XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 30-05-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải tư 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 06 12 19 21 29 32 44 52
55 65 65 71 75 76 90 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 90
1 12, 19 1 21, 71
2 21, 29 2 12, 32, 52
3 32 3 93
4 44 4 44
5 52, 55 5 55, 65, 65, 75
6 65, 65 6 76
7 71, 75, 76 7
8 8
9 90, 93, 99 9 19, 29, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 23-05-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5497 1261 0595
Giải năm 6413
Giải tư 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
04 12 13 27 33 36 38 42 47
48 50 59 61 73 78 87 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 50
1 12, 13 1 61
2 27 2 12, 42
3 33, 36, 38 3 13, 33, 73
4 42, 47, 48 4
5 50, 59 5 95
6 61 6 36
7 73, 78 7 27, 47, 87, 97
8 87 8 38, 48, 78
9 95, 97 9 59

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 16-05-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải tư 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
03 17 25 26 32 41 44 48 61
62 68 68 69 72 74 75 82 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0
1 17 1 41, 61
2 25, 26 2 32, 62, 72, 82
3 32 3 03
4 41, 44, 48 4 44, 74
5 5 25, 75
6 61, 62, 68, 68, 69 6 26
7 72, 74, 75 7 17
8 82 8 48, 68, 68, 98
9 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 09-05-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải tư 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 01 10 14 14 16 17 22 29
35 41 53 64 65 67 68 86 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 10
1 10, 14, 14, 16, 17 1 41
2 22, 29 2 22
3 35 3 53
4 41 4 14, 14, 64
5 53 5 35, 65
6 64, 65, 67, 68 6 16, 86
7 7 17, 67, 87
8 86, 87 8 68
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 02-05-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải tư 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 06 06 09 14 14 25 31 32
32 55 56 64 65 68 82 87 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 06, 09 0
1 14, 14 1 01, 31
2 25 2 32, 32, 82
3 31, 32, 32 3
4 4 14, 14, 64
5 55, 56 5 25, 55, 65
6 64, 65, 68 6 56
7 7 87
8 82, 87 8 68
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 25-04-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải tư 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
05 07 09 10 16 17 22 25 27
54 62 63 65 65 69 71 80 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07, 09 0 10, 80
1 10, 16, 17 1 71, 81
2 22, 25, 27 2 22, 62
3 3 63
4 4 54
5 54 5 25, 65, 65
6 62, 63, 65, 65, 69 6 16
7 71 7 17, 27
8 80, 81 8
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 18-04-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải tư 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 06 22 25 25 48 63 67 69
71 72 73 75 78 79 85 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 06 0 90
1 1 71
2 22, 25, 25 2 22, 72
3 3 63, 73, 93
4 48 4
5 5 25, 25, 75, 85
6 63, 67, 69 6
7 71, 72, 73, 75, 78, 79 7 67
8 85 8 48, 78
9 90, 93 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 11-04-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 33
Giải bảy 197
Giải sáu 1253 1733 7638
Giải năm 7844
Giải tư 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734
Giải ba 78278 89235
Giải nhì 94200
Giải nhất 88445
Đặc biệt 734979
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
00 00 03 04 33 33 34 35 36
38 44 45 53 60 77 78 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 03, 04 0 60
1 1
2 2
3 33, 33, 34, 35, 36, 38 3 33, 33, 53
4 44, 45 4 34, 44
5 53 5 35, 45
6 60 6 36
7 77, 78, 79 7 77, 97
8 8 38, 78
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 04-04-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 21
Giải bảy 964
Giải sáu 8766 1996 4627
Giải năm 6034
Giải tư 04890 24766 22949 85026 38163 20239 28161
Giải ba 11207 91284
Giải nhì 12780
Giải nhất 48554
Đặc biệt 423995
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 21 26 27 34 39 49 54 61
63 64 66 66 80 84 90 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 80, 90
1 1 21, 61
2 21, 26, 27 2
3 34, 39 3 63
4 49 4 34, 54, 64, 84
5 54 5 95
6 61, 63, 64, 66, 66 6 26, 66, 66, 96
7 7 27
8 80, 84 8
9 90, 95, 96 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-03-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 87
Giải bảy 857
Giải sáu 6392 8476 6415
Giải năm 8740
Giải tư 73114 23449 16872 57744 20654 55842 54607
Giải ba 12493 72374
Giải nhì 67958
Giải nhất 37986
Đặc biệt 414948
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 14 15 40 42 44 48 49 54
57 58 72 74 76 86 87 92 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40
1 14, 15 1
2 2 42, 72, 92
3 3 93
4 40, 42, 44, 48, 49 4 14, 44, 54, 74
5 54, 57, 58 5 15
6 6 76, 86
7 72, 74, 76 7 57, 87
8 86, 87 8 48, 58
9 92, 93 9 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XS88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn