XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-04-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 23
Giải bảy 273
Giải sáu 9377 2134 7599
Giải năm 9285
Giải tư 72373 86759 72454 67662 04185 54179 37804
Giải ba 73306 48128
Giải nhì 95707
Giải nhất 42817
Đặc biệt 979467
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
04 06 07 17 23 28 34 54 59
62 67 73 73 77 79 85 85 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 07 0
1 17 1
2 23, 28 2 62
3 34 3 23, 73, 73
4 4 34, 54
5 54, 59 5 85, 85
6 62, 67 6
7 73, 73, 77, 79 7 17, 67, 77
8 85, 85 8 28
9 99 9 59, 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-03-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 59
Giải bảy 795
Giải sáu 9732 6362 9364
Giải năm 3489
Giải tư 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
Giải ba 80675 09334
Giải nhì 44592
Giải nhất 02441
Đặc biệt 282583
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
13 24 32 34 37 41 42 54 59
62 64 75 78 78 83 89 92 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 41
2 24 2 32, 42, 62, 92
3 32, 34, 37 3 13, 83
4 41, 42 4 24, 34, 54, 64
5 54, 59 5 75, 95
6 62, 64 6
7 75, 78, 78 7 37
8 83, 89 8 78, 78
9 92, 95 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-03-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 59
Giải bảy 814
Giải sáu 7133 5507 4580
Giải năm 0660
Giải tư 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
Giải ba 31918 18587
Giải nhì 12319
Giải nhất 38265
Đặc biệt 464369
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 14 18 19 27 33 36 36 45
59 60 65 69 78 79 80 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 60, 80
1 14, 18, 19 1
2 27 2
3 33, 36, 36 3 33
4 45 4 14
5 59 5 45, 65
6 60, 65, 69 6 36, 36
7 78, 79 7 27, 87
8 80, 87, 88 8 18, 78, 88
9 9 19, 59, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-03-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 71
Giải bảy 344
Giải sáu 0407 6613 6585
Giải năm 3278
Giải tư 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737
Giải ba 52050 31558
Giải nhì 03211
Giải nhất 24257
Đặc biệt 546932
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
07 11 12 12 13 23 32 37 44
44 50 51 57 58 71 78 83 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 50
1 11, 12, 12, 13 1 11, 51, 71
2 23 2 12, 12, 32
3 32, 37 3 13, 23, 83
4 44, 44 4 44, 44
5 50, 51, 57, 58 5 85
6 6
7 71, 78 7 37, 57
8 83, 85 8 58, 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-03-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 74
Giải bảy 982
Giải sáu 9984 0288 4078
Giải năm 6853
Giải tư 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648
Giải ba 82515 30427
Giải nhì 18221
Giải nhất 76743
Đặc biệt 571009
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
09 09 15 16 17 21 23 27 29
43 48 53 74 78 82 84 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0
1 15, 16, 17 1 21
2 21, 23, 27, 29 2 82
3 3 23, 43, 53
4 43, 48 4 74, 84
5 53 5 15
6 6 16, 86
7 74, 78 7 17, 27
8 82, 84, 86, 88 8 48, 78, 88
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-02-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 31
Giải bảy 140
Giải sáu 9374 3858 0583
Giải năm 3312
Giải tư 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489
Giải ba 27726 56155
Giải nhì 98092
Giải nhất 81560
Đặc biệt 479792
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
08 12 15 17 26 31 32 40 55
58 60 66 74 82 83 89 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40, 60
1 12, 15, 17 1 31
2 26 2 12, 32, 82, 92, 92
3 31, 32 3 83
4 40 4 74
5 55, 58 5 15, 55
6 60, 66 6 26, 66
7 74 7 17
8 82, 83, 89 8 58
9 92, 92 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-02-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 02
Giải bảy 215
Giải sáu 2034 3090 0620
Giải năm 7866
Giải tư 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276
Giải ba 85310 17866
Giải nhì 58185
Giải nhất 78040
Đặc biệt 965588
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 10 15 20 34 37 40 66 66
76 78 85 88 88 90 92 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 20, 40, 90
1 10, 15 1
2 20 2 02, 92
3 34, 37 3
4 40 4 34, 94, 94
5 5 15, 85
6 66, 66 6 66, 66, 76
7 76, 78 7 37
8 85, 88, 88 8 78, 88, 88
9 90, 92, 94, 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-02-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 50
Giải bảy 094
Giải sáu 7646 3734 1156
Giải năm 3040
Giải tư 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880
Giải ba 36902 65837
Giải nhì 08454
Giải nhất 86304
Đặc biệt 564592
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
02 04 16 19 32 34 37 40 46
50 54 56 71 80 88 92 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 40, 50, 80
1 16, 19 1 71
2 2 32, 92
3 32, 34, 37 3
4 40, 46 4 34, 54, 94
5 50, 54, 56 5
6 6 16, 46, 56
7 71 7 37
8 80, 88 8 88
9 92, 94, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-02-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 36
Giải bảy 456
Giải sáu 9525 4620 8948
Giải năm 9175
Giải tư 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484
Giải ba 58403 13165
Giải nhì 89647
Giải nhất 37120
Đặc biệt 530068
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
03 13 20 20 25 36 41 42 47
48 56 65 68 75 84 90 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 20, 20, 90
1 13 1 41
2 20, 20, 25 2 42
3 36 3 13
4 41, 42, 47, 48 4 84
5 56 5 25, 65, 75, 95, 95
6 65, 68 6 36, 56
7 75 7 47
8 84 8 48, 68
9 90, 95, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Đắk Nông
Giải tám 63
Giải bảy 142
Giải sáu 8597 7118 7387
Giải năm 7449
Giải tư 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
Giải ba 85811 51333
Giải nhì 69919
Giải nhất 62064
Đặc biệt 655931
Bảng loto tỉnh Đắk Nông
Lô tô trực tiếp Đắk Nông
10 11 18 19 25 31 33 41 42
44 49 58 63 64 64 87 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 18, 19 1 11, 31, 41
2 25 2 42
3 31, 33 3 33, 63
4 41, 42, 44, 49 4 44, 64, 64
5 58 5 25
6 63, 64, 64 6
7 7 87, 97, 97
8 87 8 18, 58
9 97, 97 9 19, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK NÔNG

Xổ số Đắk Nông (XSDNO) được phát hành rộng rãi ở khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé có giá 10.000 đồng nên các bạn có thể dễ dàng mua được vé xổ số kiến thiết Đắk Nông tại các đại lý, quầy bán vé, hoặc những người đi bán rong.

1. Thời gian quay số mở thưởng của xổ số đài Đắk Nông là khi nào?

Kết quả xổ số Đắk Nông (KQXSDNO) được quay số mở thưởng từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 7 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của công ty XSKT tỉnh Đắk Nông.

2. Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay tại Xổ Số 88

Các bạn có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng khi truy cập vào trang web XS88.TV vào đúng khung giờ quay để biết được kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất.

Cách xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập vào website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và chờ đợi. Kết quả xổ số Đắk Nông ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật nhanh nhất có thể ngay khi trường quay công bố kết quả.

3. Xem lại kết quả xổ số Đắk Nông như nào?

Nếu bạn bị bỏ lỡ chương trình mở thưởng kết quả xổ số Đắc Nông hôm nay hoặc những hôm trước nữa thì vẫn có thể dễ dàng xem lại KQXS Đắk Nông tại website của chúng tôi.

Xổ Số 88 có lưu trữ kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể mở xem lại KQXSDNO tuần này, tuần trước và những tuần trước nữa.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông hôm nay (XSDN)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Nông có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Người sở hữu vé số XS Đắk Nông trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng XS Đắk Nông ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Nông bạn đang sở hữu trùng với kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay được công bố thì bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hỗ trợ đổi thưởng trong thời gian sớm nhất có thể:

Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Nông

  • Địa chỉ: Số nhà 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa.
  • Điện thoại: 05013544832-09421 - Fax: 05013544835

6. Cách dò vé xổ số kiến thiết Đắk Nông hôm nay

Để dò kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn làm như sau:

- Kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Đắk Nông ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn