XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải tư 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 06 08 15 20 32 35 40 59
61 71 76 83 86 88 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 20, 40
1 15 1 61, 71
2 20 2 32
3 32, 35 3 83
4 40 4
5 59 5 15, 35, 95
6 61 6 76, 86, 96
7 71, 76 7
8 83, 86, 88 8 88, 98
9 95, 96, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải tư 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
14 17 19 22 32 39 43 47 47
52 55 60 68 69 70 80 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 70, 80
1 14, 17, 19 1
2 22 2 22, 32, 52
3 32, 39 3 43
4 43, 47, 47 4 14
5 52, 55 5 55
6 60, 68, 69 6
7 70 7 17, 47, 47
8 80, 89 8 68, 98
9 98 9 19, 39, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải tư 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 14 23 25 31 39 40 41 41
47 48 57 61 62 62 83 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40
1 14 1 31, 41, 41, 61
2 23, 25 2 62, 62
3 31, 39 3 23, 83
4 40, 41, 41, 47, 48 4 14
5 57 5 25
6 61, 62, 62 6 96
7 7 47, 57, 97
8 83 8 48
9 96, 97 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải tư 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
12 17 21 30 37 45 46 50 64
71 72 78 80 82 82 88 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 50, 80
1 12, 17 1 21, 71
2 21 2 12, 72, 82, 82, 92
3 30, 37 3
4 45, 46 4 64
5 50 5 45
6 64 6 46
7 71, 72, 78 7 17, 37
8 80, 82, 82, 88, 88 8 78, 88, 88
9 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải tư 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 10 10 11 26 37 39 39 41
41 61 62 63 68 77 80 85 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 10, 10, 80
1 10, 10, 11 1 11, 41, 41, 61
2 26 2 62
3 37, 39, 39 3 63
4 41, 41 4
5 5 85
6 61, 62, 63, 68 6 26
7 77 7 37, 77, 87
8 80, 85, 87 8 68
9 9 39, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-02-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 6236
Giải năm 6553
Giải tư 83464 94804 47537 49792 38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 27 27 36 37 38 51 53 64
67 77 81 83 84 87 92 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1 51, 81
2 27, 27 2 92
3 36, 37, 38 3 53, 83
4 4 64, 84, 94
5 51, 53 5 95
6 64, 67 6 36
7 77 7 27, 27, 37, 67, 77, 87
8 81, 83, 84, 87 8 38
9 92, 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-02-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 01
Giải bảy 820
Giải sáu 0387 5539 8576
Giải năm 4699
Giải tư 01949 23690 77397 44419 09882 41202 78312
Giải ba 67693 33569
Giải nhì 10781
Giải nhất 73647
Đặc biệt 877614
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 02 12 14 19 20 39 47 49
69 76 81 82 87 90 93 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 20, 90
1 12, 14, 19 1 01, 81
2 20 2 12, 82
3 39 3 93
4 47, 49 4 14
5 5
6 69 6 76
7 76 7 47, 87, 97
8 81, 82, 87 8
9 90, 93, 97, 99 9 19, 39, 49, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-02-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 97
Giải bảy 341
Giải sáu 7486 4822 7938
Giải năm 4223
Giải tư 83622 20352 40548 19575 88842 82605 45301
Giải ba 68566 40997
Giải nhì 71528
Giải nhất 86272
Đặc biệt 487558
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 05 22 22 23 28 38 41 42
48 52 58 66 72 75 86 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0
1 1 41
2 22, 22, 23, 28 2 22, 22, 42, 52, 72
3 38 3 23
4 41, 42, 48 4
5 52, 58 5 75
6 66 6 66, 86
7 72, 75 7 97, 97
8 86 8 28, 38, 48, 58
9 97, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-02-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 98
Giải bảy 306
Giải sáu 0398 2973 3320
Giải năm 6422
Giải tư 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612
Giải ba 73592 58060
Giải nhì 48471
Giải nhất 67048
Đặc biệt 688354
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
06 08 12 18 20 22 44 48 54
55 59 60 71 73 92 98 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 20, 60
1 12, 18 1 71
2 20, 22 2 12, 22, 92
3 3 73
4 44, 48 4 44, 54
5 54, 55, 59 5 55
6 60 6
7 71, 73 7
8 8 18, 48, 98, 98
9 92, 98, 98, 99 9 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 59
Giải bảy 384
Giải sáu 9339 6578 6401
Giải năm 7031
Giải tư 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207
Giải ba 95526 04132
Giải nhì 34677
Giải nhất 77497
Đặc biệt 555221
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 07 09 21 26 31 32 35 39
47 47 59 77 78 84 85 85 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 07, 09 0
1 1 21, 31
2 21, 26 2 32
3 31, 32, 35, 39 3
4 47, 47 4 84
5 59 5 35, 85, 85
6 6 26
7 77, 78 7 47, 47, 77, 97
8 84, 85, 85 8 78
9 97 9 39, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XS88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn