XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-03-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 07
Giải bảy 591
Giải sáu 5385 5583 5418
Giải năm 6888
Giải tư 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844
Giải ba 18230 52658
Giải nhì 89012
Giải nhất 18479
Đặc biệt 944318
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
07 12 18 18 18 30 44 54 58
67 75 79 83 84 85 88 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 30
1 12, 18, 18, 18 1 91, 91
2 2 12
3 30 3 83
4 44 4 44, 54, 84
5 54, 58 5 75, 85
6 67 6
7 75, 79 7 07, 67
8 83, 84, 85, 88 8 18, 18, 18, 58, 88
9 91, 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-03-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 87
Giải bảy 138
Giải sáu 4601 6327 8160
Giải năm 3348
Giải tư 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336
Giải ba 48944 46076
Giải nhì 77616
Giải nhất 86853
Đặc biệt 463526
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 16 26 27 35 36 37 38 40
44 48 53 60 63 68 75 76 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 60
1 16 1
2 26, 27 2
3 35, 36, 37, 38 3 53, 63
4 40, 44, 48 4 44
5 53 5 35, 75
6 60, 63, 68 6 16, 26, 36, 76
7 75, 76 7 27, 37, 87
8 87 8 38, 48, 68
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-03-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 12
Giải bảy 654
Giải sáu 7987 7661 1490
Giải năm 4268
Giải tư 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042
Giải ba 84295 87431
Giải nhì 08922
Giải nhất 03031
Đặc biệt 271892
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
12 15 22 31 31 32 42 54 61
66 68 69 71 86 87 90 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90
1 12, 15 1 31, 31, 61, 71
2 22 2 12, 22, 32, 42, 92
3 31, 31, 32 3
4 42 4 54
5 54 5 15, 95
6 61, 66, 68, 69 6 66, 86
7 71 7 87
8 86, 87 8 68
9 90, 92, 95 9 69

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 28-02-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 58
Giải bảy 414
Giải sáu 4676 8542 0254
Giải năm 1705
Giải tư 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072
Giải ba 89314 16511
Giải nhì 97828
Giải nhất 20998
Đặc biệt 957411
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 05 09 11 11 14 14 25 28
28 36 42 46 54 58 72 76 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 09 0
1 11, 11, 14, 14 1 11, 11
2 25, 28, 28 2 42, 72
3 36 3
4 42, 46 4 14, 14, 54
5 54, 58 5 25
6 6 36, 46, 76
7 72, 76 7
8 8 28, 28, 58, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 21-02-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 74
Giải bảy 749
Giải sáu 3932 8730 6223
Giải năm 2049
Giải tư 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041
Giải ba 24544 87718
Giải nhì 25566
Giải nhất 35168
Đặc biệt 389786
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
18 23 30 32 36 41 44 48 49
49 50 56 66 68 74 86 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50, 90
1 18 1 41
2 23 2 32
3 30, 32, 36 3 23, 93
4 41, 44, 48, 49, 49 4 44, 74
5 50, 56 5
6 66, 68 6 36, 56, 66, 86
7 74 7
8 86 8 18, 48, 68
9 90, 93 9 49, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 14-02-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 60
Giải bảy 197
Giải sáu 0205 1148 6504
Giải năm 0468
Giải tư 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295
Giải ba 78814 97105
Giải nhì 00185
Giải nhất 37989
Đặc biệt 294553
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 04 05 05 09 11 14 48 53
57 60 68 70 85 89 95 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04, 05, 05, 09 0 60, 70
1 11, 14 1 11
2 2
3 3 53
4 48 4 14
5 53, 57 5 85, 95
6 60, 68 6
7 70 7 57, 97
8 85, 89 8 48, 68, 98
9 95, 97, 98 9 89

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 07-02-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 71
Giải bảy 084
Giải sáu 2465 4585 8431
Giải năm 1816
Giải tư 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354
Giải ba 04613 20610
Giải nhì 19963
Giải nhất 32461
Đặc biệt 988344
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 07 08 10 13 16 27 31 43
44 54 61 63 65 71 84 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 08 0 10
1 10, 13, 16 1 31, 61, 71
2 27 2
3 31 3 13, 43, 63
4 43, 44 4 44, 54, 84
5 54 5 65, 85
6 61, 63, 65 6 16
7 71 7 27, 87
8 84, 85, 87 8
9 9

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 31-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 12
Giải bảy 681
Giải sáu 4409 2363 8962
Giải năm 4549
Giải tư 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477
Giải ba 64475 58055
Giải nhì 45999
Giải nhất 01558
Đặc biệt 566289
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
01 09 09 12 24 31 49 55 57
58 61 62 63 75 77 81 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 09, 09 0
1 12 1 31, 61, 81
2 24 2 12, 62
3 31 3 63
4 49 4 24
5 55, 57, 58 5 55, 75
6 61, 62, 63 6
7 75, 77 7 57, 77
8 81, 89 8 58
9 99 9 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 24-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 75
Giải bảy 860
Giải sáu 2172 2192 5865
Giải năm 3128
Giải tư 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195
Giải ba 53530 59288
Giải nhì 56839
Giải nhất 50420
Đặc biệt 790795
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
19 19 20 28 30 37 39 46 49
60 63 65 72 75 88 92 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 60
1 19, 19 1
2 20, 28 2 72, 92
3 30, 37, 39 3 63
4 46, 49 4
5 5 65, 75, 95, 95
6 60, 63, 65 6 46
7 72, 75 7 37
8 88 8 28, 88
9 92, 95, 95 9 19, 19, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN NAM

Thứ 3 ngày 17-01-2023
TỈNH Vũng Tàu
Giải tám 83
Giải bảy 213
Giải sáu 4613 3754 7479
Giải năm 6487
Giải tư 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265
Giải ba 29637 94124
Giải nhì 39555
Giải nhất 90950
Đặc biệt 171253
Bảng loto tỉnh Vũng Tàu
Lô tô trực tiếp Vũng Tàu
06 09 13 13 20 24 37 41 50
51 53 54 55 65 79 83 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 20, 50
1 13, 13 1 41, 51
2 20, 24 2
3 37 3 13, 13, 53, 83
4 41 4 24, 54
5 50, 51, 53, 54, 55 5 55, 65, 95
6 65 6
7 79 7 37, 87
8 83, 87 8
9 95 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Xổ số Vũng Tàu (XSVT) được phát hành từ năm 1983, ban đầu chỉ với quy mô tiêu thụ nhỏ trong tỉnh nhưng đến nay xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu đã có mặt ở trên toàn khu vực Nam Bộ, từ thành phố đến nông thôn XS Vũng Tàu đều rất phổ biến. Vì thế nếu bạn yêu thích xổ số miền Nam đài Vũng Tàu sẽ không quá khó khăn để sở hữu cho mình những tấm vé may mắn.

1. Thời gian quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu là khi nào?

Xổ số miền Nam đài Vũng Tàu (KQXSVT) được mở thưởng vào chiều 16h15 thứ 3 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Bà Rịa Vũng Tàu.

Trong 3 đài miền Nam quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 thì đài Vũng Tàu là đài phụ.

2. Xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu ở đâu chuẩn nhất?

KQXS BRVT – Kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được quay số mở thưởng vào thứ 3 hàng tuần, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h30. Đối với nhiều người bận rộn, họ không thể đến trường quay hay ngồi trước màn hình tivi theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu được thì có thể truy cập vào trang web XS88.TV

Đây là website có tốc độ cập nhật kết quả xổ số Vũng Tàu nhanh nhất, Xổ Số 88 cập nhật đến người chơi kết quả XS Vũng Tàu thứ 3 hàng tuần ngay khi trường quay công bố kết quả và bạn có thể truy cập bằng điện thoại ở bất cứ đâu mà không lo bị mất phí.

Trong khi xem trực tiếp xổ số miền Nam Vũng Tàu hàng ngày, bạn có thể dò nhanh kết quả xổ số miền Nam đài Vũng Tàu chỉ với 2 số cuối bởi chúng tôi cập nhật kết quả cùng lúc ở bảng chi tiết và bảng loto đầu đuôi, giúp người xem nắm được chi tiết 18 giải thưởng.

Để tra nhanh kết quả xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu, bạn chỉ cần so 2 số cuối với bảng đầu đuôi của kết quả xổ số miền Nam Vũng Tàu, nếu thấy trùng thì tiếp tục so với kết quả chi tiết phía trên không trùng thì bạn chưa trúng.

3. Lấy các bộ số đẹp xổ số miền Nam Vũng Tàu miễn phí ở đâu?

Vào thứ 3 hàng tuần, các chuyên gia sẽ dự đoán XSMN và phân tích XS Vung Tau trong nhiều kỳ liên tiếp và gợi ý cho các bạn những con số xổ số miền Nam Vũng Tàu ấn tượng khả năng cao sẽ về chiều tối hôm đó.

Bên cạnh đó, những người tham gia khác cũng sẵn sàng chia sẻ con số mà họ cho là có xác suất trúng cao. Một số người thích quay thử kết quả xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu để lấy may với bộ số được máy tính chọn ngẫu nhiên vì nó mang lại hiệu quả khá cao.

Nếu bạn muốn tự mình tìm số, bạn có thể lấy số liệu thống kê xổ số Bà Rịa Vũng Tàu đầy đủ và chính xác do chúng tôi tổng hợp lại.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Nam hôm nay Vũng Tàu mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG(VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
10 Giải nhất 5 30.000.000
10 Giải nhì 5 15.000.000
20 Giải ba 5 10.000.000
70 Giải tư 5 3.000.000
100 Giải năm 4 1.000.000
300 Giải sáu 4 400.000
1.000 Giải bảy 3 200.000
10.000 Giải tám 2 100.000
 • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
 • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Vung Tau trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ nhận thưởng xổ số kiến thiết miền Nam Vũng Tàu

Nếu bạn có vé trùng với các giải thưởng KQXSMN BRVT thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (SXBRVT)
 • Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
 • Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 FAX: 64.3856368

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: 226/12 Lê Văn Sỹ - Quận Tân Bình
 • Điện thoại: 028.39911022 - FAX: 028.38440374

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CẦN THƠ

 • Địa chỉ: 134 đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
 • Điện thoại: 0292.3733359 - FAX: 0292.3733356

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BÌNH THUẬN

 • Địa chỉ: Lô B2-L6 KDC Hùng Vương II, P. Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 0252.3750668 - FAX: 0252.3750669

 

Xem thêm
Thu gọn