XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 60
Giải bảy 731
Giải sáu 6840 3774 5839
Giải năm 3388
Giải tư 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825
Giải ba 33507 93145
Giải nhì 02984
Giải nhất 19207
Đặc biệt 661707
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
07 07 07 25 31 39 40 44 45
54 60 60 60 69 74 84 88 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 07, 07 0 40, 60, 60, 60
1 1 31
2 25 2 92
3 31, 39 3
4 40, 44, 45 4 44, 54, 74, 84
5 54 5 25, 45
6 60, 60, 60, 69 6
7 74 7
8 84, 88 8 88
9 92 9 39, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 34
Giải bảy 391
Giải sáu 0402 8322 6744
Giải năm 0002
Giải tư 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872
Giải ba 11208 88560
Giải nhì 42866
Giải nhất 92793
Đặc biệt 256397
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 02 03 08 16 22 34 44 45
48 60 65 66 69 72 91 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 02, 03, 08 0 60
1 16 1 91
2 22 2 22, 72
3 34 3 93
4 44, 45, 48 4 34, 44
5 5 45, 65
6 60, 65, 66, 69 6 16, 66
7 72 7 97
8 8 48
9 91, 93, 97 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 99
Giải bảy 108
Giải sáu 2602 8343 3624
Giải năm 1063
Giải tư 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639
Giải ba 74170 13819
Giải nhì 23195
Giải nhất 62461
Đặc biệt 419887
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
02 03 08 15 19 24 39 43 48
49 57 59 61 63 70 87 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 03, 08 0 70
1 15, 19 1 61
2 24 2
3 39 3 43, 63
4 43, 48, 49 4 24
5 57, 59 5 15, 95
6 61, 63 6
7 70 7 57, 87
8 87 8 48
9 95, 99 9 19, 39, 49, 59, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 92
Giải bảy 136
Giải sáu 5565 0700 9809
Giải năm 0753
Giải tư 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816
Giải ba 49002 04413
Giải nhì 63755
Giải nhất 67249
Đặc biệt 059075
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 02 09 13 16 16 18 31 35
36 42 46 49 53 55 65 75 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 09 0
1 13, 16, 16, 18 1 31
2 2 42, 92
3 31, 35, 36 3 13, 53
4 42, 46, 49 4
5 53, 55 5 35, 55, 65, 75
6 65 6 16, 16, 36, 46
7 75 7
8 8 18
9 92 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-03-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 15
Giải bảy 190
Giải sáu 7792 2481 2156
Giải năm 2692
Giải tư 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708
Giải ba 33955 53286
Giải nhì 62700
Giải nhất 72414
Đặc biệt 115905
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
00 05 08 14 15 21 40 55 56
58 64 67 81 86 90 91 92 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 05, 08 0 40, 90
1 14, 15 1 21, 81, 91
2 21 2 92, 92
3 3
4 40 4 14, 64
5 55, 56, 58 5 15, 55
6 64, 67 6 56, 86
7 7 67
8 81, 86 8 58
9 90, 91, 92, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-02-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 45
Giải bảy 811
Giải sáu 1380 3579 0358
Giải năm 2230
Giải tư 33066 34676 53936 01394 80559 53634 89531
Giải ba 26345 37387
Giải nhì 70413
Giải nhất 28793
Đặc biệt 259962
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
11 13 30 31 34 36 45 45 58
59 62 66 76 79 80 87 93 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30, 80
1 11, 13 1 11, 31
2 2 62
3 30, 31, 34, 36 3 13, 93
4 45, 45 4 34, 94
5 58, 59 5 45, 45
6 62, 66 6 36, 66, 76
7 76, 79 7 87
8 80, 87 8 58
9 93, 94 9 59, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-02-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 81
Giải bảy 082
Giải sáu 6376 8734 2256
Giải năm 9662
Giải tư 25836 13085 83645 09619 23768 79771 05520
Giải ba 93643 74255
Giải nhì 78287
Giải nhất 71066
Đặc biệt 066088
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
19 20 34 36 43 45 55 56 62
66 68 71 76 81 82 85 87 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 20
1 19 1 71, 81
2 20 2 62, 82
3 34, 36 3 43
4 43, 45 4 34
5 55, 56 5 45, 55, 85
6 62, 66, 68 6 36, 56, 66, 76
7 71, 76 7 87
8 81, 82, 85, 87, 88 8 68, 88
9 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-02-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 68
Giải bảy 531
Giải sáu 3951 0443 6973
Giải năm 4270
Giải tư 11395 33584 83278 63322 76470 44197 85241
Giải ba 32144 97148
Giải nhì 16226
Giải nhất 72916
Đặc biệt 971912
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
12 16 22 26 31 41 43 44 48
51 68 70 70 73 78 84 95 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 70, 70
1 12, 16 1 31, 41, 51
2 22, 26 2 12, 22
3 31 3 43, 73
4 41, 43, 44, 48 4 44, 84
5 51 5 95
6 68 6 16, 26
7 70, 70, 73, 78 7 97
8 84 8 48, 68, 78
9 95, 97 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-02-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 70
Giải bảy 258
Giải sáu 8521 0301 8262
Giải năm 8830
Giải tư 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358
Giải ba 63347 11032
Giải nhì 29706
Giải nhất 41146
Đặc biệt 854033
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
01 01 06 21 30 32 33 33 46
46 47 58 58 58 59 59 62 70
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 06 0 30, 70
1 1 21
2 21 2 32, 62
3 30, 32, 33, 33 3 33, 33
4 46, 46, 47 4
5 58, 58, 58, 59, 59 5
6 62 6 46, 46
7 70 7 47
8 8 58, 58, 58
9 9 59, 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Quảng Bình
Giải tám 87
Giải bảy 655
Giải sáu 7632 1055 4499
Giải năm 5545
Giải tư 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188
Giải ba 76951 54375
Giải nhì 17121
Giải nhất 15409
Đặc biệt 395830
Bảng loto tỉnh Quảng Bình
Lô tô trực tiếp Quảng Bình
03 09 21 24 30 32 45 45 51
55 55 67 75 80 87 87 88 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 30, 80
1 1 21, 51
2 21, 24 2 32
3 30, 32 3
4 45, 45 4 24
5 51, 55, 55 5 45, 45, 55, 55, 75
6 67 6
7 75 7 67, 87, 87
8 80, 87, 87, 88 8 88
9 99 9 99

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH

Xổ số Quảng Bình (XSQB) không còn xa lạ gì với những người dân nơi đây. Hiện nay vé xổ số đài Quảng Bình được phát hành rộng khắp các tỉnh thành miền Trung – Tây Nguyên. Vì thế bất cứ ai cũng có thể mua cho mình những cặp vé XS Quảng Bình để thử vận may với những con số may mắn.

1. Kết quả xổ số đài Quảng Bình (KQXSQB) quay vào thứ mấy, giờ nào?

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày hôm nay được quay số mở thưởng đều đặn vào lúc 17h15 – 17h30 thứ 5 hàng tuần.

Muốn theo dõi kết quả XSQBINH nhanh và chính xác nhất, các bạn hãy chú ý tới giờ mở thưởng thì truy cập vào website XS88.TV. Tại đây kết quả xổ số trực tiếp Quảng Bình sẽ được tự động cập nhật và hiển thị.

2. Xem lại kết quả xổ số Quảng Bình của các tuần trước như nào?

Nếu bạn bỏ lỡ buổi mở thưởng trực tiếp xổ số Quảng Bình hôm nay, hôm qua, bạn vẫn có thể xem lại dễ dàng bởi XS88.TV lưu lại KQXS Quảng Bình trong 7 tuần liên tiếp bao gồm tuần rồi, tuần trước, tuần trước nữa…

Cách xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp như sau: Các bạn truy cập website Xổ Số 88 đúng thời gian quay thưởng và giữ nguyên màn hình, KQXS Quảng Bình sẽ tự động cập nhật ngay khi trường quay công bố.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số Quảng Bình hôm nay

Cơ cấu giải thưởng của XS Quảng Bình cũng giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ.

4. Địa chỉ liên hệ đổi thưởng xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay ở đâu?

Khi trúng các giải thưởng xổ số Quảng Bình ngày hôm nay, các bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn các bước nhận giải:

Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Bình

  • Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
  • Điện thoại: 052.3822378

5. Hướng dẫn cách dò vé xổ số Quảng Bình hôm nay nhanh và chính xác nhất

Dựa theo những thông tin chi tiết về các giải thưởng cùng với lô tô 2 số theo đầu đuôi mà trang Xổ Số 88 cung cấp các bạn có thể dò vé XS Quảng Bình như sau:

- Đầu tiên, kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả xổ số Quảng Bình ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

- Sau đó dò lên bảng kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQBINH) bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

Xem thêm
Thu gọn