XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 31-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải tư 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
Đặc biệt 128315
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
11 14 15 18 25 29 31 33 35
35 50 59 66 80 89 91 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 80
1 11, 14, 15, 18 1 11, 31, 91
2 25, 29 2
3 31, 33, 35, 35 3 33
4 4 14
5 50, 59 5 15, 25, 35, 35, 95
6 66 6 66
7 7
8 80, 89 8 18
9 91, 95, 99 9 29, 59, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải tư 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
09 12 17 20 33 34 42 44 53
70 74 82 82 84 85 86 87 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20, 70
1 12, 17 1
2 20 2 12, 42, 82, 82
3 33, 34 3 33, 53
4 42, 44 4 34, 44, 74, 84
5 53 5 85
6 6 86, 96
7 70, 74 7 17, 87
8 82, 82, 84, 85, 86, 87 8
9 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 24-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải tư 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 17 26 33 37 43 43 45 57
72 73 74 76 82 92 93 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0
1 17 1
2 26 2 72, 82, 92
3 33, 37 3 33, 43, 43, 73, 93, 93
4 43, 43, 45 4 74, 94
5 57 5 45
6 6 26, 76
7 72, 73, 74, 76 7 17, 37, 57
8 82 8
9 92, 93, 93, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải tư 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
09 13 15 19 21 46 52 52 56
64 64 66 73 75 81 83 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0
1 13, 15, 19 1 21, 81, 91
2 21 2 52, 52
3 3 13, 73, 83
4 46 4 64, 64
5 52, 52, 56 5 15, 75, 85
6 64, 64, 66 6 46, 56, 66
7 73, 75 7
8 81, 83, 85 8
9 91 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 17-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải tư 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 05 08 15 18 25 25 28 29
30 34 39 39 45 65 84 86 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 08 0 30
1 15, 18 1
2 25, 25, 28, 29 2
3 30, 34, 39, 39 3
4 45 4 34, 84
5 5 15, 25, 25, 45, 65
6 65 6 86, 96
7 7
8 84, 86 8 18, 28
9 96 9 29, 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải tư 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
09 11 16 26 40 43 49 49 51
57 58 68 72 89 92 95 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40
1 11, 16 1 11, 51
2 26 2 72, 92
3 3 43
4 40, 43, 49, 49 4
5 51, 57, 58 5 95
6 68 6 16, 26
7 72 7 57, 97
8 89 8 58, 68
9 92, 95, 97, 99 9 49, 49, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 10-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải tư 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
00 08 14 16 18 18 19 33 35
50 61 62 69 70 74 83 86 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0 50, 70
1 14, 16, 18, 18, 19 1 61
2 2 62
3 33, 35 3 33, 83
4 4 14, 74
5 50 5 35
6 61, 62, 69 6 16, 86, 86
7 70, 74 7
8 83, 86, 86 8 18, 18
9 9 19, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải tư 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
02 04 06 09 20 25 36 50 55
56 58 63 67 68 69 77 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 06, 09 0 20, 50, 90
1 1
2 20, 25 2
3 36 3 63
4 4
5 50, 55, 56, 58 5 25, 55
6 63, 67, 68, 69 6 36, 56
7 77 7 67, 77, 97
8 8 58, 68
9 90, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 03-05-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải tư 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
13 16 18 21 26 27 30 36 37
42 48 59 59 78 79 88 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 13, 16, 18 1 21
2 21, 26, 27 2 42
3 30, 36, 37 3 13
4 42, 48 4
5 59, 59 5
6 6 16, 26, 36
7 78, 79 7 27, 37
8 88 8 18, 48, 78, 88, 98
9 98, 99 9 59, 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-04-2023
TỈNH Đà Nẵng
Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải tư 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
Bảng loto tỉnh Đà Nẵng
Lô tô trực tiếp Đà Nẵng
04 07 12 24 27 34 46 47 48
49 62 64 69 73 76 79 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07 0
1 12 1
2 24, 27 2 12, 62
3 34 3 73
4 46, 47, 48, 49 4 24, 34, 64
5 5 95
6 62, 64, 69 6 46, 76
7 73, 76, 79 7 27, 47, 97
8 8 48
9 95, 97 9 49, 69, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG

Xổ số Đà Nẵng (XSDNG) là một trong những loại hình vé số bán chạy nhất và có nhiều người tham gia nhất hiện nay tại khu vực miền Trung. Theo thông báo chính thức từ công ty XS Đà Nẵng, số lượng người được nhận được các giải thưởng có giá trị rất lớn nên không có gì khó hiểu khi lượng phát hành của xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay nhiều gấp đôi so với các đài khác cùng miền.

1. Lịch quay số mở thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Khác với các đài miền Trung khác, xổ số Đà Nẵng hôm nay mở thưởng 2 kỳ/tuần vào thứ 4 và thứ 7.

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay (KQXS Đà Nẵng) được phát trực tiếp vào lúc 17h15 thứ tư và thứ bảy hàng tuần, các bạn chú ý khung giờ này để xem kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhé.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng

Muốn xem tường thuật trực tiếp xổ số Đà Nẵng rất đơn giản, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình thành phố Đà Nẵng hoặc truy cập vào website XS88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn không chỉ theo dõi được kết quả XSKT Đà Nẵng hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng tuần này, tuần trước, tuần trước nữa...vì chúng tôi lưu trữ kết quả trong 7 kỳ liên tiếp để các bạn dò lại.

Đừng quên truy cập vào trang web Xổ Số 88 của chúng tôi để xem trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất nhé.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đà Nẵng mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đà Nẵng tương tự với xổ số miền Trung (XSMT), đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

 • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

Lưu ý: Vé xổ số Đà Nẵng (XSDN) trùng nhiều giải vẫn sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Đổi vé trúng thưởng xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay ở đâu?

Nếu bạn là một trong những khách hàng may mắn sở hữu tấm vé có dãy số trùng với kết quả xổ số Đà Nẵng ngày hôm nay (KQXS Da Nang) thì có thể liên hệ theo các địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng:

 • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng: Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (Điện thoại: 0511 3621 909. - Fax: 0511 3621 909).
 • Trạm giao dịch: Địa chỉ: 164 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng (Điện thoại: 0236.3.814.978)
 • VPĐD tại Huế: Địa chỉ: 151 Bà Triệu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Điện thoại: 0234.3830812 - Fax: 0234.3830813).
 • Điểm giao dịch tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: 10 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Điện thoại: 0255. 3710533).
 • VPĐD tại Bình Định- Địa chỉ: 56 Chu Văn An, thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Điện thoại: 0256.3816941 - Fax: 0256.3816940).
 • VPĐD tại Gia Lai - Địa chỉ: 162B3 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku (Điện thoại: 0269.3876997 - Fax: 0269.3876996).
 • VPĐD tại Đắk Lắk - Địa chỉ: 34 Ngô Quyền, thành phố Buôn Mê Thuột (Điện thoại: 0262.3956781 - Fax: 0262.3956782).
 • Tại Khánh Hòa - Địa chỉ: 207A Hoàng Văn Thụ, thành phố Nha Trang (Điện thoại: 0258. 3819889).
 • Tại Ninh Thuận: Địa chỉ: 33A Hồ Xuân Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh, Ninh Thuận (Điện thoại:  0259. 3837668).
 • Tại Phú Yên: Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, phường 5, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên (Điện thoại: 0257. 3826941).

5. Quay thử kết quả xổ số Đà Nẵng để lấy số đẹp

Muốn nâng cao cơ hội trúng giải xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay (XSDNG), các bạn cần biết cách soi cầu bắt số bằng các phương pháp tính toán khác nhau.

Hiện nay nhiều người lựa chọn cách dự đoán kết quả XSDNA để có số đẹp miễn phí và biết cách phân tích các dữ liệu từ những chuyên gia soi cầu lâu năm.

Bên cạnh đó, quay thử kết quả xổ số trực tiếp Đà Nẵng (KQXSDNG) cũng là một cách lấy hên các bộ số hiệu quả do máy tính tiên đoán giúp các bạn dễ dàng có được các con số may mắn tham gia dự thưởng XS Đà Nẵng hôm nay.

Xem thêm
Thu gọn