XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 27-05-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 35
Giải bảy 763
Giải sáu 8741 8081 5381
Giải năm 9422
Giải tư 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569
Giải ba 38138 31609
Giải nhì 95708
Giải nhất 11954
Đặc biệt 646084
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 08 09 11 22 28 35 38 41
47 54 63 65 69 81 81 84 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 08, 09 0
1 11 1 11, 41, 81, 81
2 22, 28 2 22
3 35, 38 3 63
4 41, 47 4 54, 84
5 54 5 35, 65
6 63, 65, 69 6
7 7 47
8 81, 81, 84, 89 8 28, 38
9 9 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 20-05-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 74
Giải bảy 713
Giải sáu 5576 7811 8493
Giải năm 2573
Giải tư 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909
Giải ba 56167 31318
Giải nhì 22013
Giải nhất 38858
Đặc biệt 632279
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
09 10 11 13 13 18 38 58 59
67 71 73 74 76 79 89 93 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 10
1 10, 11, 13, 13, 18 1 11, 71
2 2
3 38 3 13, 13, 73, 93, 93
4 4 74
5 58, 59 5
6 67 6 76
7 71, 73, 74, 76, 79 7 67
8 89 8 18, 38, 58
9 93, 93 9 59, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 13-05-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 19
Giải bảy 998
Giải sáu 0941 5293 1634
Giải năm 5305
Giải tư 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849
Giải ba 38785 33230
Giải nhì 74780
Giải nhất 30487
Đặc biệt 767453
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
05 19 20 30 34 41 49 53 62
70 70 80 80 85 87 93 97 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 30, 70, 70, 80, 80
1 19 1 41
2 20 2 62
3 30, 34 3 53, 93
4 41, 49 4 34
5 53 5 85
6 62 6
7 70, 70 7 87, 97
8 80, 80, 85, 87 8 98
9 93, 97, 98 9 19, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 06-05-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 12
Giải bảy 645
Giải sáu 1494 7603 9137
Giải năm 0689
Giải tư 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407
Giải ba 69223 94479
Giải nhì 56321
Giải nhất 89549
Đặc biệt 231333
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
03 07 07 12 20 21 23 33 37
45 49 52 55 79 80 89 91 94
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 07, 07 0 20, 80
1 12 1 21, 91
2 20, 21, 23 2 12, 52
3 33, 37 3 23, 33
4 45, 49 4 94
5 52, 55 5 45, 55
6 6
7 79 7 37
8 80, 89 8
9 91, 94 9 49, 79, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 29-04-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 93
Giải bảy 667
Giải sáu 0850 7089 1823
Giải năm 5697
Giải tư 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128
Giải ba 75885 86434
Giải nhì 67134
Giải nhất 26725
Đặc biệt 662940
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 15 23 25 28 33 34 34 40
50 58 67 77 84 85 89 93 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01 0 40, 50
1 15 1
2 23, 25, 28 2
3 33, 34, 34 3 23, 33, 93
4 40 4 34, 34, 84
5 50, 58 5 15, 25, 85
6 67 6
7 77 7 67, 77, 97
8 84, 85, 89 8 28, 58
9 93, 97 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 22-04-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 09
Giải bảy 870
Giải sáu 2225 8073 4777
Giải năm 5647
Giải tư 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982
Giải ba 10728 64376
Giải nhì 13152
Giải nhất 73295
Đặc biệt 008923
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 09 20 23 24 25 28 38 47
48 52 65 70 73 76 77 82 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 20, 70
1 1
2 20, 23, 24, 25, 28 2 52, 82
3 38 3 23, 73
4 47, 48 4 24
5 52 5 25, 65, 95
6 65 6 76
7 70, 73, 76, 77 7 47, 77
8 82 8 28, 38, 48
9 95 9 09

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 15-04-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 09
Giải bảy 371
Giải sáu 6023 9402 2904
Giải năm 9334
Giải tư 72219 48425 54687 85708 81597 96244 45175
Giải ba 56233 07927
Giải nhì 38109
Giải nhất 99009
Đặc biệt 287428
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
02 04 08 09 09 09 19 23 25
27 28 33 34 44 71 75 87 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 04, 08, 09, 09, 09 0
1 19 1 71
2 23, 25, 27, 28 2
3 33, 34 3 23, 33
4 44 4 34, 44
5 5 25, 75
6 6
7 71, 75 7 27, 87, 97
8 87 8 28
9 97 9 09, 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 08-04-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 01
Giải bảy 313
Giải sáu 0883 4887 9735
Giải năm 9408
Giải tư 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919
Giải ba 76267 36018
Giải nhì 81233
Giải nhất 48714
Đặc biệt 610558
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
01 08 09 13 14 18 19 27 28
33 35 41 58 67 78 83 87 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 08, 09 0
1 13, 14, 18, 19 1 01, 41
2 27, 28 2
3 33, 35 3 13, 33, 83
4 41 4 14
5 58 5 35
6 67 6
7 78 7 27, 67, 87
8 83, 87, 89 8 18, 28, 58, 78
9 9 19, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 01-04-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 24
Giải bảy 105
Giải sáu 8477 9809 2804
Giải năm 2278
Giải tư 12519 60214 10982 53389 80362 44070 44639
Giải ba 63145 22432
Giải nhì 62574
Giải nhất 12699
Đặc biệt 397062
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
04 05 09 14 19 24 32 39 45
62 62 70 74 77 78 82 89 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 09 0 70
1 14, 19 1
2 24 2 32, 62, 62, 82
3 32, 39 3
4 45 4 14, 24, 74
5 5 45
6 62, 62 6
7 70, 74, 77, 78 7 77
8 82, 89 8 78
9 99 9 19, 39, 89, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 7 ngày 25-03-2023
TỈNH Quảng Ngãi
Giải tám 85
Giải bảy 317
Giải sáu 2643 7650 9142
Giải năm 9959
Giải tư 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006
Giải ba 72314 83036
Giải nhì 45598
Giải nhất 84282
Đặc biệt 962996
Bảng loto tỉnh Quảng Ngãi
Lô tô trực tiếp Quảng Ngãi
00 06 14 17 26 35 36 42 43
46 50 59 59 82 85 85 96 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 06 0 50
1 14, 17 1
2 26 2 42, 82
3 35, 36 3 43
4 42, 43, 46 4 14
5 50, 59, 59 5 35, 85, 85
6 6 26, 36, 46, 96
7 7 17
8 82, 85, 85 8 98
9 96, 98 9 59, 59

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI

Xổ số Quảng Ngãi (XSQNG) là cái tên quen thuộc với những người yêu thích xổ số ở miền Trung. Chỉ cần bỏ ra số tiền 10.000đ là các bạn đã có thể thử vận may trúng những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn của XSQNG hôm nay.

1. Lịch quay số mở thưởng xổ số kiến thiết Quảng Ngãi 

Kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNG) được quay 1 lần vào thứ 7 hàng tuần vào lúc 17h15 – 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Ngãi.

2. Cách xem kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQXSQNGAI) hôm nay nhanh và chính xác nhất, các bạn có thể truy cập vào website XS88.TV vào khung giờ quay số mở thưởng. Kết quả xổ số đài Quảng Ngãi hôm nay sẽ được phát ngay khi trường quay mở thưởng.

Các bạn không cần tải lại trang mà vẫn có thể theo dõi KQXS Quảng Ngãi của ngày hôm nay và những tuần trước đó. Hệ thống website của Xổ Số 88 cập nhật tự động kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp từ trường quay.

3. Cách dò vé XS Quảng Ngãi hôm nay nhanh nhất

Trước hết, các bạn tiến hành kiểm tra trên bảng 2 số cuối bên dưới bảng kết quả Xổ số Quảng Ngãi ngày bạn mua, nếu thấy trùng với 2 số cuối của vé số của mình thì tức là bạn có cơ hội trúng từ giải 8 trở lên.

Sau đó dò lên bảng kết quả XSKT Quảng Ngãi bên trên, trừ giải 8 và giải đặc biệt thì cần khớp 2 số cuối là bạn đã trúng thưởng, còn lại các giải khác nếu các số còn lại không khớp thì vé của bạn không trúng.

4. Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết đài Quảng Ngãi (XSQNI)

Cơ cấu giải thưởng của XSKT Quảng Ngãi có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000
  • 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những vé chỉ sai 1 con số so với dãy số đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
  • 9 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự của giải Đặc biệt.

Lưu ý: Vé số XS Quảng Ngãi trúng nhiều giải vẫn được lĩnh đủ giá trị các giải.

5. Trúng thưởng xổ số Quảng Ngãi hôm nay nhận giải ở đâu?

Nếu vé của bạn trùng với các giải thưởng vé xổ số Quảng Ngãi hôm nay (XSQNG) thì có thể liên hệ theo địa chỉ sau để được hướng dẫn đổi thưởng:

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str.Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Xem thêm
Thu gọn