vĩnh Long trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long hôm nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.

3. Cách dò vé xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hôm nay chính xác nhất

Khi truy cập vào website XS88.TV, các bạn có thể theo dõi chi tiết 18 giải thưởng và bộ lô tô 2 số có đầu đuôi đi kèm. Để tra cứu kết quả vé số Vĩnh Long, bạn chỉ cần so 2 số cuối của chiếc vé số với bảng 2 số cuối KQXS Vĩnh Long, nếu trùng bạn so tiếp lên bảng kết quả chi tiết ở phía trên, nếu không trùng nghĩa là bạn chưa trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của XS Vĩnh Long mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XSVL – Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng giải xổ số đài Vĩnh Long nhận ở đâu?

Nếu vé XS Vĩnh Long của bạn trùng với kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay, các bạn có thể liên hệ đổi thưởng theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VĨNH LONG (XSKT VĨNH LONG)

  • Địa chỉ: Số 51E Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015
  • Email: [email protected]
  • Website: http://xosovinhlong.com.vn

6. Những điều cần lưu ý khi tham gia xổ số kiến thiết Vĩnh Long

- Khi trúng giải các bạn cần giữ gìn tờ vé xổ số Vĩnh Long thật cẩn thận bởi một tờ vé số không còn nguyên vẹn, bị rách, nhàu nát nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa sẽ không có giá trị đổi thưởng.

- Người trúng giải cần yêu cầu đổi thưởng XS Vĩnh Long trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, công ty xổ số Vĩnh Long cũng như tất cả các công ty XS khác sẽ từ chối trả thưởng.

- Người đi lĩnh thưởng xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long phải đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế về nhận thức, năng lực hành vi, quyền công dân. Phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân còn thời hạn. 

Xem thêm
Thu gọn