XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-06-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 55
Giải bảy 801
Giải sáu 0775 4688 6170
Giải năm 2541
Giải tư 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584
Giải ba 13524 09020
Giải nhì 40890
Giải nhất 68534
Đặc biệt 875870
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 01 12 20 24 34 35 41 55
55 58 70 70 75 81 84 88 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01 0 20, 70, 70, 90
1 12 1 41, 81
2 20, 24 2 12
3 34, 35 3
4 41 4 24, 34, 84
5 55, 55, 58 5 35, 55, 55, 75
6 6
7 70, 70, 75 7
8 81, 84, 88 8 58, 88
9 90 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-05-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 40
Giải bảy 195
Giải sáu 3157 6861 9312
Giải năm 4436
Giải tư 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679
Giải ba 22318 01594
Giải nhì 77493
Giải nhất 15353
Đặc biệt 658883
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
12 18 32 34 36 40 53 57 58
61 79 80 83 93 94 95 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80
1 12, 18 1 61
2 2 12, 32
3 32, 34, 36 3 53, 83, 93
4 40 4 34, 94
5 53, 57, 58 5 95, 95
6 61 6 36
7 79 7 57
8 80, 83 8 18, 58
9 93, 94, 95, 95, 99 9 79, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-05-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 19
Giải bảy 368
Giải sáu 1029 6530 2724
Giải năm 1432
Giải tư 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064
Giải ba 10570 99720
Giải nhì 71117
Giải nhất 03192
Đặc biệt 699494
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 12 17 19 20 20 24 29 30
32 37 52 63 64 68 70 92 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07 0 20, 20, 30, 70
1 12, 17, 19 1
2 20, 20, 24, 29 2 12, 32, 52, 92
3 30, 32, 37 3 63
4 4 24, 64, 94
5 52 5
6 63, 64, 68 6
7 70 7 17, 37
8 8 68
9 92, 94 9 19, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-05-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 66
Giải bảy 662
Giải sáu 6504 8542 3376
Giải năm 7603
Giải tư 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246
Giải ba 46918 55421
Giải nhì 34080
Giải nhất 65391
Đặc biệt 452004
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 04 04 08 14 18 21 23 42
46 57 58 62 66 76 80 90 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 04, 08 0 80, 90
1 14, 18 1 21, 91
2 21, 23 2 42, 62
3 3 23
4 42, 46 4 14
5 57, 58 5
6 62, 66 6 46, 66, 76
7 76 7 57
8 80 8 18, 58
9 90, 91 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-05-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 9367 8390 8434
Giải năm 7387
Giải tư 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013
Giải ba 43050 73599
Giải nhì 81642
Giải nhất 73544
Đặc biệt 139284
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
13 27 32 34 38 42 44 50 55
67 74 77 84 86 87 90 99 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 90
1 13 1
2 27 2 32, 42
3 32, 34, 38 3 13
4 42, 44 4 34, 44, 74, 84
5 50, 55 5 55
6 67 6 86
7 74, 77 7 27, 67, 77, 87
8 84, 86, 87 8 38
9 90, 99, 99 9 99, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-04-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 84
Giải bảy 387
Giải sáu 0146 9045 3937
Giải năm 0502
Giải tư 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831
Giải ba 63758 87219
Giải nhì 13810
Giải nhất 01668
Đặc biệt 679318
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 10 18 19 30 31 37 45 46
46 54 58 59 68 84 87 87 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02 0 10, 30, 90
1 10, 18, 19 1 31
2 2
3 30, 31, 37 3
4 45, 46, 46 4 54, 84
5 54, 58, 59 5 45
6 68 6 46, 46
7 7 37, 87, 87
8 84, 87, 87 8 18, 58, 68
9 90 9 19, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-04-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 90
Giải bảy 762
Giải sáu 9267 5710 4628
Giải năm 1688
Giải tư 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061
Giải ba 67731 36890
Giải nhì 42967
Giải nhất 73298
Đặc biệt 972499
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
10 14 28 31 61 62 66 67 67
75 77 88 89 90 90 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 90, 90
1 10, 14 1 31, 61
2 28 2 62
3 31 3
4 4 14
5 5 75
6 61, 62, 66, 67, 67 6 66, 96
7 75, 77 7 67, 67, 77
8 88, 89 8 28, 88, 98
9 90, 90, 96, 98, 99 9 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-04-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 93
Giải bảy 343
Giải sáu 1485 6412 6648
Giải năm 8737
Giải tư 88196 45322 82148 32740 59337 62805 92350
Giải ba 16593 34812
Giải nhì 20001
Giải nhất 32887
Đặc biệt 138218
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 05 12 12 18 22 37 37 40
43 48 48 50 85 87 93 93 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 40, 50
1 12, 12, 18 1
2 22 2 12, 12, 22
3 37, 37 3 43, 93, 93
4 40, 43, 48, 48 4
5 50 5 85
6 6 96
7 7 37, 37, 87
8 85, 87 8 18, 48, 48
9 93, 93, 96 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-04-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 91
Giải bảy 636
Giải sáu 7230 2301 1670
Giải năm 5717
Giải tư 82073 42115 04960 02261 37465 19265 11502
Giải ba 05585 84139
Giải nhì 65820
Giải nhất 69002
Đặc biệt 849202
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 02 02 02 15 17 20 30 36
39 60 61 65 65 70 73 85 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02, 02, 02 0 20, 30, 60, 70
1 15, 17 1 61, 91
2 20 2
3 30, 36, 39 3 73
4 4
5 5 15, 65, 65, 85
6 60, 61, 65, 65 6 36
7 70, 73 7 17
8 85 8
9 91 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 60
Giải bảy 731
Giải sáu 6840 3774 5839
Giải năm 3388
Giải tư 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825
Giải ba 33507 93145
Giải nhì 02984
Giải nhất 19207
Đặc biệt 661707
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 07 07 25 31 39 40 44 45
54 60 60 60 69 74 84 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 07 0 40, 60, 60, 60
1 1 31
2 25 2 92
3 31, 39 3
4 40, 44, 45 4 44, 54, 74, 84
5 54 5 25, 45
6 60, 60, 60, 69 6
7 74 7
8 84, 88 8 88
9 92 9 39, 69

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XS88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XS88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn