XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 28-05-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 33
Giải bảy 306
Giải sáu 4501 9967 2380
Giải năm 1214
Giải tư 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509
Giải ba 02325 20791
Giải nhì 09586
Giải nhất 11366
Đặc biệt 876090
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 06 09 14 25 33 38 41 47
56 66 67 68 77 80 86 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06, 09 0 80, 90
1 14 1 41, 91
2 25 2
3 33, 38 3 33
4 41, 47 4 14
5 56 5 25
6 66, 67, 68 6 56, 66, 86
7 77 7 47, 67, 77
8 80, 86 8 38, 68
9 90, 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 21-05-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 23
Giải bảy 930
Giải sáu 8790 5246 9056
Giải năm 8555
Giải tư 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197
Giải ba 72707 29197
Giải nhì 26159
Giải nhất 96760
Đặc biệt 602436
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
07 07 23 28 30 36 46 46 55
56 59 60 89 90 96 97 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07 0 30, 60, 90
1 1
2 23, 28 2
3 30, 36 3 23
4 46, 46 4
5 55, 56, 59 5 55
6 60 6 36, 46, 46, 56, 96
7 7 97, 97, 97
8 89 8 28
9 90, 96, 97, 97, 97 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 14-05-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 91
Giải bảy 603
Giải sáu 7358 5861 3408
Giải năm 6336
Giải tư 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897
Giải ba 43529 24730
Giải nhì 33112
Giải nhất 11752
Đặc biệt 603489
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 08 12 16 29 30 36 43 52
57 58 61 71 79 89 91 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 08 0 30
1 12, 16 1 61, 71, 91
2 29 2 12, 52
3 30, 36 3 43, 93
4 43 4
5 52, 57, 58 5
6 61 6 16, 36
7 71, 79 7 57, 97
8 89 8 58
9 91, 93, 97 9 29, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 07-05-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 71
Giải bảy 202
Giải sáu 9665 5314 5157
Giải năm 9671
Giải tư 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019
Giải ba 34663 67456
Giải nhì 02971
Giải nhất 98571
Đặc biệt 663950
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
02 06 14 19 19 23 39 49 50
51 56 57 63 65 71 71 71 71
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 06 0 50
1 14, 19, 19 1 51, 71, 71, 71, 71
2 23 2
3 39 3 23, 63
4 49 4 14
5 50, 51, 56, 57 5 65
6 63, 65 6 56
7 71, 71, 71, 71 7 57
8 8
9 9 19, 19, 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 30-04-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 15
Giải bảy 296
Giải sáu 6826 1141 6254
Giải năm 6403
Giải tư 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499
Giải ba 50612 35422
Giải nhì 14404
Giải nhất 21380
Đặc biệt 835919
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
03 04 12 15 19 22 26 27 33
41 42 50 54 73 77 80 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04 0 50, 80
1 12, 15, 19 1 41
2 22, 26, 27 2 12, 22, 42
3 33 3 33, 73
4 41, 42 4 54
5 50, 54 5 15
6 6 26, 96
7 73, 77 7 27, 77
8 80 8
9 96, 99 9 19, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 23-04-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 20
Giải bảy 347
Giải sáu 9587 5926 3446
Giải năm 1033
Giải tư 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729
Giải ba 38577 92049
Giải nhì 31410
Giải nhất 75412
Đặc biệt 304673
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
10 12 20 26 29 33 46 47 49
57 66 73 77 81 86 87 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20
1 10, 12 1 81
2 20, 26, 29 2 12
3 33 3 33, 73
4 46, 47, 49 4 94
5 57 5
6 66 6 26, 46, 66, 86
7 73, 77 7 47, 57, 77, 87
8 81, 86, 87 8
9 94, 99 9 29, 49, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 16-04-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 1144 0643 0635
Giải năm 4939
Giải tư 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193
Giải ba 89821 68768
Giải nhì 12557
Giải nhất 04418
Đặc biệt 889572
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
12 16 18 19 21 35 38 39 42
43 44 46 57 68 72 75 81 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 12, 16, 18, 19 1 21, 81
2 21 2 12, 42, 72
3 35, 38, 39 3 43, 93
4 42, 43, 44, 46 4 44
5 57 5 35, 75
6 68 6 16, 46
7 72, 75 7 57
8 81 8 18, 38, 68
9 93 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 09-04-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 87
Giải bảy 563
Giải sáu 8110 3883 4278
Giải năm 8871
Giải tư 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159
Giải ba 17607 07270
Giải nhì 12214
Giải nhất 14043
Đặc biệt 619438
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 07 07 10 14 18 38 43 55
59 63 70 71 76 78 79 83 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 07, 07 0 10, 70
1 10, 14, 18 1 71
2 2
3 38 3 43, 63, 83
4 43 4 14
5 55, 59 5 55
6 63 6 76
7 70, 71, 76, 78, 79 7 87
8 83, 87 8 18, 38, 78
9 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 02-04-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 96
Giải bảy 917
Giải sáu 2304 2224 5599
Giải năm 8801
Giải tư 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839
Giải ba 28095 06192
Giải nhì 45519
Giải nhất 15255
Đặc biệt 334320
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
01 03 04 13 17 19 20 24 31
39 45 48 55 78 92 95 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 04 0 20
1 13, 17, 19 1 31
2 20, 24 2 92
3 31, 39 3 13
4 45, 48 4 24
5 55 5 45, 55, 95
6 6 96
7 78 7 17
8 8 48, 78
9 92, 95, 96, 99 9 19, 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Chủ nhật ngày 26-03-2023
TỈNH Kon Tum
Giải tám 28
Giải bảy 072
Giải sáu 4534 5825 6344
Giải năm 1575
Giải tư 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433
Giải ba 76929 00078
Giải nhì 16633
Giải nhất 99704
Đặc biệt 579113
Bảng loto tỉnh Kon Tum
Lô tô trực tiếp Kon Tum
04 13 17 19 24 25 28 29 33
33 34 44 72 75 78 78 79 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 13, 17, 19 1
2 24, 25, 28, 29 2 72
3 33, 33, 34 3 13, 33, 33
4 44 4 24, 34, 44
5 5 25, 75, 85
6 6
7 72, 75, 78, 78, 79 7 17
8 85 8 28, 78, 78
9 9 19, 29, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ KON TUM

Có thể nói Xổ số Kon Tum (XSKT) xuất hiện muộn nhất trong số các loại vé XSMT. Dù vậy, XSKT Kon Tum vẫn nhanh chóng bao phủ rộng khắp các địa bàn miền Trung và Tây Nguyên. Chỉ cần bạn ở khu vực này, bạn có thể dễ dàng mua được những tờ xổ số đài Kon Tum. Một tờ vé số có giá 10.000 đồng nhưng lại mang đến những cơ may trúng các giải thưởng cực kỳ hấp dẫn.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết đài Kon Tum (XSKT Kon Tum)

Xổ số Kon Tum (XSKT - SXKT) quay số mở thưởng vào chủ nhật hàng tuần, từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay số của đài Kon Tum.

2. Xem kết quả xổ số Kon Tum (QXSKT) ở đâu chính xác nhất?

Ngoài cách đến trực tiếp trường quay xổ số và các đại lý để xem kết quả xổ số Kon Tum thì các bạn còn có thể ngồi nhà dõi theo trên kênh truyền hình tỉnh Kon Tum hoặc truy cập vào trang web XS88.TV của chúng tôi trong khung giờ quay số mở thưởng để theo dõi xổ số trực tiếp Kon Tum (XSKT online - truc tiep XSKT) hoàn toàn miễn phí.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay được phát trực tiếp trên trang chủ ngay khi trường quay đang mở thưởng và các bạn sẽ biết được kết quả XSKT đài Kon Tum nhanh và chính xác nhất. Các bạn không cần tải lại trang, kết quả xổ số trực tiếp Kon Tum vẫn sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Với tính năng lưu trữ kết quả xổ số đài Kon Tum trong 7 tuần liên tiếp, các bạn có thể xem lại kết quả xổ số Kon Tum ngày hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước hay những tuần trước nữa một cách dễ dàng.

3. Lấy số đẹp đài XS Kon Tum miễn phí ở đâu?

Khi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay trực tiếp được xác định, các chuyên gia soi cầu kỳ cựu sẽ tiến hành phân tích và tính toán những con số có khả năng lớn sẽ về kỳ sau.

Các bạn có thể tham khảo bộ số Kon Tum tại tính năng dự đoán XSKT Kon Tum ngày chủ nhật để xem những bộ số ấn tượng hoặc theo dõi những người chơi khác chốt số.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Kon Tum mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé XS Kon Tum – XSKT Kon Tum hôm nay trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng kết quả xổ số Kon Tum

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Kon Tum ngày hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM

  • Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại: 0260 3862323 - Fax: 0260 3866037
  • Email: http://xosokontum.vn

Khi đi nhận giải cần mang theo tờ vé trúng giải còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng đầy đủ giấy tờ tùy thân để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Kon Tum hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

Xem thêm
Thu gọn