XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-06-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 65
Giải bảy 239
Giải sáu 1065 0600 6539
Giải năm 1223
Giải tư 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490
Giải ba 51340 66743
Giải nhì 47571
Giải nhất 12189
Đặc biệt 896120
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 20 23 25 36 38 39 39 40
43 60 65 65 65 71 77 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 40, 60, 90
1 1 71
2 20, 23, 25 2
3 36, 38, 39, 39 3 23, 43
4 40, 43 4
5 5 25, 65, 65, 65
6 60, 65, 65, 65 6 36
7 71, 77 7 77
8 89 8 38
9 90 9 39, 39, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-05-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải tư 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 01 05 06 08 26 27 46 50
51 67 68 88 91 92 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05, 06, 08 0 50
1 1 51, 91
2 26, 27 2 92
3 3 93
4 46 4
5 50, 51 5
6 67, 68 6 26, 46
7 7 27, 67, 97
8 88 8 68, 88, 98
9 91, 92, 93, 97, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải tư 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691838
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
02 09 09 22 23 26 34 36 38
39 42 48 51 56 56 77 82 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09, 09 0
1 1 51
2 22, 23, 26 2 22, 42, 82
3 34, 36, 38, 39 3 23
4 42, 48 4 34
5 51, 56, 56 5
6 6 26, 36, 56, 56, 96
7 77 7 77
8 82 8 38, 48
9 96 9 09, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-03-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải tư 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 00 07 07 24 34 52 59 59
67 69 73 77 79 80 81 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 07, 07 0 80
1 1 81
2 24 2 52
3 34 3 73
4 4 24, 34
5 52, 59, 59 5
6 67, 69 6 86, 96
7 73, 77, 79 7 67, 77
8 80, 81, 86 8
9 96 9 59, 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-03-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải tư 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 52453
Đặc biệt 725223
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
05 08 11 12 15 21 22 23 34
45 51 53 59 65 70 89 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 70
1 11, 12, 15 1 11, 21, 51
2 21, 22, 23 2 12, 22
3 34 3 23, 53, 93
4 45 4 34
5 51, 53, 59 5 15, 45, 65
6 65 6
7 70 7
8 89 8 98
9 93, 98 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-03-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải tư 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
04 08 19 37 38 45 46 46 54
59 60 68 72 80 81 84 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 60, 80
1 19 1 81
2 2 72
3 37, 38 3 93
4 45, 46, 46 4 54, 84
5 54, 59 5 45
6 60, 68 6 46, 46
7 72 7 37, 97
8 80, 81, 84 8 38, 68
9 93, 97 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-03-2023
TỈNH Bình Định
Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải tư 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
00 00 08 10 17 20 39 50 51
52 58 63 68 68 81 88 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 08 0 00, 10, 20, 50
1 10, 17 1 51, 81
2 20 2 52
3 39 3 63
4 4
5 50, 51, 52, 58 5
6 63, 68, 68 6 96
7 7 17, 97
8 81, 88 8 58, 68, 68, 88
9 96, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 17-11-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải tư 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
Đặc biệt 246429
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
05 08 16 21 29 30 32 32 36
40 55 72 72 74 74 78 88 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08 0 30, 40
1 16 1 21
2 21, 29 2 32, 32, 72, 72
3 30, 32, 32, 36 3
4 40 4 74, 74
5 55 5 55
6 6 16, 36
7 72, 72, 74, 74, 78 7
8 88, 88 8 78, 88, 88
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 10-11-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải tư 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
Đặc biệt 341134
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
06 12 16 27 29 30 34 34 42
49 58 67 77 83 89 93 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 30
1 12, 16 1
2 27, 29 2 12, 42
3 30, 34, 34 3 83, 93
4 42, 49 4 34, 34
5 58 5 95
6 67 6 16
7 77 7 27, 67, 77
8 83, 89 8 58, 98
9 93, 95, 98 9 29, 49, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 03-11-2022
TỈNH Bình Định
Giải tám 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải tư 38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
Đặc biệt 485958
Bảng loto tỉnh Bình Định
Lô tô trực tiếp Bình Định
01 11 13 16 23 27 30 41 50
58 59 59 66 68 70 76 81 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 50, 70
1 11, 13, 16 1 11, 41, 81
2 23, 27 2
3 30 3 13, 23
4 41 4
5 50, 58, 59, 59 5
6 66, 68 6 16, 66, 76
7 70, 76 7 27
8 81, 89 8 58, 68
9 9 59, 59, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH

Xổ số Bình Định (XSBDI) ngày càng được nhiều người yêu thích lựa chọn bởi nó mang lại niềm vui hạnh phúc cho người dân khi liên tiếp trao các giải thưởng có giá trị cho người trúng thưởng và chia sẻ lợi nhuận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xổ số kiến thiết Bình Định hôm nay không chỉ được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân nơi đây mà còn mang ý nghĩa đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số Bình Định hôm nay (XSBDI)

Xổ số Bình Định (XSBDI - SXBDI) được mở thưởng vào lúc 17h15’ – 17h30’ thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Bình Định.

2. Có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở đâu, giá bao nhiêu?

Vé xổ số Bình Định ngày hôm nay được bán rộng rãi ở khắp các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các bạn có thể mua vé xổ số kiến thiết Bình Định ở các đại lý, cửa hàng, công ty, quầy bán vé hoặc mua của những người đi bán vé dạo.

Mỗi tờ vé xổ số Bình Định (XSBDI) được bán với giá 10.000 đồng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế bất cứ ai cũng có thể sở hữu những tờ vé XS Bình Định để hy vọng có được may mắn trúng giải.

3. Cách xem kết quả xổ số Bình Định (KQXSBDI) khi đang quay thưởng

Cách xem KQXSBDI rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XS88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng, trên trang chủ các kết quả xổ số hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố kết quả.

Nếu bị bỏ lỡ kết quả xổ số kiến thiết Bình Định của hôm nào đó, các bạn có thể xem lại KQXS Binh Dinh tuần này, tuần rồi và những tuần trước đó ngay tại XS88.TV.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Bình Định hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XSBDI hôm nay cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số đài Bình Định hôm nay (XS BDI) nhận giải ở đâu?

Khi trúng giải xổ số Bình Định ngày hôm nay các bạn hãy liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Bình Định (XSKT Bình Định)

  • Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Điện thoại: 0256.3822242 - 3822809 - Fax: 0256.3821661
  • Email: [email protected]
  • Website: http://www.xosobinhdinh.com.vn

6. Những trường hợp nào không được nhận thưởng XSBDI hôm nay?

Theo quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết, những trường hợp sau người trúng giải xổ số Bình Định hôm nay sẽ không được chấp nhận đổi thưởng:

- Vé xổ số Bình Định không còn nguyên vẹn (bị rách, nhàu nát, bị tẩy xóa) sẽ không được trả thưởng.

- Vé XSKT Bình Định hôm nay quá hạn lĩnh thưởng (quá 30 ngày kể từ khi mở thưởng) hết giá trị lĩnh thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi, không đủ năng lực hành vi, không đầy đủ quyền công dân không được lĩnh thưởng.

7. Nhận giải XSKT Bình Định hôm nay có phải nộp thuế không?

Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Bình Định ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Bình Định.

Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu như các giải Đặc biệt, giải phụ đặc biệt, giải nhất, giải nhì... người trúng giải mới phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn