XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 30-05-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 64
Giải bảy 562
Giải sáu 7608 4683 4082
Giải năm 9876
Giải tư 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884
Giải ba 01846 41627
Giải nhì 43852
Giải nhất 11762
Đặc biệt 858571
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 08 11 27 29 35 46 52 62
62 64 68 71 75 76 82 83 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08 0
1 11 1 11, 71
2 27, 29 2 52, 62, 62, 82
3 35 3 83
4 46 4 64, 84
5 52 5 35, 75
6 62, 62, 64, 68 6 46, 76
7 71, 75, 76 7 27
8 82, 83, 84 8 68
9 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 04-04-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 63
Giải bảy 436
Giải sáu 7367 3706 3430
Giải năm 2272
Giải tư 05736 73641 60500 15718 96209 35937 70755
Giải ba 46378 20332
Giải nhì 98594
Giải nhất 87561
Đặc biệt 842178
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 06 09 18 30 32 36 36 37
41 55 61 63 67 72 78 78 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06, 09 0 30
1 18 1 41, 61
2 2 32, 72
3 30, 32, 36, 36, 37 3 63
4 41 4 94
5 55 5 55
6 61, 63, 67 6 36, 36
7 72, 78, 78 7 37, 67
8 8 18, 78, 78
9 94 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-03-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 52
Giải bảy 584
Giải sáu 7854 8337 4479
Giải năm 5375
Giải tư 14831 89195 67994 55114 48845 27595 81839
Giải ba 09276 02043
Giải nhì 54862
Giải nhất 26119
Đặc biệt 037048
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
14 19 31 37 39 43 45 48 52
54 62 75 76 79 84 94 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 14, 19 1 31
2 2 52, 62
3 31, 37, 39 3 43
4 43, 45, 48 4 14, 54, 84, 94
5 52, 54 5 45, 75, 95, 95
6 62 6 76
7 75, 76, 79 7 37
8 84 8 48
9 94, 95, 95 9 19, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 21-03-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 95
Giải bảy 932
Giải sáu 1719 4377 3318
Giải năm 1160
Giải tư 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747
Giải ba 91416 98191
Giải nhì 75807
Giải nhất 85234
Đặc biệt 240907
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
07 07 11 16 18 19 19 32 34
35 39 47 57 60 77 91 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 60
1 11, 16, 18, 19, 19 1 11, 91
2 2 32
3 32, 34, 35, 39 3
4 47 4 34, 94
5 57 5 35, 95
6 60 6 16
7 77 7 47, 57, 77
8 8 18
9 91, 94, 95 9 19, 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 14-03-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 29
Giải bảy 221
Giải sáu 4308 0895 8794
Giải năm 1348
Giải tư 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858
Giải ba 10601 07252
Giải nhì 71387
Giải nhất 95893
Đặc biệt 350407
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
01 07 08 16 20 21 29 29 31
48 52 58 65 75 87 93 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 08 0 20
1 16 1 21, 31
2 20, 21, 29, 29 2 52
3 31 3 93
4 48 4 94
5 52, 58 5 65, 75, 95
6 65 6 16
7 75 7 87
8 87 8 48, 58
9 93, 94, 95 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 07-03-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 66
Giải bảy 063
Giải sáu 9380 0658 6202
Giải năm 8946
Giải tư 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386
Giải ba 71015 94204
Giải nhì 59012
Giải nhất 61542
Đặc biệt 094444
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
02 04 05 12 15 42 44 46 47
53 58 63 66 66 80 86 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05 0 80
1 12, 15 1
2 2 12, 42
3 3 53, 63, 93
4 42, 44, 46, 47 4 44
5 53, 58 5 15
6 63, 66, 66 6 46, 66, 66, 86, 96
7 7 47
8 80, 86 8 58
9 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 28-02-2023
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 99
Giải bảy 532
Giải sáu 4784 8135 3494
Giải năm 8615
Giải tư 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114
Giải ba 67110 02849
Giải nhì 63662
Giải nhất 58899
Đặc biệt 731319
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
06 09 10 14 15 19 32 33 35
45 49 53 62 66 84 94 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 09 0 10
1 10, 14, 15, 19 1
2 2 32, 62
3 32, 33, 35 3 33, 53
4 45, 49 4 14, 84, 94
5 53 5 15, 35, 45
6 62, 66 6 66
7 7
8 84 8
9 94, 99, 99 9 19, 49, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 22-11-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 55
Giải bảy 040
Giải sáu 3200 5229 5619
Giải năm 1596
Giải tư 75547 33259 40690 97097 84140 10132 41750
Giải ba 27147 98278
Giải nhì 76520
Giải nhất 82066
Đặc biệt 000057
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 19 20 29 32 40 40 47 47
50 55 57 59 66 78 90 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 20, 40, 40, 50, 90
1 19 1
2 20, 29 2 32
3 32 3
4 40, 40, 47, 47 4
5 50, 55, 57, 59 5 55
6 66 6 66, 96
7 78 7 47, 47, 57, 97
8 8 78
9 90, 96, 97 9 19, 29, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 15-11-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 22
Giải bảy 141
Giải sáu 5103 0422 8466
Giải năm 4456
Giải tư 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417
Giải ba 56433 28154
Giải nhì 98317
Giải nhất 55423
Đặc biệt 139769
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
03 06 06 17 17 22 22 23 33
41 51 54 56 57 66 69 73 82
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06, 06 0
1 17, 17 1 41, 51
2 22, 22, 23 2 22, 22, 82
3 33 3 23, 33, 73
4 41 4 54
5 51, 54, 56, 57 5
6 66, 69 6 56, 66
7 73 7 17, 17, 57
8 82 8
9 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 3 ngày 08-11-2022
TỈNH Đắk Lắk
Giải tám 32
Giải bảy 576
Giải sáu 0645 0192 5557
Giải năm 4888
Giải tư 99700 20525 99418 93814 01507 63177 10426
Giải ba 20720 11235
Giải nhì 43318
Giải nhất 84385
Đặc biệt 302654
Bảng loto tỉnh Đắk Lắk
Lô tô trực tiếp Đắk Lắk
00 07 14 18 18 20 25 26 32
35 45 54 57 76 77 85 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 20
1 14, 18, 18 1
2 20, 25, 26 2 32, 92
3 32, 35 3
4 45 4 14, 54
5 54, 57 5 25, 35, 45, 85
6 6 26, 76
7 76, 77 7 57, 77
8 85, 88 8 18, 18, 88
9 92 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẮK LẮK

Xổ số Đắk Lắk (XSDLK) được ra đời vào năm 1978, sau hơn 40 hình thành và phát triển, vé XS Đắk Lắk đã có mặt ở khắp các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung và được rất nhiều người yêu thích lựa chọn tham gia. 

1. Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay quay ở đâu, lúc nào?

Xổ số đài Đắk Lắk hôm nay (XSDLK) được quay số mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần. Thời gian quay số bắt đầu từ 17h15 và kết thúc vào lúc 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

2. Cách xem kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk hàng tuần nhanh nhất tại Xổ Số 88

Các bạn có thể truy cập vào website XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng để xem kết quả xổ số Đắk Lắk (KQXSDLK) một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Xổ Số 88 có chế độ xem tự động trực tiếp xổ số Đắk Lắk, nên các bạn chỉ cần mở trang tường thuật trực tiếp vào lúc 17h15’ thứ 3 hàng tuần, kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk (KQ XSDLK) hôm nay sẽ được tự động cập nhật và hiển thị để các bạn theo dõi.

Chúng tôi cung cấp thông tin kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay - KQ xổ số Dak Lak cũng như KQXSDLK tuần rồi, tuần trước nữa…

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Đắk Lắk mới nhất

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Đắk Lắk giống hoàn toàn với xổ số miền Trung (XSMT), trong đó có 18 kết quả xổ số và 9 giải thưởng.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Trúng giải thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần nhận ở đâu?

Nếu tấm vé xổ số Đắk Lắk hôm nay bạn sở hữu trùng với kết quả xổ số trực tiếp Đắk Lắk hôm nay thì xin chúc mừng bạn đã trúng giải. Vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng trong thời gian sớm nhất.

  • Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk: Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên (Điện thoại: 0763.857.903, Fax: 0763.857.906).

5. Trúng giải XS Đắk Lắk hôm nay phải nộp thuế bao nhiêu?

Nếu trúng thưởng xổ số Đắk Lắk hàng tuần (XS Đắk Lắk) các giải nhỏ từ 10 triệu đồng trở xuống như giải 3, 4, 5, 6, 7, 8 và khuyến khích thì người trúng giải sẽ không phải nộp thuế.

Còn đối với các giải thưởng có giá trị lớn trên 10 triệu đồng như giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải phụ thì người trúng thưởng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Số tiền thuế được tính trên mỗi tờ vé xổ số Đắk Lắk như sau:

  • Số tiền thuế phải nộp khi trúng giải đặc biệt XSDLK là 199 triệu đồng.
  • Số tiền thuế khấu trừ khi người chơi trúng giải phụ đặc biệt XS Đắk Lắk là 4 triệu đồng.
  • Trúng giải Nhất XSDLK người chơi nộp thuế 2 triệu đồng
  • Trúng giải Nhì XS Daklak, người chơi đóng thuế 500 ngàn đồng.
Xem thêm
Thu gọn