XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-03-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 75
Giải bảy 150
Giải sáu 9152 3608 6893
Giải năm 3874
Giải tư 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848
Giải ba 98956 01788
Giải nhì 12025
Giải nhất 35360
Đặc biệt 767316
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 08 16 17 25 27 48 49 50
52 56 60 61 74 75 88 90 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08 0 50, 60, 90
1 16, 17 1 61
2 25, 27 2 52
3 3 93
4 48, 49 4 74
5 50, 52, 56 5 25, 75
6 60, 61 6 16, 56
7 74, 75 7 17, 27
8 88 8 48, 88
9 90, 93 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-03-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 63
Giải bảy 792
Giải sáu 1444 8613 9351
Giải năm 0585
Giải tư 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296
Giải ba 66693 85861
Giải nhì 86299
Giải nhất 35758
Đặc biệt 987289
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 13 37 38 44 51 56 58 61
63 68 79 85 89 92 93 96 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 13 1 51, 61
2 2 92
3 37, 38 3 13, 63, 93
4 44 4 44
5 51, 56, 58 5 85
6 61, 63, 68 6 56, 96
7 79 7 37
8 85, 89 8 38, 58, 68
9 92, 93, 96, 99 9 79, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-03-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 56
Giải bảy 985
Giải sáu 8395 6270 3318
Giải năm 3728
Giải tư 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071
Giải ba 24314 61106
Giải nhì 47331
Giải nhất 71852
Đặc biệt 902168
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 06 13 14 18 28 31 40 52
56 63 68 70 71 74 85 95 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 06 0 40, 70
1 13, 14, 18 1 31, 71
2 28 2 52
3 31 3 13, 63
4 40 4 14, 74
5 52, 56 5 85, 95, 95
6 63, 68 6 56
7 70, 71, 74 7
8 85 8 18, 28, 68
9 95, 95 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-02-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 49
Giải bảy 614
Giải sáu 4345 3760 8502
Giải năm 8907
Giải tư 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087
Giải ba 72268 92375
Giải nhì 99563
Giải nhất 58607
Đặc biệt 235566
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 04 05 07 07 14 45 46 49
55 60 62 63 66 68 75 87 87
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 05, 07, 07 0 60
1 14 1
2 2 62
3 3 63
4 45, 46, 49 4 14
5 55 5 45, 55, 75
6 60, 62, 63, 66, 68 6 46, 66
7 75 7 87, 87
8 87, 87 8 68
9 9 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 18-02-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 84
Giải bảy 623
Giải sáu 1911 4977 4392
Giải năm 9077
Giải tư 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144
Giải ba 18312 56346
Giải nhì 76850
Giải nhất 78767
Đặc biệt 445802
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 08 10 11 12 23 41 44 46
50 57 67 77 77 83 84 90 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 08 0 10, 50, 90
1 10, 11, 12 1 11, 41
2 23 2 12, 92
3 3 23, 83
4 41, 44, 46 4 44, 84
5 50, 57 5
6 67 6 46
7 77, 77 7 57, 67, 77, 77
8 83, 84 8
9 90, 92 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 11-02-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 26
Giải bảy 667
Giải sáu 8785 2656 6557
Giải năm 5504
Giải tư 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598
Giải ba 30578 42522
Giải nhì 64694
Giải nhất 76576
Đặc biệt 593769
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 22 26 38 44 45 56 57 65
67 69 69 76 78 78 85 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0
1 1
2 22, 26 2 22
3 38 3
4 44, 45 4 44, 94
5 56, 57 5 45, 65, 85
6 65, 67, 69, 69 6 26, 56, 76
7 76, 78, 78 7 57, 67
8 85 8 38, 78, 78, 98
9 94, 98 9 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 04-02-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 21
Giải bảy 634
Giải sáu 8813 4585 3252
Giải năm 9442
Giải tư 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686
Giải ba 81488 01536
Giải nhì 05204
Giải nhất 79727
Đặc biệt 127946
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 13 14 21 23 24 27 30 34
36 42 46 48 48 52 85 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 30
1 13, 14 1 21
2 21, 23, 24, 27 2 42, 52
3 30, 34, 36 3 13, 23
4 42, 46, 48, 48 4 14, 24, 34
5 52 5 85
6 6 36, 46, 86
7 7 27
8 85, 86, 88 8 48, 48, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 28-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 76
Giải bảy 545
Giải sáu 5712 6211 1880
Giải năm 8120
Giải tư 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700
Giải ba 48771 16461
Giải nhì 32823
Giải nhất 88376
Đặc biệt 415615
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 07 11 12 15 17 20 23 38
45 61 71 76 76 80 86 86 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 07 0 20, 80
1 11, 12, 15, 17 1 11, 61, 71
2 20, 23 2 12
3 38 3 23
4 45 4
5 5 15, 45
6 61 6 76, 76, 86, 86
7 71, 76, 76 7 17
8 80, 86, 86, 88 8 38, 88
9 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 21-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 78
Giải bảy 504
Giải sáu 7886 3990 3227
Giải năm 0165
Giải tư 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158
Giải ba 46753 49698
Giải nhì 46729
Giải nhất 71403
Đặc biệt 264606
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 04 06 26 27 29 52 53 58
65 71 75 78 83 83 86 90 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 04, 06 0 90
1 1 71
2 26, 27, 29 2 52
3 3 53, 83, 83
4 4
5 52, 53, 58 5 65, 75
6 65 6 26, 86
7 71, 75, 78 7 27
8 83, 83, 86 8 58, 78, 98
9 90, 98 9 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 14-01-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 26
Giải bảy 622
Giải sáu 0688 8957 5245
Giải năm 5778
Giải tư 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076
Giải ba 06897 37701
Giải nhì 33955
Giải nhất 85638
Đặc biệt 955137
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 18 19 21 22 24 26 37 38
42 45 55 57 76 78 88 89 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0
1 18, 19 1 21
2 21, 22, 24, 26 2 22, 42
3 37, 38 3
4 42, 45 4 24
5 55, 57 5 45, 55
6 6 26, 76
7 76, 78 7 37, 57, 97
8 88, 89 8 18, 38, 78, 88
9 97 9 19, 89

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XS88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn