XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 28
Giải bảy 072
Giải sáu 4534 5825 6344
Giải năm 1575
Giải tư 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
Giải ba 76929 00078
Giải nhì 16633
Giải nhất 99704
Đặc biệt 579113
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 13 17 19 24 25 28 29 33
33 34 44 72 75 78 78 79 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 13, 17, 19 1
2 24, 25, 28, 29 2 72
3 33, 33, 34 3 13, 33, 33
4 44 4 24, 34, 44
5 5 25, 75, 85
6 6
7 72, 75, 78, 78, 79 7 17
8 85 8 28, 78, 78
9 9 19, 29, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-03-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 85
Giải bảy 760
Giải sáu 3191 9694 9184
Giải năm 3427
Giải tư 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122
Giải ba 83688 10809
Giải nhì 78169
Giải nhất 70560
Đặc biệt 560105
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 05 09 15 22 27 29 43 55
60 60 69 79 84 85 88 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05, 09 0 60, 60
1 15 1 91
2 22, 27, 29 2 22
3 3 43
4 43 4 84, 94
5 55 5 15, 55, 85
6 60, 60, 69 6
7 79 7 27
8 84, 85, 88 8 88
9 91, 94 9 29, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-03-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 80
Giải bảy 802
Giải sáu 9478 7149 2729
Giải năm 5845
Giải tư 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591
Giải ba 59838 74744
Giải nhì 34266
Giải nhất 31590
Đặc biệt 077717
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 17 20 29 38 44 45 49 56
56 62 66 68 78 80 90 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 20, 80, 90, 90
1 17 1 91
2 20, 29 2 62
3 38 3
4 44, 45, 49 4 44
5 56, 56 5 45
6 62, 66, 68 6 56, 56, 66
7 78 7 17
8 80 8 38, 68, 78
9 90, 90, 91 9 29, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-03-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 17
Giải bảy 114
Giải sáu 5057 9274 9839
Giải năm 1898
Giải tư 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513
Giải ba 15842 74809
Giải nhì 30370
Giải nhất 57745
Đặc biệt 212286
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
07 09 13 14 17 29 39 42 45
57 61 70 71 74 76 78 86 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 70
1 13, 14, 17 1 61, 71
2 29 2 42
3 39 3 13
4 42, 45 4 14, 74
5 57 5 45
6 61 6 76, 86
7 70, 71, 74, 76, 78 7 17, 57
8 86 8 78, 98
9 98 9 29, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-02-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 21
Giải bảy 284
Giải sáu 5445 7559 9325
Giải năm 6063
Giải tư 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047
Giải ba 45177 94359
Giải nhì 51095
Giải nhất 01101
Đặc biệt 656755
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 04 13 21 25 30 38 45 47
50 55 59 59 63 72 77 84 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 04 0 30, 50
1 13 1 21
2 21, 25 2 72
3 30, 38 3 13, 63
4 45, 47 4 84
5 50, 55, 59, 59 5 25, 45, 55, 95
6 63 6
7 72, 77 7 47, 77
8 84 8 38
9 95 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 19-02-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 11
Giải bảy 377
Giải sáu 8423 3027 3810
Giải năm 3561
Giải tư 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134
Giải ba 46619 93380
Giải nhì 46235
Giải nhất 11862
Đặc biệt 345318
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
10 11 18 19 23 23 27 27 29
34 35 60 61 61 62 77 80 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 60, 80
1 10, 11, 18, 19 1 11, 61, 61
2 23, 23, 27, 27, 29 2 62
3 34, 35 3 23, 23
4 4 34
5 5 35
6 60, 61, 61, 62 6
7 77 7 27, 27, 77
8 80 8 18, 98
9 98 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 12-02-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 27
Giải bảy 932
Giải sáu 7503 5727 9228
Giải năm 6491
Giải tư 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487
Giải ba 86372 62359
Giải nhì 78787
Giải nhất 02073
Đặc biệt 946810
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 07 10 27 27 28 32 39 41
59 64 72 72 73 87 87 91 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 10
1 10 1 41, 91, 91
2 27, 27, 28 2 32, 72, 72
3 32, 39 3 73
4 41 4 64
5 59 5
6 64 6
7 72, 72, 73 7 27, 27, 87, 87
8 87, 87 8 28
9 91, 91 9 39, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 05-02-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 14
Giải bảy 179
Giải sáu 7297 9646 6929
Giải năm 0930
Giải tư 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627
Giải ba 37010 48710
Giải nhì 00570
Giải nhất 75948
Đặc biệt 980385
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
08 10 10 14 17 27 29 30 46
48 59 67 70 79 79 85 86 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 10, 10, 30, 70
1 10, 10, 14, 17 1
2 27, 29 2
3 30 3
4 46, 48 4 14
5 59 5 85
6 67 6 46, 86
7 70, 79, 79 7 17, 27, 67, 97
8 85, 86 8 48
9 97 9 29, 59, 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 29-01-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 36
Giải bảy 634
Giải sáu 3593 0311 3916
Giải năm 5523
Giải tư 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987
Giải ba 09865 22961
Giải nhì 32571
Giải nhất 74575
Đặc biệt 192275
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 06 11 16 22 23 34 36 61
65 71 75 75 83 86 87 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0
1 11, 16 1 11, 61, 71
2 22, 23 2 22
3 34, 36 3 23, 83, 93
4 4 34
5 5 65, 75, 75
6 61, 65 6 16, 36, 86
7 71, 75, 75 7 87
8 83, 86, 87 8
9 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 22-01-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 98
Giải bảy 843
Giải sáu 7953 5689 0788
Giải năm 2927
Giải tư 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080
Giải ba 13489 16211
Giải nhì 37978
Giải nhất 90178
Đặc biệt 990669
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
11 16 27 43 52 53 53 69 76
78 78 79 80 88 89 89 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 11, 16 1 11
2 27 2 52
3 3 43, 53, 53
4 43 4 94
5 52, 53, 53 5
6 69 6 16, 76
7 76, 78, 78, 79 7 27
8 80, 88, 89, 89 8 78, 78, 88, 98
9 94, 98 9 69, 79, 89, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XS88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn