XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-03-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 22
Giải bảy 934
Giải sáu 7437 6622 3269
Giải năm 3984
Giải tư 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696
Giải ba 82399 93313
Giải nhì 48140
Giải nhất 46867
Đặc biệt 265537
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
04 13 16 22 22 31 34 37 37
39 40 59 67 69 84 96 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 40
1 13, 16 1 31
2 22, 22 2 22, 22
3 31, 34, 37, 37, 39 3 13
4 40 4 34, 84
5 59 5
6 67, 69 6 16, 96
7 7 37, 37, 67
8 84 8 98
9 96, 98, 99 9 39, 59, 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-03-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 34
Giải bảy 529
Giải sáu 4672 0685 3683
Giải năm 1785
Giải tư 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929
Giải ba 39187 42500
Giải nhì 63707
Giải nhất 51629
Đặc biệt 773793
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 03 07 21 29 29 29 34 47
57 72 83 85 85 85 87 88 93
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 03, 07 0
1 1 21
2 21, 29, 29, 29 2 72
3 34 3 83, 93
4 47 4 34
5 57 5 85, 85, 85
6 6
7 72 7 47, 57, 87
8 83, 85, 85, 85, 87, 88 8 88
9 93 9 29, 29, 29

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-03-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 53
Giải bảy 846
Giải sáu 5166 5818 8484
Giải năm 9251
Giải tư 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598
Giải ba 44218 92932
Giải nhì 49863
Giải nhất 39467
Đặc biệt 480645
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
03 18 18 22 32 43 45 45 46
50 51 53 63 66 67 84 94 98
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03 0 50
1 18, 18 1 51
2 22 2 22, 32
3 32 3 43, 53, 63
4 43, 45, 45, 46 4 84, 94
5 50, 51, 53 5 45, 45
6 63, 66, 67 6 46, 66
7 7 67
8 84 8 18, 18, 98
9 94, 98 9

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 23-02-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 69
Giải bảy 899
Giải sáu 7957 8891 8451
Giải năm 9034
Giải tư 04093 94674 57418 42864 75035 01365 13762
Giải ba 36595 44206
Giải nhì 80034
Giải nhất 64951
Đặc biệt 036980
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
06 18 34 34 35 51 51 57 62
64 65 69 74 80 91 93 95 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06 0 80
1 18 1 51, 51, 91
2 2 62
3 34, 34, 35 3 93
4 4 34, 34, 64, 74
5 51, 51, 57 5 35, 65, 95
6 62, 64, 65, 69 6
7 74 7 57
8 80 8 18
9 91, 93, 95, 99 9 69, 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 16-02-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 79
Giải bảy 023
Giải sáu 7891 9487 4823
Giải năm 9779
Giải tư 96473 14253 93342 15248 28073 61895 70231
Giải ba 51665 03713
Giải nhì 73742
Giải nhất 54078
Đặc biệt 622887
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
13 23 23 31 42 42 48 53 65
73 73 78 79 79 87 87 91 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0
1 13 1 31, 91
2 23, 23 2 42, 42
3 31 3 13, 23, 23, 53, 73, 73
4 42, 42, 48 4
5 53 5 65, 95
6 65 6
7 73, 73, 78, 79, 79 7 87, 87
8 87, 87 8 48, 78
9 91, 95 9 79, 79

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 09-02-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 47
Giải bảy 244
Giải sáu 6746 2243 0758
Giải năm 0118
Giải tư 39701 01164 54755 72602 03698 57454 68300
Giải ba 81173 11699
Giải nhì 75188
Giải nhất 82524
Đặc biệt 446761
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 01 02 18 24 43 44 46 47
54 55 58 61 64 73 88 98 99
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 01, 02 0
1 18 1 61
2 24 2
3 3 43, 73
4 43, 44, 46, 47 4 24, 44, 54, 64
5 54, 55, 58 5 55
6 61, 64 6 46
7 73 7 47
8 88 8 18, 58, 88, 98
9 98, 99 9 99

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 02-02-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 76
Giải bảy 230
Giải sáu 8801 2314 0672
Giải năm 7594
Giải tư 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539
Giải ba 89938 13305
Giải nhì 19133
Giải nhất 92667
Đặc biệt 706593
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 05 14 21 30 33 38 38 39
42 48 67 72 76 87 93 94 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 05 0 30
1 14 1 21
2 21 2 42, 72
3 30, 33, 38, 38, 39 3 33, 93
4 42, 48 4 14, 94
5 5
6 67 6 76, 96
7 72, 76 7 67, 87
8 87 8 38, 38, 48
9 93, 94, 96 9 39

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 26-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 57
Giải bảy 986
Giải sáu 9769 7681 3414
Giải năm 8618
Giải tư 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855
Giải ba 25782 72049
Giải nhì 87037
Giải nhất 14572
Đặc biệt 791751
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
14 18 24 30 37 49 51 55 57
64 66 69 72 77 81 82 86 89
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 30
1 14, 18 1 51, 81
2 24 2 72, 82
3 30, 37 3
4 49 4 14, 24, 64
5 51, 55, 57 5 55
6 64, 66, 69 6 66, 86
7 72, 77 7 37, 57, 77
8 81, 82, 86, 89 8 18
9 9 49, 69, 89

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 19-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 370
Giải sáu 1436 6233 8449
Giải năm 2424
Giải tư 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231
Giải ba 43520 54656
Giải nhì 26842
Giải nhất 06888
Đặc biệt 349148
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
00 02 20 21 24 25 31 33 35
36 39 42 48 49 56 70 82 88
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 02 0 20, 70
1 1 21, 31
2 20, 21, 24, 25 2 42, 82
3 31, 33, 35, 36, 39 3 33
4 42, 48, 49 4 24
5 56 5 25, 35
6 6 36, 56
7 70 7
8 82, 88 8 48, 88
9 9 39, 49

XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Thứ 5 ngày 12-01-2023
TỈNH Quảng Trị
Giải tám 39
Giải bảy 375
Giải sáu 2116 6637 6026
Giải năm 0280
Giải tư 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452
Giải ba 38252 84317
Giải nhì 16783
Giải nhất 54741
Đặc biệt 424873
Bảng loto tỉnh Quảng Trị
Lô tô trực tiếp Quảng Trị
01 02 16 17 21 26 36 37 39
41 52 52 66 71 73 75 80 83
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 80
1 16, 17 1 21, 41, 71
2 21, 26 2 52, 52
3 36, 37, 39 3 73, 83
4 41 4
5 52, 52 5 75
6 66 6 16, 26, 36, 66
7 71, 73, 75 7 17, 37
8 80, 83 8
9 9 39

KẾT QUẢ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ

Xổ số Quảng Trị (XSQT - SXQT) được ra đời từ năm 1989, vé xổ số đài Quảng Trị cũng là một trong những cái tên quen thuộc với người dân miền Trung. Xổ số kiến thiết Quảng Trị mang lại những cơ hội trúng thưởng cực lớn cho người dân với hàng vạn giải thưởng có giá trị lên tới 2 tỷ đồng.

1. Xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQT) quay ở đâu, mấy giờ?

Kết quả xổ số Quảng Trị được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần trong khung giờ từ 17h15 đến 17h30 và được tường thuật trực tiếp từ trường quay của Công ty SXKT tỉnh Quảng Trị. Các bạn có thể theo dõi kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị (KQXSQT) vào đúng khung giờ quay số trên.

2. Cách xem tường thuật trực tiếp xổ số Quảng Trị tại XS88.TV

Để theo dõi KQXS Quảng Trị một cách nhanh chóng và chính xác nhất các bạn hãy truy cập vào trang web XS88.TV vào đúng thời gian quay thưởng, kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị sẽ được cập nhật tự động trên trang chủ ngay khi trường quay công bố kết quả.

Các bạn có thể xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp hôm nay và xem lại KQXS  Quảng Trị tuần trước, tuần trước nữa nếu muốn.

3. Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Trị hôm nay (XSQT)

Cơ cấu giải thưởng của xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay giống với XSMT, đều có 9 giải thưởng cùng 9 giải thưởng phụ đặc biệt và 45 giải khuyến khích.

SỐ GIẢI LOẠI GIẢI THƯỞNG SỐ TRÙNG KHỚP GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG (VNĐ)
1 Đặc biệt 6 2.000.000.000
1 Giải nhất 5 30.000.000
1 Giải nhì 5 15.000.000
2 Giải ba 5 10.000.000
7 Giải tư 5 3.000.000
10 Giải năm 4 1.000.000
30 Giải sáu 4 400.000
100 Giải bảy 3 200.000
1000 Giải tám 2 100.000

  • 9 Giải phụ đặc biệt: Dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 vnđ.
  • 45 giải khuyến khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, mỗi giải trị giá 6.000.000 vnđ.

4. Khi trúng giải XSKT Quảng Trị hôm nay nhận thưởng ở đâu?

Người trúng giải xổ số kiến thiết Quảng Trị hôm nay có thể liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhận thưởng trong thời gian sớm nhất:

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị (XSKT Quảng Trị hôm nay)

  • Địa chỉ: 2 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị.
  • Điện thoại: 053. 3 852 376 – 053. 3 850 017

5. Thời gian yêu cầu đổi thưởng xổ số Quảng Trị như nào là hợp lệ?

Nếu may mắn trúng thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay, các bạn hãy liên hệ với công ty xổ số Quảng Trị trong thời gian sớm nhất có thể để yêu cầu đổi thưởng. 

Vì theo quy định của Công ty XSKT Quảng Trị cũng như tất cả các công ty xổ số khác, thời gian lĩnh thưởng hợp lệ chỉ kéo dài 30 ngày kể từ ngày kết quả xổ số trực tiếp Quảng Trị được công bố. Khi quá thời hạn này, mọi yêu cầu lãnh thưởng đều không còn hiệu lực, công ty xổ số có quyền từ chối trao thưởng cho bạn.

6. Có nhờ người khác nhận thưởng xổ số Quảng Trị hôm nay (XSQTR) hộ được không?

Trong trường hợp người trúng thưởng xổ số kiến thiết Quảng Trị nhưng vì lý do khách quan nào đó mà không thể tự mình đi nhận giải XS Quảng Trị thì người đó có thể ủy quyền cho người khác đi nhận hộ.

Tất nhiên việc ủy quyền này phải được thực hiện bằng văn bản rõ ràng, có xác nhận chứng thực của địa phương nơi cư trú thì mới được chấp nhận.

Xem thêm
Thu gọn