XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 26-05-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 00
Giải bảy 729
Giải sáu 4585 8129 8932
Giải năm 8513
Giải tư 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
Giải ba 51898 25004
Giải nhì 11719
Giải nhất 72488
Đặc biệt 569179
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 04 13 15 19 20 29 29 30
32 39 40 55 68 79 85 88 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 00, 20, 30, 40
1 13, 15, 19 1
2 20, 29, 29 2 32
3 30, 32, 39 3 13
4 40 4
5 55 5 15, 55, 85
6 68 6
7 79 7
8 85, 88 8 68, 88, 98
9 98 9 19, 29, 29, 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 19-05-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 30
Giải bảy 453
Giải sáu 4329 9594 0315
Giải năm 2220
Giải tư 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
Giải ba 47972 20969
Giải nhì 02673
Giải nhất 74030
Đặc biệt 723029
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
15 20 28 29 29 30 30 53 69
72 72 73 74 75 79 94 95 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20, 30, 30
1 15 1
2 20, 28, 29, 29 2 72, 72
3 30, 30 3 53, 73
4 4 74, 94
5 53 5 15, 75, 95
6 69 6
7 72, 72, 73, 74, 75, 79 7
8 8 28, 98
9 94, 95, 98 9 29, 29, 69, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 12-05-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 89
Giải bảy 945
Giải sáu 3289 6178 5459
Giải năm 3121
Giải tư 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
Giải ba 34293 51414
Giải nhì 06540
Giải nhất 61385
Đặc biệt 320593
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
04 13 14 21 40 44 45 54 59
66 68 77 78 85 89 89 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40
1 13, 14 1 21
2 21 2
3 3 13, 93, 93
4 40, 44, 45 4 14, 44, 54
5 54, 59 5 45, 85
6 66, 68 6 66
7 77, 78 7 77
8 85, 89, 89 8 68, 78
9 93, 93 9 59, 89, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 05-05-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 61
Giải bảy 205
Giải sáu 4708 4817 9938
Giải năm 1933
Giải tư 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
Giải ba 00590 74522
Giải nhì 78395
Giải nhất 81491
Đặc biệt 791458
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
05 06 08 17 20 22 30 33 34
37 38 58 61 61 86 90 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 08 0 20, 30, 90
1 17 1 61, 61, 91
2 20, 22 2 22
3 30, 33, 34, 37, 38 3 33
4 4 34
5 58 5 95
6 61, 61 6 86
7 7 17, 37
8 86 8 38, 58
9 90, 91, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 28-04-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 16
Giải bảy 639
Giải sáu 5318 8728 7015
Giải năm 5686
Giải tư 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
Giải ba 28999 83454
Giải nhì 85228
Giải nhất 68626
Đặc biệt 400766
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
02 15 16 18 26 28 28 39 45
50 54 55 66 67 85 86 94 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 50
1 15, 16, 18 1
2 26, 28, 28 2
3 39 3
4 45 4 54, 94
5 50, 54, 55 5 15, 45, 55, 85
6 66, 67 6 16, 26, 66, 86
7 7 67
8 85, 86 8 18, 28, 28
9 94, 99 9 39, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 21-04-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 59
Giải bảy 590
Giải sáu 0021 8394 9663
Giải năm 9869
Giải tư 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956
Giải ba 92189 32317
Giải nhì 19673
Giải nhất 43707
Đặc biệt 183209
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
07 07 09 16 17 21 23 41 55
56 59 63 69 73 89 90 94 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 09 0 90
1 16, 17 1 21, 41
2 21, 23 2
3 3 23, 63, 73
4 41 4 94, 94
5 55, 56, 59 5 55
6 63, 69 6 16, 56
7 73 7 17
8 89 8
9 90, 94, 94 9 59, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 14-04-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 81
Giải bảy 601
Giải sáu 5930 2854 8478
Giải năm 1076
Giải tư 61216 78048 23497 21843 82950 01871 32094
Giải ba 67650 87462
Giải nhì 85302
Giải nhất 64885
Đặc biệt 298062
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 02 16 30 43 48 50 50 54
62 62 71 76 78 81 85 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 30, 50, 50
1 16 1 71, 81
2 2 62, 62
3 30 3 43
4 43, 48 4 54, 94
5 50, 50, 54 5 85
6 62, 62 6 16, 76
7 71, 76, 78 7 97
8 81, 85 8 48, 78
9 94, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 07-04-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 87
Giải bảy 700
Giải sáu 2341 8405 9210
Giải năm 7439
Giải tư 21658 15221 89346 24019 66487 20013 95893
Giải ba 37766 22314
Giải nhì 80128
Giải nhất 91756
Đặc biệt 705710
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
00 05 10 10 13 14 19 21 28
39 41 46 56 58 66 87 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0 10, 10
1 10, 10, 13, 14, 19 1 21, 41
2 21, 28 2
3 39 3 13, 93
4 41, 46 4 14
5 56, 58 5
6 66 6 46, 56, 66
7 7 87, 87
8 87, 87 8 28, 58
9 93 9 19, 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 31-03-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 17
Giải bảy 765
Giải sáu 3915 1993 3327
Giải năm 3945
Giải tư 67680 85903 23718 57943 30201 41720 70803
Giải ba 10744 66603
Giải nhì 74324
Giải nhất 92328
Đặc biệt 004504
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
01 03 03 03 04 15 17 18 20
24 27 28 43 44 45 65 80 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 03, 03, 03, 04 0 20, 80
1 15, 17, 18 1
2 20, 24, 27, 28 2
3 3 43, 93
4 43, 44, 45 4 24, 44
5 5 15, 45, 65
6 65 6
7 7 17, 27
8 80 8 18, 28
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 6 ngày 24-03-2023
TỈNH Ninh Thuận
Giải tám 97
Giải bảy 062
Giải sáu 9078 0907 4674
Giải năm 9545
Giải tư 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
Giải ba 71550 68852
Giải nhì 10299
Giải nhất 94081
Đặc biệt 396334
Bảng loto tỉnh Ninh Thuận
Lô tô trực tiếp Ninh Thuận
03 07 30 34 38 43 45 50 52
62 70 72 74 78 81 95 97 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07 0 30, 50, 70
1 1 81
2 2 52, 62, 72
3 30, 34, 38 3 43
4 43, 45 4 34, 74
5 50, 52 5 45, 95
6 62 6
7 70, 72, 74, 78 7 97
8 81 8 38, 78
9 95, 97, 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ NINH THUẬN

Xổ số Ninh Thuận (XSNT) xuất hiện trên thị trường từ năm 1992, so với các tờ vé số lâu năm khác thì XSKT Ninh Thuận còn khá non trẻ. Tuy nhiên những giải thưởng hấp dẫn mà xổ số kiến thiết Ninh Thuận mang lại đã nhanh chóng chinh phục được người dân miền Trung và Tây Nguyên. Mỗi tờ vé XS Ninh Thuận có giá 10.000đ nhưng lại mang đến cho người dân những cơ hội trúng thưởng lớn với giải đặc biệt lên tới 2 tỷ đồng.

1. Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSKT Ninh Thuận) quay vào ngày nào?

Kết quả xổ số Ninh Thuận (KQXSNTHUAN) được quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ sáu hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Ninh Thuận.

2. Hướng dẫn xem kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận nhanh, chính xác nhất

Ngoài cách đến tận trường quay để xem kết quả xổ số Ninh Thuận hoặc dò kết quả XSKT Ninh Thuận trên kênh truyền hình, thì các bạn còn có thể truy cập vào trang trực tiếp kết quả xổ số 3 miền - XS88.TV để theo dõi chương trình mở thưởng theo đúng khung giờ quy định.

Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Ninh Thuận rất đơn giản, các bạn chỉ cần truy cập website XS88.TV đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Ninh Thuận sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Ninh Thuận ngày hôm nay và xem lại kết quả XSNT tuần này, tuần trước, tuần trước nữa..., Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XSNTH trong 7 tuần liên tiếp để các bạn dò lại.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Ninh Thuận mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé xổ số kiến thiết Ninh Thuận (XSNTH) trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

4. Liên hệ đổi thưởng XS Ninh Thuận ở đâu?

Khi trúng thưởng xổ số kiến thiết Ninh Thuận hôm nay, các bạn có thể đến các đại lý, chi nhánh và văn phòng đại diện Công ty XSKT Bình Dương gần nhất để yêu cầu đổi thưởng:

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN (XSKT NTHUAN)

  • Địa chỉ: Số 32 đường 16 tháng 4, Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận 
  • Điện thoại: 0259.3830155 - 3830378 - 3830379 - Fax: 0259.3822708 - 3822707 -3830380
  • Email: [email protected] - [email protected]

5. Những lưu ý khi đi lĩnh thưởng XSKT Ninh Thuận?

- Khi trúng giải XS Ninh Thuận hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với công ty xổ số để yêu cầu đổi thưởng. Khi đi lãnh thưởng, các bạn mang theo tờ vé số trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị rách hay dập xóa, chỉnh sửa cùng các giấy tờ chứng minh nhân thân bao gồm thẻ căn cước/chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe cùng sổ hộ khẩu để được hỗ trợ làm thủ tục nhận thưởng xổ số Ninh Thuận hôm nay trong thời gian nhanh nhất.

- Trong trường hợp người trúng giải bận với lý do chính xác không thể đi nhận giải xổ số kiến thiết Ninh Thuận được thì có thể ủy quyền cho người thân đi nhận hộ. Người được ủy quyền đi lĩnh hộ cần mang theo giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương.

- Người trúng thưởng xổ số trực tiếp Ninh Thuận có thể yêu cầu công ty XS trả thưởng bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn trúng các giải thưởng có giá trị lớn hơn 10 triệu tính trên mỗi tờ vé số, bạn có trách nhiệm đóng thuế. Tiền thuế được khấu trừ ngay vào tiền thưởng do công ty xổ số nộp cho kho bạc.

Xem thêm
Thu gọn