XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 01-06-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 87
Giải bảy 982
Giải sáu 7650 3144 8911
Giải năm 9870
Giải tư 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201
Giải ba 80788 12593
Giải nhì 24471
Giải nhất 02073
Đặc biệt 379299
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 01 08 11 22 30 44 50 61
70 71 73 77 82 87 88 93 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 01, 08 0 30, 50, 70
1 11 1 11, 61, 71
2 22 2 22, 82
3 30 3 73, 93
4 44 4 44
5 50 5
6 61 6
7 70, 71, 73, 77 7 77, 87
8 82, 87, 88 8 88
9 93, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 25-05-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 36
Giải bảy 395
Giải sáu 3160 9534 2448
Giải năm 1084
Giải tư 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273
Giải ba 20675 85555
Giải nhì 15796
Giải nhất 88251
Đặc biệt 396689
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
11 11 21 24 31 34 36 48 50
51 55 60 73 75 84 89 95 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 50, 60
1 11, 11 1 11, 11, 21, 31, 51
2 21, 24 2
3 31, 34, 36 3 73
4 48 4 24, 34, 84
5 50, 51, 55 5 55, 75, 95
6 60 6 36, 96
7 73, 75 7
8 84, 89 8 48
9 95, 96 9 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 18-05-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 82
Giải bảy 797
Giải sáu 8205 1126 6550
Giải năm 4218
Giải tư 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
Giải ba 32944 16749
Giải nhì 74869
Giải nhất 22277
Đặc biệt 232371
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
05 06 13 18 19 23 26 44 44
49 50 69 71 77 82 83 83 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06 0 50
1 13, 18, 19 1 71
2 23, 26 2 82
3 3 13, 23, 83, 83
4 44, 44, 49 4 44, 44
5 50 5
6 69 6 26
7 71, 77 7 77, 97
8 82, 83, 83 8 18
9 97 9 19, 49, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 11-05-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 53
Giải bảy 256
Giải sáu 5202 0072 8465
Giải năm 1018
Giải tư 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256
Giải ba 62277 14769
Giải nhì 75791
Giải nhất 93532
Đặc biệt 233338
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
02 09 18 32 38 46 50 52 53
56 56 56 65 69 72 77 88 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 09 0 50
1 18 1 91
2 2 32, 52, 72
3 32, 38 3 53
4 46 4
5 50, 52, 53, 56, 56, 56 5 65
6 65, 69 6 46, 56, 56, 56
7 72, 77 7 77
8 88 8 18, 38, 88
9 91 9 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 04-05-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 50
Giải bảy 913
Giải sáu 3814 2841 9219
Giải năm 9038
Giải tư 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697
Giải ba 01132 86264
Giải nhì 66600
Giải nhất 18033
Đặc biệt 812358
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 12 13 14 19 32 33 36 38
40 41 50 54 58 62 64 68 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 40, 50
1 12, 13, 14, 19 1 41
2 2 12, 32, 62
3 32, 33, 36, 38 3 13, 33
4 40, 41 4 14, 54, 64
5 50, 54, 58 5
6 62, 64, 68 6 36
7 7 97
8 8 38, 58, 68
9 97 9 19

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 27-04-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 47
Giải bảy 469
Giải sáu 5169 6921 8267
Giải năm 9756
Giải tư 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175
Giải ba 41075 91124
Giải nhì 60474
Giải nhất 87556
Đặc biệt 777347
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
09 17 20 21 23 24 27 47 47
56 56 61 67 69 69 74 75 75
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 20
1 17 1 21, 61
2 20, 21, 23, 24, 27 2
3 3 23
4 47, 47 4 24, 74
5 56, 56 5 75, 75
6 61, 67, 69, 69 6 56, 56
7 74, 75, 75 7 17, 27, 47, 47, 67
8 8
9 9 69, 69

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 20-04-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 17
Giải bảy 444
Giải sáu 3741 1597 2250
Giải năm 6936
Giải tư 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509
Giải ba 66388 23320
Giải nhì 14136
Giải nhất 14839
Đặc biệt 827283
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
07 09 17 20 20 31 36 36 39
41 44 48 49 50 83 88 94 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09 0 20, 20, 50
1 17 1 31, 41
2 20, 20 2
3 31, 36, 36, 39 3 83
4 41, 44, 48, 49 4 44, 94
5 50 5
6 6 36, 36
7 7 17, 97
8 83, 88 8 48, 88
9 94, 97 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 13-04-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 05
Giải bảy 038
Giải sáu 0563 5759 0565
Giải năm 0604
Giải tư 93855 23947 81167 23254 60961 50865 20895
Giải ba 79643 09007
Giải nhì 93423
Giải nhất 09018
Đặc biệt 665013
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 05 07 13 18 23 38 43 47
54 55 59 61 63 65 65 67 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 07 0
1 13, 18 1 61
2 23 2
3 38 3 13, 23, 43, 63
4 43, 47 4 54
5 54, 55, 59 5 05, 55, 65, 65, 95
6 61, 63, 65, 65, 67 6
7 7 47, 67
8 8 18, 38
9 95 9 59

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 06-04-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 34
Giải bảy 436
Giải sáu 4025 1335 0639
Giải năm 6192
Giải tư 67800 76853 04779 65555 62906 29037 93037
Giải ba 42141 03702
Giải nhì 91940
Giải nhất 14434
Đặc biệt 208447
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 02 06 25 34 34 35 36 37
37 39 40 41 47 53 55 79 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02, 06 0 40
1 1 41
2 25 2 92
3 34, 34, 35, 36, 37, 37, 39 3 53
4 40, 41, 47 4 34, 34
5 53, 55 5 25, 35, 55
6 6 36
7 79 7 37, 37, 47
8 8
9 92 9 39, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 30-03-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 04
Giải bảy 555
Giải sáu 9584 6245 6905
Giải năm 7976
Giải tư 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581
Giải ba 18379 75960
Giải nhì 98142
Giải nhất 18919
Đặc biệt 504530
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 05 19 25 30 42 45 55 60
74 76 77 78 79 80 81 84 86
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05 0 30, 60, 80
1 19 1 81
2 25 2 42
3 30 3
4 42, 45 4 04, 74, 84
5 55 5 25, 45, 55
6 60 6 76, 86
7 74, 76, 77, 78, 79 7 77
8 80, 81, 84, 86 8 78
9 9 19, 79

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XS88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XS88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn