XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 31-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 28
Giải bảy 852
Giải sáu 2857 7036 1215
Giải năm 9981
Giải tư 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451
Giải ba 99220 11024
Giải nhì 52657
Giải nhất 66266
Đặc biệt 626829
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 15 16 20 24 28 29 32 36
42 51 52 57 57 66 81 84 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20
1 15, 16 1 51, 81
2 20, 24, 28, 29 2 32, 42, 52
3 32, 36 3
4 42 4 24, 84
5 51, 52, 57, 57 5 15
6 66 6 16, 36, 66
7 7 57, 57
8 81, 84 8 28
9 99 9 29, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 28-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 63
Giải bảy 072
Giải sáu 4439 7375 4163
Giải năm 6069
Giải tư 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591
Giải ba 09705 93168
Giải nhì 64238
Giải nhất 56333
Đặc biệt 505873
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
05 13 33 38 39 63 63 64 68
69 69 72 73 74 75 77 91 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0
1 13 1 91
2 2 72
3 33, 38, 39 3 13, 33, 63, 63, 73
4 4 64, 74
5 5 75
6 63, 63, 64, 68, 69, 69 6 96
7 72, 73, 74, 75, 77 7 77
8 8 38, 68
9 91, 96 9 39, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 24-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 94
Giải bảy 336
Giải sáu 5724 6499 4808
Giải năm 9966
Giải tư 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590
Giải ba 45734 66315
Giải nhì 02304
Giải nhất 87881
Đặc biệt 038797
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 08 15 24 27 30 33 34 35
36 66 70 81 84 90 94 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 30, 70, 90
1 15 1 81
2 24, 27 2
3 30, 33, 34, 35, 36 3 33
4 4 24, 34, 84, 94
5 5 15, 35
6 66 6 36, 66
7 70 7 27, 97
8 81, 84 8
9 90, 94, 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 21-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 14
Giải bảy 342
Giải sáu 6424 0242 8430
Giải năm 3504
Giải tư 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352
Giải ba 90472 28124
Giải nhì 14581
Giải nhất 14086
Đặc biệt 727077
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 08 14 15 21 24 24 30 34
42 42 52 58 62 72 77 81 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 30
1 14, 15 1 21, 81
2 21, 24, 24 2 42, 42, 52, 62, 72
3 30, 34 3
4 42, 42 4 14, 24, 24, 34
5 52, 58 5 15
6 62 6 86
7 72, 77 7 77
8 81, 86 8 58
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 17-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 85
Giải bảy 447
Giải sáu 6457 9183 7747
Giải năm 5384
Giải tư 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191
Giải ba 18998 76807
Giải nhì 61863
Giải nhất 34548
Đặc biệt 775469
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
07 13 36 40 47 47 48 57 63
69 72 83 84 85 86 91 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 40
1 13 1 91
2 2 72
3 36 3 13, 63, 83
4 40, 47, 47, 48 4 84
5 57 5 85
6 63, 69 6 36, 86
7 72 7 47, 47, 57, 97
8 83, 84, 85, 86 8 48, 98
9 91, 97, 98 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 14-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 77
Giải bảy 414
Giải sáu 2458 0005 0619
Giải năm 1999
Giải tư 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058
Giải ba 44421 71221
Giải nhì 89546
Giải nhất 75856
Đặc biệt 157684
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
04 05 14 15 16 19 21 21 46
51 56 58 58 77 80 84 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 80
1 14, 15, 16, 19 1 21, 21, 51
2 21, 21 2
3 3
4 46 4 14, 84
5 51, 56, 58, 58 5 15
6 6 16, 46, 56
7 77 7 77
8 80, 84, 89 8 58, 58
9 99 9 19, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 10-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 01
Giải bảy 305
Giải sáu 2163 2051 7675
Giải năm 7453
Giải tư 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643
Giải ba 79155 09342
Giải nhì 23408
Giải nhất 26032
Đặc biệt 312173
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 05 08 12 31 32 42 43 46
48 51 51 53 55 63 73 75 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05, 08 0
1 12 1 01, 31, 51, 51, 81
2 2 12, 32, 42
3 31, 32 3 43, 53, 63, 73
4 42, 43, 46, 48 4
5 51, 51, 53, 55 5 55, 75
6 63 6 46
7 73, 75 7
8 81 8 48
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 07-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 74
Giải bảy 810
Giải sáu 4359 5199 7422
Giải năm 0611
Giải tư 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499
Giải ba 37080 19533
Giải nhì 94672
Giải nhất 24408
Đặc biệt 661518
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 08 10 10 11 13 18 22 33
42 49 59 70 72 74 80 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 10, 70, 80
1 10, 10, 11, 13, 18 1 11
2 22 2 22, 42, 72
3 33 3 13, 33
4 42, 49 4 74
5 59 5
6 6
7 70, 72, 74 7
8 80 8 18
9 99, 99 9 49, 59, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 03-05-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 33
Giải bảy 224
Giải sáu 3371 6064 9035
Giải năm 2650
Giải tư 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743
Giải ba 87671 18687
Giải nhì 34518
Giải nhất 44754
Đặc biệt 899589
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 05 18 24 33 35 43 50 54
61 64 71 71 82 83 87 89 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 50
1 18 1 61, 71, 71
2 24 2 82
3 33, 35 3 33, 43, 83, 93
4 43 4 24, 54, 64
5 50, 54 5 35
6 61, 64 6
7 71, 71 7 87
8 82, 83, 87, 89 8 18
9 93 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-04-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 86
Giải bảy 617
Giải sáu 6712 1949 2221
Giải năm 4173
Giải tư 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181
Giải ba 41290 58761
Giải nhì 62529
Giải nhất 68750
Đặc biệt 336021
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
10 12 17 21 21 25 29 49 49
50 61 64 73 78 81 86 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 50, 90
1 10, 12, 17 1 21, 21, 61, 81
2 21, 21, 25, 29 2 12
3 3 73
4 49, 49 4 64
5 50 5 25
6 61, 64 6 86
7 73, 78 7 17
8 81, 86, 88 8 78, 88
9 90 9 29, 49, 49

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XS88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn