XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-05-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải tư 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 03 03 15 23 24 25 30 41
71 73 74 77 81 91 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 03 0 30
1 15 1 41, 71, 81, 91
2 23, 24, 25 2
3 30 3 23, 73
4 41 4 24, 74, 94
5 5 15, 25
6 6
7 71, 73, 74, 77 7 77, 97
8 81 8
9 91, 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-05-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải tư 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
01 06 12 20 34 37 43 44 45
62 64 64 64 65 70 72 82 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 20, 70
1 12 1
2 20 2 12, 62, 72, 82
3 34, 37 3 43
4 43, 44, 45 4 34, 44, 64, 64, 64
5 5 45, 65
6 62, 64, 64, 64, 65 6
7 70, 72 7 37
8 82 8
9 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-05-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải tư 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
00 01 05 14 15 21 32 61 69
78 78 79 83 85 90 93 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 05 0 90
1 14, 15 1 21, 61
2 21 2 32
3 32 3 83, 93
4 4 14
5 5 15, 85, 95, 95
6 61, 69 6
7 78, 78, 79 7
8 83, 85 8 78, 78
9 90, 93, 95, 95 9 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 05-05-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải tư 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
06 08 20 23 23 31 32 34 34
41 52 63 69 70 74 77 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 08 0 20, 70
1 1 31, 41
2 20, 23, 23 2 32, 52
3 31, 32, 34, 34 3 23, 23, 63
4 41 4 34, 34, 74, 94
5 52 5
6 63, 69 6
7 70, 74, 77 7 77
8 8
9 94, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 28-04-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải tư 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 560979
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 14 14 24 25 26 30 35 36
42 45 54 59 59 63 72 79 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30
1 14, 14 1
2 24, 25, 26 2 42, 72
3 30, 35, 36 3 63
4 42, 45 4 14, 14, 24, 54
5 54, 59, 59 5 25, 35, 45
6 63 6 26, 36
7 72, 79 7 97
8 8
9 97 9 59, 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-04-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải tư 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
10 13 16 16 17 18 21 22 26
31 31 41 41 42 55 62 68 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 13, 16, 16, 17, 18 1 21, 31, 31, 41, 41
2 21, 22, 26 2 22, 42, 62
3 31, 31 3 13, 93
4 41, 41, 42 4
5 55 5 55
6 62, 68 6 16, 16, 26
7 7 17
8 8 18, 68
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-04-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải tư 22894 37486 89937 56202 69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
02 15 19 22 26 30 37 44 59
63 65 65 68 70 86 86 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 30, 70
1 15, 19 1
2 22, 26 2 22
3 30, 37 3 63
4 44 4 44, 94
5 59 5 15, 65, 65
6 63, 65, 65, 68 6 26, 86, 86, 96
7 70 7 37
8 86, 86 8 68
9 94, 96 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-04-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải tư 81810 24067 66521 52791 02295 01738 10040
Giải ba 71698 83640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
10 10 18 21 21 31 37 38 40
40 48 62 67 83 90 91 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 10, 40, 40, 90
1 10, 10, 18 1 21, 21, 31, 91
2 21, 21 2 62
3 31, 37, 38 3 83
4 40, 40, 48 4
5 5 95
6 62, 67 6
7 7 37, 67
8 83 8 18, 38, 48, 98
9 90, 91, 95, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải tư 25032 26659 62804 69088 21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
04 06 08 15 20 32 35 40 59
61 71 76 83 86 88 95 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 08 0 20, 40
1 15 1 61, 71
2 20 2 32
3 32, 35 3 83
4 40 4
5 59 5 15, 35, 95
6 61 6 76, 86, 96
7 71, 76 7
8 83, 86, 88 8 88, 98
9 95, 96, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Gia Lai
Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải tư 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
Bảng loto tỉnh Gia Lai
Lô tô trực tiếp Gia Lai
14 17 19 22 32 39 43 47 47
52 55 60 68 69 70 80 89 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 60, 70, 80
1 14, 17, 19 1
2 22 2 22, 32, 52
3 32, 39 3 43
4 43, 47, 47 4 14
5 52, 55 5 55
6 60, 68, 69 6
7 70 7 17, 47, 47
8 80, 89 8 68, 98
9 98 9 19, 39, 69, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ GIA LAI

Xố số kiến thiết Gia Lai (XSGL) là một trong những loại vé số bán chạy nhất ở khu vực miền Trung. Một tờ vé xổ số Gia Lai hôm nay chỉ có giá 10.000 đồng nhưng thực chất lại mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng cực kỳ hấp dẫn lên tới 2 tỷ đồng cho mọi người dân.

1. Kết quả xổ số Gia Lai quay ở đâu, khi nào?

Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai (XSGL) được quay số mở thưởng vào khung giờ quen thuộc lúc 17h15 – 17h30 ngày thứ 6 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty XSKT Gia Lai, các bạn chú ý đón xem nhé.

2. Xem kết quả xổ số Gia Lai hôm nay (KQXS Gia Lai) ở đâu nhanh nhất?

Để xem kết quả xổ số Gia Lai nhanh nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web XS88.TV vào đúng khung giờ quay số mở thưởng, KQXS Gia Lai được phát ngay trong khi trường quay đang mở thưởng. CTV trực tại trường quay sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin sớm nhất cho bạn tiện theo dõi.

Cách xem trực tiếp xổ số Gia Lai hôm nay như sau: Các bạn truy cập vào website XS88.TV vào khung giờ quay thưởng (17h15), kết quả xổ số Gia Lai mới nhất ngày hôm nay sẽ được tự động cập nhật ngay khi trường quay có kết quả.

Ngoài ra, các bạn còn có thể xem lại KQXS Gia Lai tuần này, tuần trước, tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Tham khảo xổ số kiến thiết Gia Lai ở đâu để có cơ hội trúng cao hơn?

Muốn có được bộ số chất lượng mang lại cơ hội chiến thắng cao hơn, các bạn có thể tham khảo bộ số Gia Lai đẹp do các chuyên gia dò xổ số Gia Lai hôm nay thực hiện.

Dựa theo các kết quả xổ số Gia Lai ngày hôm nay (KQXS Gia Lai) cũng như các kỳ trước được cung cấp, các bạn có thể phân tích dữ liệu và tìm ra quy luật những cặp số nào có tần suất về nhiều, về ít, không hay về… từ đó tổng hợp được bộ số có khả năng về trên bảng kết quả XSKT Gia Lai kỳ tới để giành chiến thắng nhiều hơn.

Ngoài ra các bạn còn có thể thử vận may của mình với tính năng quay thử kết quả XSKT Gia Lai lấy hên với bộ số được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của xổ số Gia Lai mới nhất có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số xổ số Gia Lai trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải

5. Địa chỉ liên hệ nhận thưởng xổ số Gia Lai ở đâu?

Nếu vé số của bạn trùng với các giải thưởng xổ số Gia Lai ngày hôm nay, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (XSKT GL)

  • Địa chỉ: 60 Trần Phú - TP. Pleiku - Gia Lai
  • Điện thoại: (059)3872216
  • Email: [email protected]
  • Website: xosokientthiet.gialai.com.vn

6. Cách dò vé xổ số Gia Lai trực tiếp (XSGL) nhanh và chính xác nhất

- Đầu tiên các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT Gia Lai) ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Tiếp tục dò lên bảng kết quả xổ số Gia Lai bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn