XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-03-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 97
Giải bảy 624
Giải sáu 3866 8232 4980
Giải năm 3665
Giải tư 25268 54763 63036 90448 97479 90858 95447
Giải ba 94181 03078
Giải nhì 92437
Giải nhất 58558
Đặc biệt 760237
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
24 32 36 37 37 47 48 58 58
63 65 66 68 78 79 80 81 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 1 81
2 24 2 32
3 32, 36, 37, 37 3 63
4 47, 48 4 24
5 58, 58 5 65
6 63, 65, 66, 68 6 36, 66
7 78, 79 7 37, 37, 47, 97
8 80, 81 8 48, 58, 58, 68, 78
9 97 9 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-03-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 9022 8072 5211
Giải năm 4647
Giải tư 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704
Giải ba 78044 22776
Giải nhì 41054
Giải nhất 43842
Đặc biệt 918419
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
00 04 10 11 19 21 22 22 41
42 44 45 47 54 72 76 76 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 04 0 10
1 10, 11, 19 1 11, 21, 41
2 21, 22, 22 2 22, 22, 42, 72
3 3
4 41, 42, 44, 45, 47 4 44, 54
5 54 5 45
6 6 76, 76
7 72, 76, 76 7 47, 97
8 8
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-03-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 13
Giải bảy 365
Giải sáu 3399 5773 7063
Giải năm 9369
Giải tư 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259
Giải ba 74548 30533
Giải nhì 30839
Giải nhất 74291
Đặc biệt 206361
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
13 13 33 35 39 48 50 59 61
63 65 69 73 90 91 91 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 90
1 13, 13 1 61, 91, 91
2 2
3 33, 35, 39 3 13, 13, 33, 63, 73, 93
4 48 4
5 50, 59 5 35, 65
6 61, 63, 65, 69 6
7 73 7
8 8 48
9 90, 91, 91, 93, 99 9 39, 59, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-03-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 77
Giải bảy 561
Giải sáu 4690 7236 9284
Giải năm 4336
Giải tư 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551
Giải ba 13242 16404
Giải nhì 18397
Giải nhất 91545
Đặc biệt 001078
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
02 04 20 28 36 36 42 45 45
49 51 61 77 78 81 84 90 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04 0 20, 90
1 1 51, 61, 81
2 20, 28 2 42
3 36, 36 3
4 42, 45, 45, 49 4 84
5 51 5 45, 45
6 61 6 36, 36
7 77, 78 7 77, 97
8 81, 84 8 28, 78
9 90, 97 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 27-02-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 77
Giải bảy 062
Giải sáu 3218 2488 1084
Giải năm 4215
Giải tư 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973
Giải ba 99793 49509
Giải nhì 31282
Giải nhất 85142
Đặc biệt 605636
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
09 10 15 15 18 23 27 36 42
47 55 62 73 77 82 84 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10
1 10, 15, 15, 18 1
2 23, 27 2 42, 62, 82
3 36 3 23, 73, 93
4 42, 47 4 84
5 55 5 15, 15, 55
6 62 6 36
7 73, 77 7 27, 47, 77
8 82, 84, 88 8 18, 88
9 93 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 20-02-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 25
Giải bảy 999
Giải sáu 8519 2307 3499
Giải năm 8297
Giải tư 06221 22073 23397 87886 52513 81954 59174
Giải ba 82364 03346
Giải nhì 44747
Giải nhất 23681
Đặc biệt 403234
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 13 19 21 25 34 46 47 54
64 73 74 81 86 97 97 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0
1 13, 19 1 21, 81
2 21, 25 2
3 34 3 13, 73
4 46, 47 4 34, 54, 64, 74
5 54 5 25
6 64 6 46, 86
7 73, 74 7 47, 97, 97
8 81, 86 8
9 97, 97, 99, 99 9 19, 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 13-02-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 10
Giải bảy 845
Giải sáu 9677 1203 2243
Giải năm 2514
Giải tư 67876 68406 34882 33184 13680 13230 49122
Giải ba 97919 37848
Giải nhì 32424
Giải nhất 57688
Đặc biệt 465072
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
03 06 10 14 19 22 24 30 43
45 48 72 76 77 80 82 84 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 06 0 10, 30, 80
1 10, 14, 19 1
2 22, 24 2 22, 72, 82
3 30 3 43
4 43, 45, 48 4 14, 24, 84
5 5 45
6 6 76
7 72, 76, 77 7 77
8 80, 82, 84, 88 8 48, 88
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 06-02-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 75
Giải bảy 771
Giải sáu 1357 2198 1383
Giải năm 5550
Giải tư 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226
Giải ba 03685 26691
Giải nhì 96332
Giải nhất 43431
Đặc biệt 697730
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
01 23 26 30 31 32 38 50 57
59 67 68 71 75 83 85 91 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 30, 50
1 1 31, 71, 91
2 23, 26 2 32
3 30, 31, 32, 38 3 23, 83
4 4
5 50, 57, 59 5 75, 85
6 67, 68 6 26
7 71, 75 7 57, 67
8 83, 85 8 38, 68, 98
9 91, 98 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 30-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 7380 4395 6413
Giải năm 2327
Giải tư 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619
Giải ba 72308 37508
Giải nhì 75896
Giải nhất 44337
Đặc biệt 276645
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
05 08 08 13 19 22 25 27 37
38 43 45 80 88 93 94 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 08 0 80
1 13, 19 1
2 22, 25, 27 2 22
3 37, 38 3 13, 43, 93
4 43, 45 4 94
5 5 05, 25, 45, 95
6 6 96
7 7 27, 37
8 80, 88 8 38, 88
9 93, 94, 95, 96 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 2 ngày 23-01-2023
TỈNH Phú Yên
Giải tám 15
Giải bảy 107
Giải sáu 2077 8755 7392
Giải năm 2673
Giải tư 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184
Giải ba 11409 82792
Giải nhì 48382
Giải nhất 31279
Đặc biệt 307019
Bảng loto tỉnh Phú Yên
Lô tô trực tiếp Phú Yên
07 09 15 19 55 63 70 73 77
79 82 84 87 88 92 92 97 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 70
1 15, 19 1
2 2 82, 92, 92
3 3 63, 73
4 4 84
5 55 5 15, 55
6 63 6
7 70, 73, 77, 79 7 77, 87, 97, 97
8 82, 84, 87, 88 8 88
9 92, 92, 97, 97 9 19, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚ YÊN

Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) được thành lập vào ngày 26/7/1989 để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân. Hiện nay, xổ số Phú Yên (XSPY) không chỉ là món ăn tinh thần của người dân mang lại niềm vui vào thứ 2 hàng tuần mà còn có nhiều ý nghĩa nhân văn khác như tạo thêm thu nhập cho nhiều người một cách lành mạnh, văn minh.

1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay (KQXSPY) quay ở đâu? Khi nào?

Kết quả xổ số Phú Yên được trực tiếp mở thưởng vào lúc 17h15p thứ 2 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Phú Yên hôm nay.

2. Cách xem kết quả xổ số Phú Yên chính xác nhất

Để xem kết quả XS Phú Yên hôm nay (KQXSPY) nhanh và chính xác nhất các bạn chỉ cần truy cập vào trang web XS88.TV của chúng tôi theo đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình. KQXS Phú Yên hôm nay sẽ được cập nhật tự động ngay khi trường quay công bố kết quả.

Vì Xổ Số 88 lưu trữ kết quả XS Phú Yên trong 7 tuần liên tiếp nên các bạn không chỉ xem được kết quả xổ số Phú Yên ngày hôm nay mà còn có thể xem lại kết quả xổ số đài Phú Yên tuần trước và những tuần trước nữa vô cùng tiện lợi.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Phú Yên mới nhất

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

Ngoài ra còn có:

  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

4. Trúng giải xổ số kiến thiết Phú Yên (XSPY) liên hệ nhận thưởng ở đâu?

Nếu vé số bạn đang sở hữu trùng với kết quả giải thưởng, có thể đổi số trúng xổ số Phú Yên hôm nay tại các địa chỉ sau:

  • Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Phú Yên: Địa chỉ trụ sở chính: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP.Tuy Hòa (Điện thoại: 057 38 292 12 -Fax: 057 - 3824 364).
  • Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa: Địa chỉ: Số 07 Hoàng Hoa Thám, TP.Nha Trang (ĐT: 0258.3819926 - FAX: 0258.3819925).
  • Văn phòng đại diện tại Đắk Lắk: Địa chỉ: Số 223 Lê Thánh Tông,TP.Buôn Ma Thuột (ĐT: 0262.3818152 - FAX: 0262.3818153).
  • Văn phòng đại diện tại Gia Lai: Địa chỉ: Số 40B Yên Đỗ, TP.Pleiku (ĐT: 0259.3876910 - FAX: 0259.3876911).
  • Văn phòng đại diện tại Bình Định: Địa chỉ: Số 63 Ỷ Lan, TP.Quy Nhơn (ĐT: 0256.3818639 - FAX: 0256.3818656).
  • Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Địa chỉ: Số 52 Võ Văn Tần, TP.Đà Nẵng (ĐT: 02511.3647595 - FAX: 02511.3647596).
  • Văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi: Địa chỉ: Số 85 Nguyễn Công Phương, TP.Quảng Ngãi (ĐT: 02553.727767 - FAX: 02553.727769).
  • Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận: Địa chỉ: Số 63 Trần Quang Diệu, TP.Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận (ĐT: 0268.3826616 - FAX: 0268.3826617).

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Phú Yên hôm nay chính xác nhất

- Trang xổ số Phú Yên hôm nay cung cấp chi tiết thông tin của 18 giải thưởng kèm với lô tô 2 số theo đầu đuôi. Để xem KQXS Phú Yên hôm nay chính xác và nhanh nhất các bạn làm theo hướng dẫn sau: 

- Đầu tiên, các bạn kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng truyền thống kết quả xổ số Phú Yên ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó, dò lên bảng kết quả bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trùng giải nào.

Xem thêm
Thu gọn