XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 29-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 84
Giải bảy 662
Giải sáu 9966 0698 1788
Giải năm 6626
Giải tư 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750
Giải ba 02486 93935
Giải nhì 03653
Giải nhất 63803
Đặc biệt 905856
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 03 24 26 33 35 50 51 53
56 62 66 72 77 84 86 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03 0 50
1 1 51
2 24, 26 2 62, 72
3 33, 35 3 33, 53
4 4 24, 84
5 50, 51, 53, 56 5 35
6 62, 66 6 26, 56, 66, 86
7 72, 77 7 77
8 84, 86, 88 8 88, 98
9 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 77
Giải bảy 092
Giải sáu 7862 3917 8092
Giải năm 4311
Giải tư 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896
Giải ba 56627 70788
Giải nhì 88822
Giải nhất 39051
Đặc biệt 893750
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
11 17 18 20 22 27 30 43 50
51 62 77 86 88 89 92 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 50
1 11, 17, 18 1 11, 51
2 20, 22, 27 2 22, 62, 92, 92
3 30 3 43
4 43 4
5 50, 51 5
6 62 6 86, 96
7 77 7 17, 27, 77
8 86, 88, 89 8 18, 88
9 92, 92, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 22-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 54
Giải bảy 601
Giải sáu 0751 4255 4058
Giải năm 3527
Giải tư 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954
Giải ba 24881 66462
Giải nhì 90834
Giải nhất 69292
Đặc biệt 995942
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
01 03 22 27 34 42 51 54 54
55 56 58 62 75 81 92 93 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03 0
1 1 51, 81
2 22, 27 2 22, 42, 62, 92
3 34 3 93
4 42 4 34, 54, 54
5 51, 54, 54, 55, 56, 58 5 55, 75
6 62 6 56
7 75 7 27
8 81 8 58, 98
9 92, 93, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 02
Giải bảy 768
Giải sáu 7764 3669 2148
Giải năm 0399
Giải tư 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076
Giải ba 07246 18598
Giải nhì 16726
Giải nhất 19522
Đặc biệt 936909
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
02 06 09 22 26 27 32 46 48
55 64 68 69 76 86 87 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06, 09 0
1 1
2 22, 26, 27 2 02, 22, 32
3 32 3
4 46, 48 4 64
5 55 5 55
6 64, 68, 69 6 26, 46, 76, 86
7 76 7 27, 87
8 86, 87 8 48, 68, 98
9 98, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 15-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 09
Giải bảy 329
Giải sáu 6828 9808 0469
Giải năm 2930
Giải tư 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261
Giải ba 73538 74388
Giải nhì 41769
Giải nhất 51142
Đặc biệt 931669
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
08 09 12 21 27 28 29 30 38
42 61 66 69 69 69 87 88 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 09 0 30
1 12 1 21, 61
2 21, 27, 28, 29 2 12, 42
3 30, 38 3
4 42 4 94
5 5
6 61, 66, 69, 69, 69 6 66
7 7 27, 87
8 87, 88 8 28, 38, 88
9 94 9 09, 29, 69, 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 35
Giải bảy 279
Giải sáu 0887 0529 5540
Giải năm 7049
Giải tư 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128
Giải ba 87829 51392
Giải nhì 50094
Giải nhất 63160
Đặc biệt 766924
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
09 11 24 28 29 29 35 36 40
45 49 50 60 71 79 87 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 40, 50, 60
1 11 1 11, 71
2 24, 28, 29, 29 2 92
3 35, 36 3
4 40, 45, 49 4 24, 94
5 50 5 35, 45
6 60 6 36
7 71, 79 7 87
8 87 8 28
9 92, 94 9 29, 29, 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 08-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 5601 2000 9451
Giải năm 2581
Giải tư 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811
Giải ba 24244 88582
Giải nhì 59937
Giải nhất 50984
Đặc biệt 805278
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
00 01 11 16 22 25 29 30 37
44 51 55 73 78 79 81 82 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 30
1 11, 16 1 11, 51, 81
2 22, 25, 29 2 22, 82
3 30, 37 3 73
4 44 4 44, 84
5 51, 55 5 25, 55
6 6 16
7 73, 78, 79 7 37
8 81, 82, 84 8 78
9 9 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 92
Giải bảy 741
Giải sáu 3871 3336 7473
Giải năm 0524
Giải tư 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586
Giải ba 90844 58815
Giải nhì 81535
Giải nhất 76496
Đặc biệt 874783
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
13 15 24 35 36 41 44 44 49
54 71 73 79 82 83 86 92 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13, 15 1 41, 71
2 24 2 82, 92
3 35, 36 3 13, 73, 83
4 41, 44, 44, 49 4 24, 44, 44, 54
5 54 5 15, 35
6 6 36, 86, 96
7 71, 73, 79 7
8 82, 83, 86 8
9 92, 96 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 4 ngày 01-03-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 84
Giải bảy 388
Giải sáu 9332 4895 9215
Giải năm 6857
Giải tư 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432
Giải ba 08274 77453
Giải nhì 59677
Giải nhất 06889
Đặc biệt 139727
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
15 27 30 32 32 34 49 53 57
59 74 77 81 84 88 88 89 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 15 1 81
2 27 2 32, 32
3 30, 32, 32, 34 3 53
4 49 4 34, 74, 84
5 53, 57, 59 5 15, 95
6 6
7 74, 77 7 27, 57, 77
8 81, 84, 88, 88, 89 8 88, 88
9 95 9 49, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-02-2023
TỈNH Khánh Hòa
Giải tám 22
Giải bảy 018
Giải sáu 4459 6778 0649
Giải năm 8128
Giải tư 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876
Giải ba 60058 46844
Giải nhì 96320
Giải nhất 60061
Đặc biệt 533895
Bảng loto tỉnh Khánh Hòa
Lô tô trực tiếp Khánh Hòa
18 20 20 22 28 30 44 44 49
53 58 58 59 61 66 76 78 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 20, 30
1 18 1 61
2 20, 20, 22, 28 2 22
3 30 3 53
4 44, 44, 49 4 44, 44
5 53, 58, 58, 59 5 95
6 61, 66 6 66, 76
7 76, 78 7
8 8 18, 28, 58, 58, 78
9 95 9 49, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ KHÁNH HÒA

Xổ số Khánh Hòa (XSKH) là một trong những đài miền Trung có lượng người tham gia đông đảo nhất cùng với số tiền thưởng trao tặng cho người trúng giải lớn nhất. Vì thế không quá khó khăn cho các bạn để có thể mua được vé xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa ở bất cứ đâu miễn là trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Xổ số Khánh Hòa hôm nay (KQXSKH) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Khánh Hòa sẽ được công bố quay số mở thưởng vào lúc 17h15’ ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa.

2. Xem kết quả xổ số Khánh Hòa ngày hôm nay ở đâu chính xác nhất?

Để không bỏ lỡ buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay, các bạn truy cập vào trang web của Xổ Số 88 vào đúng thời gian quay thưởng, trên trang chủ kết quả xổ số trực tiếp Khánh Hòa (KQXS KH) sẽ được tự động cập nhật và hiển thị ngay khi trường quay công bố kết quả.

Tại đây, các bạn có thể xem lại KQXS Khánh Hòa tuần này, tuần rồi và cả những tuần trước nữa cực kỳ tiện lợi.  

3. Dự đoán KQXSKH ở đâu miễn phí?

Sau khi xổ số Khánh Hòa trực tiếp thứ tư và chủ nhật quay xong, các chuyên gia soi cầu sẽ bắt tay vào tính toán để tìm ra quy luật và chốt các dàn số đẹp có khả năng về cao nhất ở kỳ tới. Các bạn có thể tham khảo bộ số đẹp nhất tại chuyên mục dự đoán của trang XS88.TV để có cơ hội chiến thắng quay hơn. Hoặc sử dụng tính năng quay thử xổ số Khánh Hòa hôm nay để lấy số hên do máy tính lựa chọn số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết tỉnh Khánh Hòa như nào?

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Khánh Hòa hôm nay tương tự như XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

5. Trúng giải xổ số Khánh Hòa đổi thưởng ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé KQXS Khánh Hòa, các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHÁNH HÒA (XSKT KHÁNH HOÀ)

  • Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa
  • Điện thoại: (84.258)3822909 - (84.258) 3822417 - Fax: (84.258)3824317)
  • Email: [email protected]
  • Website:www.xosokhanhhoa.com.vn

6. Một số thông tin khác về xổ số Khánh Hòa hôm nay (XSKH – SXKH) mà bạn cần biết

- Lịch mở thưởng của xổ số Khánh Hòa hôm nay là cố định, do đó các bạn vẫn có thể mua và đọ vé số ngay cả trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Khi trúng những giải thưởng có giá trị từ 10 triệu trở xuống, người trúng giải xổ số kiến thiết Khánh Hòa ngày hôm nay không phải nộp thuế và không mất bất cứ chi phí nào nếu bạn đổi thưởng ở đúng địa điểm thuộc công ty xổ số Khánh Hòa. Trường hợp trúng các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu, bạn sẽ phải đóng thuế thu nhập, tiền thuế được khấu trừ ngay khi bạn lĩnh thưởng và công ty XSKH có trách nhiệm nộp vào kho bạc.

- Mọi yêu cầu đổi thưởng xổ số Khánh Hòa mới nhất khi quá hạn mở thưởng 30 ngày đều bị từ chối. Đây là quy định chung của tất cả công ty xổ số kiến thiết.

- Tờ vé XSKH không còn nguyên vẹn (rách, vá, nhòe, mờ số, có dấu hiệu tẩy xóa…) bị từ chối đổi thưởng.

- Người chưa đủ 18 tuổi không được lĩnh thưởng xổ số.

Xem thêm
Thu gọn