XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 82
Giải bảy 371
Giải sáu 3727 9577 4822
Giải năm 1091
Giải tư 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371
Giải ba 79778 46538
Giải nhì 74468
Giải nhất 54128
Đặc biệt 521651
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
11 18 18 22 27 28 37 38 51
68 71 71 72 77 78 79 82 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 11, 18, 18 1 11, 51, 71, 71, 91
2 22, 27, 28 2 22, 72, 82
3 37, 38 3
4 4
5 51 5
6 68 6
7 71, 71, 72, 77, 78, 79 7 27, 37, 77
8 82 8 18, 18, 28, 38, 68, 78
9 91 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 15-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 32
Giải bảy 147
Giải sáu 8676 8061 8130
Giải năm 6401
Giải tư 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439
Giải ba 13256 46255
Giải nhì 57073
Giải nhất 83960
Đặc biệt 822983
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
01 17 30 32 39 39 47 52 55
56 60 61 63 71 73 76 83 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 60, 90
1 17 1 61, 71
2 2 32, 52
3 30, 32, 39, 39 3 63, 73, 83
4 47 4
5 52, 55, 56 5 55
6 60, 61, 63 6 56, 76
7 71, 73, 76 7 17, 47
8 83 8
9 90 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 63
Giải bảy 505
Giải sáu 7045 3934 4009
Giải năm 6767
Giải tư 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567
Giải ba 34044 68628
Giải nhì 86523
Giải nhất 50756
Đặc biệt 794547
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 09 18 23 26 28 28 32 34
44 45 47 56 56 63 67 67 76
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 09 0
1 18 1
2 23, 26, 28, 28 2 32
3 32, 34 3 23, 63
4 44, 45, 47 4 34, 44
5 56, 56 5 45
6 63, 67, 67 6 26, 56, 56, 76
7 76 7 47, 67, 67
8 8 18, 28, 28
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 08-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 3381 4527 0543
Giải năm 7658
Giải tư 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256
Giải ba 92668 60267
Giải nhì 85831
Giải nhất 12950
Đặc biệt 474974
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
10 11 21 27 31 43 50 56 58
67 68 74 77 81 84 86 90 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 90
1 10, 11 1 11, 21, 31, 81
2 21, 27 2
3 31 3 43
4 43 4 74, 84
5 50, 56, 58 5 95
6 67, 68 6 56, 86
7 74, 77 7 27, 67, 77
8 81, 84, 86 8 58, 68
9 90, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 06
Giải bảy 087
Giải sáu 3220 5117 6766
Giải năm 3486
Giải tư 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047
Giải ba 34357 94232
Giải nhì 19220
Giải nhất 17367
Đặc biệt 721577
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
06 07 11 17 20 20 21 32 45
47 57 66 67 77 79 86 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 07 0 20, 20
1 11, 17 1 11, 21
2 20, 20, 21 2 32
3 32 3 93
4 45, 47 4
5 57 5 45
6 66, 67 6 06, 66, 86
7 77, 79 7 17, 47, 57, 67, 77, 87
8 86, 87 8
9 93 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 01-03-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 55
Giải bảy 330
Giải sáu 5930 3717 6058
Giải năm 2437
Giải tư 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907
Giải ba 32897 02664
Giải nhì 70896
Giải nhất 58791
Đặc biệt 215015
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 07 07 15 17 30 30 33 37
38 38 55 58 64 70 91 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07, 07 0 30, 30, 70
1 15, 17 1 91
2 2
3 30, 30, 33, 37, 38, 38 3 33
4 4 64
5 55, 58 5 15, 55
6 64 6 96
7 70 7 17, 37, 97
8 8 38, 38, 58
9 91, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-02-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 57
Giải bảy 441
Giải sáu 9591 6442 4296
Giải năm 8268
Giải tư 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756
Giải ba 18363 25747
Giải nhì 53414
Giải nhất 89418
Đặc biệt 097770
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
08 14 18 19 41 42 42 47 51
56 57 63 68 70 91 91 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 70
1 14, 18, 19 1 41, 51, 91, 91
2 2 42, 42
3 3 63
4 41, 42, 42, 47 4 14, 94
5 51, 56, 57 5
6 63, 68 6 56, 96
7 70 7 47, 57
8 8 18, 68
9 91, 91, 94, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-02-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 06
Giải bảy 825
Giải sáu 8647 3519 8025
Giải năm 6539
Giải tư 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091
Giải ba 46765 42298
Giải nhì 78096
Giải nhất 00281
Đặc biệt 256805
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
05 05 06 19 25 25 39 43 47
53 61 65 81 91 96 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 05, 06 0
1 19 1 61, 81, 91
2 25, 25 2
3 39 3 43, 53
4 43, 47 4
5 53 5 25, 25, 65
6 61, 65 6 06, 96, 96
7 7 47
8 81 8 98
9 91, 96, 96, 98, 99 9 19, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-02-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 04
Giải bảy 707
Giải sáu 0720 2462 5366
Giải năm 2260
Giải tư 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252
Giải ba 93607 49821
Giải nhì 60092
Giải nhất 73215
Đặc biệt 951683
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 06 07 07 15 20 21 49 52
53 57 60 62 63 66 81 83 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07, 07 0 20, 60
1 15 1 21, 81
2 20, 21 2 52, 62, 92
3 3 53, 63, 83
4 49 4 04
5 52, 53, 57 5 15
6 60, 62, 63, 66 6 66
7 7 57
8 81, 83 8
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 15-02-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 87
Giải bảy 345
Giải sáu 3165 8013 7202
Giải năm 3231
Giải tư 55128 99252 69015 08804 21139 95584 49701
Giải ba 99657 34200
Giải nhì 67229
Giải nhất 72833
Đặc biệt 248979
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 01 02 04 13 15 28 29 31
33 39 45 52 57 65 79 84 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02, 04 0
1 13, 15 1 31
2 28, 29 2 52
3 31, 33, 39 3 13, 33
4 45 4 84
5 52, 57 5 15, 45, 65
6 65 6
7 79 7 57, 87
8 84, 87 8 28
9 9 29, 39, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XS88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn