XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 29-05-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 90
Giải bảy 714
Giải sáu 6003 5725 5897
Giải năm 3328
Giải tư 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04904
Giải ba 92315 33182
Giải nhì 01696
Giải nhất 04280
Đặc biệt 048500
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 03 04 14 15 25 27 28 31
40 64 74 80 82 86 90 96 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 04 0 40, 80, 90
1 14, 15 1 31
2 25, 27, 28 2 82
3 31 3
4 40 4 14, 64, 74
5 5 15, 25
6 64 6 86, 96
7 74 7 27, 97
8 80, 82, 86 8 28
9 90, 96, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 22-05-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 81
Giải bảy 913
Giải sáu 2313 8558 2147
Giải năm 4235
Giải tư 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175
Giải ba 83888 79186
Giải nhì 59932
Giải nhất 26349
Đặc biệt 516036
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
13 13 14 19 28 32 35 36 40
41 47 49 58 75 81 82 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40
1 13, 13, 14, 19 1 41, 81
2 28 2 32, 82
3 32, 35, 36 3 13, 13
4 40, 41, 47, 49 4 14
5 58 5 35, 75
6 6 36, 86
7 75 7 47
8 81, 82, 86, 88 8 28, 58, 88
9 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 15-05-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 46
Giải bảy 929
Giải sáu 3800 7922 9427
Giải năm 5368
Giải tư 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655
Giải ba 71723 71451
Giải nhì 72872
Giải nhất 26828
Đặc biệt 398038
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 05 22 23 27 28 29 29 38
46 51 54 55 58 66 68 72 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05 0
1 1 51
2 22, 23, 27, 28, 29, 29 2 22, 72
3 38 3 23
4 46 4 54
5 51, 54, 55, 58 5 55
6 66, 68 6 46, 66
7 72 7 27, 97
8 8 28, 38, 58, 68
9 97 9 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 08-05-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 62
Giải bảy 184
Giải sáu 7165 5627 4036
Giải năm 7672
Giải tư 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829
Giải ba 91607 38778
Giải nhì 22660
Giải nhất 77981
Đặc biệt 690680
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 07 27 29 36 54 59 60 60
62 65 69 72 78 80 81 84 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 07 0 60, 60, 80
1 1 81
2 27, 29 2 62, 72, 92
3 36 3
4 4 54, 84
5 54, 59 5 65
6 60, 60, 62, 65, 69 6 36
7 72, 78 7 27
8 80, 81, 84 8 78
9 92 9 29, 59, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 01-05-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 15
Giải bảy 655
Giải sáu 0798 1658 7543
Giải năm 7702
Giải tư 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694
Giải ba 45347 28845
Giải nhì 01586
Giải nhất 94593
Đặc biệt 804205
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 04 05 15 43 45 47 49 55
58 68 79 86 90 93 94 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05 0 90
1 15 1
2 2
3 3 43, 93
4 43, 45, 47, 49 4 94
5 55, 58 5 15, 45, 55
6 68 6 86, 96
7 79 7 47
8 86 8 58, 68, 98
9 90, 93, 94, 96, 98 9 49, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 24-04-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 24
Giải bảy 514
Giải sáu 1033 7474 2024
Giải năm 5159
Giải tư 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918
Giải ba 99176 07792
Giải nhì 19980
Giải nhất 59719
Đặc biệt 345966
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
14 18 19 24 24 25 31 33 42
59 66 74 76 80 83 92 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 14, 18, 19 1 31
2 24, 24, 25 2 42, 92, 92
3 31, 33 3 33, 83
4 42 4 14, 24, 24, 74, 94
5 59 5 25
6 66 6 66, 76
7 74, 76 7
8 80, 83 8 18
9 92, 92, 94 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 17-04-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 30
Giải bảy 583
Giải sáu 5835 1051 1195
Giải năm 4805
Giải tư 04415 53283 02103 76306 92824 12016 40294
Giải ba 99401 66301
Giải nhì 21073
Giải nhất 47885
Đặc biệt 839403
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 01 03 03 05 06 15 16 24
30 35 51 73 83 83 85 94 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 03, 03, 05, 06 0 30
1 15, 16 1 51
2 24 2
3 30, 35 3 73, 83, 83
4 4 24, 94
5 51 5 15, 35, 85, 95
6 6 16
7 73 7
8 83, 83, 85 8
9 94, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 10-04-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 02
Giải bảy 134
Giải sáu 1301 9986 6766
Giải năm 1867
Giải tư 46440 30102 97954 93928 03093 45907 42668
Giải ba 06442 34730
Giải nhì 09507
Giải nhất 04647
Đặc biệt 369587
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 02 02 07 07 28 30 34 40
42 47 54 66 67 68 86 87 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02, 07, 07 0 30, 40
1 1
2 28 2 02, 42
3 30, 34 3 93
4 40, 42, 47 4 34, 54
5 54 5
6 66, 67, 68 6 66, 86
7 7 47, 67, 87
8 86, 87 8 28, 68
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 03-04-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 41
Giải bảy 646
Giải sáu 8196 9884 6921
Giải năm 9472
Giải tư 69813 32989 44850 24129 34967 97022 94182
Giải ba 39620 29482
Giải nhì 15166
Giải nhất 75836
Đặc biệt 172910
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
10 13 20 21 22 29 36 41 46
50 66 67 72 82 82 84 89 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 50
1 10, 13 1 21, 41
2 20, 21, 22, 29 2 22, 72, 82, 82
3 36 3 13
4 41, 46 4 84
5 50 5
6 66, 67 6 36, 46, 66, 96
7 72 7 67
8 82, 82, 84, 89 8
9 96 9 29, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3866 8232 4980
Giải năm 3665
Giải tư 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447
Giải ba 94181 03078
Giải nhì 92437
Giải nhất 58558
Đặc biệt 760237
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
24 32 36 37 37 47 48 58 58
63 65 66 68 78 79 80 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 81
2 24 2 32
3 32, 36, 37, 37 3 63
4 47, 48 4 24
5 58, 58 5 65
6 63, 65, 66, 68 6 36, 66
7 78, 79 7 37, 37, 47, 97
8 80, 81 8 48, 58, 58, 68, 78
9 97 9 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XS88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn