XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-03-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 85
Giải bảy 618
Giải sáu 3700 7341 4233
Giải năm 8997
Giải tư 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
Giải ba 38589 18105
Giải nhì 98259
Giải nhất 84304
Đặc biệt 795055
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 04 05 14 18 22 26 31 33
39 41 55 59 67 85 86 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04, 05 0
1 14, 18 1 31, 41
2 22, 26 2 22
3 31, 33, 39 3 33
4 41 4 14
5 55, 59 5 55, 85
6 67 6 26, 86
7 7 67, 97
8 85, 86, 89 8 18
9 97 9 39, 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-03-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 44
Giải bảy 533
Giải sáu 7801 8746 8220
Giải năm 6259
Giải tư 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
Giải ba 39537 92742
Giải nhì 37544
Giải nhất 99682
Đặc biệt 565937
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 20 24 33 33 33 37 37 42
43 44 44 46 59 64 64 82 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 20
1 1
2 20, 24 2 42, 82
3 33, 33, 33, 37, 37 3 33, 33, 33, 43
4 42, 43, 44, 44, 46 4 24, 44, 44, 64, 64
5 59 5
6 64, 64 6 46
7 7 37, 37
8 82 8 98
9 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-03-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 93
Giải bảy 235
Giải sáu 4262 1737 0896
Giải năm 5968
Giải tư 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491
Giải ba 60924 22099
Giải nhì 46811
Giải nhất 92020
Đặc biệt 807756
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 11 14 20 24 27 35 37 45
56 58 62 68 78 91 93 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20
1 10, 11, 14 1 11, 91
2 20, 24, 27 2 62
3 35, 37 3 93
4 45 4 14, 24
5 56, 58 5 35, 45
6 62, 68 6 56, 96
7 78 7 27, 37
8 8 58, 68, 78
9 91, 93, 96, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-02-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 611
Giải sáu 9542 9916 8042
Giải năm 5197
Giải tư 92706 73008 43308 95567 87936 19406 18310
Giải ba 97741 51289
Giải nhì 85205
Giải nhất 36641
Đặc biệt 867728
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 06 06 08 08 10 11 16 28
36 41 41 42 42 59 67 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 06, 08, 08 0 10
1 10, 11, 16 1 11, 41, 41
2 28 2 42, 42
3 36 3
4 41, 41, 42, 42 4
5 59 5
6 67 6 16, 36
7 7 67, 97
8 89 8 28
9 97 9 59, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 17-02-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 10
Giải bảy 499
Giải sáu 0056 6314 2853
Giải năm 1658
Giải tư 71437 98378 06109 87328 50111 23514 69347
Giải ba 25209 97877
Giải nhì 77670
Giải nhất 49954
Đặc biệt 429399
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
09 09 10 11 14 14 28 37 47
53 54 56 58 70 77 78 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 09 0 10, 70
1 10, 11, 14, 14 1 11
2 28 2
3 37 3 53
4 47 4 14, 14, 54
5 53, 54, 56, 58 5
6 6 56
7 70, 77, 78 7 37, 47, 77
8 8 28, 58, 78
9 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 10-02-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 10
Giải bảy 891
Giải sáu 2071 8534 2611
Giải năm 2612
Giải tư 86455 93888 56696 18314 77329 85575 58686
Giải ba 88399 94818
Giải nhì 58258
Giải nhất 47664
Đặc biệt 294029
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
10 11 12 14 18 29 29 34 55
58 64 71 75 86 88 91 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10
1 10, 11, 12, 14, 18 1 11, 71, 91
2 29, 29 2 12
3 34 3
4 4 14, 34, 64
5 55, 58 5 55, 75
6 64 6 86, 96
7 71, 75 7
8 86, 88 8 18, 58, 88
9 91, 96, 99 9 29, 29, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 03-02-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 31
Giải bảy 500
Giải sáu 9261 1911 8935
Giải năm 4114
Giải tư 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367
Giải ba 04085 29102
Giải nhì 06010
Giải nhất 78527
Đặc biệt 520062
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 02 10 11 14 21 27 31 35
61 62 62 67 76 77 78 85 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 10
1 10, 11, 14 1 11, 21, 31, 61
2 21, 27 2 62, 62
3 31, 35 3
4 4 14
5 5 35, 85, 85
6 61, 62, 62, 67 6 76
7 76, 77, 78 7 27, 67, 77
8 85, 85 8 78
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 27-01-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 33
Giải bảy 695
Giải sáu 4980 0123 1166
Giải năm 8756
Giải tư 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462
Giải ba 93078 75146
Giải nhì 92687
Giải nhất 94851
Đặc biệt 284882
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
23 33 44 44 46 51 56 58 62
66 67 78 80 81 82 83 87 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 51, 81
2 23 2 62, 82
3 33 3 23, 33, 83
4 44, 44, 46 4 44, 44
5 51, 56, 58 5 95
6 62, 66, 67 6 46, 56, 66
7 78 7 67, 87
8 80, 81, 82, 83, 87 8 58, 78
9 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 20-01-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 64
Giải bảy 634
Giải sáu 5753 6003 4304
Giải năm 6897
Giải tư 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683
Giải ba 66058 47588
Giải nhì 66455
Giải nhất 91706
Đặc biệt 204032
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 04 06 17 24 24 32 34 42
53 54 55 58 64 83 88 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0
1 17 1
2 24, 24 2 32, 42
3 32, 34 3 53, 83
4 42 4 24, 24, 34, 54, 64
5 53, 54, 55, 58 5 55
6 64 6
7 7 17, 97
8 83, 88 8 58, 88
9 97, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 13-01-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 73
Giải bảy 506
Giải sáu 5570 4733 8675
Giải năm 1705
Giải tư 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535
Giải ba 45871 59077
Giải nhì 96281
Giải nhất 52584
Đặc biệt 640728
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 06 24 28 33 35 48 57 70
70 71 73 75 75 75 77 81 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 70, 70
1 1 71, 81
2 24, 28 2
3 33, 35 3 33, 73
4 48 4 24, 84
5 57 5 35, 75, 75, 75
6 6
7 70, 70, 71, 73, 75, 75, 75, 77 7 57, 77
8 81, 84 8 28, 48
9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XS88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XS88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn